داده های ده سال 84 تا 93 ترازنامه شرکت های بورسی

داده های ده سال 84 تا 93 ترازنامه شرکت های بورسی

توضیحات:
داده های ده سال 84 تا 93 ترازنامه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، در قالب فایل اکسل.

این فایل ارزشمند حاوی کلیه اطلاعات مربوط به ترازنامه سال های 84 تا 93 شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران در قالب 10 فایل اکسل به طور مجزا و تفکیک شده جهت نگارش پایان نامه و مقاله می باشد.

 

داده های ده ساله 84 تا 93 صورت سود وزیان شرکتهای بورسی

داده های ده ساله 84 تا 93 صورت سود وزیان شرکتهای بورسی

مجموعه کل داده های صورت سود وزیان شرکت های بورسی از سال 84 تا 93 در قالب 10 فایل اکسل به طور مجزا و تفکیک شده، جهت نگارش تحقیقات و پایان نامه های کارشناسی ارش و دکتری

 

             

داده های ده ساله 84 تا 93 صورت جریان وجوه نقد شرکت های بورسی

داده های ده ساله 84 تا 93 صورت جریان وجوه نقد شرکت های بورسی

مجموعه داده های صورت جریان وجوه نقد مربوط به بازه زمانی 10 ساله از 84 تا 93 کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای نگارش مقالات، پایان نامه ارشد و رساله ی دکتری

 

           

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت داروسازی عبیدی در سال 84

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت داروسازی عبیدی در سال 84آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت داروسازی عبیدی در سال 84

 

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو در سال 84

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو در سال 84


این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت پارس
دارو در سال 84 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین
و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد.

         

آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 84

آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 84

این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت پاکسان در سال 84 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد.

         

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت معادن روی ایران در سال 84

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت معادن روی ایران در سال 84

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت معادن روی
ایران در سال 84

 

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکسرام در سال 84

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکسرام در سال 84


این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت تکسرام در
سال 84 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین
ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد.

         

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی کوثر در سال 84

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی کوثر در سال 84

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی
شرکت داروسازی کوثر در سال 84

 

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت پارس سوئیچ در سال 84

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت پارس سوئیچ در سال 84


این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت پارس سوئیچ در
سال 84 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین
ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد

         

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت گرانیت بهسرام در سال 84

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت گرانیت بهسرام در سال 84

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت گرانیت
بهسرام در سال 84

 

آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت کیمی دارو در سال 84

آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت کیمی دارو در سال 84

آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت کیمی
دارو در سال 84

 

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت سرمایه گذاری البرز در سال 84

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت سرمایه گذاری البرز در سال 84

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت سرمایه گذاری البرز در سال 84


 

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت سایپا دیزل در سال 84

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت سایپا دیزل در سال 84

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت سایپا دیزل در سال 84


 

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت قند خراسان در سال 84

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت قند خراسان در سال 84آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت قند خراسان در سال 84

 

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی لقمان در سال 84

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی لقمان در سال 84

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی
شرکت داروسازی لقمان در سال 84

 

آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت کالسیمین در سال 84

آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت کالسیمین در سال 84

آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت کالسیمین در سال 84