پایان نامه نانولوله های کربنی در ترانزیستور های اثر میدانی

پایان نامه نانولوله های کربنی در ترانزیستور های اثر میدانی

فهرست مطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل­ها
 

 6

 9

 10

 15

 17

 18

 21

 21

 23

 25

 36

 43

فهرست جدول­ها

 43

 

 

 

       

ترانزیستور اثر میدانی

ترانزیستور اثر میدانی
عنوان مقاله: ترانزیستور اثر میدانی
قالب فایل: WORD

فهرست مطالب:
● مقدمه
● بخش اول: JFET ها
ساختمان و مشخصه‌هاي JFETها
مقاومت كنترل ولتاژ
قطعات كانال p
نمادها
خلاصه
● بخش دوم: MOSFET ها
MOSFET نوع تهي
اساس ساختمان
كار قطعه و مشخصه‌هاي آن
MOSFET نوع تهي كانال p
نمادها، ورقه‌هاي مشخصه، و ساختمان بدنه
MOSFET نوع افزايشي
اساس ساختمان
اساس كار و مشخصه‌ها
MOSFET های نوع افزایشی کانال p

* برای دریافت مقدمه مقاله (با حجم بسیار کم) به آدرس زیر مراجعه کنید:
http://s9.picofile.com/file/8273799250/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87.zip.html

ورزش دو و میدانی

ورزش دو و میدانی

ورزش دو و میدانی

دو میدانی از زمان پیدایش بشر وجود داشته واولین اسلحه انسان در برخورد با خطرات به حساب می امد .  بشراولیه برای دفاع از خود محتاج دویدن بود و اشخاص ضعیف طعمه ی حیوات درنده می شد بدین جهت پدرها فرزندان خود را تشویق به دویدن می کردند.

               

پاروپوینت میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی (FE-SEM)

پاروپوینت میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی (FE-SEM)

مقدمه:
میکروسکوپ الکترونی روبشی (Scanning Electron Microscope) که به آن به اختصار  SEM گویند یکی از ابزارهای مورد استفاده در فناوری نانو است که با کمک بمباران الکترونی تصاویر اجسامی به کوچکی 10 نانومتر را برای مطالعه تهیه می کند. ساخت SEM  سبب شد تا محققان بتوانند نمونه های بزرگتر را به سادگی و با وضوح بیشتر مطالعه کنند. بمباران نمونه سبب می شود تا از نمونه الکترون هایی به سمت صفحه دارای بار مثبت رها شود که این الکترون ها در آنجا تبدیل به سیگنال می شوند. حرکت پرتو بر روی نمونه مجموعه ای از سیگنال ها را فراهم می کند که بر این اساس میکروسکوپ می تواند تصویری از سطح نمونه را بر صفحه کامپیوتر نمایش دهد.

فهرست مطالب:
›مقدمه
›اجزای دستگاه FE-SEM
›سیستم تصویر برداری
›کاربردها
›تفنگ الکترونی
›میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی

               

پاورپوینت دو میدانی

پاورپوینت دو میدانی

بخشی از متن:
دو میدانی از زمان پیدایش بشر وجود داشته و اولین اسلحه انسان در برخورد با خطرات به حساب می آمد. بشر اولیه برای دفاع از خود محتاج دویدن بود و اشخاص ضعیف طعمه ی حیوات درنده می شدند. بدین جهت پدرها فرزندان خود را تشویق به دویدن می کردند.
انسانهای اولیه ضمن دویدن و فرار برای عبور از موانع از جهیدن و پریدن استفاده می کردند و اگر لازم می شد بین آنها و حیوانات مبارزه ای صورت گیرد از پرتاب سنگ و نیزه استفاده می کردند.

                   

میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی

میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی

این پاورپونت شامل:

›مقدمه
›اجزای دستگاه FE-SEM
›سیستم تصویر برداری
›کاربردها
›تفنگ الکترونی
›میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی

             

پایان نامه تشخیص و روشهای مولکولی بر اساس سنسور های نانولوله های کربنی ترانزیستورهای اثر میدانی

پایان نامه تشخیص و روشهای مولکولی بر اساس سنسور های نانولوله های کربنی ترانزیستورهای اثر میدانی

توضیح:

این پایان نامه به زبان انگلیسی ، دپارتمان  شیمی تجزیه و شیمی آلی و مربوط  به سال 2008 دانشگاه اسپانیا  UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI می باشد و ( با نمره عالی به چاپ رسیده است)

Abstract  
 The general objective of this thesis is to develop chemical sensors whose sensing capacities are based on the principle of molecular recognition and where the transduction is carried out by single-walled carbon nanotubes (SWCNT).The sensing device used is the carbon nanotube field-effect transistor (CNTFET). The new structure of the CNTFET allows nanotubes to be integrated at the surface of the devices, thus exploiting SWCNTs’ sensitivity to changes in their environment. The functionalization of SWCNTs with several types of molecular receptors such as antibodies, ion selective membranes, and synthetic receptors, achieve a high selectivity towards the analyte of interest. This thesis shows that CNTFETs can be used for the successful selective detection of different types of target analytes. These can be biomolecules such as antigens, small compounds such as cations or gas-phase compounds such as SO2.

تحقیق پیرامون ورزش دو میدانی

تحقیق پیرامون ورزش دو میدانی

بخشی از مقدمه:
اهمیت و ارزش رشته دو و میدانی از چند جهت قابل بررسی است:
الف) دو و میدانی، یکی از ابزار های رشد و تکامل حرکتی
حرکت فعال در هر موجودی، به خصوص در انسان، با راه رفتن، دویدن و پرش کردن شروع می شود؛ بنا براین رشته دو و میدانی که از دوها، پرش ها و پرتاب ها تشکیل شده با طبیعت انسان و نیازهای اولیه کودکان یعنی نیاز به حرکت سازگاری دارد و پایه رشد و تکامل اولیه کودکان است. در سنین کودکی آموزش مهارت های حرکتی بنیادی یا پایه ،زیر بنایی است برای پرورش رشته تارها و سلول های عصبی حسّی- حرکتی و مراکز مربوط به آن ها در کرتکس مغزی و مربیان سعی دارند به روند تعادل و تکامل سیستم عصبی مرکزی از طریق حرکت سرعت بخشند. به همین دلیل مهارت های حرکتی پایه شامل دویدن، پرش کردن، پرتاب کردن، لی لی کردن، راه رفتن، عبور از موانع، حمل اشیاء، دریافت اشیاء و … را در سنین کودکی آموزش می دهند. بهترین راه آموزش این حرکات بهره گیری از بازی های امدادی و گروهی در قالب تمرین های مقدماتی دو و میدانی است. …

فهرست مطالب:
مقدمه
مواد و رشته های دو میدانی
ورزش دو میدانی در ایران
آموزش استارت نشسته
مراحل استارت نشسته
ج: مرحله (حرکت با شلیک تپانچه )
الف: مرحله ( به جای خود)
ب) مرحله حاضر
ج) مرحله حرکت و واکنش نسبت به شلیک تپانچه یا کنده شدن از بلوک های استارت
واکنش در برابرا صدای تپانچه
کندن شدن از بلوک های استارت
شرح تکنیک دو سرعت
اصول مکانیکی دویدن و مراحل مهم آن
تکنیک گام برداری
اهمیت نیروی راندن بدن به جلو و عوامل مؤثر بر آن
عوامل مؤثر در کاهش انرژی مصرفی هنگام دویدن
ارتباط طول گام و تواتر (سرعت گام برداری) در دو سرعت
رابطه بین سرعت و تکنیک گام برداری در دو 100 متر
ویژگیهای تکنیکی  بعضی از قهرمانان دو سرعت
 نحوه پایان دادن به مسابقه
منبع