گزارش کارآموزی رشته جسابداری در شرکت صنایع لاستیک

گزارش کارآموزی رشته جسابداری در شرکت صنایع لاستیک

قسمتی از متن:
اين كارگاه در قلب يك كارگاه  خصوصي nv سال 1375 تاسيس شد (در قالب كارگاه لاستيك سازي هاشمي ) اين عنوان  به واحد هاي توليدي ارائه شد . سابقه توليد اين شركت تقريباً به حدود 15 سال پيش برمي گردد كه آقاي مهندس هاشمي در يك كارگاهي در اصفهان  شريك بودند  و قطعاتي را كه سفارش مي گرفتند  مراحل  كنترل  و بسته بندي آن را در مشهد بنام مي دادند كه برادر مهندس هاشمي از خدمت برگشتند (برادر مهندس هاشمي ) و امكان  همكاري با ايشان  را پيدا كردند  وقتي كه هر دو با هم شدند كارگاهي را در جاده قوچان  دارند و گاه طوس تاسيس كردند ودر انجا  شروع  به فعاليت  كردند توليد ايشان را در اصفهان  به طور اشتراكي انجام مي دادند به سمت كارگاهي كه در مشهد انجام مي شد شيفت دارند .توليدات  اين شركت  برروي قطعات پلاستيكي هيدروليك و به طور اخذ در ارتباط با دستگاههاي راهسازي ، انواع پنكنيگ ،سيل رينگ،كاسه نمد و دستگاههاي بسيار سنگين كه در كار معدن و راهسازي مورد استفاده  است متمركز مي شود . اين دستگاهها مي تواند در جكها ، پمپها ، ترمز ها  و ديگر سيستمهاي كه مورد استفاده  است كار برداشته باشد به تدريج اين كار ادامه پيدا كرد به طوريكه غير از قطعات لاستيكي قطعات ديگري كه در يك فعاليت تعميرات و نگهداري موثر بود تامين مي شد . به عنوان مثال : يك دستگاه بنز 1921 داريد وقصد داريد كه جك اين را تعمير كند يا يك لودر 260 داريد كه با آن كار انجام مي دهيد ولي خواهيد اين را تهيه كند ماهيت قطعاتي كه ما روي آن كار انجام مي دهيم محدوديت ايجاد مي كند . به طور مثال وقتي كه گير بكس را باز مي كند خيلي علاقمند هستيد كه كليه قطعات تعويض كرد و اين تعمير و نگهداري است به طور يكجا در دسترس باشد و به شهر و فروشگاه  هم دسترسي نداريد به انبار مراجعه مي كنيد و يك جعبه به شما تحويل مي شود و شما تمام قطعات مورد نياز را در داخل آن مي گذاريد به خاطر همين حساسيتها جابجاي اينكه قطعه توليد كنيم مجموع قطعه توليد مي كنيم اين مجموعه قطعات را سيل كيت مي ناميم .

فهرست:
تاريخچه شركت
فرآيند عمليات توليد
چگونگي تعيين كالا يا خدمات مورد نياز جامعه
تعيين ميزان سود دهي شركتها  يا واحدهاي توليدي
روشهاي اقتصادي كردن طرحها
طراحي خط توليد
برآورد نيروي انساني
چگونگي ترسيم چارت سازماني
تقسيم وظائف در واحدهاي توليدي و صنعتي
تهيه برنامه زمانبندي توليد
محاسبات مالي شركتها
محاسبات فني شركتها
چگونگي تهيه كروكي ها و نقشه هاي ساختماني
مديريت واحدهاي صنعتي كوچك
اقساط ،وامها، بديها ومخارج جاري شركتها
تقسيم كار در اين سازمان به چه صورت مي باشد
وظايف هر فرد
ماهيت حسابها
توضيحاتي در مورد محصولات اين شركت:
(شرح وظايف واحد حسابداري )
(شرح وظايف واحد فروش )
(شرح وظايف اداري )

               

دانلود گزارش کاراموزی شركت شيرآلات بهداشتي شيبه

دانلود گزارش کاراموزی شركت شيرآلات بهداشتي شيبه

فهرست

ـ پيشگفتار…………………………………………………………………………………………………….1

ـ هدف……………………………………………………………………………………………………..2

– معرفي محل گذراندن پروژه…………………………………………………………………….3

– روند خط توليد………………………………………………………………………………………….5

   .قالب سازي………………………………………………………………………………………….5

   .ريخته گري و ماهيچه سازي………………………………………………………………………7

   .پرداختكاري…………………………………………………………………………………………….10

   .آبكاري………………………………………………………………………………………………….12

   .كوتينگ………………………………………………………………………………………………….16

   .مونتاژ…………………………………………………………………………………………………..17

-فلوچارت تبديل مواد به محصول در كارخانه…………………………………………………..18

– ريخته گري مس و برنج……………………………………………………………………………19

   .مشخصات عمومي ذوب…………………………………………………………………………19

   .مواد شارژ و آماده كردن……………………………………………………………………….20

   .كوره هاي ذوب…………………………………………………………………………………….21

   .تاثير ناخالصي ها……………………………………………………………………………………22

-آلياژ هاي مس………………………………………………………………………………………23

   .آلياژهاي مس-روي(برنج)……………………………………………………………………24

   .آلياژهاي ريختگي برنج…………………………………………………………………………….24

   .تهيه و توليد برنج ريختگي………………………………………………………………………..25

   .قالبها…………………………………………………………………………………………………….27

ليست محصولات توليدي شركت………………………………………………………………….30

-مبحث اقتصادي……………………………………………………………………………………….32

-آناليز نمونه اي از محصولات كارخانه…………………………………………………………33

-مشخصات استاندارد نمونه بررسي شده……………………………………………………….38

-اصطلاحات و تعاريف………………………………………………………………………………….40

-استانداردهاي مربوط به ويژگيهاي ساخت…………………………………………………….42

-استانداردهاي مربوط به اجزاي شير…………………………………………………………….44

-استانداردهاي نشانه گذاري………………………………………………………………………..46

-اتودها………………………………………………………………………………………………………47

-اتود طرح نهايي…………………………………………………………………………………………83

-نقشه سه نماي بدنه………………………………………………………………………………….84

-نقشه سه نماي دسته اهرم………………………………………………………………………..85

-نقشه انفجاري……………………………………………………………………………………………86

-فلوچارت مونتاژ…………………………………………………………………………………………87

– جدول زمانبندي……………………………………………………………………………………….88

– تصويرماكت……………………………………………………………………………………………..89

 

         

دانلود گزارش کارآموزی در مخابرات

دانلود گزارش کارآموزی در مخابرات

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                  صفحه

 

مقدمه و تشکر                                                                                                    1   

فصل اول : آشنایی با مکان کار آموزی

                   آشنایی با مخابرات و تاریخچه آن                                                  2    

                   تاریخچه شرکت مخابرات استان گلستان                                                   6

                   ساختار شرکت مخابرات استان گلستان                                           7

                   محصولات تولیدی                                                                   9

                   فرآیند تولیدی خدماتی                                                                9

 

فصل دوم : ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموزی

                   شرح مختصری از فرایند خدمات شبکه های paper less                 9    

                   موقعیت رشته کارآموز در مکان کارآموزی                                    10

 

فصل سوم : راهنماي نرم افزار کابردی در محل کارآموزی ( برنامه سينا )

                    راهنماي ورود به برنامه                                                           11

                    راهنماي ثبت نامه وارده                                                                     15   

                    اصلاح نامه وارده عادي                                                           30

                    تايپ نامه جديد                                                                       34

                    تايپ نامه هاي ناتمام                                                                49

                    تايپ نامه اصلاحي                                                                  51

                    ليست نامه هاي قابل امضاء                                                       54

                    صدور نامه هاي تايپي عادي                                                      61

                    مشاهده نامه هاي صادره عادي                                                     77

                    ارسال پيغام                                                                           89

                    بايگاني موقت                                                                         94

                    جستجوي سوابق وارده                                                              98

                    جستجوي سوابق صادره                                                                      102                    جستجوي سوابق تايپي                                                               105

                    جستجوي سوابق پيغامها                                                            108

                    آمارازسوابق وارده                                                                   110

                    آمارازسوابق صادره                                                                 112

                    آلارم صوتي                                                                         115

                    تعريف دستورات ارجاعي                                                         117

                    تعريف كد كاربر                                                                    120

                    تعريف كاربران                                                                               110 

                    تعريف ليست ارجاعي                                                              125

                    ترتيب ليست ارجاعي                                                               128

                    تنظيم پارامترهاي چاپ                                                             129

                    تعويض اسم رمز                                                                    132

                    شعار درسربرگ                                                                     133

                    معرفي موسسات                                                                    134

                    شماره كلاسمان عادي                                                               136

                    مشاهده وچاپ تصويرنامه وارده عادي                                           138

                    مشاهده وچاپ تصويرنامه صادره عادي                                         140

         

فصل چهارم : آزمون آموخته ها و نتایج و پیشنهادات      

                    گزارش پیشرفت کارآموزی 1                                                    141

                    گزارش پیشرفت کارآموزی 2                                                    142

                    گزارش پیشرفت کارآموزی 3                                                    143

                    فرم پایان دوره کارآموزی                                                          144

 

 

گزارش کارآموزی رشته علوم تربیتی در مهد کودک

گزارش کارآموزی رشته علوم تربیتی در مهد کودک

قسمتی از متن:
این واحد کار برای مهد و پیش دبستانی از ضروریات است زیرا با این واحد کار کودک خود را در کوچکترین نهاد اجتماعی بهتر حس می کند و می شناسد و به خودشناسی او کمک کرده و باعث رشد عاطفی و اجتماعی او می شود.
مربی سعی در متمرکز کردن حواس کودکان قبل از شروع برنامه آموزشی یا کار گروهی داشت. به کودکان می گفت حالا می خواهیم کارمان را شروع کنیم بعد از این حرف همه «بسم ا… الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان» می گفتند. چند سوره و شعر که قبلا با آنها کار شده بود می پرسید و موضوع هفته و تقویم را سؤال می کرد و بعد به آموزش می پرداخت. در بین فعالیتها به بچه ها استراحت می داد.

فهرست:
1- وضع فیزیکی مهدکودک:
2- وضعیت بهداشت، ایمنی و تغذیه در مهدکودک:
3- وسایل، تجهیزات و اسباب بازیهای مهدکودک
4- نحوه اجرای برنامه های آموزشی مهدکودک توسط مربیان:
6- کودکان
واحد کار خانواده
هدف های کلی
هدفهای رفتاری
مقدمه
مشاهده
بحث و گفتگو
نکات اجتماعی
نکات ایمنی
زبان آموزی
مفاهیم علوم
مفاهیم ریاضی
بازی
قصه گویی
شعر

                   

دانلود گزارش کارآموزی کارگاه آهنی

دانلود گزارش کارآموزی کارگاه آهنی

فهرست

عنوان                                 صفحه

مقدمه …………………………………………………………….3

مواد قالبگیری و افزودنی ها ……………………………………4

کوره ها و ذوب فلزات……………………………………………15

سیستم را گاهی ، تغذیه و مبرد……………………………..30

گزارش 1 ( مذاب ریزی وزنه )………………………………….46

گزارش2 ( مذاب ریزی مدل صفحه ای)……………..………. 50

گزارش 3 ( مذاب ریز ی بوش )……………………………….53

گزارش 4 ( مذاب ریز ی قطعه صنعتی )…………………….57

برسی عیوب ناشی از ماسه داغی………………………….60

بررسی کامل حفره های گازی و انقباضی …………………61

 

 

گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت مخابرات

گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت مخابرات

مقدمه:
اداره مالي اداري ضمن ارائه خدمات به متقاضيان و مشتركين تلفني بصورت قبول تقاضا و اشتراك تلفن و تشكيل پرو.نده و رسيدگي به امور قبوض مشتركين و محاسبه در آمد و هزينه‌ها ، خدمات تداركاتي و پرسنلي و حقوقي كليه پرسنل و كاركنان مخابرات شهرستان را به عهده‌دارد كه اگر فعاليت و تداركات و پشتيباني به موقع اين اداره نباشد شايد بتوان گفت به فعاليت بقيه واحدهاي ادارات مختلف اين مجموعه بي‌نتيجه و يا متوقف مي‌ماند .

فهرست:
فصل اول
اداره مالي اداري
امور متقاضيان و امور مشتركين 
واحد آبونمان
فوائد و مضرات استفاده از كامپيوتر در آبونمان
فصل دوم
تشكيلات و روابط سازماني
چارت سازماني
ساختار تشكيلاتي معاونت اداره كل مخابرات استان  تهران 
فصل سوم
معاونت اداره كل مخابرات استان تهران
برنامه ريزي
قوانين عمومي‌مديريت
مسائل پرسنلي
شماره گذاري و اجراي پروژه
خريد و تداركات
 سيستم‌هاي اطلاعاتي مالي و مديريت
فصل چهارم
اداره نگهداري و بهره‌برداري ارتباط شهري
شبكه كابل و هوايي
بخش اطلاعات 118
واحد تعمير و نگهداري تلفن‌هاي همگاني
واحد واگذاري خطوط شهري
ا-بررسي امكانات فني
2- تعيين بوخت و مشخصات فني يك خط تلفن
3-تغيير مكانهاي تلفن‌هاي مشتركين
4-تغيير نام و مكان تلفن
ليست بندي كافوها
نگهداري نقشه‌هاي فني وثبت كليه اطلاعات
تعيين دفتر وديعه
دفتر حق تقديم
فصل پنجم
اداره نگهداري و بهره‌برداري ارتباطات راه دور
واحد تلفن راه دور و بين‌المللي
ارتباط نقدي
ارتباط نسيه
ارتباط وارده
واحد تلفن بين‌الملل
اطاق دستگاه كارير
مؤخره و نتيجه گيري
منابع و ماخذ

               

گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در مجتمع تک واحد داده پردازی تون

گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در مجتمع تک واحد داده پردازی تون

مقدمه:
شرکت داده پردازی تون (سهامی خاص) به شماره ثبت 16547 عضو شورای انفورماتیک مشهد فعالیت برنامه نویسی خود را از سال 1380 آغاز کرده و در این مدت توانسته سایتهای زیادی را طراحی و برنامه نویسی نماید. که بزرگترین پروژه شرکت در زمینه برنامه نویسی تجارت، طرح ملی اشتغال و کاریابی می باشد و مانند این پروژه شرکت در سطح کشور تا به حال انجام شده است.
شرکت داده پردازی تون واقع در مجتمع تک در طبقه هم کف می باشد که دارای دو بخش فروش و سخت افزاری است .

فهرست مطالب:
مشخصات  دانشجو
مشخصات محل کارورزی و معرفی محیط کار
مدت زمان در کارگاه
میزان رضایت از دوره
مطالعات و تحقیقات جنبی
آموزش های فرا گرفته توسط دانشجو

                 

دانلود کارآموزی برق در شرکت اطلس خودرو

دانلود کارآموزی برق در شرکت اطلس خودرو

فعالیتهای شرکت:

فعالیتهای شرکت شامل رفع عیوب سیستم های مولد قدرت، انتقال قدرت، جلوبندی و سیستم های برقی (باطریسازی) خودروها می باشد.

همچنین نمایندگی دارای نمایشگاه، کارواش، صافکاری و نقاشی نیز می باشد.

نمایندگی در قبال محصولات شرکت کیاموتورز با توجه به گارانتی مسئول بوده و کلیه مشکلات شامل گارانتی نظیر عیوب مکانیکی و برقی و … را بصورت رایگان رفع می کند.

 

فعالیتهای کارآموز:

همکاری و کسب مهارت و تجربه در زمینه عیب یابی و رفع عیوب سیستم های برقی (مالتی پلکس) با استفاده از کتابچه مدارهای خودرو، زیر نظر سرپرست کارآموزی.

 

 

دانلود گزارش کارآموزی شرح پروسس واحد وينيل استات

دانلود گزارش کارآموزی شرح پروسس واحد وينيل استات

تاريخچه و انگيزه احداث :

مجتمع پتروشيمي اراك يكي از طرحهاي زيربنايي و مهم مي باشد كه درراستاي سياست هاي كلي توسعه صنايع پتروشيمي و با اهداف تامين نياز داخلي كشور و صادرات ايجاد و به بهره برداري رسيده است .

 

             

مسایل بازاریابی بین المللی

مسایل بازاریابی بین المللی
تاریخچه کابل در دنیا
در سال 1876 اندیشه تولید کابل با روکش لاستیکی به مرحله اجرا در آمد در این مرحله چند رشته سیم به هم تابیده و با نوعی کائوچوی طبیعی روکش می‌کردند بعد در سال‌های نخست دهه 1880 کابل‌هایی ساخته شد که با مواد نفوذ ناپذیر در برابر آب عایق و روکش شدند از آن پس استفاده از مواد دیگر متداول گردید بدین ترتیب بود که صنعت کابل‌سازی در 125 سال قبل شکل گرفت و همواره روند تکمیلی ساخت کابل پیوسته ادامه داشت تا در سال 1953 برای اولین بار کابل خشک با عایق پلی اتیلن XLPE در آمریکا ساخته شد و باعث تحولی شگرف در امکان ساخت کابل‌هایی با ولتاژ بالا شد به نحوی که امروزه ساخت کابل‌های بالاتر از 500 کیلو ولت با استفاده از مواد پلیمری نیز امکان‌پذیر می‌باشد…

دانلود گزارش کارآموزی واگن پارس سنسورها

دانلود گزارش کارآموزی واگن پارس سنسورها

فهرست مطالب

عنوان                                                                    صفحه

آشنايي بامكان كارآموزي

مقدمه                                                                                                 1

فصل اول                                                                                           3

تعريف عبارت سنسور                                                                                                   4

تكنيك هاي تولد سنسور                                                                                               6

سنسورها در تكنولوژي لايه نازك                                                                                8

سنسورهاي سيليكاني                                                                                                     9

خواص سيليكان واثرات آنهابرسنسورها                                                                        10

فصل دوم                                                               12

سنسورها اكوستيكي ، سنسورها ي صوتي وكاربردهاي                                       14

سنسورهاي موج صوتي سطحي                                                              16

فصل سوم                                                                                         19

سنسورهاي گازيSAW                                                                           20

كاربردهايي ازسنسورهاي سرعت وشتاب                                                21

توضيحات مكمل                                                                                 22

فصل چهارم                                                                                      25

سنسورهاي مكانيكي                                                                             26

شتاب سنج ها                                                                                      27

سنسورهاي FLOW                                                                 28

 فصل پنجم                                                                                       31

سنسورهاي نوري                                                                                  32

مقاومت هاي نوري                                                                               33

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                    صفحه

سنسورهاي نيمه هادي نوري براي آشكارسازي الكترومغناطيس و

امواج هسته اي                                                                                     35

ديودهاي نوري                                                                                    37

ترانزيستورهاي نوري                                                                             38

مثالي ازكاربرد سنسورهاي نوري                                                            41

ساير مواد نيمه هادي براي سنسورهاي نوري                                             46

 

   

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری مخابرات

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری مخابرات

این فایل در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و استفاده میباشد


فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

 

پيشگفتار…………………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

فصل اول( آشنايي كلي با مكان كارآموزي )

بخش اول :کلیات………………………………………………………………………………………………………….. 4

تعریف مخابرات………………………………………………………………………………………………………………… 5

تاریخچه مخابرات ایران……………………………………………………………………………………………………. 5

تشکیلا ت کنونی : …………………………………………………………………………………………………………. 6

    تاریخچه مخابرات در استان فارس…………………………………………………………………………………… 7

نوع شرکت ……………………………………………………………………………………………………………………… 8

    شخصیت حقوقی………………………………………………………………………………………………………………. 8

مدت شرکت…………………………………………………………………………………………………………………….. 8

موضوع فعالیت های شرکت  …………………………………………………………………………………………. 8

اساسنامه شرکت……………………………………………………………………………………………………………… 8

استفاده کنندگان صورت های مالی……………………………………………………………………………….. 9

وضعیت اشتغال شرکت…………………………………………………………………………………………………… 9

ارتباط مالی مراکز شرکت های مخابرات با توابع …………………………………………………………. 10

ارکان شرکت……………………………………………………………………………………………………………………. 10

مجمع عمومی شرکت……………………………………………………………………………………………………… 10

زمان تشکیل مجمع عمومی عادی ………………………………………………………………………………… 11

زمان تشکیل مجمع عمومی فوق العاده………………………………………………………………………….. 11

وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي……………………………………………………………………….. 12

وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده……………………………………………………………….. 13

هیات مدیره شرکت…………………………………………………………………………………………………………. 13

نحوه تشکیل جلسات هیأت مدیره…………………………………………………………………………………. 13

وظايف و اختيارات هيأت مديره ……………………………………………………………………………………. 14

وظايف و اختيارات رئيس هيأت مديره و مديرعامل……………………………………………………… 15

بازرسان(حسابرس)…………………………………………………………………………………………………………… 15

وظايف بازرسان………………………………………………………………………………………………………………… 16

 گزارش حسابرسان ………………………………………………………………………………………………………… 16

هدف ها و راه بردهای شرکت     ………………………………………………………………………………….. 17

اهداف سال مورد گزارش………………………………………………………………………………………………… 18

ذخایر شرکت……………………………………………………………………………………………………………………. 19

تغییر روش استهلاک …………………………………………………………………………………………………….. 20

نرخ استهلاک گیری دارایی ها ……………………………………………………………………………………… 21

صورت های مالی اسا سی ……………………………………………………………………………………………… 22

عناصر تشکیل دهنده صورت حساب سود وزیان………………………………………………………….. 25

یادداشت های همراه صورت های مالی اساسی ……………………………………………………………. 29

بخش دوم :نمودارهای شرکت …………………………………………………………………………………… 30

بخش سوم :چارت های سازمانی………………………………………………………………………………… 36

بخش چهارم :آشنایی با وظایف بخش های مالی شرکت………………………………………. 44

قسمتهای مختلف حسابداری شرکت مخابرات …………………………………………………………….. 45

وظایف و مسئولیتها…………………………………………………………………………………………………………. 46

وظايف انباردار:…………………………………………………………………………………………………………………. 49

واحد هزینه های سرمایه ای…………………………………………………………………………………………… 50

رويه های واحد خزانه داری……………………………………………………………………………………………. 50

چارت رويه های واحد خزانه و پرداخت………………………………………………………………………… 53

واحد هزینه های جاری ………………………………………………………………………………………………….. 54

حقوق و فوق العاده ها…………………………………………………………………………………………………….. 55

مزایای متفرقه حقوق و دستمزد…………………………………………………………………………………….. 56

واحد دارايي ها…………………………………………………………………………………………………………………. 60

واحد ترازنامه……………………………………………………………………………………………………………………. 61

واحد بايگاني …………………………………………………………………………………………………………………… 62

واحد خسارت :………………………………………………………………………………………………………………… 62

واحد اصلاح و نگهداری حسابها ……………………………………………………………………………………. 62

معین حسابها  و اسناد پرداختنی غیر تجاری……………………………………………………………….. 65

واحدبودجه   …………………………………………………………………………………………………………………… 67

          فصل دوم( عملیات حسابداری شرکت )

بخش اول :حسابداری شرکت……………………………………………………………………………………. 71

اداره در یافت ها ……………………………………………………………………………………………………………… 72

ثبت نام تلفن ………………………………………………………………………………………………………………….. 72

دائری تلفن ……………………………………………………………………………………………………………………… 72

استرداد وجوه تلفن ………………………………………………………………………………………………………… 72

تها تر کردن تلفن…………………………………………………………………………………………………………….. 73

تبدیل تلفن ویژه به عادی……………………………………………………………………………………………….. 73

صدوری ( لیست درامد)………………………………………………………………………………………………….. 73

وصولی  مشترکین مراکز کم ظرفیت …………………………………………………………………………… 74

وصولی مشترکین شیراز…………………………………………………………………………………………………. 74

در آمد های شرکت ………………………………………………………………………………………………………… 75

درآمد های اختصاصی ……………………………………………………………………………………………………. 75

اداره پرداخت ها………………………………………………………………………………………………………………. 77

واحد انبار ها…………………………………………………………………………………………………………………….. 77

انواع انبارها……………………………………………………………………………………………………………………….. 77

واحد سرمایه ای………………………… ………………………………………………………………………………. 80

واحد جاری ………………………………. ………………………………………………………………………………. 82

ثبت پرداخت سپرده ها و کسورات طرح های جاری و سرمایه ای…………………………… 82

طرح های جاری……………………………………………………………………………………………………………. 84

سایرهزینه های شرکت ……………………………………………………………………………………………….. 85

اداره تمرکز حسابها……………………………………………………………………………………………………….. 85

خروج دارایی ثابت از جریان استفاده …………………………………………………………………………. 86

سرقت دارایی………………………………………………………………………………………………………………… 89

ضمانتنامه ها ………………………………………………………………………………………………………………… 89

ضبط ضمانتنامه …………………………………………………………………………………………………………… 90

پیش پرداخت ………………………………………………………………………………………………………………. 91

حسابهای شهرستان …………………………………………………………………………………………………….. 91

بخش دوم :صورت های مالی شرکت و تائیده مدیران……………………………………….. 94

تائیدیه مدیران شرکت ………………………………………………………………………………………………… 98

فصل سوم(نتايج و پيشنهادات )

خلاصه و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………….. 101

کلام آخر  ………………………………………………………………………………………………………………………. 103

انتقادات و پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………. 104

 

 

گزارش کارآموزی (مکانیک) – كليات طراحي جيگ و بدنه سازي

گزارش کارآموزی (مکانیک) - كليات طراحي جيگ و بدنه سازي

فهرست:

 

 

  • مقدمه ومعرفی ایران خودرو خراسان……………………………..3  
  • طراحی جیگ وفیکسچر……………………………………………4
  • نحوه طراحی و ساخت بدنه خودرو……………………………….11
  •   CMM ………………………………………………………….13
  • سیلر………………………………………………………………14
  • بهینه سازی و تعمیرات……………………………………………18
  • جوشکاری…………………………………………………………26

 

   

گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر (شبكه Administratar)

گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر (شبكه Administratar)

مقدمه:
راه‌اندازي، كنترل و نگهداري شبكه شايد يكي از مشكل‌ترين و دشوارترين بخشهاي كاري يك Administrator يا مسئول سايت باشد. چون مشكلات و عيوب ناشي از سخت افزارهاي يك شبكه، با مشكلات وعيوب‌ ناشي از برنامه‌هاي نرم افزاري شبكه ادغام شده و اگر به فرض در هنگام تنظيم شبكه مشكلي به وجود آيد، وقت زيادي تلف خواهد گرديد تا بفهميم مشكل از ناحيه سخت افزاري است يا نرم افزاري لذا اين جزوه حاصل تجربيات عملي اينجانب در مدت 240 ساعت كارآموزي در شرکت خدمات فنی ساعت شهر شرق مي‌باشد كه شامل مباحثي در موردAdministrator  شبكه، پروتكلها، سرويس‌هاي شبكه و طريقه نسب و بكارگيري آنها مي‌باشد تا شايد كمكي هر چند ناچيز در جهت رفع مشكلات و موانع دانشجويان عزيز در اين زمينه باشد.


فهرست مطالب:
مقدمه
تنظيم و كنترل برنامه Network Nelghborhood
Clients .
Adapters.
Protocol :
Services:
Computer Name :
Workgroup :
Computer Descrption:
تنظيم شبكه
تذكر
استفاده از شبكه و عمل sharing
بررسي ساير گزينه‌هاي Network neighborhood
نصب و تنظيم برنامه Wingate  جهت اتصال شبكه به سرور و اينترنت
تذكر مهم:
نكته:
مراحل تنظيم سرور قبل از نصب
مراحل نصب برنامه Wingat
مراحل تنظيم
نحوه تنظيم دستگاههاي موجود در شبكه جهت اتصال به شبكه
نحوه استفاده از برنامه Wingate براي كنترل شبكه
نصب و پيكربندي TCP/IP 
آدرس‌هاي IP
ماسك شبكه فرعي
انواع آدرس IP
شبكه فرعي چيست؟
كار ابزارهاي TCP/ IP
اجراي DHCP Server  محصول ميكروسافت
پيكربندي سرويس گيرنده‌ براي استفاده از DHCP
پيكربندي سرويس دهنده DHCP 


 

دانلود گزارش کارآموزی مدیریت، نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی

دانلود گزارش کارآموزی مدیریت، نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی

فهرست مطالب

 

عنوان

 

فصل اول

مقدمه

شرح: مدیریت کارهای ساختمانی

فصل دوم

محل احداث پروژه

انواع نقشه های ساختمانی

روش های اجراء

روش های انبار و نگهداری مصالح ساختمانی

ساختمانهای اسکلت فلزی

اجرا تشکیل دهنده ساختمان های فلزی

ستون

دسته های اتصال

چگونگی اتصال تیر به ستون

نکاتی در مورد ساخت تیرها

وصل تیرهای سراسری

وصل نمودن دو نقطه تیرآهن به همدیگر

تیرچه

پروفیل های اتصال و میل مهار

بادبند

پله

سقف تیرچه بلوک

فصل سوم

مزایای و معایب ساختمان فلزی

مراحل کامل اجرای یک پروژه ساختمانی

نکات اجرایی در اجرای ساختمان

ضمائم

 

     

گزارش کارآموزی عمران پروژه 416 واحد مسکونی

گزارش کارآموزی عمران پروژه 416 واحد مسکونی

بخشی از متن:
در حال حاضر پروژة كارآموزي موردنظر مربوط به پروژه 416 واحد مسكوني سامان II مي‌باشد كه از لحاظ سازه‌اي اسكلت آن از نوع اسكلت بتني و سقف از جنس تيرچه بلوك مي‌باشد. سايت پروژه فوق شامل 26 بلوك بوده كه هر بلوك شامل 15 واحد ، 8 واحد يكخوابه و 7 واحد دو خوابه مي‌باشد كه در حال حاضر در مرحله نازك كاري مي‌باشد در اين خصوص كنترل موارد اجرايي – تهيه صورت وضعيتها – تأييد اردهاي كارهاي انجام شده و متره و برآورد و تهيه صورت جلسات مختلف در راستاي كارهاي انجام شده، جزء عملياتي است كه هر روز به انجام مي‌رسد كنترل موارد اجرايي مانند رفع نقصها و خرابي‌هاي موارد اجرا شده اعم از رنگ‌كاري، لكه‌گيري ، درزها و تركهاي رفع ايجاد شده در ديوارهاي داخلي و خارجي، جوشكاري، نازك‌كاري و بسياري موارد ديگر بايد به دقت صورت پذيرد. همچنين تهيه صورت وضعيتها و … عمليات متره و برآورد ساختمان مديريت نيز در اين مدت به انجام رسيد. ساختمان مديريت اين پروژه از نظر سازه‌اي اسلكت آن از نوع اسكلت فلز و سقف از جنس تيرچه بلوك مي‌باشد. مساحت آن حدود 700 متر مربع بوده و در حال حاضر در مرحلة اجرا مي‌باشد. با ارائه نقشه‌هاي ساختمان مديريت مجتمع فوق ضمن بررسي و مطالعه به روي نقشه‌هاي فوق عمليات متره و برآورد، كدبرداري و تعيين كدهاي ارتفاعي ، تعيين موقعيت مكاني ساختمان فوق از جمله كارهاي وليه است كه در خصوص اجراي عمليات ساختمان مديريت به كار گرفته شده است. در اين خصوص تعيين كدهاي ارتفاعي (ترازيابي) ، خاكبرداري و خاكريزي ، لاشه‌چيني، سنگ مالون جهت بالا آوردن سطح فنداسيون و اجراي تيپ‌بندي فونداسيون بر روي لاشه سنگ‌هائي كه قبلاً كار شده بود و همچنين اجراي بتن مگر آن از جمله كارهايي است كه در اجراي كار به انجام رسيده است.


فهرست مطالب:
پروژه 800 واحد استيجاري مشهد  
محوطه سازي         
نقاط ، نشانه و مبدأ و كارهاي نقشه‌بردار
تخريب         
دفع گياهان و كندن اشجار   
چاهها و قنوات        
حفظ محوطه از نفوذ و ورود‌ آب    
تأمين آب كشاورزي و آبرساني شهري     
تسطيح محوطه        
زهكشي محوطه       
زهكشي تحت الارضي
روش ثقلي    
روش پمپاژ   
روش برد عايق       
جدول‌گذاري و آبروسازي   
مصالح
پياده‌روسازي
آماده‌سازي بستر و زيرسازي آن   
زيرسازي با شفته آهكي      
خاك  
آهك  
طرح اختلاط  
زيرسازي با مخلوط رودخانه‌اي     
زيرسازي با بلوكاژ  
روسازي پياده‌رو     
آسفالت
نحوه نصب آجرهاي موزائيكي و سيماني
بتن درجا
قالب‌بندي
تداركات مربوط به قالبها
روداري در قالب‌بندي
انواع مصالح قالب
قالب آجري
قالب چوبي
قالب فولادي
قالب آلومينيومي
قالب فايبرگلاس
كلاف‌ها و ساير وسايل قالب‌بندي
آرماتوربندي 
انواع ميلگردها
مشخصات ميلگردها
تهيه ميلگردها
حمل ، باراندازي و انبار كردن ميلگردها
اجراي عمليات جدول گذاري
موزائيك كاري


 

گزارش کارآموزی رشته عمران ساختمان سازی

گزارش کارآموزی رشته عمران ساختمان سازی

مقدمه :
اين ساختمان از نوع مسكوني مي باشد و جزء ساختمانهاي فلزي بشمار مي رود . در اين نوع ساختمان براي ساختن ستونها و پلها كه از پروفيل فولادي استفاده مي شود و بار سقفها و ديوارها و جدا كننده ها بوسيله تيرهاي اصلي به ستون منتقل شده و بوسيله ستونها به زمين منتقل مي گردد .
همچنين براي اتصالات از نبشي و تسمه و براي زير ستونها از صفحه فولادي استفاده مي شود و معمولاً دو قطعه را بوسيله جوش به يكديگر متصل مي نمايند و سقف اين ساختمان از نوع تيرچه بلوك مي باشد .

فهرست:
مقدمه
بتن
مخلوط هاي بتن
پي
لايه هاي پي هاي نقطه اي
زمين مناسب
بتن مِگر
ميلگردهاي كف پي
بتن اصلي
صفحه زير ستون
شناژ
ستونها
پل ها يا تيرهاي اصلي
پرفيلهاي اتصال و ميله مهار
صفحه هاي تقويتي
محل كارآموزي

گزارش کارآموزی رشته عمران؛ تحقیق احداث ساختمان مسکونی

گزارش کارآموزی رشته عمران؛ تحقیق احداث ساختمان مسکونی

توضیحات:

گزارش کارآموزی رشته عمران، با
موضوع پروژه احداث ساختمان مسکونی، در قالب فایل
Word  و در حجم 65 صفحه.

 

بخشی از متن:

تخريب:

زمين احداث
اين منزل مسكوني يك زمين صاف و هموارشده نبود، بلكه يك ساختمان فرسوده و كلنگي بود
كه بايد تخريب مي شد.

تخريب
اين ساختمان در دو مرحله صورت گرفت كه ابتدا سقف آن توسط كارگران تخريب شد اما ديوارها
و كف آن توسط لودر تخريب گرديد و پس از آن اقدام به خروج همه نخاله ها از محل كارگاه
شد. قبل از اين مرحله اقدام به بريدن همه تيرآهن هاي سقف توسط هوا برش شد و همه درب
وپنجره ها و تمام كابينتها و شيرآلات و لوله هاي آب از محل كارگاه خارج شد. دو حلقه
چاه نيز در محل وجود داشت كه با شفته آهك و قلوه سنگ پر شد.

رعايت
اصول ايمني در تخريب:

قبل از
هر چيز بايد روش تخريب مشخص شود و كار براي عوامل اجرايي شرح داده شود. تخريب در معابر
عمومي بايد درمحوطه اي محصور با نرده هاي حفاظتي به ارتفاع دو متري انجام شود. کليه
كارگران مي بايست مجهزبه كلاه ايمني باشند ودر ساعات غير كاري به هيچ عنوان نبايد اقدام
به برداشتن حصار كرد. تمامي راههاي عبورومرور افراد غير مسؤل به كارگاه بايد مسدود
شود. به هيچ عنوان نبايد مسير ريزش آوار به عنوان مسيراصلي انتخاب شود و در هنگام عمليات
تخريب از اب براي ته نشين كردن غبار در محيط جلو گيري شود.   البته در اجراي اصول ايمني درعمليات تخريب اين پروژه
ازحصار و نرده به علت خلوت بودن محيط استفاده نشد اما براي ايمني و اطمينان بيشتر راههاي
ورودي به صورت موقت مسدود شد وهمچنين از آب پاشي براي كم كردن گرد وخاك استفاده شد.   

                                                                                    

فهرست مطالب:

مقدمه
فصل اول
بررسی
بخشهای مرتبط بابخش کار آموزی

بررسی
آموخته ها و پیشنهادات

فصل دوم
تخریب
رعایت
اصول ایمنی در تخریب

فصل سوم
تجهیز
کارگاه

انبار
کردن سیمان

پیاده
کردن نقشه

پی
کنی

کرسی
چینی

نحوه
کرسی چینی یا ساخت پی سنگی

فصل چهارم
قالب
بندی

انواع
قالب از لحاظ جنس

قالب
چوبی

فصل پنجم
آرماتوربندی
هدف
از بکار بردن فولاد در قطعات بتنی

بستن
میلگردها به همدیگر

نحوه
خم کردن میلگردها

برش
میلگردها

آچار
خم کن یا آچار
F
نحوه
ساخت شناژهای افقی وعمودی

قالب
بندی شناژهای افقی و عمودی

فاصله
نگهدار یا لقمه

قلاب
انتهای میلگرد و اندازه استاندارد آن

فصل ششم
بتن
سازی

حمل
بتن

نسبت
های اختلاط

بتن
ریزی

بتن
ریزی در هوای گرم

بعضی
از مسائلی که ممکن است در بتن تازه بوجود آید

مشخصات
نا مطلوب بتن اب انداخته

تراکم
بتن

نگه
داری از بتن

هم
سطح کردن کف اتاقها با شناژ افقی

دیوار
چینی

قالب
بندی شناژ های عمودی

نحوه
پر کردن شنا ژهای عمودی

هم
سطح کردن دیوار

قالب
بندی سقف

حمل
ونقل وانبار کردن تیرچه ها

بلوک
میلگرد
های ممان منفی

میلگردهای
حرارتی

کلاف
عرضی

قلاب
اتصال

بتون
ریزی سقف

افت
بتن (انقباض)

عوامل
موثر در افت

راههای
مقابله با افت

خزش
یا وارفتگی

عوامل
موثر بر خزش

راههای
مقابله با خزش

خستگی
در بتن

روشهای
مراقبت از بتن سقف

شمشه
گیری

کف
سازی

سفید
کاری یا کف مال گچ

کشته
کشی یا نازک کاری

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
FA

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;}

 

                                 

دانلود پروژه گزارش کارآموزی در جهاد کشاورزی

دانلود پروژه گزارش کارآموزی در جهاد کشاورزی

 این فایل در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و استفاده میباشد


مزيت نسبي در توليد و صدور محصولات ، از جمله قابليت هاي بخش كشاورزي است.

 

در سال ۱۳۸۲ حدود ۱/۱۴ در صد از توليد ناخالص داخلي ، بيش از يك چهارم ارزش صادرات غير نفتي ، يك پنجم اشتغال ، بيش از ۹۳ در صد از عرضه غذا در داخل كشور را به خود اختصاص داده است .

 

اين بخش از نظر توليد، اشتغال، صادرات، حفاظت و بهره برداري اصولي از منابع طبيعي و خدادادي ، توسعه تحقيقات و فنآوري ها و توسعه مشاركت هاي مردمي، يكي از اركان مهم اقتصاد و امنيت كشور به حساب مي آيد.

 

بخش كشاورزي و توجه به توسعه و عمران روستا ها پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، همواره مورد اهتمام و تاييد قانونگذاران ، برنامه ريزان و دستگاه هاي اجرايي و محور توسعه اقتصادي و اجتماعي بوده و تحولات وسيعي در عرصه كشاورزي و روستاها و مناطق عشايري به وجود آمده است.

 

اما به علت برخي ناهماهنگي ها و سياست ها، نظام ها و روش هاي ناكارا، تداخل وظايف ، دوباره كاري ها …. و بروز حوادث طبيعي (نظير خشكسالي و سيل) بخش كشاورزي در سال هاي اخير با دشواري هايي روبه رو بوده كه مانع از رشد مطلوب اين بخش شده است.

 

به منظور رفع اين نابساماني ها و نارسايي ها، براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دولت مكلف شده تا در جهت اصلاح نظام اداري ، كاهش تصدي هاي غير ضروري، ارتقاي بهره وري و كارايي نيروي انسانس و مديريت دستگاههاي اجرايي، حذف موازي كاري ها …. و تجمع امور كشاورزي ، دام، توسعه و عمران روستايي تدابير لازم را اتخاذ كند. در اين راستا، لايحه ادغام وزارتخانه هاي جهادسازندگي و كشاورزي و تشكيل وزارت جهاد كشاورزي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي تهيه شد و پس از تصويب هيات وزيران در تاريخ بيست و ششم مرداد ماه سال ١٣٧٩ با قيد يك فوريت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. اين لايحه پس از ماه ها بحث و بررسي كارشناسان ، سرانجام در تاريخ ششم دي ماه سال ٧٩ به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد و در تاريخ دهم دي ماه ١٣٧٩ توسط شوراي نگهبان تاييد شد.                           

 

*اميد است با تلاش همه اعضاي خانواده بزرگ “جهاد كشاورزي” زمينه هاي تحقق اين قانون فراهم شود و در    آينده اي نزديك شاهد توسعه پايدار كشاورزي ايران باشيم.

 

 

 

    اهداف و وظايف :

 

وزارت جهاد كشاورزي  _ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

 

    هيات وزيران در جلسه مورخ ٢/٤/١٣٨١ بنا به پيشنهاد شماره ٩٠٤١/٨٩_ ١٣٨٩٩/١٠٥ مورخ ٧/٩/١٣٨٠ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (٢) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي – مصوب ١٣٧٩_ شرح وظايف تفضيلي وزارت جهاد كشاورزي را به شرح زير تصويب نمود:

 

الف_ سياست گذاري ، برنامه ريزي و نظارت:

 

١_ تعيين سياست ها و راهبردهاي مربوط به بخش كشاورزي ، توسعه و عمران روستاها و مناطق عشايري و همچنين تنظيم و اجراي برنامه هاي توسعه كشاورزي در چارچوب سياست هاي توسعه پايدار.

 

٢_ انجام بررسي ها و اقدامات لازم به منظور برنامه ريزي توليد و تامين نياز كشور به محصولات و فرآورده هاي كشاورزي و دامي و توسعه صادرات با رعايت مزيت هاي نسبي در چارچوب سياست هاي بازرگاني كشور.

 

٣_ تهيه تدوين اجرا و به هنگام سازي نظام هاي اطلاع رساني كشاورزي و روستايي و استقرار نظام هاي آماري .

 

٤_ تهيه استانداردها و ضوابط و برنامه ريزي لازم در زمينه تاسيسات و زيرمساخت هاي مورد نياز توليد و توليد كنندگان بخش كشاورزي.

 

٥_ نظارت و ارزشيابي عملكرد و فعاليت هاي موسسات و شركت هاي وابسته به وزارتخانه و ايجاد هماهنگي هاي برنامه اي و عملياتي لازم.

 

٦_ نظارت و ارزشيابي برنامه ها، طرح ها، فعاليتها و اقدامات در حيطه وظايف وزارت جهاد كشاورزي به منظور سنجش ميزان كارايي و اثر بخشي آن ها .

 

ب_ امور پژوهش ، آموزش و ترويج :

 

١_ انجام پژوهش هاي كاربردي و توسعه اي در زمينه هاي زير

 

الف_ آب و خاك ، اصلاح بذر و نهال ، اصلاح نژاد، پرورش دام و آبزيان ، جنگل و مرتع و آبخيزداري آفات و بيماريهاي گياهي و راه هاي مبارزه با آن .

 

ب_ بهره برداري از فنون پيشرفت بيوتكنولوژي و مهندسي ژنتيك در بخش كشاورزي ، تدوين شيوه هاي مناسب و استفاده از فناوري هاي نوين توسعه كشاورزي و دامي متناسب با شرايط اقليمي و جغرافيايي كشور.

 

ج_ افزايش بهره بروري ، كاهش ضايعات و بهبود كيفي توليد محصولات و فرآورده هاي بخش كشاورزي.

 

د_ بيماري ها ، مايه ها ، سرم ها و مواد بيولوژيك لازم براي پيشگيري و مبارزه با بيماري هاي دامي آبزيان و مشترك انسان و دام و تهيه و توليد آنها در كشور.

 

٢ حفاظت جمع آوري ، ارزيابي ، احيا و توسعه ذخاير توارث ژنتيكي ، تنوع زيستي گياهي و ژرم پلاسم گياهان زراعي ، باغي ، زينتي ، دارويي ، مرتعي ، جنگلي و دام و آبزيان و ميكروارگانيزم ها و حشرات مفيد و زيان آور كشاورزي در چارچوب وطايف محول شده .

 

٣_ مطالعه و تحقيق به منظور توسعه كشاورزي و ارتقاي جايگاه آن در اقتصاد ملي و توسعه روستايي و عشايري.

 

٤_ برنامه ريزي و اجراي آموزش هاي علمي – كاربردي و فني – حرفه اي شاغلان بخش كشاورزي و صنايع روستايي در چهارچوب سياست هاي مصوب و همچنين آموزش روش ها و فنون نوين كشاورزي و دامداري به توليد كنندگان مربوط .

 

٥_ مطالعه، طراحي و بهينه سازي الگوها و نظام هاي توليد و بهره برداري در بخش كشاورزي و ارزيابي و اصلاح مستمر آنها.

 

٦_ برنامه ريزي و ارائه نتايج پژوهش هاي انجام شده به كاركنان ، توليد كنندگان و بهره برداران بخش كشاورزي و نيز شناخت مسائل و مشكلات آنها و اقدام در جهت رفع آن از طريق اجراي برنامه هاي ترويجي.

 

ج_ امور منابع طبيعي و آبخيزداري:

 

١_ بررسي و مطالعه جامع حوزه هاي آبخيز كشور به منظور تهيه طرح هاي آبخيز داري و جلوگيري از فرسايش خاك و تهيه برنامه جامع استفاده از اراضي كشاورزي و منابع طبيعي و بهره برداري بهينه از اين اراضي .

 

٢_ برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم به منطور جلوگيري از تغيير و تبديل كاربردي اراضي كشاورزي و جنگل.

 

٣_ حفظ، احياء گسترش ، حمايت و بهره برداري صحيح از جنگل ها و مراتع طبيعي و دست كاشت كشور و فراهم نمودن زمينه اجراي طرح هاي بزرگ جنگل كاري ، جنگل داري ، مرتع داري، ايجاد پارك هاي جنگلي و تفريگاه هاي طبيعي در چارچوب هدف ها و سياست هاي توسعه پايدار و اعمال نظارت هاي لازم .

 

٤_ برنامه ريزي و اجراي طرح هاي آبخيزداري و تثبيت شن هاي روان وبياباني زدايي.

 

٥_ تشخيص و تفكيك حريم قانوني اراضي ملي از مستثنيات اشخاص حقيقي و حقوقي و واگذاري منابع ملي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران و اجراي مقررات مربوط به مديريت و واگذاري اراضي ملي و دولتي در چارچوب قوانين و مقررات موجود.

 

د_ امور زيربنايي كشاورزي و توسعه روستايي:

 

١_ توسعه مكانيزاسيون با توجه به ويژگيهاي اقليمي و فرهنگي مناطق مختلف و ارائه خدمات حمايتي و فني مورد نياز.

 

٢_ يكپارچه سازي اراضي، احداث راه هاي بين مزارع، تجهيز و نوسازي مزارع و باغ ها به منظور استفاده موثر از منابع و نهادهاي كشاورزي و ارتقاي بهره وري در فرآيند توليد با تاكيد بر بهبود بهره وري از آب .

 

٣_ برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم در زمينه حفظ و اصلاح خاك و فراهم آوردن موجبات بهره برداري مطلوب از آن.

 

٤_ فراهم آوردن موجبات لازم به منظور افزايش اثر بخشي و بازدهي آبياري در مزارع و باغ ها.

 

٥_ برنامه ريزي براي انتقال آب شبكه هاي ٣و٤ و انهار سنتس و قنوات ، توزيع و مصرف آب كشاورزي و انجام    اقدامات لازم به منظور احداث، و نگهداري تاسيسات مربوط در چارچوب قوانين موجود.

 

٦_ انجام وظايف ناشي از اجراي قانون توزيع عادلانه آب – مصرف ١٣٦١_ و اصلاحات بعدي آن.

 

٧_ برنامه ريزي و انجام مطالعات لازم به منظور طراحي و اجراي طرح هاي كوچك توسعه منابع آب پس از كسب مجوز لازم از مقررات نيرو.

 

٨_ برنامه ريزي و اقدامات لازم در جهت احداث، نگهداري و بهره برداري از بنادر شيلاتي و تاسيسات زيربنايي با رعايت وظايف ساير وزارتخانه ها.

 

٩_ برنامه ريزي، اتخاذ تدابير و پيش بيني ساز و كارهاي لازم به منظور توسعه و عمران روستاها با هماهنگي ساير دستگاه ها.

 

١٠_ برنامه ريزي و ساماندهي كوچ و اسكان عشاير در چهارچوب طرح هاي جامع ناحيه اي.

 

١١_ توسعه و حمايت صنايع كوچك تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع روستايي در چارچوب سياستهاي صنعتي كشور. 
 

 

 

 

ه_ امور كشاورزي، دام و آبزيان:

 

١_ برنامه ريزي و اتخاذ تابير لازم به منظور افزايش بهره وري از عوامل و منابع توليد كشاورزي و دستيابي به الگوهاي كشت متناسب با منابع آب در دسترس، ظرفيت هاي توليد و شرايط اقليمي مناطق مختلف كشور.

 

٢_ تامين بهداشت دام و فرآورده هاي مربوط به آن و مبارزه با بيماريهاي دامي و مشترك انسان و دام، قرنطينه دام و كنترل بهداشتي كشتارگاه ها و نظارت بهداشتي بر مراتع، آبشخورها ، محل نگهداري دام، كارخانه هاي توليد خوراك دام و ساير تاسيسات و مراكز تهيه ، نگهداري و عرضه فرآورده هاي خام دامي.

 

٣_ نظارت و كنترل بر توليد، واردات و مصرف مايه ها و ساير مواد بيولوژيكي مورد مصرف دامي.

 

٤_ برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم به منظور ايجاد و گسترش شبكه هاي پيش آگاهي و مراقبت ، پيشگيري، قرنطينه گياهي و تشخيص و مبارزه با آفات و بيماريهاي عمومي ، همگاني و ساير آفات و بيماري هاي گياهي و نظارت بر ورود، توليد توزيع و مصرف سموم مورد نياز بخش كشاورزي با رعايت شاخص هاي زيست محيطي كشور.

 

٥_ برنامه ريزي و تهيه و اجراي طرح هاي مربوط به حفظ منابع دام، طيور و اصلاح نژاد و بهبود تغذيه دام.

 

٦_ توسعه كمي و كيفي توليدات دامي و تدوين واجراي نظام دامداري كشور و ساماندهي كشتارگاه ها .

 

٧_ برنامه ريزي و اتخاذ تدابير لازم در جهت حفظ احياء توسعه و بهره برداري مناسب از منابع آبزي آب هاي تحت حاكميت و صلاحيت دولت جمهوري اسلامي ايران و توسعه آبزي پروري در كشور. 
  
ز_ امور حمايتي:

 

١_ حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي و استفاده از تسهيلات اعتباري بانك كشاورزي و ساير منابع بانكي و تشكيل صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و صنايع تبديلي و روستايي با مشاركت توليد كنندگان و فراهم آوردن تسهيلات لازم براي تامين اعتبارات مورد نياز توليد كنندگان بخش كشاورزي.

 

٢_ اجراي سياست ها و روش هاي حمايتي و بيمه اي به منظور حمايت از توليد كنندگان ، توليدات و تاسيسات بخش كشاورزي و پرداخت خسارت به توليد كنندگان خسارت ديده براساس سياست هاي اتخاذ شده .