گزارش کارآموزی رشته هنر پیرامون رنگ و تركيبها

گزارش کارآموزی رشته هنر پیرامون رنگ و تركيبها

مقدمه:
دنيائي كه ما آن را نظاره مي‌كنيم از دو عنصر مهم تجسمي تشكيل شده است. اين دو عنصر عبارتند از: فرم‌ «شكل» و رنگ، كه هر كدام لازم و ملزوم يكديگرند.
هر موجودي كه در اين دنيا به چشم مي‌خورد، ابتدا از لحاظ شكل و اندازه احساس مي‌گردد، سپس درحالي كه داراي پوششي از رنگ است مورد توجه قرار مي‌گيرد. درعين حال رنگ علامت مشخصه هر شيئي طبيعي است، چنانكه يك گل سرخ به خاطر رنگش از دور جلب توجه مي‌كنند و نظر بيننده را به خود معطوف مي‌دارد و يك ميوة رنگي، با رنگش اعلام مي‌كند كه رسيده است يا نارس مي‌باشد.
زماني كه به سطح فلزات نگاه مي‌كنيم، با توجه به رنگ آنها مي‌توانيم جنس و حتي وزن آنها را احساس نمائيم.  هر وقت به رنگ قرمز آهن گداخته نظر مي‌اندازيم، به صورت طبيعي از لمس كردن آن خودداري مي‌نمائيم. رنگ قرمز كه نمايشگر رنگ آتش است، نمايانگر خود نيز هست، بنابراين ملاحظه مي‌كنيم كه عنصر رنگ در دو مورد جداگانه، مفهوم و ارزش متفاوتي پيدا مي‌كند.
ملاحظه مي‌كنيم كه اهميت رنگ در زندگي انسان اگر بيش از شكل و فرم نباشد، كمتر از آن نيست. معمولاً در آموزشگاه‌ها، از طريق آموزش هندسه و اندازه‌ها، توجه دانش آموزان را به شكل‌ها و فرم‌هاي طبيعت متوجه مي‌سازند.دربارة فرم‌هاي هندسي از جمله دايره، مربع، مثلث وروابط بين آنها آموزش‌هايي داده مي‌شود و حجم‌هاي هندسي مورد مطالعه قرار مي‌گيرند و تعادل و توازن شكل‌ها در نظر گرفته مي‌شوند، يا اينكه با دانش  «پرسپكتيو» آشنا مي‌گردند، و با سطح و حجم آشنايي به دست مي‌آورند، ليكن كمتر به رنگ و نقش و اهميت آن در زندگي انسان توجه داده مي‌شود.

فهرست مطالب:
مقدمه 
چند رنگ پرکاربرد 
بازتاب هاي رنگ 
رنگ‌بندي 
قرمز 
زرد
سبز
آبي 
بنفش 
قهوه‌اي 
سفيد 
سياه
رنگ‌هاي گرم 
رنگهاي سرد
رنگ‌هاي زنده
رنگ‌هاي مرده يا کدر و يا کلي 
رنگ‌هاي روشن
رنگ‌هاي تيره 
ترکيب ‌هاي تهاجمي 
ترکيب‌هاي آرام 
ترکيب‌هاي خون گرم و مهيج 
ترکيب‌هاي خون سرد وطيبعي 
ترکيب‌هاي منطقي گرم 
ترکيب‌هاي منطقي سرد 
ترکيب‌هاي جوان 
ترکيب هاي زنانه 
ترکيب‌هاي شگفت انگيز 
فهرست منابع 

                     

گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملت

گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملت

مقدمه:
طبق مندرجات ماده یک اساس نامه تصویب شده در مجمع عمومی بانکها،بانک ملت به موجب تصویب نامه مورخه 29/5/1358 مجمع عمومی بانکها با اجازه حاصل از ماده 17 لایحه قانونی اداره امور بانکها با ادغام بانکها ی داریوش- تهران ،پارس – اعتبارات تعاونی وتوزیع – ایران وعرب – بین الملل ایران – عمران – بیمه ایران – تجارت خارجی ایران وفرهنگیان تشکیل گردید.
دراین میان شهرستان شیروان نیز با داشتن دو شعبه بانک ملت بنامهای شعبه مرکزی وشعبه خیابان امام خمینی سهم بسزایی در ارائه خدمات به مشتریان داشته وکارکنان این شعبات با شعار ادب،دقت وسرعت خدمتگزاری به مردم شریف وفهیم منطقه را افتخار می دانند.


فهرست مطالب:

فصل اول : آشنایی با تشکیلات بانک ملت شعبه مرکزی شیروان
مقدمه
موقعیت جغرافیایی شعبه مرکزی
چارت سازمانی و تعداد کارکنان شعب 
مختصری از شرح وظایف کارکنان شعبه 
رئیس شعبه
معاون شعبه
رئیس دایره صندوق
تحویلداران
دایره حوالجات
ممیز حساب
تحصیلدار 
خدمتگزار شعبه
دایره اعتبارات 
معرفی انواع محصولات خدمات بانک ملت 
1-حساب جاری الکترونیک (جام
2-حسابهای سپرده قرض الحسنه و مدت دار الکترونیک بانک ملت 
3 -خدمات اینترنتی 24 ساعته
4-همراه بانک ملت
5-پیامک 20033 و تلفن بانک جام 813200
6-ملت کارت متمرکز 
7-پایانه پرداخت الکترونیکی فروشگاهی 
8-هدیه کارت ملت
9- بن کارت ملت
10- انواع تسهیلات بانکی 
فصل دوم :عقوداسلامی
1- قرض الحسنه
کارمزد
وثایق وتضمینات
نحوه محاسبه کارمزد قرض الحسنه پرداختی 
عملیات حسابداری قرض الحسنه
1-    ثبت حساب انتظامی قراردادهای
2- ثبت  وثایق وتضمینات
3- پرداخت قرض الحسنه واخذ کارمزد 
4-دریافت اقساط
5- خاتمه عملیات وتسویه حساب های مربوطه
2- مضاربه
عملیات حسابداری مضاربه 
1-ثبت قرارداد مضاربه
2-ثبت وثایق وتضمینات 
3-ثبت حق صلح هزینه های احتمالی
4-ثبت تعهدات بانک
5-پرداخت سرمایه مضاربه 
6-فروش کالای موضوع مضاربه
3-مشارکت مدنی
عملیات حسابداری مشارکت مدنی
1- ثبت قرارداد 
2-اخذ وثایق وتضمینات
3-واریز مشارکت مدنی
4-استفاده از سرمایه مشارکت مدنی
5-دریافت وجوه حاصل ازفروش کالا یا اموال موضوع مشارکت
6-محاسبه سود وتسویه حساب مشارکت مدنی
الف:در صورتی که نتیجه حاکی از سود باشد
ب:در صورتی که نتیجه حاکی از زیان باشد
7-خاتمه عملیات وبرگشت حساب های انتظامی
4-فروش اقساطی
فروش اقساطی مسکن
فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی وابزار کار
نحوه تعیین سود معاملات فروش اقساطی
عملیات حسابداری فروش اقساطی 
1-ثبت قرارداد
2-واحد وثایق وتضمینات
   3-پیش پرداخت فروش اقساطی
4-ثبت تعهدات بانک
5- خرید اموال موضوع فروش اقساطی
6-واگذاری یا فروش کالا به متقاضی
7-تعدیل پیش پرداخت فروش اقساطی 
8-دریافت اقساط
9-تسویه حسابها فروش اقساطی 
5-اجاره به شرط تملیک
عملیات حسابداری اجاره به شرط تملیک
1-ثبت قرارداد
2-ثبت وثایق وتضمینات
3-وصول پیش دریافت از مشتری
4-پیش پرداخت به فروشنده/سازنده
5-خرید اموال اجاره به شرط تملیک
6-واگذاری اموال اجاره به شرط تملیک
7-انعکاس اموال اجاره به شرط تملیک در حسابهای انتظامی ذیربط
8-تغییرات قرارداد
9-دریافت مال الاجاره
10-تعدیل حساب سود سالهای آینده 
11-عدم وصول به موقع اقساط اجاره
12-وصول اقساط سررسید گذشته /معوق
13-تسویه حساب اجاره به شرط تملیک در پایان قرارداد
6-سلف
سود معاملات سلف
عملیات حسابداری
1-ثبت قرارداد
2-ثبت وثایق وتضمینات
7- جعاله
نحوه محاسبه جعل وتعیین اقساط بازپرداخت
عملیات حسابداری جعاله
1-ثبت قرارداد
2-اخذ وثیقه یا تضمین
3-اخذ پیش دریافت
4-ثبت تعهدات بانک وپرداخت به پیمانکار
5-اسناد مربوط به اتمام کار توسط پیمانکار (عامل ثانوی) 
6-  مزارعه
عملیات حسابداری مزارعه
1-ثبت قرارداد
2-ثبت وثایق وتضمینات
3-پرداخت بابت مزارعه 
4-دریافت سهم بانک
5-تسویه حساب مزارعه  
6-برگشت حسابهای انتظامی 
9-مساقات
حسابداری مساقات
1- ثبت قرارداد
2-ثبت وثیقه یا تضمین
3-پرداخت بابت مساقات
4-دریافت حاصل فروش (سهم بانک) 
5-تسویه حساب مساقات
6-برگشت حسابهای انتظامی
فصل سوم : ضمانت نامه های  بانکی
مبحث اول كليات ضمنتنامه بانکی 
مبحث دوم انواع ضمانتنامه هاي بانكي
1- ضمانتنامه هاي شركت در مناقصه ومزايده 
2-ضمانتنامه حسن انجام تعهدات 
3-ضمانتنامه پيش پرداخت
4-ضمانتنامه استرداد حسن انجام كار
5-ضمانتنامه تعهد پرداخت
1-5- ضمانتنامه گمركي
انواع ضمانتنامه هاي گمركي 
1-1-5- ضمانتنامه پرداخت سود وعوارض گمركي 
2-1-5- ضمانتنامه ترخيص موقت كالا
3-1-5- ضمانتنامه ترانزيت كالا 
4-1-5- ضمانتنامه پاساوان کالا 
نکات مهم در خصوص صدور ضمانتنامه گمرکی
2-5- ضمانتنامه نظام وظيفه  
3-5- ضمانتنامه دادگستري 
4-5- ضمانتنامه هاي متفرقه 
صدور ضمانتنامه براي اشخاص فاقد وثائق كاملا معتبر يا سابقه اعتباري با معرفي وتضمين مشتريان اعتباري بانك
صدور ضمانتنامه با درج شرط يا شرياطي درمتن آن
ضمانتنامه ارزي 
صدور ضمانتنامه ها جهت طرح هاي عمراني
نكات حائز اهميت در خصوص صدور ضمانتنامه جهت طرح هاي عمراني دولت
مبحث سوم مدارك مورد نياز جهت تشكيل وتكميل پرونده اعتباري
الف)اشخاص حقيقي
ب) اشخاص حقوقي
مبحث چهارم عمليات صدور وحسابداري ضمانتنامه
الف)عمليات صدور ضمانتنامه 
ب) عمليات حسابداري صدور ضمانتنامه
1-ب- ثبت انتظامي قرارداد 
2-ب- ثبت انتظامي تعهد نامه 
3-ب – ثبت تعهدات  
4-ب- ثبت سپرده نقدي 
5-ب- ثبت تمبر مالياتي 
6-ب- ثبت كارمزد
ثبت سند در اولين روز كاري يال مالي بعد
مبحث پنجم كارمزد صدور وتمديد ضمانتنامه هاي بانكي
عمليات حسابداري تمديد ضمانتنامه
نكات حائز اهميت در مورد تمديد ضمانتنامه ها 
مبحث هفتم تقليل ضمانتنامه 
عملیات حسابداری تقلیل ضمانتنامه 
برگشت تعهدات  
برگشت سپرده نقدی
برگشت کارمز
برگشت وثایق
مبحث هشتم ابطال ضمانتنامه
عملیات حسابداری ابطال ضمانتنامه 
برگشت كارمزد تمديد ضمانتنامه قبل از سررسيد
فصل چهارم : نتیجه گیری و راهکارها
کلام آخر 

                 

گزارش کارآموزی در کارخانه کمپوت وکنسرورضوی

گزارش کارآموزی در کارخانه کمپوت وکنسرورضوی

مقدمه:
كارخانه كمپوت و كنسرو ممتاز رضوي زيرمجموعه كارخانه كنسرو و سردخانه رضوي است، كه داراي ظرفيت پائين تري نسبت به كارخانه اصلي مي باشد و در محدوده جدايي ازكارخانه اصلي واقع شده.
اين كارخانه كه از موقوفات آستان قدس رضوي است و در شهرك صنعتي مشهد در خانه 1 واقع شده است.
توليدات اين كارخانه شامل سس مايونز، سس كچاپ انواع كنسرو و كمپوت (بستگي به فصل). كه در زمان كارآموزي اينجانب توليدات كارخانه شامل سس مايونز و كچاپ و كنسرو لوبياي آبگوشتي و كمپوت گلابي بوده است. كارخانه حدوداً 30 نفر پرسنل اصلي و موقت داشته كه در زمان پيك كاري تعدادي كارگر فصلي اضافه مي شود. آزمايشگاه كنترل كيفي كارخانه در هر شيفت 2 كارشناس فني دارد.

فهرست:
مقدمه
پروسه توليد كنسرو لوبياي آبگوشتي
آزمايشات كنترل كيفي مربوطه
آزمايش درصد پري
آزمايش درصد نمك سس كنسرو لوبيا
تست تعداد لوبيا در 100 گرم
استاندارد برخي از موارد مهم در كنترل كيفي (لوبيا)
فرمول فضاي آزاد
پروسه  توليد سس مايونز
آزمايشات كيفي مربوطه
پروسه توليد سس كچاپ
آزمايشات مربوطه
تست غلظت سس يا همان بريكس
آزمايش نمك سس كچاپ
آزمايش اسيديته سس كچاپ
تست ذرات سوختگي
ادويه جات به كار گرفته شده در سس كچاپ
فرآيند توليد كمپوت گلابي

گزارش کارآموزی رشته داروسازی در شركت داروسازي ثامن

گزارش کارآموزی رشته داروسازی در شركت داروسازي ثامن

مقدمه :
شركت داروسازي ثامن، در سال 63 به منظور توليد 12 ميليون انواع فرآورده هاي تزريقي در شهر مشهد، با عنوان شركت سرم سازي ثامن، تاسيس شد و سپس به دليل گسترش فعاليت شركت و توليد تعدادي از انواع محلول هاي تزريقي، علاوه بر توليد انواع سرم به پيشنهاد شركت ثامن و تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اسفند ماه سال 79 به شركت داروسازي ثامن تغيير نام يافت.
بر طبق مفاد اساس نامه شركت داروسازي ثامن، ايجاد يا مشاركت در تاسيس كارخانه ها، به منظور تهيه و توليد محلول هاي تزريقي، دياليز خوني و صفاقي، شست و شوي استريل و فرآورده هاي ليوفليزه و غيرليوفليزه، تجهيزات دارويي و پزشكي و توليد مواد اوليه و ماشين آلات صنعتي، قطعات يدكي مورد نياز، فروش و صادرات محصولات كارخانه موضوع فعاليت اصلي اين شركت است.
تنوع محصولات شركت داروسازي ثامن بالغ بر 62 نوع محصول است. توليد انواع فرآورده‌هاي دارويي و شست و شو در حجم 500 تا 5 هزار ميلي ليتر، انواع داروها و آنتي بيوتيك هاي تزريقي، انواع آمپول و همچنين انواع محلول هاي همودياليز و دياليز صفاقي و انواع پپتيدهاي نوتركيب با انواع بسته بندي شيشه اي و پلاستيكي، بطري و كيسه، با حجم هاي متفاوت از مهم ترين توليدات اين شركت است. كلايسين، شست و شوي سه ليتري، دوليتري، موديفايد ژلاتين، بوسرلين، دياليز صفاقي، منيزيم سولفات 10 درصد، 20 درصد، 50 درصد در حجم 10 سي سي و سديم كلرايد 5 درصد، از جمله محصولات توليد شده انحصاري شركت داروسازي ثامن است.
در سال گذشته، بزرگ زريني در كارخانه درخشان شركت داروسازي ثامن ورق خورد، به طوري كه در بخش فرآورده هاي تزريقي، انواعي از آمپول منيزيوم سولفات 10 درصدي، 20 درصدي، 50 درصدي و 10 ميلي ليتري تهيه شده است كه اولين سري ساخت آن به آزمايشگاه كنترل وزارت بهداشت ارسال شده است.
همچنين تهيه محلول سديم كلرايد9/0 درصد شست و شوي دو ليتري، محلول همودياليز اسيدي 920 ميلي ليتري و نيز سديم كلرايد 5 درصد 50 ميلي ليتري و سديم كلرايد 45/0 درصد 500 ميلي ليتري كه پروانه توليد آن صادر شده، در مرحله برنامه ريزي توليد شركت داروسازي ثامن است.

فهرست مطالب:
مقدمه
شرکت داروسازی ثامن
بررسی داروهای تولیدی شرکت داروسازی ثامن
بی‌کربنات سدیم (Sodium Bicarbonate)
موارد مصرف
مکانیسم اثر
کلرید پتاسیم (Potossium chloride)
گروه داروئی درمانی
ژلاتین
گروه داروئی درمانی پلی‌پپتید و الکترولیت و افزایش‌دهنده حجم پلاسما
مترونیدازول (Metronidazole)
گروه داروئی درمانی مشتق صناعی ایمیدازول ضدباکتری ضد پروتوزآ
موارد مصرف
رینگر (Ringer’s )
گروه داروئی درمانی محلول حاوی الکترولیت جانشین مایع و الکترولیت‌ها
دکستروز (Dextrose)
گروه داروئی درمانی کربوهیدرات، جانشین مایعات  تأمین‌کننده کالری
سولفات منیزم (Magnesium sultate.7H2o)
گروه داروئی درمانی سولفات منیزیم ضدتشنج
سیپروفلوکساسین (Ciprofloxacin)
مکانیسم اثر دارو
واحد نیروگاه
حوضچه اول
حوضچه دوم
حوضچه سوم
حوضچه چهارم
حوضچه پنجم
رنگ لایه‌های اکسید آهن
شرایط آب تغذیه
بررسی خوردگی در قطعات و اجزا
راهکارهای کنترل خوردگی
چیلرها
بازدارنده‌های نیترات
بازدارنده‌های کرومات
بازدارنده‌های مولیبدات
هواساز
رسوبزدائی و تمیزکاری
قلیاشوئی
اسیدشوئی
اسیدهای معدنی
اسیدکلریدریک (HCL)
اسیدفسفریک (phosphoric acid)
اسیدسولفوریک: (Sulfuric acid)
اسیدهای آلی (organic acids)
اسید سیتریک (Citric Acid)
نحوه اجرای اسیدشوئی
کندکننده‌ها(inhibitors)
واحد تولید
واحد آب‌سازی
موارد استفاده آب دیونایزد
عمل Relceif velve
عملیات احیاء رزین‌های آنیونی و کاتیونی
واحد تقطیر
نکات مربوط به واحد تقطیر
واحد ساخت محلول
واحد I.P.Q.C
واحد فیلینگ
سیفیک
دستگاه کانتل
واحد اتوکلاو
مراحل استریل شدن
آماده کردن واحد اتوکلاو
آبگیری
سیرکوله کردن آب
آبگیری مجدد
عمل Heating توسط بخار
استریل کردن با فشار و دما
کولینگ
سرد کردن با فشار و دما
تخلیه آب
تخلیه‌ هوا از داخل چمبر
یکسان کردن هوای چمبر و هوای سالن
پایان سیکل
Emergency
واحد بسته‌بندی
آشنائی با مواد اولیه و ساختار ترکیبات
مترونیدازول
سیپروفلوکساسین
همودیالیز
گلایسین (اسید آمینواستیک)
مواد ژلاتینی
محلول قندی نمکی
رینگر تزریقی
محلول قندی
واحد آزمایشگاه شیمی
رسوبی
کمپلکسومتری
اسید و باز
آمپرومتری (کارل فیشر)
نحوه انجام تست پارتیکل
آنالیز محلول دیالیز صفاقی
تعیین pH
تعیین مقدار سدیم
طرز کار با دستگاه فیلم فتومتر
تعیین مقدار کلسیم و منیزیم به روش دستگاهی
اندازه‌گیری میزان کلر در نمونه
طرز عمل دستگاه پتانسیومتر
انجام تست لاکتات برای محلول دیالیز صفاقی
تعیین مقدار دکستروز در محلول دیالیز صفاقی
فهلینگ A
تعیین مقدار ۵ هیدروکسی متیل فورفورال
دستورالعمل آنالیز محلول مترونیدازول
آنالیز محلول سدیم بیکربنات
آنالیز محلول گلایسین
آنالیز محلول سدیم کلراید
آنالیز محلول قندی نمکی
تعیین مقدار ۵ هیدروکسی متیل فورفورال
تعیین مقدار دکستروز
تعیین مقدار سدیم کلراید
آنالیز محلول هیپوکلریت سدیم
برای تعبین کلراید total
آنالیز محلول سیپروفلوکساسین
تعین مقدار دکستروز
تعیین مقدار سیپروفلوکساسین
تهیه ‌فاز متحرک
محلول استاندارد
محلول رزولوشن
محلول نمونه
تنظیمات سیستم کروماتوگرافی HPLC
فاز متحرک
محلول استاندارد
محلول نمونه
آنالیز محلول‌های منیزم سولفات
تعیین مقدار منیزیم سولفات
آنالیز محلول رینگر
واحد میکروبیولوژی
کنترل میکروبی توسط این واحد
قبل از اتوکلاو
در حین اتوکلاو
بعد از اتوکلاو
واحد فارماکولوژی
منابع

                   

گزارش کارآموزی حقوق در دادگاه عمومی

گزارش کارآموزی حقوق در دادگاه عمومی

قسمتی از متن:
شرح دادخواست : در خصوص دادخواست خواهان پرونده ای به کلاسه 80/16/1499 تشکیل و دادنامه ای به شماره 115-83/3/1380 صادر شده است و طی آن مستنداً به ماده 198- 522- 519 ق.آ.د.م. رأی به محکومیت خوانده به پرداخت چهارصد هزار تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 60000 ریال بابت هزینه دادرسی از بابت تثبیت در حق خواهان و نیز پرداخت خسارت احتمالی بر اساس نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی از تاریخ سررسید حواله در حق خواهان صادر و اعلام نشده است. به تاریخ 4/2/84 برگ اجرائیه صادر که طی آن محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ چهارهزار تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 60000 ریال هزینه دادرسی و پرداخت خسارت اجتماعی در ضمن پرداخت هزینه اجرایی به عهده محکوم علیه می باشد به تاریخ 19/4/84 اجرائیه به شعبه سوم اجرای احکام مدنی ارسال شده است و در تاریخ 14/5/84 اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شده است که محکوم له تقاضای اجرای حکم می نماید در همین تاریخ نامه ای از سوی قاضی شعبه سوم اجرای احکام مدنی خطاب به ریاست محترم شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی کرج موضوع اجرای حکم غیابی با توجه به غیابی بودن حکم صادره و عدم ابلاغ واقعی برگ اجرائیه به محکوم علیه مراتب مستنداً به تبصره 2 ذیل ماده 306 ق.آ.د.م. جهت معرفی ضامن معتبر از سوی محکوم له با اخذ تأمین مناسب از مشارالیه اعلام می گردد. دستور فرمایید پس از اخذ تأمین مناسب نتیجه به این شعبه اعلام می گردد قاضی محترم شعبه 16 اعلام نمودند که با اخذ تأمین مناسب از نوع کفالت معادل محکوم به از محکوم له حکم را اجرا فرمایید. و با صدور قرار قبولی کفایت  به مبلغ 4000000 ریال از خواهر محکوم له که با ارائه فیش حقوقی کفالت را می پذیرد. به تاریخ 12/7/84 محکوم له تقاضای توقیف یک خط تلفن همراه را می نماید. که موضوع توقیف تلفن همراه را در قبال مبلغ فوق الذکر و هرگونه نقل و انتقال آن به دیگری خودداری و نیتجه را به این شعبه اعلام نمایند. و به تاریخ 14/7/84 تلفن همراه مذکور توقیف شده است.


فهرست:

فصل اول
1- ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر   
2- انواع اوراق قضایی 
3- تهیه آمار و انواع دفاتر دادگاه 
اصطلاحات 
فصل دوم : شعبه حقوقی
4- دادخواست تمکین و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و دادخواست مطالبه معوقه از ناحیه وکیل خوانده 
5- مطالبه وجه چک 
6- مطالبه نصف مهریه 
7- مطالبه وجه چک 
8- خلع ید
9- الزام به تنظیم سند خودرو
10- ابطال سند مالکیت معارض با درج در آگهی روزنامه 
11- ابطال دفترچه قرارداد صادره و الزام خوانده ردیف اول به حضور در دفترخانه   
12- واخواهی از دادنامه شماره 1621- 28/11/83 34
13- صدرو حکم به فروش باغ
14- مطالبه مهریه 
15- گواهی حصر وراثت
16- فسخ نکاح
17- الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص اجاره یک باب مغازه عینک سازی   
18- ابطال رأی کمیسیون 
19- مطالبه اجور معوقه 
20- ابطال سند مالکیت معارض با در در روزنامه 
21- استرداد چک 
22- تقاضای صدور حکم مفقود الاثر 
23- فسخ معامله 
24- دادخواست الزام خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و پلمپ مغازه 
25- دادخواست اجرت المثل 
26- دادخواست اثبات وقوع بیع 
27- دادخواست ابطال سند مالکیت معارض 
28- دادخواست الزام خواندگان به تکمیل و تحویل مبیع وحضور در دفترخانه  
29- الزام به پرداخت سهم الشرکه 
30- اخذ شناسنامه 
31- فرزند خواندگی 
32- اخذ پایان کار و الزام به تنظیم سند رسمی 
33- ابطال سند سجلی 
34- الزام خواندگان به رفع رطوبت وجلوگیری ازفاضلاب ومسدودکردن چاه فاضلاب  
35- طلاق غیابی به استناد قاعده عسر و حرج
36- تغییر نام فرزند 
37- تعدیل اجازه بها 
38- تنفیذ وصیت نامه
39- صدور حکم بر اساس گزارش اصلاحی 
40- انتقال سند
فصل سوم
41- مطالبه وجه 
42- حضانت فرزند 
43- تخلیه 
44- استرداد جهیزیه 
45- اجرای قرار تأمین خواسته 
46- دستور موقت
47- اجرای حکم هیأت حل اختلاف کارگری 
48- الزام به ایفاء تعهد 
49- اجرای و پرداخت مبلغ 5000000 ریال بابت اصل خواسته 
50- اجرای مهریه 
51- اجرای دادنامه 807 دادگاه عمومی حقوقی کرج شعبه دوم که محکوم به آن 15799290 ریال می باشد 
52- مطالبه مهریه 
53- مطالبه مهریه

                 

گزارش کارآموزی مدیریت در اداره ثبت و اسناد و املاک مشهد

گزارش کارآموزی مدیریت در اداره ثبت و اسناد و املاک مشهد

قسمتی از متن:
اداره ثبت اسناد و املاک یکی از بخش های پررفت و آمد و مهم دولتی است این مجموعه زیر نظر قوه قضائیه و دادگستری می باشد. روزانه افراد زیادی به این اداره مراجعه می کنند تا مالکیت خود را نسبت به ملک خود اعلام کنند. با توجه به این که در قرن 21 زندگی می کنیم وشاهد هستیم در اکثر کشورها تمامی سیستم های اداری مکانیزه شده اند ولی متأسفانه این بخش با وجود حجم بسیار بالای کار هنوز تقریباً به شیوه دستی و کاغذی اداره می شد.
هفته اول کارورزی من در قسمت ارجاع بخش املاک اداره ثبت گذشت. در این بخش ابتدا مراحل اداری طی شده و پس از آن اطلاعات وارد سیستم می شوند. در این مجموعه 14 نفر متصدی املاک داریم که هر کدام از این افراد با یک کد در نرم افزار مشخص می شوند مثلاً خانم x کد 1 و آقای y کد 2.
هنگامی که ارباب رجوع به قسمت املاک اداره ثبت مراجعه می کند در ابتدا به قسمت ارجاع راهنمایی می شود که اولاً ارباب رجوع باید مدارک خود را که دال بر مالکیت وی می باشد تحویل متصدی داده این مدارک شامل سند- بنچاق- مدارک محضر- تقسیم نامه صورت مجلس می باشد مسئول ارجاع پس از احراز مدارک شخص را به قسمت حسابداری ارجاع تا فیش را به مبلغ 2500 ریال به حساب ثبت واریز نماید سپس مدارک در پرونده جدید به همراه مدارک شخصی مثل فتوکپی شناسنامه ضمیمه شده بعداز این مرحله مسئول ارجاع دفتر املاک اداره ثبت اطلاعات پرونده را وارد سیستم می نماید.

                 

گزارش کارآموزی در مورد بانک اطلاعاتی

گزارش کارآموزی در مورد بانک اطلاعاتی

قسمتی از متن:
در بانک اطلاعاتی تعاریف گوناگونی شده است که تعریف زیر از همه جامع تر به نظر می رسد : بانک اطلاعاتی مجموعه ای سازمان یافته از اطلاعات و داده های مرتبط به هم است. داده ها عبارت اند از : حقایق و ارقام یک موضوع خاص و اطلاعات عبارت اند از نتایجی که از ترکیب داده ها حاصل می گردند. مؤسسات و سازمان معمولاً سیستم های اطلاعاتی خود را به دو صورت تشکیل داده از آن ها استفاده می کنند.
در این روش در فایل های جداگانه قرار می گیرند و برای استفاده از داده های موجود در آن فایل ها، سیستم های جداگانه ای طراحی می شوند. به این نوع سیستم های اطلاعاتی سیستم پردازش فایل ها می گویند.

فهرست مطالب:
فصل اول
بانک اطلاعاتی چیست
استفاده از سیستم های اطلاعاتی ساده
استفاده از بانک اطلاعاتی
مزایای استفاده از بانک اطلاعاتی
معایب استفاده از بانک اطلاعاتی
اجزای تشکیل دهنده بانک اطلاعاتی
بانک اطلاعاتی SQL
تاریخچه SQL
زبان SQL
نقش SQL
قابلیت ها و مزایای SQL
استقلال فروشنده
قابلیت استفاده از انواع سیستم های کامپیوتری
استانداردهای SQL
تأیید IBM
پایه و اساس رابطه ای SQL
زبان کامل بانک اطلاعاتی
تعریف داده ها در هر زمان
مقدمه ای بر دلفی
مزایای دلفی
انواع داده ها در دلفی
روش طراحی برنامه شیء گرا
آنچه برای نصب دلفی نیاز است
نصب و راه اندازی دلفی
اجزای سازنده برنامه دلفی
چگونه با دلفی برنامه بنویسیم
انواع فایلها در دلفی
اجرای دستورات SQL در دلفی
خلاصه فصل اول
فصل دوم
شناخت سیستم
برنامه ریزی سیستم تاکسی تلفنی
تقسیم بندی کل سیستم
چارت سازمانی
شرح وظایف نمودار سازمانی
شکل ظاهری محل
زمان بندی پروژه
نمودار CPM(ctitical Path method
نمودارهای DFD(Data flow Diagram
نمودارهای DSD
خلاصه فصل دوم
فصل سوم
فرم ها و کدهای به کار رفته در پروژه

 

               

گزارش کارآموزی رشته شیمی در كارخانه رنگ پودي سمند آرا

گزارش کارآموزی رشته شیمی در كارخانه رنگ پودي سمند آرا

مقدمه :
آخر نقش سمفوني تحريك آموزي را به نام رنگ تدارك ديده و چشم انسان را به گونه اي طراحي كرده است كه بالغ بر يك ميليون و نيم تك ـ نت آن را دريابد
در دنياي امروزي رنگ نقش بسيار مهمي را در تمامي اركان زندگي بشري ايفا ميكند رنگ پديده اي است كه از جهات متفاوتي مورد بحث ميباشد به نحوي كه:
1-    هنرمند ،‌به اثرات رنگ  از نظر زيبا شناسي توجه نموده و نفوذ معنوي رنگ و خلاقيت آن را بررسي ميكند  .
2-    و بالاخرع شيميدان ها به ساختمان مولكولي رنگها و طريقه تهبه آنها از مواد اوليه ،‌توجه دارند .
بر اساس توليد منطقه اي ، اولين توليد كننده رنگ  در جهان اروپا بوده كه از آن ميان ، آلمان با حدود 22% سهم جهاني رتبه اول را دارد .
 
فهرست:
فصل اول:  آشنايي كلي با مكان كارآموزي
فصل دوم : ارزيابي بخش هاي مرتبط با رشته علمي كارآموز    
رنگهاي توليدي مورد مصرف در صنايع نساجي
مواد اضافه شونده
مواد يكنواخت كننده
مواد حمل كننده
رزين ها
روغن ها
 رنگ جهت يخچال و فريزر
رنگدانه ها و خواص فيزيكي آنها
 فصل سوم:‌ آزمون آموخته ها ،‌نتايج و پيشنهادات

                 

گزارش کارآموزی در مجتمع پتروشيمي اراك – آزمايشگاه GC

گزارش کارآموزی در مجتمع پتروشيمي اراك – آزمايشگاه GC

مقدمه:
مجتمع پتروشيمي اراك يكي از طرحهاي زير بنائي و مهم مي باشد كه درراستاي سياست هاي كلي توسعه صنايع پتروشيمي و با اهداف تأمين نياز داخلي كشور و صادرات ايجاد و به بهره برداري رسيده است .
اين طرح درسال 1363 به تصويب رسيد و پس از طي مراحل طراحي ونصب و ساختمان در سال 1372 فاز اول مجتمع در مدار توليد قرارگرفت . در ادامه كار ، به منظور بهبود مستمر و توليد بيشتر و متنوع تر، واحدهاي ديگر مجتمع تكميل و واحد اتوكسيلات به عنوان آخرين واحد مجتمع در سال 82 راه اندازي و در مدار توليد قرار گرفت .
از سال 79 ، همزمان با تكميل واحدها ، طرحهاي توسعه اي مجتمع نيز با هدف افزايش ظرفيت مجتمع آغاز گرديده است . از سال   1378با تصويب هئيت مديره و پس از بررسي هاي دقيق عملكرد مجتمع، شركت در بازار بورس پذيرفته شد و واگذاري سهام آن آغازگرديد.

فهرست مطالب :
فصل اول  : آشنايي كمي با مجتمع پتروشيمي اراك
1-1 تاريخچه و انگيزه احداث    
1-2  اهميت توليدات مجتمع    
1-3  خوراك  مجتمع             
1-4  نيروي انساني                
1-5  مصارف توليدات مجتمع   
1-6  موقعيت جغرافيايي         
1-7  واحدهاي مجتمع           
1-8  دستاوردهاي مهم مجتمع  
1-9  حفظ محيط زيست         
1-10 اسكان و امكانات رفاهي 
1-11 مجتمع پتروشيمي اراك   
فصل دوم : گازكروماتوگرافي
2-1 مقدمه                        
2-2 تاريخچه                    
2-3 مزاياي كروماتوگرافي     
2-4 اصول دستگاه             
2-5 سيستم كروماتوگرافي  
2-5-1 گاز حامل       
2-5-2 كنترل جريان   
2-5-3 اندازه گيري جريان 
2-5-4 وارد كردن نمونه   
2-5-5 ستون               
2-5-6 آون                 
2-5-7 پيل آشكار ساز    
2-5-8 دما                  
2-5-9 ثبات               
2-5-10 شناسايي اجزاء يك مخلوط 
فصل سوم :  انژكتورها
3-1 مقدمه                       
3-2 انژكتورهاي Split        
3-2-1 حجم انژكتور      
3-2-2 دماي انژكتور     
3-2-3 لوله تزريق انژكتورهاي Split  
3-3 انژكتورهاي Splitless         
3-3-1 لوله تزريق انژكتورهاي Splitless   
3-3-2 دماي انژكتور و استفاده صحيح از سرنگ تزريق 
3-4  انژكتورهاي On –column  
3-4-1 چند نكته مهم    
3-4-2 امتيازات روش تزريق On –column 
3-5  انژكتورهاي مستقيم  
3-5-1 تبديل انژكتورهاي ستون هاي پر شده به انژكتورهاي مستقيم 
3-5-2 لوله تزريق انژكتور مستقيم  
3-6 سپتوم انژكتور   
3-7 تمييز كردن انژكتور  
فصل چهارم : ستون ها
4-1 مقدمه اي بر مبحث ستون هاي پرشده  
4-2 نگهدارنده هاي جامد   
 4-2-1 اثرات سطحي نگهدارنده جامد   
 4-2-2 اندازه ذرات  
4-3 فاز مايع  
 4-3-1 شرايط فاز مايع   
 4-3-2 گزينش فاز مايع  
 4-3-3 درصد فاز مايع    
4-4 دماي ستون   
4-5 تهيه جامد پوشانده شده  
4-6 مقدمه اي بر مبحث ستون هاي موئين   
4-7 وارد كردن نمونه  
4-8 لوله هاي سيليس گداخته  
4-9 پوشش پلي ايميدي  
4-10 حدود دمايي ستون   
4-11 فازهاي ساكن ستون هاي موئين  
4-11-1 انتخاب فاز ساكن   
4-11-2 فازهاي ساكن معادل (هم ارز)   
فصل پنجم : آشكارسازها
5-1 مقدمه  
5-2 گاز جبراني  
5-3 حساسيت آشكارساز  
5-4 گزينش پذيري  
5-5 دامنه خطي بودن پاسخ آشكارساز  
 5-5-1 آشكارساز هدايت حرارتي يا كاتارومتر 
 5-5-2 آشكارساز بر پايه يونش       
 5-5-3 آشكارساز يونش شعله اي    
 5-5-4 آشكارساز يونش سطح مقطعي  
 5-5-5 آشكارساز يونش آرگون   
 5-5-6 آشكارساز يونش هليم  
 5-5-7 آشكارساز يونش قليايي  
 5-5-8 آشكارساز يونش نوري   
 5-5-9 آشكارساز نورسنجي  
 5-5-10 آشكارساز هدايت الكتروليتيكي  
 5-5-11 آشكارساز بر پايه دانسيته گاز  
 5-5-12 آشكارساز الكترون ربا 
 5-5-13 آشكارساز پلاسماي امواج ميكرو  
 5-5-14 آشكارساز انتگرالي  
فصل ششم : عملكرد واحدها
6-1 واحد 2- اتيل هگزانول   
6-1-1 فرايند توليد 2- اتيل هگزانول  
6-1-2 عرضه محصولات  
6-1-3 اهميت واحد 2- اتيل هگزانول 
6- 2  واحداتانول آمين 
6-2-1 فرايند توليد اتانول آمين  
6-2-2 عرضه محصولات  
6-2-3 اهميت واحد اتانول آمين  
6-3 واحد اتوكسيلات  
6-3-1 فرايند توليد اتوكسيلات  
6-3-2 اهميت واحد اتوكسيلات  

                 

گزارش کارآموزی کارخانه سیمان خوزستان

گزارش کارآموزی کارخانه سیمان خوزستان

دانلود   کارخانه سیمان خوزستان،
در قالب word و در 20 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه
فرآيند توليد سيمان
خرد كن مواد اوليه
آسياب سنگ شماره 2 (چكشي)
آسياب سنگ شماره 3 (چكشي)
آسياب سنگ 5 (چكشي)
آسياب شماره 4 (چكشي)
آسياب سنگ غلتكي
آسياب سنگ چكشي
سالن سنگ
سالن سنگ شماره 6
سيلوها
سيكلون ها (پيش گرم كن)
آسياب مواد
كوره دوار
خنك كن ها (كولر)
تلمبه خانه آب
دودكش ها
سيلو (انبار كلينكر)
آسياب سيمان
سيلوهاي سيمان
ساختار سازمانی و نحوه مدیریت نیروی انسانی

توضیحات:
در این گزارش که مربوط به یک دوره کارآموزی در کارخانه تولید سیمان می باشد، علاوه بر آشنایی با فرآیند تولید سیمان و قسمت های مهم کارخانه، به طور جزیی تر با واحد تاسیسات کارخانه و بخش های مختلف آن نیز آشنا می شوید.

 

کارآموزی رشته حسابداری: عملیات بانکی شعب بانک صادرات

کارآموزی رشته حسابداری: عملیات بانکی شعب بانک صادرات

دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری: عملیات بانکی شعب بانک صادرات ، مکان: بانک صادرات شعبه گلشهر کرج 60 ص

فهرست مطالب 
مقدمه  1

بخش اول- کليّات 
تاريخچه بانک صادارت 2
بانك صادرات ، بعد ازپيروزی انقلاب  3
گوشه ای از خدمات بانک صادرات  4
افتخارات بانک صادرات  5
طرح سپهر  6

بخش دوم – عمليات بانکی 
منابع 10
مصارف 10
خدمات 10
اعتبار 11
سپرده 13
خدمات بانکی 14
عمليات اعتباری 15
عمليات مالی  16
نظام بانکی بدون ربا 16
سپرده قرض الحسنه 17
سپرده های مدت دار 17 انواع تسهيلات مالی 18

بخش سوم – حسابداری
اسناد محاسباتی  22
دفتر روزنامه  22
دفتر معين  23
دفتر کل 25
فصول اصلی 25 
قرض الحسنه اعطائی   26
مضاربه  27
مشارکت مدنی  28
فروش اقساطی  31
اجاره به شرط تمليک  33
معاملات سلف  35
خريد دين  37
مطالبات سرسيد گذشته  39
مطالبات معوق  42
بستانکاران متفرقه  30
سپرده سرمايه گذاری کوتاه مدت  45
سپرده سرمايه گذاری بلند مدت  46
پيش پرداخت مشتريان   46
مضارعه  49
مساقات  49
حسابهای انتظامی  50

بخش چهارم –مکاتبات و بايگانی 
مکاتبات  53
بايگانی  54
 

 

               

گزارش کارآموزی رشته حسابداری درباره نگرشی برسیستم حسابداری منطقه 11

گزارش کارآموزی رشته حسابداری درباره نگرشی برسیستم حسابداری منطقه 11

گزارش کارآموزی رشته حسابداری درباره نگرشی برسیستم حسابداری منطقه 11 در 96 صفحه با فرمت WORD

 

فهرست مطالب:
۱-فصل اول
۱-۱مقدمه    ۱
۲-فصل دوم
۱-۲-تاریخچه شهرداری    ۳
۲-۲-تاریخچه منطقه ۱۱    ۵
۳-۲-قواعد کلیه     ۵
۴-۲-وظایف شهرداری    ۷
۵-۲-نمودار سازمانی شهرداری    ۱۳
۶-۲-شرح وظایف شهرداری و معاونین شهردار    ۱۴
۷-۲-نحوه انتخاب شهردار و معاونین شهردار    ۱۵
۸-۲-مقررات استخدامی شهرداری    ۱۷
۹-۲-مقررات جزائی    ۱۷
۱۰-۲-تعداد پرسنل شهرداری منطقه ۱۱    ۱۸
۱۱-۲-فعالیت های جاری شهرداری    ۱۹
۱۲-۲-اهداف و فعالیت های آتی     ۲۰
-مساحت منطقه ۱۱    ۲۰
-محدوده جغرافیایی منطقه ۱۱    ۲۱
-میادین منطقه    ۲۱
-مناطق همجوار    ۲۱
-جمعیت ساکن درمنطقه    ۲۱
-تعداد نواحی    ۲۲
-تعداد محله    ۲۲
-میانگین سنی جمعیت منطقه     ۲۲
-تعداد خانوار     ۲۲
-رشدجمعیت     ۲۳
-میزان با سوادی و بی سوادی جمعیت    ۲۳
۳-فصل سوم
۱-۳-شرح وظایف معاونت مالی و اداری شهرداری     ۲۴
۲-۳-نمودار سازمانی معاون مالی و اداری شهرداری     ۲۵
۳-۳-شرح وظایف اداره حسابداری     ۲۶
۴-۳-نمودار سازمانی اداره حسابداری شهرداری     ۲۹
۵-۳-سیستم حسابداری     ۳۰
۶-۳-عملکرد اطلاعاتی     ۳۱
۷-۳-عملکرد کنترلی     ۳۱
۸-۳-عملکرد خدماتی    ۳۲
۹-۳-عوامل سیستم حسابداری     ۳۲
۱۰-۳-طرز کار سیستم حسابداری     ۳۴
۱۱-۳-ورودی سیستم حسابداری     ۳۵
۱۲-۳-پردازش اطلاعات     ۳۷
۱۳-۳-خروجی یا محصول سیستم حسابداری     ۴۲
۱۴-۳-استفاده کنندگان از اطلاعات مالی     ۴۴
۱۵-۳-استفاده کنندگان برون سازمانی     ۴۵
۱۶-۳-سایر استفاده کنندگان    ۴۹
۱۷-۳- استفاده کنندگان درون سازمانی     ۵۲
۱۸-۳-نمونه ثبت ها جهت استفاده در آموزش حسابداری تعهدی و ارزش نقدی۵۳
۱۹-۳-ثبت های هزینه، انبار و اموال     ۵۴
۲۰-۳-ثبت های مربوط به پروژه ها، سرمایه گذاری ها و مشارکت     ۵۶
۲۱-۳-ثبت های درآمد با توضیحات     ۵۷
۲۲-۳-نگرشی بر سیستم حسابداری کامپیوتری شهرداری     ۶۶
-منوی اصلی وزیر مجموعه ها    ۶۷
-مشاهده دستور دریافت     ۶۷
-مشاهده سند بهادار     ۷۲
-تنظیم سند    ۷۳
-حدف سند    ۷۵
-دریافت اسناد از درآمد    ۷۷
-استرداد اسناد به مؤدی    ۷۸
فصل چهارم
۱-۴-شرح فعالیت های کارآموز     ۸۰
طبقه بندی حسابها    ۸۳
حسابهای معین     ۱۰۲
گروه و حسابهای تفضیلی     ۱۰۶
حسابهای تفضیلی درآمدی     ۱۱۱
حسابهای تفضیلی هزینه ای     ۱۱۵
عنوان گروه های اصلی و فرعی (طبقه حساب)    ۱۱۸
ترازنامه     ۱۱۹
نتایج عملکرد (صورت درآمد و هزینه)    ۱۲۰
حسابهای آماری و ترازنامه افتتاحیه و اختتامیه     ۱۲۱
پیوست و ضمائم
منابع و مآخذ:
اداره آموزش شهرداری
دایره انفورماتیک
روابط عمومی شهرداری
کتاب مجموع قوانین و مقررات شهرداری –تدوین جهانگیر منصوره
مجله همگامان، نشریه
مبانی واصول حسابداری،انتشارات سازمان حسابرسی

 

                 

کارآموزی کارخانه ایران پوپلین

کارآموزی کارخانه ایران پوپلین

دانلود کارآموزی کارخانه ایران پوپلین 154 ص با فرمت word 

 

فهرست مطالب: 

تاريخچه شركت ايران پوپلين                                    1
كنترل پارچه هاي خام                                        4
مشخصات پارچه هاي توليد شده دركارخانه                            5
مقدمات تكميل                                        
پرزسوزي                                            6
سفيدگري بزرگ                                        11
سفيدگري كوچك                                        16    
شستشو                                                17
اهارگيري                                            20
پخت                                                27
سفيدگري                                            29
سفيدبرفي                                            31
مرسريزاسيون                                            36
ماشين مرسريزه                                            40
كریشه یا اثر موضعی ( شیر شکری) در سطح پارچه                         42
چاپ
شابلون سازي                                            45
ماشينهاي چاپ
ماشين چاپ روتاري اشتورك                                    60
ماشين چاپ روتاري زيمر                                    66
ماشين فيكسه                                            71
رنگسازي                                            75

ماشينهاي رنگرزي موجود درسالن                                
ماشين رنگرزي ترموزول                                    82
پد- استيم                                            87
دستگاه شستشوي نهايي                                    95
تكميل نهايي                                            
كندانس                                            98
كالندر                                                99
ماشين خارزني                                             101
ماشين سانفوريزه                                        106
استنتر                                                109
نرم كن                                                119
پركن                                                120
ازمايشگاه چاپ            
چاپ پيگمنت                                            122    
چاپ راكتيو                                            126
چاپ ديسپرس- راكتيو                                        126
چاپ برداشت                                            127
ازمايشگاه رنگرزي
رنگرزي راكتيو                                            128
رنگرزي ديسپرس – راكتيو                                    131
رنگرزي ديسپرس- خمي                                    133
رنگرزي ديسپرس-گوگردي                                    134
اسكلت گيري                                            136
رنگرزي پيگمنت                                        137
رنگ همانندي (رنگ پيگمنت)                                138
ازمايشگاه تكميل
نرم كن كاتيوني                                        140
نرم كن سيليكوني                                        140
سفيدبرفي                                            141
ضداب                                                141
تست ها                                            143
ضمائم
 

 

       

گزارش کارآموزی ساختمان تجاري – مسكوني بتن آرمه

گزارش کارآموزی ساختمان تجاري - مسكوني بتن آرمه

دانلود گزارش کارآموزی  ساختمان تجاري – مسكوني بتن آرمه شركت مهندسي مديريت درمان تإمين اجتماعي منطقة كرج 53 ص فرمت word 

 

مقدمه : 
در كارگاهي كه بنده مشغول به گذراندن دوره كارآموزي بودم مربوط به يك پروژه خصوصي كه تحت نظارت شركت مهندسي مديريت درمان تإمين اجتماعي منطقة كرج اجرا مي شد . 
اين پروژه داراي 6 مهندس بود كه به تفكيك موقعيت كاري مشغول به انجام كار مي بودند . 
 اگرچه مشكلات بسياري از قبيل اشكالات فني ناخواسته براي كار بتن بوجود مي آمد و يا اشتباه در پياده كردن ترازها باعث وارد‌آمدن خساراتي مي شد كه قسمتي جبران شدني و قسمتي ديگر فقط با تخريب و نوسازي قابل جبران بود . 
اما داراي مديريتي منسجم و يكپارچه و از مهندسين مجربي برخوردار بودكه يك مجموعه كاملاً فني را تشكيل مي دهد . 

 
فهرست مطالب

فهرست اولويت هاي پروژه     1
گزارش كار     2
عكسهاي مربوط به پروژه     33

 
فهرست اولويت هاي پروژه : 

1-پياده نمودن نقشه 
2-پي كني ها و گودبرداري و خاكريزي ها 
3-اجراي فنداسيون و شناژبندي ها 
4-اسكلت بندي و بادبندها و مهارها 
5-ديوار چيني ها 
6-سفت كاري و اجراي سقف و اجراي تاسيسات 
7-نازك كاري 
8-بهره برداري 
 

 

             

گزارش کارآموزی کارخانه نساجی خوی

گزارش کارآموزی کارخانه نساجی خوی

دانلود گزارش کارآموزی کارخانه نساجی خوی 66 ص فرمت word

مقدمه                                            1
فصل اول
مقدمه                                            2
بررسي موقعيت جغرافيايي كارخانه                        2
فصل دوم: مقدمات بافندگي
مقدمه                                            12
مشخصات ماشين آلات خط توليد در قسمت مقدمات بافندگي        13    
ماشين چله پيچي مستقيم                                15
ماشين چله پيچي بخشي                                22
ماشين آهار                                        25
نخ كشي، طراحي، گره زني                                33
تعداد ماشين محوله به هر كارگر، تعداد شيفت كاري                37
فصل سوم: بافندگي
مقدمه                                            38
مشخصات ماشين آلات خط توليد در قسمت مقدمات بافندگي        38
معرفي قسمت هاي مختلف ماشين بافندگي                    42
بررسي عمليات در يك سيكل بافندگي                        47
علت هاي متوقف شدن پي در پي ماشين بافندگي                51
علت هاي موج دار بودن پارچه                            52
علت هاي به وجود آمدن غلط پودي و خطوط عرضي روي پارچه        52
علت هاي كج و معوج بودن نخ هاي تار                        53
علت هاي پاره شدن نخ تار بيش از حد معمول                    53
علت هاي پاره شدن نخ پود بيش از حد معمول                    54
سرويس كاري ماشين آلات خط بافندگي                    54
تعداد ماشين محوله به هر كارگر، تعداد شيفت كاري                55
شرح مختصر توليد ازابتدا تا انتها                            55
فصل چهارم
نحوه تهيه مواد اوليه                                59
نحوه فروش محصولات                                59
بررسي توليد ماشين آلات                                60    
بررسي ميزان راندمان ماشين آلات                        63
مشكلات                                        64
پيشنهادات                                        64        

 

 

         

کارآموزی رشته کامپیوتر با عنوان پورت usb

کارآموزی رشته کامپیوتر با عنوان پورت usb

دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر با عنوان پورت usb در 63 ص فرمت word 

مقدمه1
سرآغاز2
كاربرد راحت.4
– يك رابط براي همه دستگاهها .4
– پيكربندي خودكار.4
– به دور از تنظيمات كاربر.4
– آزاد كردن منابع سخت‌ افزاري براي وسايل جانبي 4
– سادگي كابل5
– Hot pluggable5
– عدم احتياج به منبع تغذيه5
سرعت6
قابليت اطمينان7
قيمت پايين7
صرفه‌جويي در مصرف انرژي.7
قابليت انعطاف8
پشتيباني توسط سيستم عامل9
پشتيباني وسيله جانبي10
مجمع ابزار آلات USB.11
اين پورت كامل نيست12
– از ديد كاربران.12
– پشتيباني نشدن توسط سخت افزارهاي قديمي12
– محدوديت سرعت.13
– محدوديت فاصله.14
– ارتباطات نظير به نظير14
– توليدات شكل‌دار14
– از ديد ارتقاء دهندگان15
– پيچيدگي پروتكل.15
– پشتيباني در سيستم عامل15
– گيرهاي سخت افزاري.16
– مبالغ16
USB  در برابر IEEE _ 1394.17
حداقل نيازهاي كامپيوتر17
– كنترل كننده ميزبان.18
– سيستم عامل18
– اجزا18
– اجزاي يك اتصال19
– تجهيزات لازم براي ارتقاء.20
– انتخاب تراشه21
اجزاي يك كنترلر USB21
– پورت USB    22
– بافرهاي داده USB    22
– CPU23
– حافظه برنامه.24
– حافظه داده    26
– رجيسترها.26
– I/O هاي ديگر26
– ويژگيهاي ديگر27
ساده سازي پروسه ارتقاء27
– انتخاب معماري.27
– تراشه‌هايي كه از ابتدا براي USB طراحي شده‌اند28
– تراشه‌هايي بر اساس خانواده‌هاي آشنا.28
– تراشه‌هايي كه به ميكرو كنترلرهاي خارجي متصل مي‌گردند29
– مرجع خصوصيات تراشه30
– برنامه تراشه نمونه30 
– انتخاب راه انداز30
– ابزارهاي اشكال‌زدايي.31
– بردهاي ارتقا از فروشندگان تراشه31
– بردهاي از منابع ديگر.32
– نيازمنديهاي پروژه.33
نگاهي به بعضي از تراشه‌ها.35
– EnCore محصول شركت سيپرس.35
– معماري CPU35
– كنترلر USB36
– EZ _ USB شركت سيپرس37
– معماري CPU37
– كنترلر USB38
PCI 16C7X5 شركت ميكروچيپ    42
– معماري42 
– كنترلر USB.42
NET 2888 شركت نت چيپ 
– كنترلر USB
USB 9603 شركت National Semiconductor.44
– كنترلر USB.46
PDIUSBD 11/1 محصول فيليپس.46
– معماري.46
– كنترلرهاي USB.47
Strong ARM اينتل.47
– كلاسهاي دستگاهها.48
– استفاده از كلاسها48
– اجزاي يك مربع خصوصيات كلاس49
– كلاسهاي تعريف شده.50
– مطابقت يك دستگاه با يك كلاس    52
– وسايل جانبي استاندارد.52
– صفحه كليد ، ماوس و دسته بازي .52
– دستگاههاي انبارش توده‌اي53
– چاپگرها.55
– دوربينها و اسكنرها    .55
– برنامه‌هاي صوتي56
– مودم‌ها.57
– كاربردهاي غير استاندارد57
– دستگاههايي كه داده‌ها را با يك سرعت كم منتقل مي‌كنند58
– به روز رساني دستگاههاي RS _ 23259
– دستگاههاي مراكز فروش.60
– جايگزيني دستگاههاي با پورت موازي غير استاندارد61
– ارتباطهاي كامپيوتر به كامپيوتر63
– پيوندهاي بي‌سيم.63 

 

 

           

گزارش کارآموزی شرکت صنایع چدن پارس

گزارش کارآموزی شرکت صنایع چدن پارس

دانلود گزارش کارآموزی شرکت صنایع چدن پارس 60 ص با فرمت word 

 

مقدمه

شركت صنايع چدن پارس، واقع در شهر صنعتي كاوه شهرستان ساوه در سال 1364 به منظور انجام فعاليتهاي ريخته گري تأسيس گرديد. تجهيزات اوليه‌ي خط توليد اين واحد صنعتي از آلمان غربي خريداري شد. ساخت ساختمان و خريد ماشين آلات براي راه اندازي كارخانه تا سال 1369 طول كشيد. خط توليد اوليه با ظرفيت 1000 تن در سال، شامل ماشين آلات و دستگاههايي به قرار زير است:

 • يك دستگاه كوره‌ي ذوب القايي با ظرفيت‌يك تن (با فركانس شبكه= 50 هرتز)؛
 • خط قالبگيري نيمه اتوماتيك شامل ماشين قالبگيري فشاري- ضربه اي(Jolt Squeeze) ساخت آلمان با درجه‌ي به ابعاد 636*800(ميلي متر مربع)؛
 • دو دستگاه ميكسر (Mixer) ماسه از نوع غلتكي با ظرفيت 200 كيلوگرم؛
 • دو دستگاه ماشين ماهيچه گيري به روش  (جعبه‌ي سرد)، ساخت آلمان غربي؛
 • سيستم كامل ارزيابي و احياي ماسه براي خط توليد شامل:

1)5 دستگاه نوار نقاله با عرض 650 ميلي متر؛

2)دستگاه جدا كننده‌ي مغناطيسي (MAGNET SEPERATOR)؛

3)الواتور كاسه اي؛

4)سرند شش وجهي براي جدا كردن ذرات ريز از درشت؛

5)سيلوهاي ذخيره‌ي ماسه‌ي كهنه؛

6)فرستنده هاي ماسه(انتقال دهنده‌ي ماسه بوسيله‌ي فشار باد)؛

 

           

کارآموزی حسابداری- طرح احداث شركت ماكاروني

کارآموزی حسابداری- طرح احداث شركت ماكاروني

دانلود کارآموزی حسابداری: طرح احداث شركت ماكاروني 58 ص با فرمت word 

مقدمه

مصرف انواع ماكاروني در جهان به دلايل مختلف افزايش يافته و همچنان مصرف آن در حال توسعه مي باشد، در راستاي تأمين نياز جامعه و يا حتي در جهت تشويق به مصرف آن، كشورهاي صنعتي سرمايه هايي در اين راه به كار انداخته و با تبليغات به خوردن ماكاروني عادت كرده اند. اتخاذ سياست خود اتكايي در جهت ميل به استقلال اقتصادي كشور ايجاب مي كند كه توليد ماكاروني با استفاده از ماد اوليه داخلي و مطابق طبع و ذائقه مورد نظر مردم كشورمان مورد حمايت قرار گيرد كه امكانات جالبي براي تهيه انواع ماكاروني سالم فراهم مي نمايد. گسترش بهره برداري از ماكاروني براي توليد آن ضمن اينكه گام مهمي در جهت توسعه كشاورزي از نظر مواد اوليه و حمايت از زارعين كشور مي باشد فرآورده حاصله نسبت به ماكاروني هاي موجود در استان از ارزش غذايي بالاتري برخوردار مي باشد. در حال حاضر واحدهاي ماكاروني در نقاط مختلف كشور به ظرفيت اسمي حدود 10 هزار تن در سال در حال بهره برداري است.

اميد است با بهره برداري از اين كارخانه گامي در جهت افزايش توليد و قطع وابستگي برداشته و نيز خدمتي به كشور، مردم و منطقه محسوب مي گردد.

 

           

پروژه کارآموزی _رشته حسابداری کارآموزی حسابداری شرکت باربری وحیدبار

پروژه کارآموزی _رشته حسابداری کارآموزی حسابداری شرکت باربری وحیدبار

دانلود پروژه کارآموزی _رشته حسابداری کارآموزی حسابداری شرکت باربری وحیدبار 87 ص با فرمت word 

 

مقدمه

در چند دهه گذشته، گسترش تكنيكهاي جديد حسابداري در تمامي رشته ها و كاربرد آن، نوآوري و دگرگونيهاي بسياري را در زمينه هاي اقتصادي و بازرگاني پديد آورده است . به خوبي آشكار است كه حسابداري شركتها نيز طي سالهاي اخير، تحولات شگرفي را پذيرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملكردها، توانسته است با بهره گيري از روشهاي جديد، به فرانگري پرداخته و جهت حركت موسسات بازرگاني و شركتهاي دولتي و غير دولتي را به نحو مشخصي ترسيم نمايد .

از سوي ديگر استحكام مباني مالي كه به تعبير حضرت علي (ع) رگ حيات و رشته جان ملت محسوب مي شود از اهميت فوق العاده اي برخوردار بوده كه بايد با استفاده از جديدترين يافته هاي علمي به نحوي مطلوب و منظم برقرار گردد .

تحقق اين هدف البته نيازمند بكارگماري نيروي انساني ماهر و كارآمد و بهره گيري از روشها و ابزار مناسب مي باشد كه اين امر اهميت مسئوليت و رسالت مركز آموزش مديريت دولتي را در ايجاد زمينه هاي مناسب براي پرورش و تجهيز كارگزاران و افزايش توانايي هاي علمي و مهارتهاي تخصصي آنان بيش از پيش آشكار مي سازد .

نظام اقتصادي و مالي هر جامعه و نحوه و ميزان فعاليت هاي بازرگاني موسسات تجاري در بخش خصوصي، يكي از معيارهاي قابل تحقيق و پژوهش در وضعيت رشد

اقتصادي و درجه توسعه يافتگي آن جامعه است .

اقتصاد بخش غير دولتي، در نظام هاي مختلف سياسي و حكومتي، جايگاه ويژه و متفاوتي پيدا كرده است مثلاً، در نظام سرمايه داري، سهام داران و سرمايه گذاران عمده ترين نقش را در نظام اقتصادي دارا مي باشند و زمينه ساز بسياري اتفاقات و حوادث مهم اجتماعي، سياسي، اداري و غيره نيز مي گردند . در نظام سوسياليستي، بيشترين مسئوليت به عهده نهادهاي دولتي است و اقتصاد بخش خصوصي بسيار كم رنگ و ضعيف عمل مي كند …………………………….