دانلود گزارش كارآموزي ساختمان20 واحدي

دانلود گزارش كارآموزي ساختمان20 واحدي

فهرست مطالب

عنوان                                                                          صفحه

مشخصات فني عمومي ساختمان                                                                

بازديد از زمين و ريشه كني                                                                        1

پياده سازي نقشه                                                                                     1

گود برداري                                                                                           3

پي كني در ساختمان                                                                                3

اجراي شبكه ي پي                                                                                  4

ضوابط و استانداردهاي اجرايي                                                                   9

بتن ريزي                                                                                           11

بتن ريزي و تراكم ساختن بتن                                                                  12

          1- آماده سازي                                                                 12         2-ريختن بتن و انتقال آن به قالب                                                       13

 وسايل بتن ريزي                                                                                 13

بتن ريزي ستون و تير اصلي                                                                    14

مشخصات اصلي بتن متراكم شده                                                              14

روش هاي مراقبت ار بتن                                                                       15

آرماتور گذاري                                                                                    15

مشخصات اجرايي قالب                                                                        17 پايه هاي اطمينان                                                                                 18

قالب برداري                                                                                       18

اجراي سقف                                                                                       23

پله هاي بتن مسلح                                                                                28

اجزاي پله هاي بتن مسلح                         

انواع پله هاي بتن مسلح                                                                         28

اجزاي پله                                                                                        29

اجراي پله                                                                                        30 

پلان شيب بندي                                                                                30

ذستگاه بتن ساز يا مخلوط كن                                                               31

وظيفه دالها                                                                                      32

نعل درگاه                                                                                       32

                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

دانلود مقاله گزارش مربوط به منطقة سمنان – گرمسار- ايوانكي – سرخه

دانلود مقاله گزارش مربوط به منطقة سمنان – گرمسار- ايوانكي – سرخه

دانلود مقاله گزارش مربوط به منطقة سمنان – گرمسار- ايوانكي – سرخه

الف) جغرافيا و ريخت شناسي منطقة گرمسار:‌ ورقة گرمسار با مختصات جغرافيايي   طول شرقي و  عرض شمالي در استان سمنان و تهران قراردارد. مرتفع ترين نقطه در گوشة شمال شرقي منطقه و در كوه عمارت واقع شده كه مشتمل بر سازند كند است و بلنداي آن 2551 متر از سطح دريا و پست ترين نقطه 761 متر از سطح دريا در بخش جنوبي در دشت كويري جنوب گرمسار قراردارد. بخش شمالي كوهستاني است. از كوه هاي مهم مي توان كوه سفيد ،‌كوه اسب پال،‌كوه سري قلعه،‌كوه عمارت را نام برد. در جنوب گرمسار و پهنه هاي رسي و نمكي وجود دارد. ميله رود در بخش شمال شرقي از شمال به جنوب به سوي دشت گرمسار و رودخانة كرك و ايوانكي نيز در بخش شمال غربي گرمسار از شمال به جنوب به سوي ايوانكي درجريان است. راه آسفالته تهران – گرمسار- سمنان مهمترين محور ارتباطي منطقه است و در مسير خود از ايوانكي ، گرمسار عبور مي كند. راه آسفالتة ايوانكي  – آب سرد در كنار رودخانة ايوانكي و كرك در نهايت به شهرستان دماوند و يا فيروزكوه متصل مي شود. منطقة گرمسار را مي تواني به دو بخش مناطق مرتفع كوهستاني و دشت كم ارتفاع تقسيم كرد :‌

 

       

دانلود گزارش کاراموزی شركت شيرآلات بهداشتي شيبه

دانلود گزارش کاراموزی شركت شيرآلات بهداشتي شيبه

فهرست

ـ پيشگفتار…………………………………………………………………………………………………….1

ـ هدف……………………………………………………………………………………………………..2

– معرفي محل گذراندن پروژه…………………………………………………………………….3

– روند خط توليد………………………………………………………………………………………….5

   .قالب سازي………………………………………………………………………………………….5

   .ريخته گري و ماهيچه سازي………………………………………………………………………7

   .پرداختكاري…………………………………………………………………………………………….10

   .آبكاري………………………………………………………………………………………………….12

   .كوتينگ………………………………………………………………………………………………….16

   .مونتاژ…………………………………………………………………………………………………..17

-فلوچارت تبديل مواد به محصول در كارخانه…………………………………………………..18

– ريخته گري مس و برنج……………………………………………………………………………19

   .مشخصات عمومي ذوب…………………………………………………………………………19

   .مواد شارژ و آماده كردن……………………………………………………………………….20

   .كوره هاي ذوب…………………………………………………………………………………….21

   .تاثير ناخالصي ها……………………………………………………………………………………22

-آلياژ هاي مس………………………………………………………………………………………23

   .آلياژهاي مس-روي(برنج)……………………………………………………………………24

   .آلياژهاي ريختگي برنج…………………………………………………………………………….24

   .تهيه و توليد برنج ريختگي………………………………………………………………………..25

   .قالبها…………………………………………………………………………………………………….27

ليست محصولات توليدي شركت………………………………………………………………….30

-مبحث اقتصادي……………………………………………………………………………………….32

-آناليز نمونه اي از محصولات كارخانه…………………………………………………………33

-مشخصات استاندارد نمونه بررسي شده……………………………………………………….38

-اصطلاحات و تعاريف………………………………………………………………………………….40

-استانداردهاي مربوط به ويژگيهاي ساخت…………………………………………………….42

-استانداردهاي مربوط به اجزاي شير…………………………………………………………….44

-استانداردهاي نشانه گذاري………………………………………………………………………..46

-اتودها………………………………………………………………………………………………………47

-اتود طرح نهايي…………………………………………………………………………………………83

-نقشه سه نماي بدنه………………………………………………………………………………….84

-نقشه سه نماي دسته اهرم………………………………………………………………………..85

-نقشه انفجاري……………………………………………………………………………………………86

-فلوچارت مونتاژ…………………………………………………………………………………………87

– جدول زمانبندي……………………………………………………………………………………….88

– تصويرماكت……………………………………………………………………………………………..89

 

         

دانلود گزارش کارآموزی در مخابرات

دانلود گزارش کارآموزی در مخابرات

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                  صفحه

 

مقدمه و تشکر                                                                                                    1   

فصل اول : آشنایی با مکان کار آموزی

                   آشنایی با مخابرات و تاریخچه آن                                                  2    

                   تاریخچه شرکت مخابرات استان گلستان                                                   6

                   ساختار شرکت مخابرات استان گلستان                                           7

                   محصولات تولیدی                                                                   9

                   فرآیند تولیدی خدماتی                                                                9

 

فصل دوم : ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموزی

                   شرح مختصری از فرایند خدمات شبکه های paper less                 9    

                   موقعیت رشته کارآموز در مکان کارآموزی                                    10

 

فصل سوم : راهنماي نرم افزار کابردی در محل کارآموزی ( برنامه سينا )

                    راهنماي ورود به برنامه                                                           11

                    راهنماي ثبت نامه وارده                                                                     15   

                    اصلاح نامه وارده عادي                                                           30

                    تايپ نامه جديد                                                                       34

                    تايپ نامه هاي ناتمام                                                                49

                    تايپ نامه اصلاحي                                                                  51

                    ليست نامه هاي قابل امضاء                                                       54

                    صدور نامه هاي تايپي عادي                                                      61

                    مشاهده نامه هاي صادره عادي                                                     77

                    ارسال پيغام                                                                           89

                    بايگاني موقت                                                                         94

                    جستجوي سوابق وارده                                                              98

                    جستجوي سوابق صادره                                                                      102                    جستجوي سوابق تايپي                                                               105

                    جستجوي سوابق پيغامها                                                            108

                    آمارازسوابق وارده                                                                   110

                    آمارازسوابق صادره                                                                 112

                    آلارم صوتي                                                                         115

                    تعريف دستورات ارجاعي                                                         117

                    تعريف كد كاربر                                                                    120

                    تعريف كاربران                                                                               110 

                    تعريف ليست ارجاعي                                                              125

                    ترتيب ليست ارجاعي                                                               128

                    تنظيم پارامترهاي چاپ                                                             129

                    تعويض اسم رمز                                                                    132

                    شعار درسربرگ                                                                     133

                    معرفي موسسات                                                                    134

                    شماره كلاسمان عادي                                                               136

                    مشاهده وچاپ تصويرنامه وارده عادي                                           138

                    مشاهده وچاپ تصويرنامه صادره عادي                                         140

         

فصل چهارم : آزمون آموخته ها و نتایج و پیشنهادات      

                    گزارش پیشرفت کارآموزی 1                                                    141

                    گزارش پیشرفت کارآموزی 2                                                    142

                    گزارش پیشرفت کارآموزی 3                                                    143

                    فرم پایان دوره کارآموزی                                                          144

 

 

گزارش کارآموزی رشته علوم تربیتی در مهد کودک

گزارش کارآموزی رشته علوم تربیتی در مهد کودک

قسمتی از متن:
این واحد کار برای مهد و پیش دبستانی از ضروریات است زیرا با این واحد کار کودک خود را در کوچکترین نهاد اجتماعی بهتر حس می کند و می شناسد و به خودشناسی او کمک کرده و باعث رشد عاطفی و اجتماعی او می شود.
مربی سعی در متمرکز کردن حواس کودکان قبل از شروع برنامه آموزشی یا کار گروهی داشت. به کودکان می گفت حالا می خواهیم کارمان را شروع کنیم بعد از این حرف همه «بسم ا… الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان» می گفتند. چند سوره و شعر که قبلا با آنها کار شده بود می پرسید و موضوع هفته و تقویم را سؤال می کرد و بعد به آموزش می پرداخت. در بین فعالیتها به بچه ها استراحت می داد.

فهرست:
1- وضع فیزیکی مهدکودک:
2- وضعیت بهداشت، ایمنی و تغذیه در مهدکودک:
3- وسایل، تجهیزات و اسباب بازیهای مهدکودک
4- نحوه اجرای برنامه های آموزشی مهدکودک توسط مربیان:
6- کودکان
واحد کار خانواده
هدف های کلی
هدفهای رفتاری
مقدمه
مشاهده
بحث و گفتگو
نکات اجتماعی
نکات ایمنی
زبان آموزی
مفاهیم علوم
مفاهیم ریاضی
بازی
قصه گویی
شعر

                   

گزارش کار آموزی رشته حسابداری در شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

گزارش کار آموزی رشته حسابداری در شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

مقدمه:
شرکت برق منطقه ای خراسان که حدود 13 شرکت زیر مجموعه آن می باشد در سال 1371 فعالیت جدید خود را شروع کرد و در سال 1373 و بنام شرکت توزیع رسماً از برق منطقه ای بعلت اینکه فعالیت بهتری ارائه دهد جدا گردید با شناخت تقریبی این شرکت به تاریخچه شرکت برق می پردازم.

روشنائی برق در ایران را می توان از سال 1313 به بعد مورد بررسی قرار داد در این سال دولت برای رسیدگی به مسئله برق تهران کمیسیونی را تشکیل داد این کمیسیون پس از بررسی به این نتیجه رسید که پایتخت به 6000 کیلو وات برق نیاز دارد بر این اساس کارخانه ای به ظرفیت 6000 کیلووات از خارج خریداری گردید در اوایل کار هیچگونه استقبالی از نیروی حاصله از کارخانه دیده نمی شد حتی تا آنجائیکه  برای  کسانیکه تقاضای اشتراک می کردند بطور مجانی یک کنتور جایزه می داد ولی بمرور مردم متوجه نعمت و استفاده بهینه روشنائی برق شدند و تا به امروز که هیچ کاری بدون نیروی برق میسر نمی باشد منتقدان بر این باورند که هرچند مجموع انرژی مصرفی جهان نسبت به سالها قبل تغییر قابل ملاحظه ای نکرده با وجود این تولید نیروی برق در جهان همچنان از رشد چشمگیری برخوردار بوده است علیرغم تلاش ها مداوم در برخی کشورها برای سازماندهی به مدیریت صنعت برق انرژی همچنان رشد یابنده ترین بخش انرژی باقی خواهد ماند و علیرغم رکود اقتصادی حاکم برجهان تقاضا برای انرژی تاکنون از روند فزاینده ای برخوردار بوده است و کارشناسان بر این عقیده اند که این روند در آینده نیز همچنان ادامه خواهد یافت با وجود چنین شرایطی طبیعتاً تأمین سوخت برای تولید برق اهمیت و ادامه خواهد یافت و در این راستا ذغال سنگ بعنوان اولین و گاز طبیعی بعنوان دومین منبع سوخت مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است.

فهرست:
مقدمه                                                 
سیستم حسابداری شرکت برق                                    
واحدهای اجرائی سیستم ثبت اسنادحسابداری درکامپیوتر        
گردش عملیات سیستم                                              
حسابداری درآمد مشترکین                                          
سیستم نگهداری حسابهای درآمد مشترکین                       
وظائف حسابدار درآمد مسئول                                    
شرح وظائف حسابداری درآمد مشترکین                             
ممیزی صدور اسناد فروش ماهانه                                    
بدهکاربستانکارکردن مشترک                                        
حق اکشف                                                                
پرداخت اضافه واریزی جاری 97666                                 
آمارفروش انشعاب ماهیانه                                           
سپرده های جاری 96002                                              
صدور سند فروش مکانیزه                                          
لغو سابقه مشترکین                                                     
اداره خدمات مشترکین                                             
پیشنهادات                                                             

               

پروژه گزارش کار آموزی در شرکت برق

پروژه گزارش کار آموزی در شرکت برق

 این گزارش کاروزی با فرمت Word قابل ویرایش بوده و همچنین آماده پرینت میباشد


انرژي توليد شده که در بحث برق به صورت ولتاژ مطرح مي شود، بسيار پايين است و براي انتقال اين انرژي با تلفات کمتر لازم است اين ولتاژ افزايش يابد. ولتاژ توليدي  نيروگاهها معمولا 6/6kv تا 30kv مي باشد. اين ولتاژ در پستهاي نيروگاهي به ولتاژهاي انتقال (63،132  ،230 و يا 400  کيلو ولت) تبديل مي شود. بعد از انتقال براي مصرف بايستي اين ولتاژها  به مقدار 20kv و 400v کاهش يافته که اين عمل توسط ترانسهاي کاهنده انجام مي گيرد. لذا به منظور تامين انرژي مورد نياز مصرف کننده ها شبکه توزيع فشار متوسط و ضعيف در بخشهاي مختلف صنعتي ، کشاورزي ، مسکوني و عمومي (تجاري) داراي شرايط و خصوصيات معيني مي باشد. 

 

اين شرايط که در شبکه توزيع مي بايستي مورد توجه قرار گيرد عبارتند از:

1-تامين مستمر و پيوسته انرژي الکتريکي موردنياز مشترکين .

2-جهت تامين انرژي مصرف کننده ها بايد وضعيت شبکه به گونه اي باشد تا در موقع خرابي يک قسمت از شبکه در تغذيه مصرف کننده ها وقفه اي حاصل نشود.

3-عيب يابي سريع شرط سومي است که در توزيع مي بايست مورد توجه قرار گيرد.

چهارمين شرط، انتخاب شبکه اي است که مناسب ترين و ارزانترين روش توزيع انرژي را در برداشته باشد.                   

 

                                  

 

 

يكي از مزيت هاي مهم انرژي الكتريكي بر ساير ا نرژيها سادگي قابليت انتقال و توزيع آن براي مسافتهاي طولاني مي باشد.

تحقق بخشيدن به چنين امري نياز به وسايلي دارد تا به كمك آنها بتوان انرژي الكتريكي را از يك محل به محلي ديگر انتقال داد و يا در يك حوزه وسيع توزيع نمود بدون اينكه هيچگونه خطري شكبه و عوامل جانبي آنرا تهديد نمايد.

روشهاي مختلفي را مي توان جهت امر فوق اختصاص داد كه دو روش اصلي به شرح زير مي باشد:

 

 سيم هوايي با تجهيزات مربوط به شبكه هوايی

كابل زميني با تجهيزات مربوط به شبكه زميني.

 

همانطور كه مي دانيم برق از شريانات مهم حياتي يك كشور محسوب مي شود همانقدر كه وجود آب در يك منطقه باعث آباداني مي شود، برق نيز به همان مقدار موجب حيات و آباداني مي گردد.

امروزه برق به شكل يك صنعت درآمده است و اصولاً صنعت برق را مي توان از صنايع مهم و استراتژيک يك كشور برشمرد.

صنعت برق در كشور ما نيز از اين قاعده مستثني نبوده و طي ساليان دراز كه به بيش از 80 سال مي رسد، همواره سير صعودي خود را به دنبال داشته ا ست. در حال حاضر اين صنعت از نظر ظرفيت نصب شده در بين خانواده ي جهاني برق مقام يازدهم را به خود اختصاص داده است.

هم اكنون ظرفيت نصب شده نيروگاهها در حدود 26600 مگاوات است كه در حدود 15 ميليون مشترك با مصرفي معادل 85 ميليارد كيلووات ساعت از آن بهره مي برند. طبق آخرين آمار در شبكه ي برق كشور در حدود 7702 كيلومتر شبكه ي زميني و در حدود 199045 كيلومتر شبكه هوايي فشار متوسط وجود دارد كه باعث گسترش پراكندگي توزيع نيروي برق در سطح كشور شده است.

حال بايد تجلي اين صنعت عظيم را در بخش توزيع اين شبكه يافت. شركت هاي توزيع و برق مناطق مختلف كشور از بزرگترين ارگانهاي صنعت برق مي باشند. در حال حاضر در حدود %8/48 از نيروي انساني شاغل در صنعت برق در شركت هاي توزيع مشغول به كار هستند و در حدود % 4/31 نيز در برق مناطق مشغول فعاليت هستند

 

 

پست های توزیع برق وظیفه دریافت انرژی از شبکه و پخش آن در نقاط مختلف مصرف را بر عهده دارند . بنابراین در طراحی واحداث اینگونه پست ها بایستی جنبه های مختلف از جمله گسترش شهری .مسائل اقتصادی و……مورد بررسی قرار گیرد .عوامل مکانی وزمانی موثر در کاربرد پست های توزیع می تواند متنوع باشد .بنابراین تهیه یک مرجع مناسب برای شرایط ونیازهای مختلف که بتوان بر اساس شرایط و امکانات موجود. پست مناسبی را طراحی کرد  لازم وضروری می باشد

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

آشنايي با امور برق شهرستان اسفراین

شرکت توزيع برق به عنوان پيمانکار شرکت برق وظيفه توزيع انرژي الکتريکي مورد نياز مشترکين و تامين برق متقاضيان جديد را برابر مقررات وزارت نيرو و برق منطقه اي برعهده دارد.

اهداف شرکت توزيع عبارت است از:

الف – تامين برق مطمئن از طريق ارائه بموقع خدمات مستمر توزيع انرژي الکتريکي.

ب- ارائه بموقع خدمات برقراري انشعاب برق متقاضيان جديد.

 

پست 132 KV  شهرستان اسفراین که توسط دو ترانس 30 MVA  برق 132 KV  را به برق 20 KV  تبدیل می کند.

در این شهرستان از ترانسفورماتورهای 25-50-75-100-135-150-160-200-250-315-400 – 500 کیلو ولت آمپر استفاده شده است.

 

ساختمان اداره برق شامل قسمت های زیر می باشد:

 • مدیریت
 • بهره برداری
 • اتفاقات
 • حراست و بازرسی
 • طرح و نظارت
 • امور مشترکین
 • امور مالی وحسابداری

 

من به همراه سه کارآموز دیگر (یکی از آنها مقطع کارشناسی ودو تای دیگر مقطع کاردانی) در قسمت بهره

برداری مشغول جمع آوری اطلاعات در زمینه پست های توزیع(هوایی-زمینی) بودیم.

 

 

اداره بهره برداري                                         

اداره بهره برداري وظيفه رفع معايب شبکه هاي هوايي و زميني، فشار ضعيف و متوسط هوايي و پستهاي زميني ، بالانس خطوط نظير رفع افت ولتاژ و … را دارد.

يک بهره بردار بايد قبل از هر چيز شبکه تحت مسئوليت خود را کاملا شناسايي نمايد و از جمله محلهاي قرار گيري ترانس ها ، طول خطوط ، کليدها ، نقاط کور و مناطقي که احتمال وجود حادثه يا افت ولتاژ به جهت انجام عمليات مانور ممکن است بوجود آيد ، آگاهي کامل داشته باشد.

 

 

          اداره بهره برداري متشکل از گروههاي تعميراتي زير است:

-1 گروه تعميرات فشار ضعيف

-2 گروه تعميرات فشار متوسط (20kv ) و خط گرم

-3 گروه تعميرات زميني

-4 گروه تعمير و نگهداري پستها

-5 گروه بالانس

-6 اتفاقات و عمليات

-7 روشنايي معابر

 

 

 

وضعيت سرويس دهی به مشترکين در موقع بروز اتفاقات و خاموشيها

 

 

     اطلاعات مربوط به خاموشيهای مشترکين از طريق تلفنهای 7223611 و 121 توسط نگهبان تلفنچی اتفاقات دريافت و در نرم افزار اتفاقات ثبت می گردد و از طريق بيسيم به گروه اتفاقات جهت رفع عيب اعلام می شودوپس از رفع عيب وگزارش به اتفاقات توسط گروه در نرم افزار اختتام کار ثبت ميگردد.

   خودروی اتفاقات جهت مقابله با حوادث و رفع خاموشيها مجهز به ابزار کار و لوازم کار اضطراری از قبيل مقره ، ميل مقره ، سيم مسی ، کابل ، فيوز و لوازم ايمنی مورد نياز و …. می باشند و ساير تجهيزات مورد نياز نيز در انبار گروه تعميرات به حد رفع عيب موجود می باشد.

    اتفاقات و عمليات قسمت برق اسفراين با 3گروه کاری 3 شيفت عمليات و 2 گروه کاری 2شيفت اتفاقات به همراه 1 دستگاه خودروی مجهز به بيسيم ، خودروی سيار و استقرار دو دستگاه بيسيم ثابت مستقر در اتفاقات و عمليات اداره می گردد که در هنگام بروز حوادث امکان دسترسی سريع به مسئولين و گروههای اجرائی وديسپاچينگ در راستای تامين برق هرچه سريعتر مشترکين وجود دارد .

متوسط زمان رفع خاموشی از مشترکين درچهار ماهه اول سال 1385 که از نرم افزار اتفاقات گرفته شده برای تک مشترک40 دقيقه وبرای فشار ضعيف30دقيقه وفشارمتوسط59  دقيقه  بوده است.

 

 

           

 

         

 

 

 

 

 

دانلود گزارش کارورزی دبیری شیمی

دانلود گزارش کارورزی دبیری شیمی

این گزارش کاروزی با فرمت Word قابل ویرایش بوده و همچنین آماده پرینت میباشد

 

مقدمه 

کارورزی می‌تواند در جهت تعالی نیروی جوان آموزش‌وپرورش گامی مؤثر بردارد.از جمله فواید و مزایای کارورزی در این ترم عبارت‌اند از:

 1. تدریس در کلاس درس باعث آشنایی دانشجو- معلم با محیط کاری آینده در مدرسه می‌شود.
 2. لزوم قانون مداری را برای دانشجو معلم در حرفه‌ی مقدس معلمی نشان می‌دهد.
 3. سبب کسب تجربه و اعتماد به نفس کارورز می‌شود و استرس را کم می‌کند .
 4. موجب علاقه به تدریس و تسلط بر فن معلمی می‌شود.
 5. از جمله فواید دیگر آموزش مهارت‌های  شغلی و تعهد کاری می‌باشد و از همه مهم‌تر طرح کارورزی فرصتی را ایجاد خواهد کرد برای اصلاح رفتارهای نامطلوب که ممکن است باعث لطمه زدن به حرفه شود.

اما چیزی که از هر امری برای معلمان تازه کار اهمیت دارد داشتن طرح درس برای برنامه‌های روزانه‌ی مدرسه می‌باشد. طرح درسی واقعاً معلم را در کنترل وقت

 

       

دانلود گزارش کاراموزی عمران

دانلود گزارش کاراموزی عمران

اجراي سقف تيرچه و بلوك

ايزولاسيون پاي ستون ها

اجراي كرسي چيني اندود ماسه سيمان روي كرسي و ايزولاسيون روي آن 

آجر چيني ديوار هاي خارجي

اجراي گچ و خاك روي ديوارها و سقف 

تهيه و نصب چهار چوب در ها و پنجره هاي فلزي 

تاسيسات برقي 

تأسيسات مكانيكي ، لوله هاي چدني فاضلاب ، كانال كولر        

چك ليست نظارتي كرسي چيني و بلوكاژ كف 

چك ليست نظارتي عايق كاري روي كرسي چيني 

چك ليست نظارتي آجر كاري

چك ليست نظارتي اندود گچ و خاك 

چك ليست نظارتي ساخت و نصب چهار چوب درب ها و پنجره ها

چك ليست نظارتي كرم بندي پشت بام

نظرات و پيشنهادات كار آموز

اجراي سقف تيرچه و بلوك

 

     

دانلود گزارش کارآموزی کارگاه آهنی

دانلود گزارش کارآموزی کارگاه آهنی

فهرست

عنوان                                 صفحه

مقدمه …………………………………………………………….3

مواد قالبگیری و افزودنی ها ……………………………………4

کوره ها و ذوب فلزات……………………………………………15

سیستم را گاهی ، تغذیه و مبرد……………………………..30

گزارش 1 ( مذاب ریزی وزنه )………………………………….46

گزارش2 ( مذاب ریزی مدل صفحه ای)……………..………. 50

گزارش 3 ( مذاب ریز ی بوش )……………………………….53

گزارش 4 ( مذاب ریز ی قطعه صنعتی )…………………….57

برسی عیوب ناشی از ماسه داغی………………………….60

بررسی کامل حفره های گازی و انقباضی …………………61

 

 

گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت مخابرات

گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت مخابرات

مقدمه:
اداره مالي اداري ضمن ارائه خدمات به متقاضيان و مشتركين تلفني بصورت قبول تقاضا و اشتراك تلفن و تشكيل پرو.نده و رسيدگي به امور قبوض مشتركين و محاسبه در آمد و هزينه‌ها ، خدمات تداركاتي و پرسنلي و حقوقي كليه پرسنل و كاركنان مخابرات شهرستان را به عهده‌دارد كه اگر فعاليت و تداركات و پشتيباني به موقع اين اداره نباشد شايد بتوان گفت به فعاليت بقيه واحدهاي ادارات مختلف اين مجموعه بي‌نتيجه و يا متوقف مي‌ماند .

فهرست:
فصل اول
اداره مالي اداري
امور متقاضيان و امور مشتركين 
واحد آبونمان
فوائد و مضرات استفاده از كامپيوتر در آبونمان
فصل دوم
تشكيلات و روابط سازماني
چارت سازماني
ساختار تشكيلاتي معاونت اداره كل مخابرات استان  تهران 
فصل سوم
معاونت اداره كل مخابرات استان تهران
برنامه ريزي
قوانين عمومي‌مديريت
مسائل پرسنلي
شماره گذاري و اجراي پروژه
خريد و تداركات
 سيستم‌هاي اطلاعاتي مالي و مديريت
فصل چهارم
اداره نگهداري و بهره‌برداري ارتباط شهري
شبكه كابل و هوايي
بخش اطلاعات 118
واحد تعمير و نگهداري تلفن‌هاي همگاني
واحد واگذاري خطوط شهري
ا-بررسي امكانات فني
2- تعيين بوخت و مشخصات فني يك خط تلفن
3-تغيير مكانهاي تلفن‌هاي مشتركين
4-تغيير نام و مكان تلفن
ليست بندي كافوها
نگهداري نقشه‌هاي فني وثبت كليه اطلاعات
تعيين دفتر وديعه
دفتر حق تقديم
فصل پنجم
اداره نگهداري و بهره‌برداري ارتباطات راه دور
واحد تلفن راه دور و بين‌المللي
ارتباط نقدي
ارتباط نسيه
ارتباط وارده
واحد تلفن بين‌الملل
اطاق دستگاه كارير
مؤخره و نتيجه گيري
منابع و ماخذ

               

دانلود گزارش کارآموزی شرح پروسس واحد وينيل استات

دانلود گزارش کارآموزی شرح پروسس واحد وينيل استات

تاريخچه و انگيزه احداث :

مجتمع پتروشيمي اراك يكي از طرحهاي زيربنايي و مهم مي باشد كه درراستاي سياست هاي كلي توسعه صنايع پتروشيمي و با اهداف تامين نياز داخلي كشور و صادرات ايجاد و به بهره برداري رسيده است .

 

             

دانلود گزارش کاراموزی پيمانكاري

دانلود گزارش کاراموزی پيمانكاري

شناخت از مسائل اوليه كارگاه

بطور كلي در هر كارگاه ساختماني بررسي نكاتي چند قبل از شروع هر گونه عمليات لازم و ضروريست و اين بررسي به پيشرفت بعدي كار و در نتيجه پايين آوردن هزينه طرح كمك خواهد كرد .

 

     

دانلود گزارش كارآموزي بررسي مقدماتي تداركات و سيستم انبارها)

دانلود گزارش كارآموزي بررسي مقدماتي تداركات و سيستم انبارها)

مقدمه اي بر كارآموزي

در زمينه اجراي كارآموزي اينجانب در سازمان نقشه برداري كشور درخصوص امكان سنجي، طراحي، ايجاد سيستم انبار اداره تدراكات گزارش حاضر بعنوان «كارآموزي» تهيه شده و جهت نماياندن تصوير كلي و همه جانبه فعاليتهاي اداره تدارك، نه تنها سيستم انبار بلكه كليه سيستم هاي موجود مورد شناخت قرارگرفته اند اين گزارش حاصل مصاحبه با پرسنل اداره تداركات و بازديد عيني از فعاليتهاي اين اداره مي باشد. ارتباطات اداره تداركات بامحيط بيروني شامل مديريتها و واحدهاي سازمان نقشه برداري و خارج از سازمان نيز دراين گزارش ملحوظ نظر واقع شده است ولي با توجه به گسترش سازمان نقشه برداري و سيستم هاي اداري و مالي آن سازمان از فعاليتهاي اداره تداركات گزارش تهيه گرديده اين گزارش شامل نتايج و ادامه فعاليتهاي مذكور در ساير واحدهاي سازمان نمي باشد و صرفاً در حيطه فعاليتهاي اداره تداركات تهيه شده است، جهت ارائه بهتر ارتباطات و گردش اطلاعات اداره تداركات از تكنيك «نمودارهاي مفهومي گردش اطلاعات» (DFD) استفاده شده است تاكليه ارتباطات و وروديها و خروجيهاي سيستم فعلي به سهولت دردسترس خواننده قرار گيرند.

درقسمتهاي ديگر گزارش، شرح وروديها و خروجيها (فرمها، اطلاعات، درخواستها و …) و شرح كليه فعاليت هريك از واحدهاي اداره تداركات ذكر گرديده است.

قسمت اشكالات و نارسائيها شامل نتيجه گيري از آن بخش ازروشهاي انجام كار است كه غيرمنطقي و غيراصولي بوده و يا اطلاعات و نحوه گردش اطلاعات جهت انجام صحيح و به موقع امور ناكافي تشخيص داده شده است.

 

 

دانلود گزارش کاراموزی بیمه

دانلود گزارش کاراموزی بیمه

آشنايي اجمالي با سازمان اجتماعي

به منظور اجرا و تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ متناسب با برنامه هاي تامين اجتماعي جهت تمركز وجوه درآمدهاي حاصله از وصول حق بيمه ،سرمايه گذاري و بهره برداري از آن به منظور اجراي تعهدات قانون تامين اجتماعي ،سازمان تامين اجتماعي تشكيل گرديده است.

 

   

دانلود گزارش کارآموزی واگن پارس سنسورها

دانلود گزارش کارآموزی واگن پارس سنسورها

فهرست مطالب

عنوان                                                                    صفحه

آشنايي بامكان كارآموزي

مقدمه                                                                                                 1

فصل اول                                                                                           3

تعريف عبارت سنسور                                                                                                   4

تكنيك هاي تولد سنسور                                                                                               6

سنسورها در تكنولوژي لايه نازك                                                                                8

سنسورهاي سيليكاني                                                                                                     9

خواص سيليكان واثرات آنهابرسنسورها                                                                        10

فصل دوم                                                               12

سنسورها اكوستيكي ، سنسورها ي صوتي وكاربردهاي                                       14

سنسورهاي موج صوتي سطحي                                                              16

فصل سوم                                                                                         19

سنسورهاي گازيSAW                                                                           20

كاربردهايي ازسنسورهاي سرعت وشتاب                                                21

توضيحات مكمل                                                                                 22

فصل چهارم                                                                                      25

سنسورهاي مكانيكي                                                                             26

شتاب سنج ها                                                                                      27

سنسورهاي FLOW                                                                 28

 فصل پنجم                                                                                       31

سنسورهاي نوري                                                                                  32

مقاومت هاي نوري                                                                               33

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                    صفحه

سنسورهاي نيمه هادي نوري براي آشكارسازي الكترومغناطيس و

امواج هسته اي                                                                                     35

ديودهاي نوري                                                                                    37

ترانزيستورهاي نوري                                                                             38

مثالي ازكاربرد سنسورهاي نوري                                                            41

ساير مواد نيمه هادي براي سنسورهاي نوري                                             46

 

   

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری مخابرات

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری مخابرات

این فایل در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و استفاده میباشد


فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

 

پيشگفتار…………………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

فصل اول( آشنايي كلي با مكان كارآموزي )

بخش اول :کلیات………………………………………………………………………………………………………….. 4

تعریف مخابرات………………………………………………………………………………………………………………… 5

تاریخچه مخابرات ایران……………………………………………………………………………………………………. 5

تشکیلا ت کنونی : …………………………………………………………………………………………………………. 6

    تاریخچه مخابرات در استان فارس…………………………………………………………………………………… 7

نوع شرکت ……………………………………………………………………………………………………………………… 8

    شخصیت حقوقی………………………………………………………………………………………………………………. 8

مدت شرکت…………………………………………………………………………………………………………………….. 8

موضوع فعالیت های شرکت  …………………………………………………………………………………………. 8

اساسنامه شرکت……………………………………………………………………………………………………………… 8

استفاده کنندگان صورت های مالی……………………………………………………………………………….. 9

وضعیت اشتغال شرکت…………………………………………………………………………………………………… 9

ارتباط مالی مراکز شرکت های مخابرات با توابع …………………………………………………………. 10

ارکان شرکت……………………………………………………………………………………………………………………. 10

مجمع عمومی شرکت……………………………………………………………………………………………………… 10

زمان تشکیل مجمع عمومی عادی ………………………………………………………………………………… 11

زمان تشکیل مجمع عمومی فوق العاده………………………………………………………………………….. 11

وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي……………………………………………………………………….. 12

وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده……………………………………………………………….. 13

هیات مدیره شرکت…………………………………………………………………………………………………………. 13

نحوه تشکیل جلسات هیأت مدیره…………………………………………………………………………………. 13

وظايف و اختيارات هيأت مديره ……………………………………………………………………………………. 14

وظايف و اختيارات رئيس هيأت مديره و مديرعامل……………………………………………………… 15

بازرسان(حسابرس)…………………………………………………………………………………………………………… 15

وظايف بازرسان………………………………………………………………………………………………………………… 16

 گزارش حسابرسان ………………………………………………………………………………………………………… 16

هدف ها و راه بردهای شرکت     ………………………………………………………………………………….. 17

اهداف سال مورد گزارش………………………………………………………………………………………………… 18

ذخایر شرکت……………………………………………………………………………………………………………………. 19

تغییر روش استهلاک …………………………………………………………………………………………………….. 20

نرخ استهلاک گیری دارایی ها ……………………………………………………………………………………… 21

صورت های مالی اسا سی ……………………………………………………………………………………………… 22

عناصر تشکیل دهنده صورت حساب سود وزیان………………………………………………………….. 25

یادداشت های همراه صورت های مالی اساسی ……………………………………………………………. 29

بخش دوم :نمودارهای شرکت …………………………………………………………………………………… 30

بخش سوم :چارت های سازمانی………………………………………………………………………………… 36

بخش چهارم :آشنایی با وظایف بخش های مالی شرکت………………………………………. 44

قسمتهای مختلف حسابداری شرکت مخابرات …………………………………………………………….. 45

وظایف و مسئولیتها…………………………………………………………………………………………………………. 46

وظايف انباردار:…………………………………………………………………………………………………………………. 49

واحد هزینه های سرمایه ای…………………………………………………………………………………………… 50

رويه های واحد خزانه داری……………………………………………………………………………………………. 50

چارت رويه های واحد خزانه و پرداخت………………………………………………………………………… 53

واحد هزینه های جاری ………………………………………………………………………………………………….. 54

حقوق و فوق العاده ها…………………………………………………………………………………………………….. 55

مزایای متفرقه حقوق و دستمزد…………………………………………………………………………………….. 56

واحد دارايي ها…………………………………………………………………………………………………………………. 60

واحد ترازنامه……………………………………………………………………………………………………………………. 61

واحد بايگاني …………………………………………………………………………………………………………………… 62

واحد خسارت :………………………………………………………………………………………………………………… 62

واحد اصلاح و نگهداری حسابها ……………………………………………………………………………………. 62

معین حسابها  و اسناد پرداختنی غیر تجاری……………………………………………………………….. 65

واحدبودجه   …………………………………………………………………………………………………………………… 67

          فصل دوم( عملیات حسابداری شرکت )

بخش اول :حسابداری شرکت……………………………………………………………………………………. 71

اداره در یافت ها ……………………………………………………………………………………………………………… 72

ثبت نام تلفن ………………………………………………………………………………………………………………….. 72

دائری تلفن ……………………………………………………………………………………………………………………… 72

استرداد وجوه تلفن ………………………………………………………………………………………………………… 72

تها تر کردن تلفن…………………………………………………………………………………………………………….. 73

تبدیل تلفن ویژه به عادی……………………………………………………………………………………………….. 73

صدوری ( لیست درامد)………………………………………………………………………………………………….. 73

وصولی  مشترکین مراکز کم ظرفیت …………………………………………………………………………… 74

وصولی مشترکین شیراز…………………………………………………………………………………………………. 74

در آمد های شرکت ………………………………………………………………………………………………………… 75

درآمد های اختصاصی ……………………………………………………………………………………………………. 75

اداره پرداخت ها………………………………………………………………………………………………………………. 77

واحد انبار ها…………………………………………………………………………………………………………………….. 77

انواع انبارها……………………………………………………………………………………………………………………….. 77

واحد سرمایه ای………………………… ………………………………………………………………………………. 80

واحد جاری ………………………………. ………………………………………………………………………………. 82

ثبت پرداخت سپرده ها و کسورات طرح های جاری و سرمایه ای…………………………… 82

طرح های جاری……………………………………………………………………………………………………………. 84

سایرهزینه های شرکت ……………………………………………………………………………………………….. 85

اداره تمرکز حسابها……………………………………………………………………………………………………….. 85

خروج دارایی ثابت از جریان استفاده …………………………………………………………………………. 86

سرقت دارایی………………………………………………………………………………………………………………… 89

ضمانتنامه ها ………………………………………………………………………………………………………………… 89

ضبط ضمانتنامه …………………………………………………………………………………………………………… 90

پیش پرداخت ………………………………………………………………………………………………………………. 91

حسابهای شهرستان …………………………………………………………………………………………………….. 91

بخش دوم :صورت های مالی شرکت و تائیده مدیران……………………………………….. 94

تائیدیه مدیران شرکت ………………………………………………………………………………………………… 98

فصل سوم(نتايج و پيشنهادات )

خلاصه و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………….. 101

کلام آخر  ………………………………………………………………………………………………………………………. 103

انتقادات و پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………. 104

 

 

دانلود گزارش کار کارگاه آهنی 3

دانلود گزارش کار کارگاه آهنی  3

(( مواد قالب و افزودنی ها ))

مواد قالبگیری را می توان به دو گروه زیر تقسیم بندی کرد :

1- مواد قالبگیری موقت یا مصرفی

2- مواد قالبگیری دائمی

ما در این گزارش به بررسی مواد قالبگیری موقت می پردازیم .

موارد مورد بحث در باره این مواد می توانند از نظر ترکیب شیمیایی

خواص فیزیکی و خواص فیزیکی – مکانیکی این مواد باشد.