پرسش نامه سنجش رضايت مشتريان شركت های بيمه

پرسش نامه سنجش رضايت مشتريان شركت های بيمه

دانلود پرسش نامه با موضوع سنجش رضايت مشتريان شركت های بيمه،

در قالب docx و
قابل ویرایش.


 


این
پرسش نامه، یک پرسش نامه استاندارد 20 سوالی با طیف 4 درجه ای (از کاملاً مخالفم
تا کاملاً موافقم) می باشد که ابعاد زیر را مورد سنجش قرار می دهد:


صدور: سوالات 1 تا 4
خسارت: سوالات 5 تا 8
صدور و خسارت: سوالات 9 تا 20
منبع اصلی پرسش نامه، در درون متن آورده شده است.

 

                 

پایان نامه مواد هوشمند و کاربرد آن در پروسه های ساخت

پایان نامه مواد هوشمند و کاربرد آن در پروسه های ساخت

چکیده:
مواد هوشمند زمینه ای بسیار گسترده از علم بشر می باشدکه در دنیای امروزی در زمره یکی از علوم مطرح و کارساز به حساب می آید و میتوان گفت که تکنولوژی این مواد در محدوده مواد با تکنولوژی برتر قرار دارد که به عنوان مثال می توان به نقش کلیدی این مواد در طراحی سنسورها، محرکه ها، دمپرها، ترنسدیوسرها، عملیات کنترل اطلاعات و… اشاره کرد. هر شاخه ای از مواد هوشمند هم اکنون در مرحله ای از پیشرفت و تجاری شدن میباشد.مثلا پیزوالکتریکها،سرامیکهای الکتریکی،پلی مرهای سرامیکی، آلیاژهای حافظه دار همه اینها شاخه های گسترده ای از مواد هوشمند میباشند که در دنیای امروزی از لحاظ اقتصادی جا افتاده شده و بیشتر مهندسین و مردم بسته به نوع کارشان با آنها آشنایی داشته و یا سرو کار دارند. شاید به جرأت بتوان گفت که یکی از شاخه های پرکاربرد مواد هوشمند، صنعت ساخت و تولید میباشد.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول : مواد هوشمند
1-1 تاریخچه مواد هوشمند
1-2 تعریف مواد هوشمند
1-3 ساختار مواد هوشمند
1-4 موارد کاربردی مواد هوشمند
1-5 خصوصیات مورد نیاز در مواد هوشمند
1-6 سازه های هوشمند
1-7 چشم انداز آینده مواد هوشمند
1-8 انواع مواد هوشمند
1-8-1 نوع اول
1- 8-2 مواد هوشمند نوع دوم
فصل دوم: مواد با حافظه شکلی
2-1 آلیاژهای حافظه‌دار
2-2 ساختار آلیاژهای حافظه دار
2-3 کریستالوگرافی مارتنزیتی
2-4 خصوصیات کلی استحاله مارتنزیتی
2-5 رفتار ترمومکانیکی
2-6 خاصیت ارتجاعی کاذب
2-7 اثر حافظه دار یک طرفه و دو طرفه
2-7-1 اثر حافظه دار یک طرفه
2-7-2 اثر حافظه دار دو طرفه
2-8 کاربرد های آلیاژهای حافظه دار
2-9 انواع آلیاژهای حافظه دار و خواص مربوط به آنها
2-10 کاربردهای آلیاژهای حافظه‌دار
فصل سوم: پیزوالکتریک
3-1 تاریخچه و تعریف مواد پیزوالکتریک
3-2 کاربردهای پیزوالکتریکها
3-3 فرایند تولید پیزوالکتریک
3-4 تحلیل و بررسی
فصل چهارم: پیروالکتریک
4-1 تعریف پیرو الکتریک
4-2 رابطه مابین فرو، پیزو و پیروالکتریسیته
4-3 سنسورهای مادون قرمز
4-4 آشکار سازهای مادون قرمز پیروالکتریک (PIR)
4-5 کنترل آلودگی
4-6 تصویر برداری حرارتی
فصل پنجم: پلیمرهای هوشمند
5-1 معرفی پلیمرها هوشمند
5-2 تقسیم بندی پلیمرهای هوشمند
5-2-1 پلیمرهای فعال الکتریکی (EAP)
5-2-2 سیالات مغناطیسی و رئولوژیکی (MRF)
5-2-3 سیالات الکتریکی رئولوژیکی (ERF)
5-2-4 ژل‌های پلیمری هوشمند
5-2-5 پلیمرهای با حافظه شکلی
5-2-6 پلیمرهایفتوولتایی
فصل ششم: سیلاهای ER
6-1 مخلوط های کلوئیدی
6-2 خاصیت
6-3 ساختار های هوشمند با سیال ER
فصل هفتم: کاربردهای مواد هوشمند در پروسه های ساخت
7-1 کنترل هوشمند ارتعاشات ابزار برشی
7-2 طراحی ابزار مخصوص برای ماشینکاری دقیق شفت ها بر روی ماشین های CNC معمولی
7-3 افزایش عمر ابزار با استفاده از یک قطعه گیر هوشمند
7-3-1 جلوگیری از شکست ابزار حین ماشینکاری قطعه
7-3-2 ساده شدن کار تا حد بسیار زیاد برای اپراتور
7-3-3 عملیات ساده و قابل اعتماد
7-3-4 پاسخ سریع
7-3-5 پیش بینی آینده
7-4 ابزار هوشمند برای کنترل پروسه سوراخکاری
7-5 فرو نشاندن ضربات در ماشینکاری با استفاده از خواص ارتعاشی غیر خطی سیال های .ER
7-6 پرداخت سطوح با کمک سیال های ER
پیوست
منابع
چکیده انگلیسی

                   

پایان نامه بررسی اثرات تغییر در عملکرد CNFET مدارهای دیجیتال

پایان نامه بررسی اثرات تغییر در عملکرد CNFET مدارهای دیجیتال

توضیحات:
این پایان نامه به زبان انگلیسی، مربوط به دپارتمان الکترونیک و کامپیوتر دانشگاه ساوت‌همپتون (University of Southampton) انگلستان میباشد که در سال 2012 انجام و با رتبه عالی مورد تایید قرار گرفته است است.

Abstract
With the continuous trend of reducing feature sizes, and employing continuously smaller components on integrated circuits, new challenges arise on the way of silicon CMOS circuits and devices. Emerging “nanodevices” promise the possibility of increased integration density and reduced power consumption. The emerging and new devices, partially due to their extremely small dimensions, show large variations in their behaviour. The variation shown by these devices affects their reliability and the performance of circuits made from them. The Carbon Nano-Tube (CNT) is one such device which is also the device of choice in this work. This work is concerned with building reliable systems out of these unreliable components. The work was done in HSPICE with the help of the Stanford CNFET model. Logic gates are implemented using CNT Field Effect Transistors (CNFETs) which are in turn made from CNTs with different physical attributes. Given a CNT manufacturing process, there exists a mean and standard deviation (STD) for the diameter distribution of the manufactured CNTs which depend on the accuracy of the manufacturing process.
In the first part of this work, CNTs with different mean diameters and standard deviations (STD) in their diameter distribution are considered. Simulation results show that logic gates made from CNTs with larger mean and smaller STDs in their diameter distribution show less variation in their timing behaviour (propagation delay, rise and fall times) and a promise of more reliable operation.
Alternative structures were then explored in the form of multiplexers and XOR gates. It is shown that these structures have the advantage over the gates studied previously in that they exhibit similar rise and fall transition times and hence are better suited to CNFET-based circuit design.
The next stage of this work involves implementation and simulation of a memory structure (SRAM). Parameters such as Static Noise Margin (SNM), leakage power and read/write delays were studied and the effects of CNT diameter variation on them examined.
The next contributions of this work are empirical models developed for a library of CNFET-based logic gates/circuit structures. The models can predict both the mean and standard deviation (STD) in various circuit performance parameters of a given CNFET-based logic gate/SRAM given the mean and STD of the diameter of CNTs used in their manufacture. The aim is, given a target reliability specification (timing requirements, power, speed, etc.), for various logic gates, and larger circuit components, to come up with a design strategy to suggest what physical properties the nano-device of choice should have to meet the target specification or vice versa. Best-case CNT diameter mean and STD selection scenarios are proposed to minimise circuit parameter variations.
In the last part of this work, the effects of doping fluctuations in the source/drain regions of the CNFETs on the performance of logic gates made from them are studied. The work concludes that if doping concentration is kept above 1%, variation in doping concentration has a minimal effect on performance parameters

                   

پایان نامه بررسی تاثیر رضایت شغلی بر بهره وری در مدیریت کارخانجات مخابرات راه دور

پایان نامه بررسی تاثیر رضایت شغلی بر بهره وری در مدیریت کارخانجات مخابرات راه دور

پایان نامه بررسی تاثیر رضایت شغلی بر بهره وری در مدیریت کارخانجات مخابرات راه دور یک شهر
چکیده تحقیق:

طبق نظر اکثر محققان رضایت شغلی و یا عدم رضایت شغلی در بین کارکنان در موفقیت و شکست سازمان تأثیر شگرف دارند. ایجاد رضایت شغلی در بین کارکنان موجب تعهد بیشتر شده و درنهایت به افزایش بهره وری نیروی کار منجر می گردد. بهترین مثالی که می توانیم در این مورد بیاوریم سازمانها در کشور ژاپن می باشند. مدیران ژاپنی با ایجاد رضایت شغلی بطور وسیع در بین کارکنان خود آنها را تا آخر عمر متعهد در برابر سازمان نموده و روز به روز بهره وری آنها را افزایش می دهد.
در این پژوهش رضایت شغلی با 4 ویژگی به شرح زیر شناسایی می گردد.
1- حقوق و دستمزد
2- ترضیع
3- سرپرستی
4- همکاران
 بهره وری با 5 ویژگی به شرح زیر شناسایی می گردد
1- مسئولیت پذیری
2- خود کنترلی
3- نظام ارزشی حاکم بر سازمان
4- روحیه مشارکت
5- ابتکار و خلاقیت
لذا تحقیق حاضر بررسی رضایت شغلی و تأثیر آن بر بهره وری نیروی کار در مدیریت کارخانه مخابراتی راه دور یک شهر می باشد.

فهرست مطالب:
چکیده تحقیق
فصل اول- کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف پژوهش
فرضیه های تحقیق
تعاریف نظری
فصل دوم- ادبیات تحقیق
مقدمه
تعاریف و مفاهیم رضایت شغلی
عوامل رضایت شغلی
الگویی از رضایت شغلی
طرز تلقی و چگونگی آن
علل و پی آمدهای رضایت و یا عدم رضایت
تغییر طرز تلقی
طرز تلقی مرتبط با شغل
نظریه های مرتبط با رضایت شغلی
تعاریف و مفاهیم بهره وری
عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار
واژه های مرتبط با بهره وری
نظریه های مرتبط با بهره وری
تحقیقات در زمینه بهره وری
نابرابری در سازمان
نحوه مدیریت و نیروی انسانی
تاریخچه مدیریتی بهره وری
تحقیقات خارج از کشور
تحقیقات داخل کشور
فصل سوم- روش تحقیق
مقدمه
روش اجرای تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
ابزار گردآوری اطلاعات
روش جمع آوری اطلاعات
ویژگی های پرسشنامه رضایت شغلی
ویژگی های پرسشنامه بهره وری
روایی
پایایی
روش تجزیه و تحلیل داده ها
تعریف عملیاتی
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل فرضیه ها
یافته های توصیفی
تحلیل فرضیه ها
فصل پنجم- بحث ونتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتیجه گیری
محدودیتها
پیشنهادات
منابع
ضمائم
پرسشنامه سنجش بهره وری
پرسشنامه رضایت شغلی (JDI)
الف) حقوق و مزایا (پرداختیها)
ب) ترفیع (ارتقاء)
ج) سرپرستی
د) همکاران

                   

پايان نامه بررسي مقايسه‌اي سازگاري زناشويي بين زنان شاغل و خانه‌دار

پايان نامه بررسي مقايسه‌اي سازگاري زناشويي بين زنان شاغل و خانه‌دار

اين مقاله داراي 4 فصل بوده و فصل پنجم (نتيجه گيري) را ندارد مي‌باشد

       مقدمه
     ازدواج نخستين سنگ بنای تشکيل خانواده و جامعه است و بوسيله عقد ازدواج بين مرد و زن که کليه جوانب و تشريفات مذهبی رسمی و اجتماعی در آن منظورشده، بنيانگذاری می شود . عقد ازدواج نقشی را بوجود می آورد که جدايي از نقش قبلی را ايجاب می کند و نقطه بحرانی در اين انتقال نقش ، شروع دوره زناشويی است. در ازدواج نقش های تازه ای به نقش قبلی افزوده می شود، ارتباطات جديد ميان فردی در هر يک از زوج ها گسترش می يابد و ادامه معاشرت ها و سبک زندگی قبلی نيز دگرگون شده يا از بين می رود، به اين ترتيب پيمان زناشويی منجر به آغاز فصل جديدی در دوره زندگی فردی می شود. زوج جوان در آغاز ازدواج با شماری از وظايف روبرو است . زن و شوهر بايد به يک رشته مراودات منظم و الگودار برسند، مبنی بر اينکه چه وقت، چطور و با چه کسی رابطه برقرار شود الگوهای مراوده ای  ، رفتار اعضای خانواده را منظم می کند و همين الگوهای مراوده ای نظم دهنده بسياری از اوضاع و شرايط خانواده است . اگر زن و شوهری برای دستيابی به يک الگوی مراوده ای سالم شکست بخورند، دچار انواع روابط نامنظم می شوند، رابطه مختلف  نشان دهنده تعارض است(مينوچين، ترجمه ثنايي، 1382)
    وظيفه ديگران که زن و شوهر با آن روبرو هستند ، جدا شدن از خانواده های اصلی   آنان و تبادل نظر و توافقی بر سر برقراری والدين و خواهر و برادر خود و فاميل همسر است چون زن و شوهر تازه، عمدتاً نسبت به ازدواج خود ملزم و متعهد می شوند، وفاداری های گذشته  آنان بايد تغيير کند، خانواده اصلی بايد به انـفصال را بپذيرند  و از آن حمايت کنند(همان منبع).
   در صورتی که زوجها بتوانند با تغييرات ناشی از ازدواج به نحو مناسب کنار آمده و نقش خود را به عنوان همسر به نحو مناسب بازی می کنند و رضايت زناشويی حاصل می شود
  در صورت عدم ايجاد مناسب رضايت زناشويی بهداشت رواني زن و مرد و فرزندان مخدوش شده و بهداشت روانی خانواده به خطر می افتد و در حالت وخيم طلاق حاصل می شود .
   اختلافات و تعارضات بين زن و مرد مثل موفقيت و رضايت زناشويی پديده‌ای چند عاملی است و مجموعه عواملی هرکدام از اين دو حالت را ايجاد مي کند. در اکثر موارد حادثه‌ای جرقه‌ای برای فروپاشی عشق و بهم خوردن نامزدی يا ازدواج می شود ولی در حقيقت عوامل مختلفی در اين امور دخالت داشته است . در اين تحقيق برخي از اين عوامل را بررسی كرده و به عوامل سازگاري زناشويي پرداخته مي‌شود.

    بيان مسأله
   چرا وقتی زن و شوهری جوان با عشق و خوشبینی ، زندگی را شروع می کنند پس از مدتی از هم دور می شوند . چرا عده ای از آنها در کمال ناامیدی شاهد مرگ ازدواج پر تلاطم خود هستند . چرا احساس می کنند همسرشان مدام به آنها حمله می کند و او را دشمن خود می‌داند. زن و شوهرهایی که خوشبخت هستند و سرنوشتی متفاوت با مخاطب بالا دارند یادگرفته اند که در میان بحران ها هم زندگی را درست هدایت کنند . در سراشیبی ازدواج فرو نمی‌روند. سوء تعبیرها را می‌شناسند و هیچگاه احساس تنهایی نمی کنند . آنها راه ابراز عشق و تفاهم را می شناسند و نیازهای متفاوت همدیگر را درک می کنند و حتی بعد از رفع مشکلات هم باز با یکدیگر همکاری می کنند.
   در تحقیقات گسترده‌ای به این نتیجه رسیده‌اند که سازگاری بین شخصیت همسران یک عامل اساسی در افزایش و ثبات رضایت زناشویی است . ولی این سازگاری به عوامل زیادی از جمله انتخاب آگاهانه و با هدف، قبل از ازدواج و انعطاف پذیری بعد از ازدواج بستگی دارد . در صورتی که زوجین همخویی و همخوانی نداشته باشند قادر نیستند نقش خود را به طور صحیح ایفا کنند و در بعد از ازدواج این ناسازگاریها به صورت‌های گوناگون بروز می‌کند. علل ناسازگاریها و مشکلات زناشویی اغلب بر سر منسوبین، دوستان، نحوه تأمین بودجه خانواده و خرج آن و خصوصیات فردی طرفین می‌باشد. دیگر آنکه به خاطر رفتار ریاست مابآنه و توسل به خشونت یا سهل انگاری در پذیرفتن مسئولیت‌ها بوجود می‌آید. با بوجود آمدن این قبیل ناراحتی‌ها احساس بیگانگی با هم و بیزاری از هم نیز ظهور می‌کند. در این صورت به جای اینکه موانع و مشکلات سال‌های اول ازدواج از سر راه برداشته شود مشکلات و ناراحتی‌های جدیدی ایجاد شده و در نتیجه زنان و شوهرانی که به این مرحله از شکاف و جدایی می‌رسند از تفاهم دو جانبه فاصله دارند و نسبت به مشکلات یکدیگر کمترین احساس همدردی نمی‌کنند(شفيعي‌نيا، 1381).
     در زمانهای گذشته مردم عقیده داشتند که سرنوشت ما دست خودمان نیست ولی امروزه بر این آگاهی داریم که خود سازنده ی زندگی و بالاخص ازدواجمان هستیم . ما باید درک کنیم که عشق را نباید بیرون از خود جستجو کنیم، بلکه محبت درون ماست و از طریق اندیشه و کلام و اعمال ما به بیرون منتقل می شود و اگر در این مسیر باشیم قدرت محبت را می بینیم . یکی از ارکان اصلی حیات خانواده ، آرامش و امنیت است و اگر خانواده ای از آن محروم باشد ، برای اهل این خانه هیچ یک از وسایل مادی و معنوی ارزش ندارد(سفيدگران، 1380).
     ناسازگاری و تنش در خانواده یک عامل اصلی و خطرناک است که ریشه‌ی بسیاری از ناراحتی‌ها را نیز فراهم می‌کند. مخصوص طبقه‌ی خاص هم نیست بلکه ممکن است همه‌ی خانواده‌ها، فقیر و ثروتمند را درگیر کند. این محرومیت از سازگاری و محبت به دو صورت بروز می‌کند: 1- تنفر پنهانی : اگر بین زن و شوهر، احساس دشمنی و تنفر عمیق وجود داشته باشد ، آنها نمی توانند مشکلات خود را حل کنند زیرا احساسات خصومت آمیز آنها مانع می شود که این مشکلات را مطرح کنند. 2- ناسازگاری آشکار: در این صورت هم، چون زن و شوهر غالبا مضطربند، نمی توانند به شکل درست و منطقی عقاید خود را بیان کنند و معمولا فریاد میزنند تا دیگران حرفهایشان را بشنوند. علل ناسازگاری دو گونه اند: الف- علل اصلی: که معمولا به قبل از ازدواج و انتخاب نادرست بر می گردد. ب- علل فرعی: که فراوانند و در صورتی که یک یا هر دو نفر از همسران انعطاف پذیری نداشته باشند و با مهارتهای زندگی آشنا نباشند، پیش می‌آید(اميري، 1384).
    اما بیشترین مشکل در اثر، عدم آشنایی با معیارهای صحیح همسر یا توجه نکردن به آن است. از معصوم «علیه السلام» روایت شده است : «هر کس قبل از تحقیق کافی به کسی اعتماد کند خود را در معرض هلاکت قرار داده و گرفتار زحمت و مشکلات کرده است» (مجلسي، ترجمه علي دواني، 1379).
    ازدواج و ساختن بنای خانواده، باید عاقلانه، محکم و به دور از احساسات، عواطف، عجله و مسائل غیراصولی باشد و گرنه به زودی فرو می‌پاشد و یا همیشه دچار اضطراب و دلهره است (آقاميري، 1383).

    ضرورت و اهميت پژوهش
  ازدواج به عنوان مهمترين رسم اجتماعی برای دستيابی به نيازهای عاطفی – روانی افراد بزرگسال همواره مورد توجه بوده است. ازدواج رابطه‌ای انسانی، پيچيده، ظريف و پويا است که از ويژگیهای خاص هر فرهنگ اثر مي‌گيرد. از آنجا که در پژوهشهای خارج از کشور گاتمن(1993)، اولسون (1996 و 2000 به نقل از حداديان، 1385) ازدواج عاشقانه به‌عنوان يکي از عوامل دخيل در رضايت زناشويی يافته شده است . لازم است اين موضوع در فرهنگ ايران بررسی شود . با توجه به اين که رضايت زناشويی موضوعی وابسته به فرهنگ است ، ممکن است نتايج تحقيقات خارج از کشور با تحقيقات ايران متفاوت باشد.
   افزايش روزافزون طلاق در دنيای کنونی و نارضايتی زناشويی، لزوم بررسيهای بيشتر پيرامون مسائل ازدواج را نشان مي دهد. بنا به آمار سال 1373 نسبت طلاق به ازدواج در کل کشور 7/2% بوده است .نسبت طلاق به ازدواج در تهران و کرمانشاه ازساير نقاط کشور بيشتراست و به بيش از 16% مي‌رسد. همچنين آمارطلاق مربوط به‌شش ماهه اول سال1377نشان می‌دهد که ميزان‌طلاق در مقايسه با شش ماهه اول 1376 به‌ميزان 61% افزايش‌يافته است(شفيعي‌نيا، 1381).
   همچنين نرخ طلاق در ایران در طی سال دو برابر و نرخ ازدواج 5/1 برابر شده است(همشهري، شماره 3214، 1385).
افزايش مشکلات روانی و رفتاری در جامعه را می توان به عنوان دليلی ياد کرد که متاسفانه در بررسي های انجام گرفته در ارتباط با سبب شناسی مشکلات خانواده و روابط ناسالم زناشويی مهمترين عامل بوده است . بنابر اين در صورت توجه به عوامل رضايتمندی زناشويی از سوی برنامه ريزان جامعه می توان انتظار داشت که با افزايش سطح بهداشت روانی و سطح رضايتمندي بيماريهای روانی، عاطفی …. کاهش يابد. از طرفی با ارتقاء سطح رضايتمندی زناشويی و رضايت از زندگی، افراد در جامعه يا آرامش خاطر بيشتری به ارائه خدمات متعدد اجتماعی، اقتصادی و … خواهند پرداخت و مسلماً خانواده نيز از اين پيشرفت سود خواهد برد(همان منبع).
    اثرات مخرب و نامطلوب کشمکشهای والدين روی آنها و فرزندان شناخته شده است .  بنابر اين جهت حفظ سلامت و ارتقاء سطح بهداشت روانی خانواده ها و در نهايت سلامت جامعه، ضرورت اقداماتی برای بهبود روابط زناشويی را مطرح می سازد.  به اين منظور بر آن شديم تا به بررسي مقايسه‌اي سازگاري زناشويي بين زنان شاغل و خانه‌دار بپردازيم.
  عوامل مؤثر در اين پژوهش عبارتند از:
1.    آيا بين سازگاري زناشويي زنان شاغل و خانه‌دار تفاوت معناداري وجود دارد؟
2.    آيا بين سازگاري زناشويي در مقياس رضايت در زنان شاغل و خانه‌دار تفاوت معناداري وجود دارد؟
3.    آيا بين سازگاري زناشويي در مقياس ابراز محبت در زنان شاغل و خانه‌دار تفاوت معناداري وجود دارد؟

   اهداف تحقيق
    هدف كلي
    بررسي مقايسه‌اي ميزان سازگاري زناشويي بين زنان شاغل و خانه دار (35- 25 ساله) با تحصيلات بالاي ديپلم استان گلستان.
   اهداف جزئي:
  در راستاي هدف كلي فوق اهداف علمي تحقيق عبارتند از:
1.    بررسي نقش سطح تحصيلات افراد در سازگاري زناشويي.
2.    بررسي نقش شغل افراد در سازگاري زناشويي.
3.    بررسي نقش سن افراد در سازگاري زناشويي.
   فرضيات تحقيق
1.    بين سازگاري زناشويي زنان شاغل و خانه‌دار تفاوت معناداري وجود دارد.
2.    بين سازگاري زناشويي در مقياس رضايت در زنان شاغل و خانه‌دار تفاوت معناداري وجود دارد.
3.    بين سازگاري زناشويي در مقياس ابراز محبت در زنان شاغل و خانه‌دار تفاوت معناداري وجود دارد.
متغيرهاي پژوهش و تعاريف آن
متغير مستقل: زنان
تعريف نظري: جنس مخالف مردان

 

پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران مقطع سوم راهنمایی شهرستان ابهر

پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران مقطع سوم راهنمایی شهرستان ابهر

دانلودپایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران مقطع سوم راهنمایی شهرستان ابهر
این پروپوزال کامل در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد
فهرست

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسأله

اهداف تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق

فرضیه تحقیق

واژه ها و مفاهیم

کمال گرایی مادران سلامت روانی دختران

تعاریف عملیاتی و نظری واژه ها و مفاهیم

کمال گرایی

تعریف عملیاتی

سلامت روانی

تعریف عملیاتی سلامت روانی

فصل دوم

پیشینه و ادبیات تحقیق

پیشینه تحقیق

تعاریف و مفاهیم کمال گرایی

کارل راجرز

انواع کمال گرایی

ابعاد کمال گرایی

کمال گرایی خودمدار

کمال گرایی دیگر مدار

سلامت روان

تعاریف و مفاهیم سلامت روان

کارل راجرز

ب . اف . اسکینر

مدیریت تنش و استرس

اهمیت نیازها و انگیزه ها در تأمین سلامت روان

پژوهش هایی که تاکنون در این زمینه انجام شده است

پژوهش هایی که تاکنون در این زمینه انجام شده است

فصل سوم

روش تحقیق

جامعه مورد مطالعه

حجم نمونه

روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری

مقیاس کمال گرایی اهواز

پایایی

روایی

پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ)

پایایی

روایی

روش گردآوری اطلاعات

روش تحلیل داده ها

روش تحقیق

فصل چهارم

یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه فصل چهارم

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

محدودیت ها

پیشنهادات

منابع و مآخذ

ضمائم

الف ) پرسش نامه کمال گرایی

ب ) پرسشنامه سلامت روانی گلرنبرگ

ضمیمه 1 ) مقیاس کمال گرایی اهواز

چکیده :

 هدف از تحقیق حاضر بررسی را رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران مقطع سوم راهنمایی شهرستان ابهر است. جامعه مورد مطالعه دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهرستان ابهر بودند که 70 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون کمال گرایی و سلامت روانی بر روی آزمودنی ها اجرا گردید. جهت آزمون فرضیه ها از روش آماری ضریب هم بستگی پیرسون استفاده گردید نتیجه بدست آمده نشان می دهد که بین سلامت روانی دختران و کمال گرایی مادران رابطه معنی داری وجود دارد.

مقدمه :

خانواده نخستین کانون های زندگی جمعی، جلوگاه های عشق آفرینی و نهادهای تربیتی هستند، بنابراین تمدن انسانی از دل «خانواده» به عنوان هسته های اولیه تعلیم و تربیت سربرآورده است. انتقال سنتهای فرهنگی ارزشیابی رشد میزان فرهنگی و حتی گسترش فرهنگی، نخست به وسیله خانواده ها انجام پذیرفته است. خانه و خانواده آسایشگاهی است که کودک در آنی، همه افتخارات و موفقیتهایش را به نمایش می گذارد در آنی در به درمان و مرهمی برای دردها، شکستها و زخمهای وارد برخود می گردد تا دردهای خود را آرامش بخشد به بیان دیگر خانه برای کودک جایگاهی است که از تجربه اجتماعی رندانه خود را با شتاب به درون آن می آورد، تا آن تجربه را ارزیابی کند به خاطر آن ستایش و تحسین و تشویق شود، یا آن را به بوته فراموشی سپارد و به عنوان یک قد به از آن درس بیاموزد (نوابی نژاد 1373).

در واقع خانواده اولین نهاد و کانونی است که محیطی امن و مناسب برای رشد کودک فراهم می کند. خانواده نه تنها در رشد تک تک اعضاء می تواند مؤثر باشد، بلکه می تواند جامعه ای را سالم سازد. زیرا خانواده کوچکترین جزء اجتماع است و اجتماعی که از جامعه ای را سالم سازد. زیرا خانواده کوچکترین جزء اجتماع است و. اجتماع که از خانواده های سالم تشکیل شده باشد مسلماً اجتماعی سالم خواهد بودند برای رسیدن به رشد و تکامل و بهبود وضع اجتماعی تلاش برای بهبود وضع خانواده و افراد آن مهم ترین ساله است (سیتر ربرسک نیکلی (1971)). به نقل از بردمنه نسب (1373). اظهار می دارد که جو حاکم بر خانواده و رفتار والدین می تواند در چگونگی احساس فرد از خود توانایی های وی مؤثر باشد. وی معتقد است که حمایت افراطی والدین باعث می شود که کودک احساس بی کفایتی و عدم مقبولیت کند، زیرا که فرصت مستقل بودن و احساس مسئولیت از او گرفته می شود. هم چنین نیکلی معتقد است که سلطه والدین معتقد است که سلطه والدین نیز همین واکنشها را در کودک ایجاد می کند. هرچند در ظاهر، حمایت افراطی و سلطه گری در صنعت متفاوت و متضاد هستند، ولی هر دو صنعت این ویژگی را دارند و در کودک این احساس را به وجود می آورند که دیگران برای او تصمیم گیرنده هستند و خودش مسئولیتی در قبال شکستها و پیروزی هایش ندارد. خانواده اولین پایه گذار شخصیت، ارزشها و معیارهای فکری فرد است و نقش مهمی در تعیین سرنوشت و سبک و خط زندگی فرد در آینده دارد. و اخلاق و صحت و سلامت روانی فرد تا حد زیادی به آن وابسته است واکنش کودک نسبت به محیط خود تأثیر نموازین اجتماعی و فرهنگی گروهی که کودک در میان آن بزرگ شده است و همۀ موارد و عملکردهای والدین در کشل گیری شخصیت کودک اثر دارد. در ارزیابی های به دست آمده ار تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه سبکهای فرزند پروری با سلامت روان نوجوانان توسط جوهاکسیار همکاران (2002) به نقل از ابوطالبی احمدی (1382 مشخص می شود و در خانواده هایی که نوجوانان احساس طردشدگی دارند والدین از آنها مراقبت نمی کنند و یا از محبت و گرمای لازم در زندگی خانوادگی و پذیرش والدین خود برخوردار نیستند فرزندان، علائم روان تنی داشته و از رتبه های پایین شاخص سلامت روانی برخوردار هستند. به طور کلی رشد و تکامل شخصیت کودک تحت تأثیر روش های والدین در نگهداری از آنها انضباط و شیوه های زندگی قرار می گیرد. رشد سالم و بهتر شخصیت کودک در سن پیش از مدرسه نیز به دوست داشتن، فهمیدن، تهیه امکانات، تعبیر مربیان افکار و احساسات دارد (شعاری نژاد 1373).

بیان مسأله :

سازه کماال گرایی در ادبیات روان شناختی 40 ساله اخیر افزایش مورد توجه یافته است اگرچه تعریف اصلی کمال گرایه – گرایش به داشتن معیارهای بالای افراطی – در این دوره تغییرات اندکی کرده است. با این حال بیشتر تلاشها جنبه های بیشتر تلاشها جنبه های مضر این سازه را جنبه های مفید آن متمایز کرده اند (ماماچاک به نقل از شعاری نژاد 1373).

فرهنگ و بستر کمال گرایی را عقیده و باوری می دارند که براساس آن اصلاح آرمانی منش اخلاقی هدف اصلی تلاشهای اخلاقی است و یا کمال گرایی، در حکمت الهی به این معنا است که معصوم بودن در زندگی امکان پذیر است. (ویزمن 1980 به نقل از لطف آبادی 1380) معتقد است کمال گرایی نیاز شدید به پیشرفت است و این گرایش به گونه معیارهای شخصی بالا و غیر واقع بنیانه آشکار می شود (لکی اینک 1998 به نقل از مهرابی زاده هنرمند 1382) کمال گرایی را اعتقاد فرد به کامل بودن و احساس اضطراب و فشار روانی بالا و ترس از اینکه نتواند مطابق انتظارات خود زندگی کند تعریف می نماید و اینطور بیان می دارد که پایه های کمال گرایی، حداقل در قسمتی در تعادل با والدین کمال گرا می باشد در این رابطه، کودک به طور مثبت با عملکردهای عالی تقویت می شود، بنابراین وقتی اودویک کوشش شکست می خورد، والدینش به شکست به عنوان مهاتهای پرورش کودک خودشذان می نگرند به جای اطمینان دهی و آرامش به کودک، آنان بانا امیدی اضطراب یا آشفتگی واکنش می دهند. در نتیجه در کودک ترس از اشتباهات شکل می گیرد. و واکنشهایش توسط رفتار والدین تقویت می شود. یافته های میچل سن و برنز 1998 به نقل انسیاسی 1380) حاکی از این است که اشکال منفی کمال گرایی به طور مستقیم با عیب جویی، فرسودگی شغلی و با درماندگی والدین در خانه همبسته است و نیز کمال گرایی منفی و القاء شده اجتماعی با کاهش رضایت از خود و زندگی هم بسته است.

اهداف تحقیق :

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران است و اینکه آیا بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران رابطه معنی داری وجود دارد و اینکه آیا کمال گرایی بالایی مادران می تواند در سلامت روانی دختران تأثیر مثبت داشته باشد.

پایان نامه طراحي رباط شوينده هوشمند

پایان نامه طراحي رباط شوينده هوشمند

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
FA

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

چكيده

نياز
ما در اختراع است و زاييده شرايط، هر اختراعي در ابتدا با برآوردن يك نياز به بار
مي‌نشيند و در گذشت ايام، اين هماهنگي با شرايط (اعم از زمان و مكان و
) است
كه موجبات رشد و پويايي آن را فراهم مي‌سازد.

پوشيده
نيست كه در دنياي امروز،‌ همراه با افزايش روز افزون جمعيت بشر، براي كنترل  نظم بشري، بهادادن به عواملي از جمله، زمان،
منابع تجديد ناپذير انرژي، سرمايه و منابع حياتي، اهميتي بيش از پيش دارد كه همانا
باعث نگاههاي موشكافانه‌تر در طراحي هاي 
صنعتي شده كه عدم توجه به اين امور و همگام نشدن با مدنيزاسيون روز جهان
نتيجه‌اي نخواهد داشت جز باز ماندن بيشتر از غافله جهان مدرن امروز.

لذا
با عنايت به مطالب فوق، بر آن شديم تا با انتخاب طرحي بنام طراحي رباط شوينده
هوشمند ضمن گام برداشتن در جهت طراحي هدفمند نشان دهنده تأثير مطلوب مدرنيزاسيون
حتي در دم دست ترين شئونات زندگي روزمره باشيم.

با
اميد به حصول اين خواسته، پروژه‌ طراحي رباط شوينده هوشمند را تقديم مي‌كنم.

فهرست

فصل اول

1-1)
روش دستي (سنتي)……………………………………………………… 2

2-1)
روش اتوماتيك………………………………………………. 5

فصل
دوم

1-2)
رباط شوينده ( كارواش) تونلي يا ريلي ……………………………. 9

2-2)
رباط شوينده ( كارواش) ثابت يا سه برس………………………. 11

3-2)
رباط شوينده ( كارواش) اتوماتيك، بررسي مكانيزم…………. 12

4-2)
رباط شوينده( كارواش) اتوماتيك ثابت وريلي، بررسي مكانيزم16

فصل  سوم

1-3)
اجزاي پنيوماتيكي……………………………………………………… 19

1-3-1)
نحوه توليد هواي فشرده………………………………………….. 19

2-3)
قطعات مدار كنترل نيوماتيك…………………………………….. 20

2-3-1)
سيلندرهاي نيوماتيك……………………………………………. 21

2-3-2)
سيلندرهاي يك طرفه………………………………………. 23

2-3-3)
سليندرهاي دو طرفه……………………………………………. 26

3-3)
مشخصات سليندرهاي نيوماتيك…………………………………. 29

3-3-1)
نيروي سيلندر………………………………………………. 29

3-3-2)
مصرف هوا………………………………………………………… 30

3-3-3)
پيستون( بررسي سرعت) ………………………………………… 32

3-3-4)
بارهاي كمانشي روي ميله پيستون………………………….. 33

3-3-5)
شيرها………………………………………………………………. 34

3-3-6)
شيرهاي راه دهنده…………………………………………… 35

4-3)
مشخصات شيرها از نظر عملكرد…………………………….. 35

5-3)
روشهاي تحريك شيرها…………………………………………….. 38

6-3)
شيرهاي كنترل جريان………………………………………………………… 42

7-3)
موتورهاي بادي…………………………………………………… 43

8-3)
سيستم كنترل…………………………………………………….. 45

8-3-1)
كنترل مدار باز…………………………………………………. 46

8-3-2)
كنترل مدار بسته………………………………………… 46

9-3)
مدارهاي كنترل منطقي……………………………………………. 48

9-3-1)
عمليات اصلي………………………………………………….. 51

9-3-2)
عمليات جانبي………………………………………………… 53

9-3-3)
عمليات تركيبي……………………………………………….. 55

10-3)
تجهيزات خط هوا، فيلتر و روغن زن……………………………….. 57

10-3-1)
روغنكاري………………………………………………………… 57

10-3-2)
جريان يك جهته……………………………………………….. 57

10-3-3)
جريان دو جهته……………………………………………………… 58

10-3-4)
روغن‌ زن‌هاي  مولد غبار روغن (مه روغن)………………………. 59

11-3)
دبي جريان هوا……………………………………………………….. 60

11-3-1)
جريان ساده:……………………………………………………… 60

11-3-2)
جريان پيچيده:……………………………………………………… 60

12-3)
روغن روغنكاري………………………………………………………… 61

13-3)
وضعيت نصب…………………………………………………………. 62

14-3)
فيلترها………………………………………………………………………… 62

14-3-1)
اجزاء فيلتر……………………………………………………………. 63

15-3)
اندازه دستگاه‌ها………………………………………………. 63

16-3)
بلبرينگهاي خطي…………………………………………………….. 66

17-3)
سنسور
U1tra Sonic………………………………………………. 67

فصل
چهارم

1-1)       
انواع
كمپرسور……………………………………………………. 70

1-4-1)
كمپرسورهاي رفت و برگشتي……………………………….. 70

1-4-2)
كمپرسروهاي دوراني……………………………………….. 71

2-4) نصب كمپرسورها…………………………………………………. 72

3-4)
نصب سيستم خطوط لوله اصلي……………………………………….. 75

فصل
پنجم

1-2)       
محاسبه
شفت فرچه‌هاي كناري………………………….. 79

1-5-1)
انتخاب الكتروموتور……………………………………………… 81

1-5-2)
اجزاي شفت واسطه……………………………………………………. 83

1-5-3)
محاسبه
Pulley و تسمه
V شكل الكتروموتور و فرچه‌ها 113…. 84

2-5)
محاسبه قطر شفت مجموعه 3 تايي…………………………………… 89

3-5)
محاسبه چرخهاي فريم متحرك………………………………… 91

4-5)
محاسبه طنابها (سيم بوكسلها)……………………………………………. 94

4-5-1)
روغن كاري طنابها…………………………………………….. 97

4-5-2)
جلوگيري از زنگ زدگي طنابها………………………………….. 98

4-5-3)
محاسبه پولي طناب………………………………………….. 98

4-5-4)‌انتقال
انتهاي طناب ………………………………………….. 99

5-5)
محاسبه قطر پيستون جك بالابر افقي…………………….. 99

6-5)
مدار كنترل……………………………………………………. 100

ضميمه
و جداول
 


 

 

مجموعه سوالات آیین نامه راهنمایی رانندگی + جزوه آموزش عملی

مجموعه سوالات آیین نامه راهنمایی رانندگی + جزوه آموزش عملی

دانلود بسته مجموعه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی با پاسخ + بهمراه جزوه آموزش عملی

با تهیه این بسته با تسلط کامل گواهینامه بگیرید


دانلود سوالات آزمون راهنمایی و رانندگی به طور کامل، این مجموعه شامل 663 سوال چهار گزینه ای همراه با پاسخ آزمون راهنمایی و رانندگی و همچنین جزوه آموزش دوره عملی می باشد. شما با تسلط به این مجموعه دیگر نیازی به مطالعه منابع دیگر ندارید. با مطالعه این مجموعه می توانید با آمادگی کامل در آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی شرکت کنید.
در این مجموعه تمامی سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی گنجانده شده است.
این مجموعه سوالات کامل ترین مجموعه سوالات موجود در اینترنت است.
علائم تصویری مجموعه با دقت کامل و شبیه به کتاب جمع آوری شده است.
با اطمینان می توان گفت شما با مطالعه ی این مجموعه سوالات کمترین نیاز را به مطالعه ی دیگر منابع خواهید داشت.

آیا فکر قبولی در آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی ذهن شما را مشغول کرده است ؟
آیا فرصت کافی برای خواندن کتاب ندارید ؟
آیا حجم کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی برای شما زیاد است ؟
ما برایتان مجموعه ای کامل و فوق العاده تهیه کرده ایم که نیاز شما را برآورده خواهد کرد
حتی اگر یک روز بیشتر وقت نداشته باشید این مجموعه را تهیه کنید و استفاده کنید
شما با تسلط به این مجموعه دیگر نیازی به مطالعه منابع دیگر ندارید.
با مطالعه این مجموعه می توانید با آمادگی کامل در آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی شرکت کنید.
این مجموعه ارزشمند تمام نیاز شما را برآورده خواهد کرد


محتویات بسته
:

نمونه سوالات  آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی + پاسخ ( تستهای اصلی آزمون ۶۵۴ تست آزمون اصلی )

مجموعه ی ۲۱ صفحه ای نکات آموزش عملی رانندگی جهت امتحان داخل شهری گواهینامه

جزوه آموزش نکات کلیدی آزمون شهری و نکات کلیدی کتاب آیین نامه

قیمت این مجموعه : ۳۵۰۰ تومان (ارزان تر از همه سایت ها)
فرمت فایل دانلودی : rar. (با استفاده از نرم افزار winrar از حالت فشرده خارج نمایید)
حجم فایل : ۶٫۴۱ مگابایت

با استفاده از کلیه کارت های عضو شتاب پرداخت نموده و لینک دانلود را همان لحظه دریافت نمایید

 

                 

پایان نامه برنامه ريزي شهري

پایان نامه برنامه ريزي شهري

دانلود پایان نامه برنامه ريزي شهري

این فایل با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد

بخشی از متن:


فهرست

پيشگفتار

مقدمه   

بررسي قطعه زمين مسكوني (ياخته)  

تأثير عوامل كلان بر قطعه بندي زمين:           

تناسب اجتماعي

1-         الگوي سكونت    

2-         جمعيت 

3-         خانوار  

4-         اقشار اجتماعي     

5-         گرايشهاي سكونت

6-         وجوه شرعي       

7-         واحد همسايگي    

تناسب اقتصادي

1-         اقتصاد ساختمان   

2-         گروههاي درآمدي 

3-         قيمت زمين         

4-         هزينه هاي تأسيسات شهري 

5-         اقتصاد شهري     

اقليمي   

كالبدي  

1-         قواعد و مقررات  

2-         مشخصات زمين   

3-         قطعه بندي مناسب زمين     

3-1- حركت افقي 

3-2- حركت عمودي         

جمعبندي

1-         عوامل تأثير گذار و تأثير پذير          

2-         ارتباط ياخته با عوامل كلان مؤثر بر نظام قطعه بندي      

3-         تراكم ساختماني    

4-         مشخصات قطعات زمين     

5-         تراكم شهري       

6-         توضيحات مربوط به جدول 2-5       

7-         روش اجرائي قطعه بندي    

8-         بلند مرتبه سازي  

منابع    

مقدمه:

پيدا كردن قاعده اي براي تفكيك زمين كه نياز به مسكن از طريق آن بهترين وجه ممكن (بطور بهينه) برآورده شود و براي همه چيز، در همه مكانها و همه زمانها جواب داشته باشد غير ممكن است و در هيچ كتاب مرجعي نيز چنين نظام و قاعده اي ارائه نشده است. زيرا به همان گونه كه نمي توان براي يك انسان از پيش يا در دوران كودكي اش مشخص كرد كه در آينده به چه شغل يا مشاغلي بپردازد، به چه كساني راي مي دهد، چه كسي را براي زندگي مشترك يا به دوستي برگزيند و كجا زندگي كند، براي ابعاد محل سكونت، شبكه هاي دسترسي، نحوه گسترش عمودي و افقي زيستگاه وي نيز نمي توان احكامي جاودانه صادر كرد.

براي بدست آوردن چنين قاعده اي مي بايست عوامل متعددي را در يك ماتريس N بعدي وارد كرد. عواملي كه بعضي ريشه در گذشته دارند، بعضي پيش بيني آينده اند و بعضي مي بايست به مسائل حال جواب گويند. گروهي فرهنگي ، گروهي اقتصادي و دسته اي از آنها جغرافيائي اند و مكانهاي مختلف به گونه هاي مختلف وجود داشته و تركيب آنها نيز از يكديگر متمايز است. بسياري از اين عوامل كمي يا قابل تبديل به كميت نيستند. مقولات اقتصاد كلان يا اقتصاد خرد، مقولات شهرسازي و برنامه ريزي شهري، به همراه مقولات معماري و مهندس فني، مسائل و مشخصه هاي طبيعي و اقليمي با گرايشات سنتي و فرهنگي و اجتماعي و بالاخره سلائق فردي، آمزيه اي پويا و متنوع را در مكانهاي گوناگون ايجاد مي كنند كه از پيش نمي توان براي آنها تعيين تكليف كرد.

 

این فایل به همراه چکیده، فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت doc ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:140

 

پایان نامه آنتن و شبکه های رادیویی

پایان نامه آنتن و شبکه های رادیویی

پيشگفتار:
از سال 1877م كه نخستين آنتن ساده توسط هرتز ساخته شد. نظريه طراحي آنتن ها به سرعت پيشرفت كرده است و اين پيشرفت ادامه دارد، با توجه به اينكه آنتن ها جزئي از يك سيستم مخابراتي الكترونيكي هستند، بايستي تكنولوژيست ها و مهندسين برق الكترونيك در اين زمينه دانش كافي داشته باشند. اميد است در اين مقال اندك كه در زير به اجمال عنوان فصول آن را خواهيم آورد، قدمي هر چند كوچك در اين راه برداشته باشيم .
اين پايان نامه از 5 فصل تشكيل شده است. فصل اول در قالب طرح تحقيق به بررسي تاريخچه و نيز اهميت مساله مورد تحقيق مي پردازد. قابل ذكر است كه اهداف ويژه تحقيق در اين مساله نيز با توجه به عنوان و روش انجام اين تحقيق به جاي فرضيه ها و سوال هاي تحقيق در طرح تحقيق گنجانده شده است.
در فصل دوم به مباني مبحث آنتن ها – انواع و پارامترهاي آن پرداخته شده است . آنتن مايكروويو بوقي و مخروطي و نيز آنتن هاي آرايه اي از جمله آنتن هاي مهم مورد بحث مي باشند . جهت دهندگي آنتن ، پهناي شعاع آنتن ، مقاومت پرتو افكني آنتن ، امپدانس ورودي آنتن ، سطح موثر و طول موثر آنتن پلاريزاسيون آنتن و … نيز از جمله شاخص ترين پارامترهاي آنتن مي باشند كه در اين فصل درباره آنها سخن گفته شده است .
در فصل سوم به بحث پيرامون شبكه هاي كامپيوتري مي پردازيم . مطالب مورد بحث در اين فصل شامل توضيح مختصري در مورد سخت افزار شبكه ، نرم افزار شبكه ، پشته ي پروتكلي 802.11 – به عنوان مهمترين شبكه ي محلي بي سيم – و نيز پشته ي پروتكلي 802.16 – مهمترين شبكه ي بي سيم باند گسترده- مي باشند .

پایان نامه کشت مخلوط زنیان و جو

پایان نامه کشت مخلوط زنیان و جو

فهرست مطالب

 

فصل اول: مقدمه و کليات تحقيق

مقدمه 

کليات تحقيق   

تاريخچه گياهان دارويي 

اهميت گياهان دارويي  

گياهشناسي زنيان         

پراكنش و نيازهاي محيطي        

ترکيبات شيميايي زنيان

خواص درماني  

غلات  

قدمت و گياهشناسي جو

موارد استفاده جو         

فصل دوم: مروري بر تحقيقات انجام شده

کشاورزي پايدار

تاريخچه کشت مخلوط 

تعريف کشت مخلوط     

انواع كشت هاي مخلوط

 كشت مخلوط رديفي

كشت مخلوط نواري

كشت مخلوط درهم

كشت مخلوط تأخيري

 شاخص انتخاب گياه در کشت مخلوط    

خصوصيات فيزيکي و مورفولوژي گياهي  

 تراكم گونه اي 

آرايش فضايي گونه ها

نسبت اجزا در کشت مخلوط      

تنش هاي محيطي        

مزاياي کشت مخلوط نسبت به تک کشتي

استفاده بهتر از منابع     

بهبود حاصلخيزي و افزايش نيتروژن خاك

حفاظت خاك   

افزايش عملکرد

کنترل علف‌هاي هرز     

معايب کشت مخلوط     

رقابت بين گونه اي       

محدوديت استفاده از ماشين آلات          

متفاوت بودن نيازهاي غذايي و سموم     

کودهاي دامي و شيميايي          

فصل سوم: مواد و روش‌ها

موقعيت و مشخصات آب و هوايي محل اجراي آزمايش     

ويژگي هاي خاک محل آزمايش 

مشخصات طرح آزمايش 

عمليات مزرعه اي و کاشت        

پياده كردن نقشه طرح و اجراي آزمايش  

ويژگي هاي اندازه گيري شده    

ميزان تشعشع ورودي    

درصد اسانس و عملکرد اسانس زنيان     

استخراج پروتيين جو    

تجزيه و تحليل داده‌ها   

فصل چهارم: نتايج و بحث

صفات مربوط به زنيان   

 ارتفاع بوته زنيان          

تعداد چتر در بوته و تعداد دانه در چتر زنيان      

 تعداد شاخه جانبي بوته زنيان   

عملکرد اندام هوايي زنيان          

عملکرد بذر زنيان         

وزن هزار دانه زنيان      

درصد و عملکرد اسانس بذر زنيان          

صفات مربوط به جو      

ارتفاع بوته جو  

تعداد پنجه در بوته جو  

تعداد بذر در بوته جو    

وزن خشک اندام هوايي جو       

وزن هزار دانه جو         

عملکرد بذر جو

پروتيين بذر جو

عنصر پتاسيم و فسفر در دو گياه جو و زنيان       

درصد جذب نور

تراکم و وزن خشک علف هاي هرز         

نتيجه گيري     

پيشنهادات       

فصل پنجم: فهرست منابع

منابع   

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک محل آزمايش در عمق 30-0 سانتيمتري        

جدول  تيمارهاي مورد
آزمايش
  

جدول  عمليات روزانه   

جدول آمار هواشناسي شهرستان زابل  درسال¬های 1390 ، 1391 و ميانگين دوساله        

جدول تجزيه واريانس مربوط به صفات کمي زنيان

جدول مقايسه ميانگين صفات کمي مربوط به زنيان تحت تاثير تيمارهاي
کود و آرايش کاشت

جدول تجزيه واريانس مربوط به درصد و عملکرد زنيان     

جدول مقايسه ميانگين 
درصد و عملکرد اسانس زنيان

جدول  تجزيه واريانس
مربوط به صفات جو

جدول  مقايسه ميانگين
مربوط به صفات کمي جو تحت تاثير تيمار کود و آرايش کشت
      

جدول نتايج حاصل از تجزيه واريانس ميزان پروتيين        

جدول مقايسه ميانگين ميزان پروتيين تحت تاثير تيمارهاي کود و
آرايش کشت
     

جدول  تجزيه واريانس
مربوط به پتاسيم و فسفر بذر زنيان و جو
   

جدول مقايسه ميانگين 
پتاسيم و فسفر بذر زنيان و جو
    

جدول نتايج حاصل از تجزيه واريانس درصد جذب نور      

جدول  مقايسه ميانگين
درصد جذب نور تحت تاثير تيمارهاي کود و آرايش کشت
  

جدول تجزيه واريانس مربوط به علف هاي هرز پهن برگ و باريک برگ      

جدول  مقايسه ميانگين
مربوط به تراکم و وزن خشک علف
¬هاي هرز پهن برگ و باريک برگ       

 

 

 

چکيده:

 

به منظور ارزيابي عملکرد گياه دارويي زنيان در کشت مخلوط با
جو تحت تاثير مصرف کودهاي دامي و شيميايي آزمايشي در قالب کرت‌هاي يک بار خرد شده در
قالب طرح بلوک‌هاي کامل تصادفي با سه تکرار در سال زراعي 1392-1391 در مزرعه پژوهشي
دانشکده کشاورزي دانشگاه زابل به اجرا در آمد. متغير اصلي شامل تيمارهاي کود در دو
سطح
A1) کود دامي پوسيده به ميزان 45 تن
در هکتار و
A2) کود شيميايي N.P.K (نيتروژن، فسفر، پتاسيم)، به نسبت 80:50:30 کيلوگرم در هکتار بود.
عامل فرعي شامل پنج آرايش مختلف کشت که عبارتند از:
B1) کشت خالص زنيان با فاصله رديف 30 سانتي متر B2) کشت خالص جو با فاصله رديف 20 سانتي¬متر B3) کشت مخلوط زنيان و جو به صورت درهم B4) کشت مخلوط زنيان و جو با فاصله رديف زنيان 45 سانتي¬متر B5) کشت مخلوط زنيان و جو با فاصله رديف زنيان 60 سانتي متر. اثر تيمارهاي
کودي و آرايش کشت بر صفات کمي زنيان شامل، ارتفاع بوته، تعدادچتر در بوته، تعداد دانه
در چتر، تعداد شاخه جانبي، وزن هزار دانه و عملکرد بذر زنيان  معني
دار شد به طوري که در کليه اين صفات کود دامي بيش
از کود شيميايي اثر داشت وکشت خالص بيشترين و کشت درهم کمترين افزايش را نشان داد.
در خصوص درصد اسانس، تيمار کودي اثر معني داري را نشان نداد ولي بر عملکرد اسانس بسيار
معني دار گشت و آرايش کشت اثر معني داري بر صفات کيفي نشان نداد. در گياه جو نيز کود
دامي بيش از کود شيميايي باعث افزايش صفات کمي گياه شد و آرايش کشت، کشت درهم بيشترين
و کشت خالص جو کمترين اثر را بر افزايش اين صفات نشان داد. در اين آزمايش اثرات متقابل
کود دامي وآرايش کاشت بر هيچ يک از صفات دو گياه معني دار نشد  

 

             

پایان نامه بررسی و رتبه بندی موانع درون سازمانی تحول اداری بر اساس تکنیک AHP-Fuzzy

پایان نامه بررسی و رتبه بندی موانع درون سازمانی تحول اداری بر اساس تکنیک AHP-Fuzzy

پایان نامه بررسی و رتبه بندی موانع درون سازمانی تحول اداری در بانک ملت یک استان بر اساس تکنیک AHP-Fuzzy

چکیده:
در
پژوهش های سازمانی و نظریه پردازی درباره سازمان، پدیده تحول نقش محوری
پیدا کرده است. از آنجایی که آینده نامطمئن است و ممکن است بر قابلیت ها،
ارزش ها و توانایی های افراد تاثیر منفی بگذارد، به طور کلی اعضای یک
سازمان از انجام تغییر حمایت نمی کنند مگر اینکه دلایل قانع کننده ای برای
مجاب کردن آنها بر اقدام مورد نظر وجود داشته باشد. به همین منوال سازمان
ها نیز گرایش شدیدی دارند که در وضعیت موجود سرمایه گذاری کنند و در مقابل
تغییر برای منافع نامطمئن آینده مقاومت می کنند. (نصیری، 1382)
هدف اصلی
پژوهش بررسی موانع درون سازمانی تحول اداری در بانک ملت استان مازندران
براساس تکنیک AHP-Fuzzy می باشد. در این پژوهش ضریب اهمیت شاخص های ساختار
سازمانی، منابع انسانی، فناوری های اداری و قوانین و مقررات با توجه به
تکنیک AHP-Fuzzy مورد بررسی قرار می گیرد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه
خبرگان و مدیران ارشد بانک های ملت استان مازندران که سابقه بالای 25 سال و
دارای مدرک فوق لیسانس به بالا که تعداد آنها 40 نفر می باشند. در مورد
اهمیت شاخص ها منابع انسانی در رتبه اول، ساختار سازمانی در رتبه دوم،
قوانین و مقررات در رتبه سوم و فناوری های اداری در رتبه چهارم اهمیت قرار
دارد.

فهرست مطالب:
چکیده 
فصل اول
1-1 مقدمه
1-2 بیان مساله 
1-1 اهداف تحقیق 
1-4 اهمیت و ضرورت پژوهش 
1-5 سوالات تحقیق 
1-6 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق 
1-6-1 تعریف نظری
1-6-2 تعریف عملیاتی 
فصل دوم
2-1 مقدمه
2-2 ساختار سازمانی و ابعاد آن 
2-1 نظریه های ساختار سازمانی 
2-4 تعاریف سازمان 
2-5 عوامل موثر در طراحی ساختار سازمانی 
2-6 نگرش کلاسیک 
2-1 نگرش مبتنی بر کار و تکنولوژی 
2-8 نگرش مبتنی بر محیط سازمان 
2-3 کاهش دادن نیروی کار 
2-11 انواع ساختار سازمانی
2-11-1 ساختار سازمانی در سازمان های ادهوکراتیک  
2-11-2 ساختار سازمان های بین المللی و جهانی
2-11 شکل ساختار سازمانی در حکومت امام علی (ع)
2-12 انواع نمودار سازمانی 
2-11 انواع ساختارهای سازمانی 
2-11-1 ساختارهای سیال 
2-11-2 ساختارهای جهانی
2-11-1 بخش بندی تیمی 
2-11-4 ساختارهای شبکه ای 
2-11-5 سازمان شبدری  
2-11-6 ساختار سه بعدی 
2-14 فواید تهیه نمودار سازمانی 
2-15 منابع انسانی 
2-16 مدیریت منابع انسانی 
2-17 ظهور مدیریت استراتژیک 
2-18 مدل ها و چارچوب های مطرح در حوزه مدیریت منابع انسانی و مدیریت استراتژیک منابع انسانی 
2-18-1 مدل نقشه قلمرو مدیریت منابع انسانی دانشگاه هاروارد 
2-18-2 مدل سازگار یا جور شده مدیریت منابع انسانی میشیگان 
2-18-1 مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی )مدل مقایسه ای( دیوید گاست 
2-18-4 مدل مدیریت منتخب استراتژیک منابع انسانی 
2-18-5 چارچوب مدل مفهومی مدیریت استراتژیک منابع انسانی وانگدهین 
2-18-6 مدل عوامل موثر بر استراتژی ها و خط مشی های مدیریت منابع انسانی   
2-18-6 مدل چرخه منابع انسانی ویلسون  
IDRC 2-18-1 مدل آسیب شناسی عملکرد سازمانی مرکز پژوهش توسعه بین المللی
2-18-8 مدل عوامل موثر بر عملکرد سازمانی 
2-18-3 مدل تلفیقی نظام مدیریت منابع انسانی 
2-18-11 مدل کنترل مدیریت منابع انسانی دفتر حسابرسی ایالت تگزاس 
2-18-11 مدل راه حل های عملکرد دولت مرکزی کارولینای شمالی 
2-18-12 مدل کسب و کار استراتژیک منابع انسانی بانک بین المللی بارودا- هند   
2-18-11 مدل پیشنهادی- مدل جامع مدیریت استراتژیک منابع انسانی با رویکردی تلفیقی
2-13 فناوری اداری 
2-21 بافت اجتماعی و تحول فناوری اطلاعات 
2-21 قشربندی جامعه انسانی متکی بر اطلاعات 
2-22 جایگاه فرد در جامعه متکی بر اطلاعات 
2-21 تاثیر فناوری اطلاعات بر روندهای اقتصادی سازمان 
2-24 فناوری اطلاعات و گسترش پدیده جامعه جهانی 
2-25 اطلاعات و روابط متقابل اجتماعی 
2-26 تاثیر انقلاب اطلاعات بر دولت ها و سیاست گذاران آنها و ظهور دولت الکترونیک 
2-28 جامعه انسانی و دموکراسی اطلاعاتی 
2-28 تحول اداری 
2-29 تعریف تحول اداری 
2-30 هدف تحول اداری 
2-31 ضرورت تحول در نظام اداری 
2-32 تاریخچه شکل گیری تحول در نظام اداری 
2-33 اهداف تحول در نظام اداری 
2-34 محورهای تحول در نظام اداری 
2-35 نقش مدیریت در تحول اداری 
2-36 نقش منابع انسانی در تحولات سازمانی 
اسمیت، 2010
2-37 ارتقای تراز منابع انسانی 
2-38 رابطه بین توانمند سازی و تحول سازمانی 
2-39 آموزش 
2-40 پیشینه پژوهش 
الف) پیشینه پژوهش در داخل کشور 
ب) پیشینه پژوهش در خارج از کشور 
فصل سوم 
1-3 مقدمه 
2-3 روش تحقیق 
3-3 توصیف جامعهی آماری 
4-3 متغییرهای تحقیق 
4-3 ( جامعهی آماری 
5-3 ( نمونه آماری 
5-3 ابزار جمعآوری دادههای تحقیق 
7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات 
AHP-FUZZY-1-7-3
1-1-7-3 اعداد و مجموعه های فازی 
AHP -2-1-7-3 تعریف
3-1-7-3 تکنیک AHP فازی بر اساس روش تحلیل توسعه ای 
تحلیل عاملی تاییدی 
شاخص برازندگی مناسب 
فصل چهارم 
1-4 مقدمه 
2-4 تدوین معیارهای ارزیابی 
تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای تحقیق 
تحلیل عاملی تاییدی متغیرها 
3-4 محاسبه وزن گزینه های عوامل اصلی 
4-4 محاسبه وزن ساختارها با AHP-FUZZY
فصل پنجم
1-5 مقدمه
2-5 مروری بر مساله پژوهش و بحث و مقایسه
3-5 جمع بندی نتایج حاصل از فرضیه ها یا سوالات در محاسبه امتیازها و اولویت بندی عوامل اصلی در این پژوهش نتایج زیر حاصل شد
5-5 محدودیت های تحقیق
6-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی
فهرست منابع
منابع فارسی
منابع لاتین
فهرست جداول و نمودارها
پرسشنامه
چکیده انگلیسی

                 

پایان نامه بررسی اجمالی عملكرد توربين های انبساطی

پایان نامه بررسی اجمالی عملكرد توربين های انبساطی

پایان نامه بررسی اجمالی عملكرد توربين های انبساطی
مقدمه
كشاورزي وزراعت در ايران بدون توجه به تأمين آب مورد نيازگياهان ميسرنيست. بنابراين بايستي برنامه ريزي صحيح براي آن بخصوص درشرايط خشكسالي صورت گيرد. برنامه ريزي صحيح مستلزم محاسبه دقيق نياز آبي گياهان مي‌باشد. براساس روش‌هاي موجود مبناي محاسبات نياز آبي گياهان ، تبخيرـ تعرق مرجع و ضرائب گياهي است. تبخير ـ تعرق مرجع توسط لايسيمتر اندازه گيري مي‌شود و براي سادگي كار مي‌توان آنرا با توجه به نوع منطقه از روش‌هاي تجربي نيز تخمين زد. ضرائب گياهي نيز از مطا لعات لايسيمتر قابل  محاسبه است. اين ضرائب تابعي از عوامل مختلفي از جمله اقليم مي‌باشد. بنابراين بايستي درهر منطقه اي با دقت براي هرمحصولي محاسبه شود. (19) براي محاسبه و برآورد مقدارتبخير ـ تعرق سازمان خوار باروكشاورزي ملل و متحد«FAO » تقسيم بندي زير را منظور نموده است:

پایان نامه مولكول نگاري پليمري سنتز و كاربرد آن در استخراج

پایان نامه مولكول نگاري پليمري سنتز و كاربرد آن در استخراج

بخش از مقدمه:
مفهوم برهم كنش مولكولي بسيار قديمي بوده و بوسيله مؤسسات يوناني و ايتاليايي استفاده شده است. در نيمه دوم قرن نوزدهم، ظهور نظريه‌هاي مدرن در مورد اين برهم كنش‌ها از ميان آزمايش‌هاي واندروالس در مطالعاتش پيرامون برهم كنش‌هاي مابين اتمها در حالت گازي آغاز شد و در سال 1894، فيشر نظريه مشهور «قفل و كليد» اش را در مورد‌ روش برهم كنش سوبسترا با آنزيم ارائه‌كرد (شکل‌1-1).
براساس نظريه فوق، عمل خاص يك آنزيم با يك سوبسترا تنها مي‌تواند با استفاده از تشبيه قفل به آنزيم و كليد به سوبسترا توضيح داده شود. فقط وقتي كه كليد (سوبسترا) اندازه قفل باشد در درون سوراخ قفل (مكان فعال  آنزيم) جاي مي‌گيرد. كليدهاي كوچكتر، كليدهاي بزرگتر يا كليدهايي با دندانه‌هاي نامشابه (مولكولهاي سوبسترا با شكل و اندازه نادرست) در داخل قفل (آنزيم) جاي نخواهند گرفت (1). شکل 1-2 بخوبي اين موضوع را نشان مي دهد.
در سيستم‌هاي زيستي، كمپلكس‌هاي مولكولي بواسطه‌ تعداد زيادي از برهم كنش‌هاي غير كووالانسي از قبيل پيوندهاي هيدروژني و پيوندهاي يوني تشكيل مي‌شوند. اگر چه اين برهم كنشها به تنهايي در مقايسه با پيوندهاي كووالانسي ضعيف مي‌باشند، ليكن تاثير همزمان اين پيوندها اغلب منجر به تشكيل كمپلكس‌هاي پايدار مي‌شود. برهم كنش‌هاي پيچيده مابين انواع مولكولها، شناخت مولكولها و توانايي تقليد از پيوندهای  طبيعي، دانشمندان را براي مدت زمان طولاني مشغول كرده است. اين رويداد منجر به تشكيل رشته جديدي با عنوان شيمي تقليد زيستي  شده است. اصطلاح تقليد زيستي به وضعي گفته مي‌شود كه در آن فرايندهاي شيميايي از يك فرايند بيوشيميايي تقليد مي‌كنند، تا اینکه ساختارها و مكانيزم سيستمهاي زيستي شناخته شوند. دانشمندان در تلاش هستند كه اين دانش را به فنون سنتزي تبديل كنند. يكي از اين فنون سنتزي كه در دهه اخير مورد توجه واقع شده است، فن مولكول نگاري  مي‌باشد (1،2).

فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه
1-1- تئوري قفل و كليد
1-2- تاريخچه مولكول نگاري
1-3- روش های مختلف مولکول نگاری
مراجع
فصل دوم: اهميت مولکولهاي پذيرنده درعلم و تکنولوژی پيشرفته
2-1-مقدمه
2-2- پذيرنده هاي طبيعي
2-4- پذيرنده ها براي کاربردهای عملي
2-5- چرا روش مولکول نگاری اینقدر امید بخش است؟
مراجع
فصل سوم: اساس مولكول نگاري
3-1- مقدمه
3-2-ماكرومولکول ها (1)
3-2-1-ماكرومولکول های سنتزي
I- واكنشهاي پليمريزاسيون
A- پليمريزاسيون راديكالي
a- تحريكهاي حرارتي
b- فعال كننده‌هاي فوتوشيمي
c- تشكيل مرحله اولیه بوسيله اجسام مولد راديكالهاي آزاد
B- پلیمریزاسیون يوني
a- پليمريزاسيون كاتيوني
b- پلیمریزاسیون آنیونی
g- خاتمه فعالیت با افزایش متوقف کننده ها
3-3-تكنيكهاي پليمريزاسيون
3-4-قواعد اساسي مولكول نگاري
3-5- روش‌هاي مختلف مولكول نگاري
3-6- مزايا و معايب منتقوش پذيري غير كووالانسي و کووالانسی
مراجع
فصل چهارم: روشهاي آزمايشگاهي
فرآيند هاي مولكول نگاري
4-1- مقدمه
4-2- واكنشگر ها و فرآيند هاي آزمايشگاهي
4-2-1- مونومر های عاملی
4-2-2- مولكول الگو
4-2-3- عوامل اتصال دهنده عرضي
4-2-6- تأثير زمان
4-3-منقوش پذيري كووالانسي
4-3-1- منقوش پذیری به وسيله استر هاي برونيك اسيد
4-3-3- منقوش پذیری با استالهاو کتالها
4-3-4- منقوش پذیری با بازهای شیف
4-3-5- منقوش پذیری با پیوندهای S-S
4-3-6- منقوش پذیری با پیوندهای کئوردینه شده
4-4- منقوش پذيري غير كووالانسي
4-5- مولکول نگاری تصنعی
مراجع
فصل پنجم: روشهای تجربی درارزیابی کارآیی منقوش پذیری
5-1- مقدمه
5-2- آزمایشات کروماتوگرافی
5-3- آزمایشات پیوند الگو به روش نا پیوسته
5-4- تعیین ثابت اتصال الگو
مراجع
فصل ششم: مطالعه اسپکتروسکوپی واکنشهای مولکول نگاری
6-1-مقدمه
6-2-ساختار کمپلکس در مرحله پيش پلیمریزاسیون
6-3-بررسی برهمکنش های الگو- مونومر توسط روش های اسپکتروسکوپی
6-4-بررسی برهمکنش های الگو-  MIP
6-6- رابطه بين ميزان K و كارايي مولكول نگاري
6-7 – ساختار سایت اتصال مولکول الگو
مراجع
فصل هفتم: شمایی از روش مولکول نگاری
7-1- مقدمه
7-2- انتخاب عوامل
7-2-1- مونومرهای عاملی
7-2-2-حلال پلیمریزاسیون
7-2-3- عامل اتصال دهنده عرضی
7-3- پلیمریزاسیون
7-4 پرکردن ستون HPLC با پلیمر منقوش
7-5- ارزیابی کمی کارایی منقوش پذیری
مراجع
فصل هشتم: کاربرد های مولکول نگاری
8-1- کاربرد های مولکول نگاری
8-1-2- تقلید گر های باند پادتن و پذیرنده
8-1-3- کاربرد های کاتالیستی و آنزیمی
8-1-4- حسگر های زیستی
8-1-6- پلیمر های منقوش پذیر به عنوان غشاء های سلولی
8-1-7- کاربرد مولکول نگاری در جذب انتخابی یون ها
8-1-8- پلیمر های منقوش پذیر برای تغلیظ انتخابی یون ها
8-1-9- کاربرد پلیمر های منقوش پذیر در جداسازی پپتیدها
8-2- مروري کلی بر كارهاي انجام شده به روش مولكول نگاري
مراجع
فصل نهم: چالش ها و پیشرفت های اخیر
9-1- مقدمه
9-2- مولکول نگاری در آب
9-3- استفاده از دو نوع مونومر عاملی برای شناسائی مشترک
9-4- ژل معدنی به عنوان بستری برای مولکول نگاری
9-4-1- منقوش پذیری کووالانسی در ماتریس سیلیکا ژل
9-4-2- فیلم فوق نازک TiO2 به عنوان ماتریس برای فرایند منقوش پذیری (15و16)
9-4-3- سیلیکا ژل مارپیچ برای تکنیک مولکول نگاری (17)
9-5- آنزیم های مصنوعی (کاتالیزور مولکولی ) برای تکنیک مولکول نگاری
9-5-1- ترکیب سایت های کاتالیزوری و سایت های اتصال سابستریت
9-5-2- پادتن کاتالیزی تهیه شده با استفاده از مرحله گذار آنالوگ
مثال 9-3: پادتن کاتالیزی به عنوان یک استرس مصنوعی
مراجع

                   

پایان نامه تاثير آراستگي ظاهر معلم و چگونگي تاثير رنگها در يادگيري

پایان نامه تاثير آراستگي ظاهر معلم و چگونگي تاثير رنگها در يادگيري

پایان نامه علوم تربیتی و روانشناسی با عنوان بررسي تاثير آراستگي ظاهر معلم و چگونگي تاثير رنگها در يادگيري دانش آموزان مقطع ابتدائي

بخشی از مقدمه:
معلم در مدرسه تنها فردي است كه ميتواند گاهي نفوذي همانند با نفوذ والدين براي كودك داشته باشد، طفل را بسازد و يا او را از نو جهت دهد، معلم براي كودك شخصيت مقتدري است كه در عين حال ميتوان الگوي اخلاق و رفتار باشد . كودك بتدريج با دنياي فكر و علم و وسعت نظر معلم مرتبط ميشود و سعي ميكند در موارد بسياري از او تقليد كند.
دانش آموز شديداً  تحت تآثير معلم آگاه و كارآزموده خويش است، آن چيزي را ارزش به حساب مي آورد كه معلم آن را تآئيد كند و آن چيزي را زشت و ناصواب مي شناسد كه معلم او زشت بداند . كار او بر اساس كار معلم و شخصيتش انعكاسي از شخصيت اوست.
آنها كه معلم كودكانند به حقيقت نماينده مربيان اجتماع ، والدين و جامعه هستند . بار سرپرستي و تربيت نسل جديد را آنها بر دوش مي كشند و همانها نسل را به مقصد ميرسانند . بر اساس كار و عمل شان بايد از روي حساب و انديشيده باشد.
ما معتقديم تنها تسلط به درس و برنامه نميتواند كودك را بسازد بلكه شخصيت ، فكر و روان معلم هم بايد ساخته شده باشد و اين امري است كه از لحاظ روانشناسان جداً مورد تآئيد است . معلم كودك بايد اين جرآت را داشته باشد كه به ارزيابي و شناسايي خود بپردازد ، نقاط ضعف و قدرت خود را تشخبص دهد ، ببيند كه مسائل و مشكلات او چيست؟ ميزان تسلط بر نفسش تا چه اندازه است؟ تا چه حد قدرت اداره خود وديگران را دارد؟ چگونه ميتواند اين قدرت را به نفع دانش آموز افزايش دهد؟ ….

خلاصه فصول:
در فصل اول به بیان مساله، کلیات و اهمیت تحقیق پرداخته شده است. در فصل دوم سابقه موضوع تحقيق مورد بررسي قرار گرفته و ديدگاههاي مختلف يعضي از نويسندگان بيان شده است.
در فصل سوم، روش تحقيق، آزمودنيها و چگونگي گزينش آنها ، روش تهيه و اجراي پرسشنامه و روش آماري تجزيه و تحليل داده ها و اطلاعات شرح داده شده است. در فصل چهارم به يافته هاي تحقيق و تجزيه و تحليل آنها پرداخته شده است. و در فصل پنجم خلاصه تحقيق و پيشنهاد ها ارائه شده است. فهرست منابع و مآخذ به همراه متن پرسشنامه نيز در آخرين صفحات آمده است.

                 

پایان نامه بررسی مدیریت زنجیره تامین

پایان نامه بررسی مدیریت زنجیره تامین

توضیحات:
 پایان نامه بررسی مدیریت زنجیره تامین، در قالب فایل word و در حجم 140 صفحه به همراه ترجمه مقاله Demand & Supply chain management . این فایل شامل جامعه آماری و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS است.

چكیده:
رویكرد جدیدی كه در سالهای اخیر بر مدیریت عملیات حاكم شده، رویكرد مدیریت زنجیـره تامین (SCM) است. زنجیره تامین شبكه ای از تسهیلات و مراكز توزیع است كه وظایف تهیه و تدارك مواد خام، تبدیل آن به محصولات نهایی و واسطه ای و توزیع این محصولات نهایی به مشتریان را انجام می دهد. زنجیره های تامین در سازمانهای تولیدی و خدماتی وجود دارند، هرچند كه پیچیدگی زنجیره ممكن است از صنعتی به صنعت دیگر و از شركتی به شركت دیگر شدیداً تغییر كند.
براي محيط هميشه در حال تغيير اين دوران وتغيير در شيوه تعاملات شركتها با تامين كنندگان و مشتريان و پيچيدگي بازارها، كاهش دوره عمر محصولات و اهميت يافتن زمان پاسخگويي به مشتريان و افزايش انعطاف پذيري، زنجيره تامين عاملي حياتي براي رقابت پذيري سازمان ها مي باشد. بنابراين شناخت زنجيره تامين و اجراي آن كمك به تعالي سازمان و عملكرد بهتر مي كند.
در این مقاله سعی شده است كه این رویكرد جدید در مدیریت عملیات به طور تقریباً كاملی معرفی شود. و بنابراین هدف پژوهش این است كه این موضوع را كه بسیار گسترده و وسیع است تا حدی معرفی و خواننده را با آن آشنا كند.

فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه
تعریف مدیریت زنجیره تأمین
زنجیره تامین
اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
اهداف پژوهش
هدف کلی پروژه
اهداف جرئی پژوهش
فرآیندهای اصل
مدیریت اطلاعات
مدیریت لجستیک چیست
مدیریت لجستیک
مدیریت روابط
کلمات کلیدی پژوهش
فرضیه
جامعه آماری
سوالات تحقیق
فصل دوم : ادبیات تحقیق
مقدمه
تحولات مدیریت (تاریخچه)
تاریخچه مدیریت زنجیره تامین
مدیریت موجودی کالا
تداركات
ارسال به موقع كالا
رقابت پذيري
موضوعات كليدي
سيستم هاي پشتيباني كار تيمي
يك راهبرد جامع براي مزيت پايدار بلند مدت
بعد الكترونيكي مديريت زنجيره تأمين
چشم انداز مديريت راهبردي
مزيت رقابتي پايدار
تمركز راهبردي
فرايندهاي اساسي كسب وكار را يكپارچه سازي كنيد
كانون توجه راهبرد
فرصتهاي راهبردي درزنجيره تامين و يكپارچگي چرخه سفارش
راهبردهايي براي مزيت رقابتي
ناوري اطلاعات براي پشتيباني فرايند
مديريت دانش راهبردي
الگوهاي انديشه و عمل
الگوها به عنوان نمونه نه به عنوان عامل محدود كننده
فناوري و الگوها
انفورماتيك شناختي
پشتيباني فناوري از الگوها
راهبرداولیه
یک راهبرد جامع برای مزیت پایدار بلند مدت
فرصت برای لجستیک
مزيت رقابتي از طريق افراد و فناوري
حمل و نقل الكترونيكي
تداركات الكترونيكي
وضعيت تداركات الكترونيكي
دسترسي الكترونيكي به منابع
تهیه الکتریکی مواد اولیه
مواردي از شيوه‌هاي برتر
تأكيد روي آموزش الكترونيكي
خدمات پشتيباني در موقع ارائه طريق
قرار دادن مديريت مواد اوليه دراينترنت
سازمان‌دهي، كليد ورود به اينترنت است
كنفراس اينترنتي
فصل سوم :روش انجام پژوهش
مقدمه
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
حجم نمونه و روش نمونه گیری
روش تجزیه و تحلیل داده ها
روش انجام پژوهش
جامعه آمار و نمونه پژوهش
قابلیت اعتماد به پرسش نامه
فصل چهارم: تحلیل داده ها
مقدمه
SPSS
پایانی و روایی پرسش نامه
فصل پنجم : نتیجه گیری
خلاصه و تیجه گیری
ضمائم
سوالات پرسش نامه
منابع

                             

پایان نامه بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور و ارائه راهبردهای مقابله با آنها

پایان نامه بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور و ارائه راهبردهای مقابله با آنها

مقدمه:
در تمامی جوامع بشری جوانان از سرمایه های اصلی و کارآمد کشور
به حساب آمده و به عنوان آینده سازان جامعه همواره مورد توجه مسئولان و
سردمداران بوده اند. در کشور عزیز اسلامی ایران نیز جوانان برمند اسلام چه
در صحنه انقلاب و چه در صحنه های حماسه آفرین 8 سال دفاع مقدس نقش به سزائی
را ایفاء نموده و همانند جوانان صدر اسلام، یاری کننده رسول مکرم اسلام
بوده و بنای حکومت نبوی را با تلاش و توان جوانی خویش به ثمر رسانده و
همواره در کنار حضرات معصومین ثمره وجودی اسلام را حفظ کرده اند و هم اکنون
نیز با ندای لبیک خویش به مقام عظمای ولایت، سردمدار بر افراشتن پرچم
اقتدار اسلام ناب محمدی در عرصه سیاست جهانی می باشند و اقتدار نظام اسلامی
را حافظ بوده و خواهند بود.
در واقع، عملیات روانی که مفهوم اصلی این
تحقیق است، از مفاهیمی است که تا به حال تعاریف متعدد و گوناگونی براساس
شرایط استفاده از آن ارائه شده است. صلاح نصر از نویسندگان مصری در تعریف
عملیات روانی می‌گوید: عملیات روانی همان جنگ کلمه و عقیده است، خواه به
صورت مخفی، آشکار، شفاهی و یا کتبی باشد. اساساً سلاحی است که به انسان و
عقل او توجه دارد و هرگاه امکان برقراری ارتباط عاطفی با مخاطب را داشته
باشد می‌تواند به اعماق او نفوذ کند.
با قدری تامل در حجم برنامه‌های
منتشر شده توسط رسانه های بیگانه که با توجه به محتوای برنامه‌ها، سابقه و
دست‌اندرکاران آنها، هیچ کدام دوست و حامی منافع ملت ایران محسوب نمی‌شوند،
می‌توان به ادراکی از علت این موضوع رسید. رسانه های بیگانه درتلاش
مذبوحانه برای سیاه جلوه دادن ایران اسلامی و ناامید کردن جوانان از شرایط
موجود و آینده روشن می‌باشند.
هر چند در عدم درستی این رسانه ها و
سرمایه‌گذاران و هسته‌های اصلی آنها با ایران اسلامی شکی نیست اما به نظر
می‌رسد که نمایاندن مطامع ومنافعی که این دستگاه‌ها خبر پراکنی در پی آن
هستند و نیز اثبات اهداف مزدورانه آنها چندان سهل وآسان نیست.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
پیشینة تحقیق
سؤالات تحقیق
روش تحقیق
روش جمع‌آوری اطلاعات
جامعه آماری و نمونة تحقیق (روش نمونه‌گیری ذکر شود)
ابزار اندازه‌گیری (روایی و اعتبار ابزار ذکر شود)
روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات و مدل‌های آماری مورد استفاده
تعریف مفاهیم
شرح خدمات گزارش
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
مقدمه
بخش اول: عملیات روانی و تهدیدات علیه جوانان در نگاه مقام معظم رهبری
نقش منافقان داخلی در خارج کردن جوانان از صحنه
ولنگاری، بی بند و باری و سرگرم شدن جوانان به مسائل جنسی
تاثیر پذیری جوانان از تبلیغات دشمن
تلاش برای منحرف کردن ذهن جوانان از آرمانهای انقلابی و اهداف نظام
بخش دوم: تعاریف و مفاهیم نظری
عملیات‌روانی
تقسیم بندی عملیات‌روانی
الف) عملیات‌روانی استراتژیک
ب) عملیات‌روانی تاکتیکی
تقسیم‌بندی دیگری از عملیات‌روانی
الف) عملیات‌روانی آشکار
ب) عملیات‌روانی پنهان
الف- تبلیغات سیاه
محدودیتها و معایب تبلیغات سیاه
نمونه‌های تبلیغات سیاه
ب- تبلیغات خاکستری
محدودیتهی تبلیغات خاکستری
بخش سوم : فشارهای عملی و روانی در عملیات روانی
فشارهای عملی در جنگ روانی
فشارهای عملی
فشارهای نظامی و تسلیحاتی
فشارهای اقتصادی
فشارهای سیاسی- دیپلماتیک
فشارهای فرهنگی و اجتماعی
فشارهای روانی ـ تبلیغی
امکانات و تجهیزات کشور مبدأ
بخش چهارم: عملیاتی‌سازی عملیات روانی
فصل سوم: ارائه و تحلیل داده های جمع آوری شده از رسانه های بیگانه
مقدمه
بخش اول: فضای کلی رسانه ای علیه قشر جوان ایرانی با تاکید بر تبلیغات رسانه های بیگانه
بخش دوم: محور یابی  عملیات روانی
بخش سوم: اطلاعات کمی محوریابی عملیات روانی رسانه های بیگانه علیه جوانان
در این بخش از گزارش، هر یک این پنج مقوله اصلی و زیر مقوله های آنها، به تفکیک در قالب نمودار و جداول زیر نشان داده می شوند.
الف) موضوعات و مسائل اجتماعی
نتایج کلی حاصل از تحلیل کمی عملیات روانی رسانه های بیگانه در حوزه متغیرهای اجتماعی
متغیر مسائل سیاسی
نتایج کلی حاصل از تحلیل کمی عملیات روانی رسانه های بیگانه در حوزه موضوعات متفرقه غیر قابل جایگذاری در طبقات چهار گانه
محورهایی که بیشترین استفاده را در عملیات رسانه ای بیگانگان داشتند
محورهایی که کمترین استفاده را در عملیات رسانه ای بیگانگان داشتند
محورهایی که در عملیات رسانه ای همه کشورها بیگانه مورد استفاده قرار گرفته
بخش چهارم : شگردهای تبلیغی
فصل چهارم: تعیین فرصتها، تهدیدها، نقاط قوت، نقاط ضعف و ارائه راهبردهای مقابله با عملیات روانی
مقدمه
بخش اول: فرصتها، تهدیدات، نقاط قوت و نقاط ضعف
فرصت ها و تهدیدات خارجی
نقاط قوت و ضعف داخلی
فرصتهای عمده برای نهادهای مسئول کشور در حوزه فعالیتهای رسانه ای در برابر عملیات روانی بیگانگان علیه جوانان کشور
تهدیدات عمده برای نهادهای مسئول کشور در حوزه فعالیتهای رسانه ای در برابر عملیات روانی بیگانگان علیه جوانان کشور
نقاط قوت عمده  نهادهای مسئول کشور در حوزه فعالیتهای رسانه ای در برابر عملیات روانی بیگانگان علیه جوانان کشور
نقاط ضعف عمده  نهادهای مسئول کشور در حوزه فعالیتهای رسانه ای در برابر عملیات روانی بیگانگان علیه جوانان کشور
بخش دوم: راهبردهای مقابله با عملیات روانی رسانه های بیگانه
راهبرد
راهبردهای مقابله با عملیات روانی دشمن علیه جوانان
منابع
پیوستها

               

پایان نامه مدیریت ریسک در های ساخت

پایان نامه مدیریت ریسک در  های ساخت

چکیده:
در اين تحقیق ابتدا با تلفيق فرايند مديريت ريسك و گام
هاي چرخه حيات پروژه، زمان مناسب جهت اجراي مراحل مختلف فرايند مديريت ريسك
شامل برنامه ريزي، شناسايي، ساختاردهي، تعيين مسئوليت هاي مديريت در حوزه
مالي پروژه، تجزيه و تحليل هاي كيفي و کمی، كنترل و مديريت در هر يك از گام
هاي چرخه حيات پروژه بيان مي گردد.
سپس كل فرآيند مديريت ريسك مرور شده
و در بخش نحوه شناسايي و آناليز، روشهاي موجود ارايه شده و سپس رويكرد
جديدي بر مبناي كار با WBS ها، ارايه شده است.
در پایان شناسايي موارد
عدم قطعيت در پروژه هاي ساختماني انجام مي گيرد، سپس مواردي كه بر روي سود
پيمانكار اثر مي گذارند جدا شده، با استفاده از نمودار توزيع احتمالات
تحليل مي شوند تا الگويي جهت ارزيابي هزينه هـا و درآمـدهاي پيمانكـار
ارائه گردد. اين كار با تعيين ارتباط رياضي بين هر يك از عدم قطعيت ها- كه
به شكل متغير ظاهر مي شوند – با هزينه انجام مي گيرد.
واژگان کلیدی: مدیریت ریسک پروژه، چرخه حیات پروژه، پروژه ساخت، عدم قطعیت

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه                                                                 
تعاریف                                                               
تعیین حدود تحقیق                                           
فصل اول: مدیریت ریسک و چرخه حیات پروژه   
1-1- سير تحولات مديريت ريسك                         
1-2- جايگاه مديريت ريسك در چرخه حيات پروژه
1-2-1-ل زوم توجه به چرخه حيات در فرايند مديريت ريسك        
1-2-2- تفكيك گام هاي چرخه حيات                    
1-3- مدل مديريت ريسك در چرخه حيات پروژه    
1-3-1- آغاز فرايند مديريت ريسك                       
1-3-2- مديريت ريسك در گام طراحي                  
1-3-2-1- تعریف پروژه                                       
1-3-2-1-1- شناسایی عوامل ذینفع                       
1-3-2-1-2- شناسايي اهداف كلان پروژه              
1-3-2-2- تمركز بر فرايند                                   
1-3-2-3- شناسايي ريسك ها                               
1-3-2-4- ساختاردهي ريسك ها                           
1-3-2-5- تعيين مسئوليت مديريتي و مالي ريسك ها
1-3-2-6- ارزيابي و برآورد ريسك ها(تجزيه و تحليل كمي)       
1-3-3- مديريت ريسك در گام برنامه ريزي و تخصيص  
1-3-4- مديريت ريسك در گام اجرا و تحويل         
1-3-5- مديريت ريسك در گام بازنگري و پشتيباني 
فصل دوم: مدیریت ریسک پروژه های عمرانی      
2-1- ﺗﻌﺮﻳﻒ وﺗﻌﻴﻴﻦ اﻫﺪاف                                    
2-2- ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ اوﻟﻴﻪ رﻳﺴﻜﻬﺎيﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮ رﻳﺴﻚ و اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع  
2-2-1 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻜﺴﺖ ریسک ( Risk Break Down Structure)      
2-2-1-1- ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ریسک ها                       
2-2-1-2 ﻣﺮﺣﻠﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ ﻫﺎ                          
2-2-2 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ رﻳﺴﻜﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮﻳﻮد زﻣﺎﻧﻲ          
2-2-3- ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ رﻳﺴﻚ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ WBSﻫﺎ           
2-2-3-1- امکان سنجی Feasibility Study))       
2-2-3-1-1 حوزه محيطي
2-2-3-1-2- حوزه فني و مديريتي                         
2-2-3-1-3 ريسكهاي مالي                                    
2-2-3-1-4 حوزه جغرافياي سايت                          
2-2-3-1-5 حوزه اهداف استراتژيك سازمان          
2-2-3-2 قرارداد (Contract)                               
2-2-3-2-1 حوزه مناقصه                                       
2-2-3-2-2 حوزه ارزيابي و انتخاب طرف قرارداد    
2-2-3-2-3 حوزه مستندات پيمان (قرارداد)              
2-2-3-3- تداركات (Procurement)                 
2-2-3-3-1- حوزه انتخاب تامين كنندگان               
2-2-3-3-2- حوزه مشخصات فني كالا (Material Specification)     
2-2-3-3-3- حوزه روش تامين كالا                        
2-2-3-3-4- حوزه تحويل كالا                              
2-2-3-4- طراحی (Design)                                 
2-2-3-4-1- حوزه طراحی کلی (Basic Design)  
2-2-3-4-2- حوزه طراحی تفضیلی (Detail Design)   
2-2-3-5- ساخت (Construction)                    
2-2-3-5-1- حوزه زير ساختها                               
2-2-3-5-2- حوزه عملياتي                                   
2-2-3-5-3- حوزه مالي                                        
2-2-3-5-4- حوزه قوانين ومقررات                        
2-3- ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در دو ﻗﺎﻟﺐ اﺛﺮ رﻳﺴﻚ و اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع 
2-3-1- ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻳﺴﻚ                              
2-3-2- ﻛﻤﻲ ﻛﺮدن و اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي رﻳﺴﻚ ﻫﺎ          
2-4- ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ریسک ها و ﻛﻨﺘﺮل آن                
2-4-1- اﻳﺠﺎد ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ رﻳﺴﻚ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ آن        
2-4-2- ﺗﻮﺳﻌﻪ ي راه ﺣﻞ رﻳﺴﻚ                            
فصل سوم: ارزیابی ریسک در پروژه های عمرانی   
3-1- روش ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻫﺎ                           
3-2- ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ رﻳﺴﻚ                                  
3-3- ﻣﺤﺎسبه ﺳﻮد ﭘﺮوژه ﺑﺮاي ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر                     
3-4- ﺑﺮرﺳﻲ درآﻣﺪ ﻫﺎي ﭘﺮوژه                                
3-5- ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮوژه                                 
3-6- ارزﻳﺎﺑﻲﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ در ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﺮوژه    
3-7- شناسايي و تدوين الگو براي موارد عدم قطعيت  
3-7-1- تاثير رفتار دستگاه نظارت بر ريسك            
3-7-2- تاثير رفتار كارفرمايان بر ريسك                  
3-7-3- عوامل جوي موثر بر الگو                            
3-7-4- نوع قرار داد                                              
3-7-5- بازدهي نيروي انساني                                  
3-7-6- مواد و مصالح                                            
نتیجه گیری                                                           
منابع

                     

پایان نامه یکپارچه سازی روشهای تصمیم گیری چندمعیاره(AHP و DEA) با شبیه سازی کامپیوتری

پایان نامه یکپارچه سازی روشهای تصمیم گیری چندمعیاره(AHP و DEA) با شبیه سازی کامپیوتری

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع با موضوع یکپارچه سازی روشهای تصمیم گیری چندمعیاره(AHPوDEA) با شبیه سازی کامپیوتری: ارزیابی سناریوهای بهبود حمل و نقل ریلی، در قالب فایل pdf و در حجم 107 صفحه.

این پایان نامه مربوط به دانشگاه تهران می باشد.

چکیده:

این پایان نامه یک مدل یکپارچه از روشهای تصمیم گیری شامل تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل پوششی داده ها با شبیه سازی کامپیوتری برای انتخاب گزینه بهینه ارائه گردیده است. از شبیه سازی برای مدل کردن مسئله، از تحلیل سلسله مراتبی برای وزن دهی به سنجه های کیفی و نهایتاً از تحلیل پوششی داده ها برای حل این مدل چند هدفه استفاده گردیده است.

از این مدل ترکیبی برای بررسی گزینه های بهبود در حمل و نقل ریلی استفاده گردیده است. محدودیت حرکت قطارها با استفاده از نرم افزار شبیه سازی Visual SLAM مدل گشته و از داده های مربوط به محور تهران- مشهد برای اجرای شبیه سازی استفاده گردیده است. خود مدل شبیه سازی، یک مدل یکپارچه شده است که برای زمانبندی حرکت قطارهای باری با هدف حداقل زمان سیر نیز بکار می رود. هدف از شبیه سازی، افزایش قابلیت اطمینان برنامه زمانبندی حرکت قطارهای مسافری و کاهش زمان سیر حرکت قطارهای باری غیربرنامه ای می باشد. از TRACE و آزمون t مستقل بترتیب برای تصدیق و تعیین اعتبار شبیه سازی استفاده شده است. در شبیه سازی محدودیتهای پیچیده مربوط به سیر قطارهای باری و قطارهای مسافری در نظر گرفته شده اند.

                                 

پایان نامه ایجاد تغییرات در AHP با سلسله مراتب غیر خطی و وجود روابط ریاضی

پایان نامه ایجاد تغییرات در AHP با سلسله مراتب غیر خطی و وجود روابط ریاضی

چكيده:
از آنجا كه اتخاذ تصميم صحيح و به موقع  مي تواند تاثير به سزايي در زندگي شخصي و اجتماعي انسانها داشته باشد ضرورت وجود يك تكنيك قوي كه بتواند انسان را در اين زمينه ياري كند كاملا محسوس مي باشد. يكي از كار آمد ترين اين تكنيك ها فرايند تحليل سلسله مراتبي (Analytical hierarchy process ) است كه براي اولين بار توسط توماس ال ساعتي در دهه ي 1970 مطرح شد. اين تكنيك بر اساس مقايسه هاي زوجي بنا نهاده شده و امكان بررسي سناريو هاي مختلف را به مديران مي دهد.
اين فرايند با توجه به ماهيت ساده و در عين حال جامعي كه دارد مورد استقبال مديران و كاربران مختلف قرار گرفته است، لذا در اين پايان نامه سعي شده است تا با نگرشي متفاوت در مقايسه ي دو به دوي معيار ها و زير معيار ها در اين فرايند نتايج حاصل از اين روش به واقعيت موجود نزديك تر شود. بر همين اساس با توجه به اينكه هر معيار يا زير معياري در اين فرايند در سطوح مختلف داراي مطلوبيت متفاوتي مي باشد پس بهتر است با توجه به مطلوبيت معيار ها در هر سطح آنها را دو به دو با هم مقايسه كرد.
جهت آزمايش نتايج حاصل از اين كار پژوهشي تكنيك حاصله به صورت حل يك مسئله پياده گرديده كه در اين پايان نامه موجود مي باشد.

 
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه 
فصل اول
كليات
1-1) موضوع تحقيق  
1-2) بيان و تعريف موضوع 
1-3) اهداف تحقيق 
1-4) فرض تحقيق
1-5) قلمرو علمي تحقيق
1-5-1) قلمرو مكاني 
1-6) متدولوژي تحقيق 
1-6-1) روش تحقيق
1-6-2) روش گردآوري اطلاعات
1-7) محدوديت هاي تحقيق 
فصل دوم
مروري بر ادبيات تحقيق
پيشگفتار
2-1) كليات
2-1-1) اصول فرايند تحليل سلسله مراتبي
2-1-2) مزاياي فرايند تحليل سلسله مراتبي
2-2) گام هاي فرايند تحليل سلسله مراتبي
2-2-1) ساختن سلسله مراتبي
2-2-1-1 ) انواع سلسله مراتبي ها 
2-2-1-2) روش ساختن يك سلسله مراتبي
2-2-2) محاسبه وزن در فرايند تحليل سلسله مراتبي
2-2-2-1) روش هاي محاسبه وزن نسبي
2-2-2-1-1) روش حداقل مربعات
2-2-2-1-2) روش حداقل مربعات لگاريتمي
2-2-2-1-3) روش بردار ويژه 
2-2-2-1-4) روش هاي تقريبي
2-2-2-2) محاسبه وزن نهايي 
2-2-3) محاسبه نرخ ناسازگاري
2-2-3-1) ماتريس سازگار 
2-2-3-2) ماتريس ناسازگار 
2-2-3-3) الگوريتم محاسبه نرخ ناسازگاري يك ماتريس
2-2-3-4)الگوريتم محاسبه نرخ ناسازگاري يك سلسله مراتبی
2-4) سیستمهای غیر خطی یا شبکه ها 
2-5) تئوری مطلوبیت
2-5-1) مفهوم مطلوبیت و رابطه اش با ارزش کالاها و خدمات
2-5-2) نظریه کاردینالی مطلوبیت
2-5-3) نظریه اردینالی مطلوبیت
2-5-4) مطلوبیت کل و مطلوبیت نهایی
2-5-5) نرخ نهایی جانشینی
2-5-6) رابطه بین نرخ نهایی جانشینی با مطلوبیت نهایی
2-6) بررسی سوابق گذشته
3-1) تجزيه و تحليل فرايند سلسله مراتبي
3-1) تجزيه و تحليل فرايند سلسله مراتبي
4-1) نتيجه گيري
4-2) پيشنهادات
فهرست منابع
1-1- تصميم‌گيري چيست
1-1- تصميم‌گيري چيست
1-1-1- مقدمه و كليات
1-1-2- تعریف تصمیم گیری و مراحل آن
1-1-3- ویژگیهای یک تصمیم خوب
1-1-4- انواع تقسیمات در تصمیم گیری
1-1-4-1- تصمیم های برنامه ریزی شده و نشده 
1-1-4-2- تصمیمات فردی و گروهی
1-1-4-2-1- تصمیمات فردی
1-1-4-2-2- تصمیم گیری گروهی
1-1-5- مدلهای کلان تصمیم گیری
1-1-5-1- مدل راضی کننده 
1-1-5-2- مدل علاقه ضمنی
1-1-5-2- مدل علاقه ضمنی
1-1-5-3- مدل حداکثر بهره گیری (بهینه سازی) 
1-1-6- محیطهای کلان تصمیم گیری
1-1-6-1- قطعی و معین
1-1-6-2- تحت ریسک
1-1-6-3- عدم قطعیت
1-2- تعریف MCDM و مفاهیم اولیه آن
1-2-1- تعریف تصمیم گیری چند معیاره 
1-2-2- تعاریف و مفاهیم اولیه
1-2-2-1- هدف بصورت یک تابع (Objective) 
1-2-2-2- راه حل بهینه (Optimal Solution) 
1-2-2-3- آلترناتیو. 
1-2-2-4- معیار 
1-2-2-6- راه حل برتر (Preferred Solution) 
1-2-2-7- راه حل رضایت بخش (Satisfying Solution) 
1-2-2-8- راهحل موثر (غیرمسلط) 
1-2-3- مراحل آمادهسازی ماتریس تصمیمگیری
1-2-3-1- تبدیل معیارهای کیفی به کمی
1-2-3-1-1- خطکش مقیاس
1-2-3-1-2- منطق فازی (Fuzzy Logic) 
1-2-3-2- نرمالیزه کردن
1-2-3-2-1- نرمالیزه کردن برداری
1-2-3-2-2- نرمالیزه کردن خطی
1-2-3-2-3- روش سوم نرمالیزه کردن
1-2-3-3- وزندهی
1-2-3-3-1- روش آنتروپی
1-2-3-3-2- روش مقایسات زوجی 
1-3- انواع تکنیکهای MCDM
1-3-1-1- روش Dominance
1-3-1-2- روش Maximin
1-3-1-3- روش Maximax.. 
1-3-1-4- روش Conjunctive
1-3-1-5- روش Disjunctive
1-3-1-6- روش Lexicography
1-3-1-7- روش حذفی
1-3-2- تکنیک های تعاملی
1-3-2-1- روش مجموع ساده وزین (SAW) 
1-3-2-2- روش TOPSIS
1-3-2-3- روش ELECTRE
1-3-2-4- روش AHP
1-3-2-5- روش DEMATEL
1-3-2-6- روش NAIADE.. 
1-3-3- تکنیکهای پیشرفته تعاملی
1-3-3-1- روش EVAMIX
1-3-3-2- روش MAVT
1-3-3-3- روش UTA
1-3-3-4- روش MAUT
1-3-3-5- روش SMART
1-3-3-6- روش ORESTE..  
1-3-3-7- روش PROMETHEE
1-3-3-8- روش REGIME
1-3-3-9- روش PAMSSEM
1-3-4- مقایسه تکنیکهای MCDM