دانلود مقاله گزارش مربوط به منطقة سمنان – گرمسار- ايوانكي – سرخه

دانلود مقاله گزارش مربوط به منطقة سمنان – گرمسار- ايوانكي – سرخه

دانلود مقاله گزارش مربوط به منطقة سمنان – گرمسار- ايوانكي – سرخه

الف) جغرافيا و ريخت شناسي منطقة گرمسار:‌ ورقة گرمسار با مختصات جغرافيايي   طول شرقي و  عرض شمالي در استان سمنان و تهران قراردارد. مرتفع ترين نقطه در گوشة شمال شرقي منطقه و در كوه عمارت واقع شده كه مشتمل بر سازند كند است و بلنداي آن 2551 متر از سطح دريا و پست ترين نقطه 761 متر از سطح دريا در بخش جنوبي در دشت كويري جنوب گرمسار قراردارد. بخش شمالي كوهستاني است. از كوه هاي مهم مي توان كوه سفيد ،‌كوه اسب پال،‌كوه سري قلعه،‌كوه عمارت را نام برد. در جنوب گرمسار و پهنه هاي رسي و نمكي وجود دارد. ميله رود در بخش شمال شرقي از شمال به جنوب به سوي دشت گرمسار و رودخانة كرك و ايوانكي نيز در بخش شمال غربي گرمسار از شمال به جنوب به سوي ايوانكي درجريان است. راه آسفالته تهران – گرمسار- سمنان مهمترين محور ارتباطي منطقه است و در مسير خود از ايوانكي ، گرمسار عبور مي كند. راه آسفالتة ايوانكي  – آب سرد در كنار رودخانة ايوانكي و كرك در نهايت به شهرستان دماوند و يا فيروزكوه متصل مي شود. منطقة گرمسار را مي تواني به دو بخش مناطق مرتفع كوهستاني و دشت كم ارتفاع تقسيم كرد :‌

 

       

دانلود مقاله اشتغال و بيكاري

دانلود مقاله اشتغال و بيكاري

دانلود مقاله اشتغال و بيكاري

بيكاري و تورم دو مقوله مهم در اقتصاد كلان هستند كه در مباحث اقتصادي از آنها به عنوان دو بيماري ياد مي كنيم.

از آنجائيكه طبق آمار اين دو مقوله باعث افزايش پاره اي جرائم مثل فسادها، جنايت، ارتشاء، فساد مالي، بهم خوردن تعادل روحي افراد و افزايش نرخ طلاق، آشوب و بلواهاي سياسي و فرار مغزها، خودكشي، اعتياد، فعاليتهاي اقتصادي زيرزميني امثالهم مي شود به همين دليل اين دو پديده در صدر فهرست مشكلات اقتصادي كشورها جاي دارد و بعنوان اخبار بد تلقي مي شود.

تحقيقات روانشناختي نشان مي دهد عامل اصلي 70% ناهنجاريهاي جامعه بيكاري است. بنابراين كارفرمايان با ايجاد اشتغال از بروز بسياري از ناهنجاريهاي اجتماعي جلوگيري مي كنند.

كارگران سرمايه هاي اجتماعي ارزشمندي هستند كه نيروهاي خلاق، نوآور و مولد به شمار مي روند و فرآيند كمي و كيفي توليد و بهره وري بهينه از سرمايه گذاري كار آفرينان را بر عهده دارند.

اما بيكاري از نظر علم جامعه شناسي و اقتصاد به صورت زير تعريف مي شود. به بخشي از نيروي كار جامعه كه در جستجوي يافتن شغل هستند اما موفق به داشتن آن نمي شوند بيكار گفته مي شود.

در تعريف بيكاري از اصطلاح نيروي كار جامعه صحبت شد كه در اينجا بد نيست مفهوم نيروي كار را نيز بدانيم.

 

 

دانلود مقاله بررسی ساختمانهاي آجري بدون تير آهن و بتن

دانلود مقاله بررسی ساختمانهاي آجري بدون تير آهن و بتن

دانلود مقاله ساختمانهاي آجري بدون تير آهن و بتن 51 ص بافرمت WORD

 

فهرست
آجر    3
آجرها و بلوکها    6
مصارف آجر    7
تولید آجر رسی    8
پختن آجر    11
مشخصات فنی آجرهای رسی    13
خواص فیزیکی    13
خواص مکانیکی    15
خواص شیمیایی    16
–  نمک های محلول موجود در آجر    16
–  شوره    16
–  لکه    16
آجر عنصرسازه ای    17
استفاده از آجر در نماسازی    19
تقسیمات آجر    20
آجرهای نسوز    22
آجرهای ماسه – آهکی    23
انواع آجرهای نسوز    24
آجرهای سیلیسی    24
آجرهای آلومنییومی    24
آجرهای نسوز قلیایی    25
آجرهای نسوز ویژه    25
آجر زیرکونیم    25
آجر اکسید کروم- کوروندوم    25
توزیع نیروهای زلزله    26
حالتهای شکست    27
شکست دیوارهای برشی    27
شکست دیوارهای عرضی    27
دلایل انتخاب این مدل آجر    28
معایب موجود در مصالح آجری    29
نتیجه گیری    29
گزارش بازدید از محل آجرپزی    30
1- کوره سنتی    31
2- روش نیمه سایشی    32
منابع    33
اقلیم در ساختمان    33
فرم ساختمان در رابطه با اقلیم :    33
اقلیم گرم و خشک :    37
اقلیم سرد:    38
انسان، طبیعت:    39
معماری    41
گنبد در اقلیم گرم و خشک    41
نوع مصالح :    42
ساختمان های گلی :    43
ساختمان های خشتی :    43
ساختمان و انواع آن    47
انواع ساختمان    47
انواع ساختمان از لحاظ مصالح مصرفی    48
ساختمان‌های بتنی    48
ساختمان‌های فلزی    48
ساختمان‌های آجری    49
ساختمان‌های چوبی    49
ساختمان‌های ترکیبی    50
منابع    50
ساختمان    50
مقاوم سازی ساختمانهای آجری غیرمسلح موجود    54
بررسي علل آسيب پذيري ساختمانهاي آجري و بتني در برابرزلزله    55

آجر

آجر در ساختمان از زمانهای بسیار دور جا و مکانی داشته  و توانسته جای خود را در تاریخ پرکندو سرآمد مصالح ساختمانی باشد آجر در زمانی که در بابل اختراع شد و ساختن خشت و پختن آن معمول گشت. روزبروز در پهنه گیتی گسترش پیدا کرد و   می توان گفت بطور شعاعی کره زمین را دربرگرفت. خاک رس در اکثر نقاط زمین یافت می شود و این بهترین وسیله ای بود که اکثر مردم دنیا با آن شناخت پیدا کردند و پس از اینکه آن را به شکل خمیر گل درآوردند، در قالب به آن فرم دادند و در مقابل هوا و آفتاب خشک کردند و در کوره به آتش کشیدند و پختند و پس از اینکه جسم مقاومی شد از آن درخانه سازی و دیگر کارهای ساختمانی مورد بهره برداری قرار دادند. ساده ترین مصالح ساختمانی که از دیرزمان تا به امروز در دسترس فقیرترین و غنی ترین مردم دنیا قرار داشته همانا خشت و آجر می باشد.
 تاریخ آجرسازی را پنجهزار سال قبل از میلاد می دانند. مردمی که در کناره های رود نیل زندگی می کردند می دیدند که رودخانه در آرامش پس از طغیان و ته نشین شدن رسوبات که از نرمه های خاک رس مخلوط با آب که پس از تابیدن آفتاب بروی آن ترکهای متعددی خورده و به قطعات کوچک و بزرگ و به ضخامت تقریبی 4 تا 5 سانتی متر مانند قالبهایی از گل بریده شده و آماده برای کارهائی مانند دیوارسازی در کناره های رود نیل بجا مانده این قطعات را مورد استفاده قرار دادند و به کمک یکدیگر آنها را به دیوار و خانه تبدیل کردند. از آنجا که همیشه در فکر نوآوری وپیشرفت بوده اند از پیدایش دنیا تا به امروز این صفت در وجود بشر رشد کرده و ذوق هنری که همیشه در وجود انسانها به تکاپو افتاده و خلاقیت درونی خود را آشکار کرده و آنهائیکه دست اندرکار بنا و بناسازی بوده اند  به این فکر افتادند که چطور می شود خشت ها را محکمتر ساخت. بنابراین گل رس را با مقداری پهن مخلوط کرده و پس از لگدکردن ورز دادند.  گل آماده شده را در قالب به شکل خشت درآوردند و بعدها برای اینکه گل در زمانیکه مقابل نور آفتاب آب خود را از دست می دهد ترک نخورده و محکمتر به هم بچسبد از کاه استفاده کردند کاه را پس از خیس کردن با خاکی که قراربود برای خشت مالی آماده شود مخلوط کردند و خاک رس و کاه را با آب در هم آمیختند و به شکل گل نیم کاه در قالب به خشت تبدیل نمودند و کاه مانند آرماتور در گل باقیمانده و مانع ترک خوردگی خشت گردید.( کاه را خیس می کردند که نرم شود و در موقع خشت مالی به دست آسیب نرساند.)  از روزی که خشت به آجر تبدیل شد و انسان آجر را شناخت و دانست یکی از عمده ترین مصالح ساختمانی است که بطور وفور باید از آن استفاده کرد، بر آن شدند که هر روز دامنه آجر را وسعت دهند و کاربرد آن که در همه جای ساختمان بود بکار گیرند. 
 محققین بطور جمع بر این باورند که استادکاران بلامنازع در مشرق زمین بودند که ساختن آجر و استفاده از آن را مورد استفاده قرار دادند. انتخاب قالب و شکل گیری خشت و آجر از نظر محققین فن در اوائل کار مشکل بود یا بهتر بگوئیم هنری بود که باید روی آن فکر می شد با اینکه در مصر رسوبات ته نشین شده کناره های رود نیل را پس از خشک شدن روی هم قرار دادند و با آن دیوار ساختند ولی در شکل گیری قالب پس از مدتها و اینکه خشتها و آجرها چگونه روی هم قرار بگیرند که خراب نشوند و برای هم گیر شدن و نگهداری یکدیگر چه باید کرد تا دیوار استوار بماند. بهترین فرمی که انتخاب کردند آجرهای مکعبی شکل بود که باندازه های مختلفی در گوشه و کنار دنیا ساخته شد و دلیل آن هم این بود که نیم و نیم دو آجر روی هم قرار گیرد. این آجرها با ضخامتهای مختلفی همراه بود در ابتدا آجرها بزرگ و بسیار ضخیم و با طول عرضهای متفاوت، ولی کم کم به نازکی گرائید. مکعبها آجری شکل بعدها و به مرود ایام به قطعات کوچکتری تقسیم شد و بر هر قطعه ای نامی نهادند که این نامها سینه به سینه و زمان به زمان گذشت و درهر گوشه ای به زبان محلی آن گوشه متداول گشت و چون از سواد و سوادآموزی خبری نبود، در بعضی محلات با تحریفهایی همراه بود و همان تحریفها سینه به سینه به نسلهای بعدی انتقال پیدا کرد، پس از آنکه فرهنگ مردم هر کشوری به رشته تحریر درآمد این نامها بطور یکسان متداول گشت. 
 

 

             

مقاله معماری معاصر ايران پهلوی دوم و بعد از انقلاب

مقاله معماری معاصر ايران پهلوی دوم و بعد از انقلاب

دانلود مقاله معماری معاصر ايران پهلوی دوم و بعد از انقلاب 18 ص بافرمت word 

 

مقدمه

شروع معماری معاصر ايران را می توان از حدود سال 1300 به بعد دانست اين زمان است كه در اثر تحولات سياسی و اجتماعی جريان زندگی اجتماعی و اقتصادی ايران تغيير كرد سيمای شهرهای ايران محول شد و بناهای لازم برای زندگی جديد مانند ادارات ، كارخانه ها ، بانكها ، ايستگاههای راه آهن ، دانشگاه و غيره و همچنين واحدها و مجموعه های مسكونی جديد در شهرها بوجود آمدند . اين بناها برخلاف بناهای پيشين كه معماران سنتی طراحی شده اند كه در ابتدا غير ايرانی بودند و بتدريج ايرانيانی كه در مدارس معماری خارج از ايران تحصيل كرده بودند و به دنبال آن فارغ التحصيلان اولين مدرسه معماری در ايران در حدود سال 1320 نيز به آنها اضافه شدند . از همان ابتدا و از طراحی اولين آثار در معماری ايران دو جريان موازی هم پديد آمد يك جريان كه هيچگونه توجهی به ميراث فرهنگی گذشته ايران نداشت و جريانهای معماری معاصر جهان را با يك دوره تاخير و به صورتی غير ماهرانه تقليد می كرد و جريان ديگری كه كوشش داشت هر چند سطحی اما رابطه خود را با معماری گذشته ايران باقی نگاه دارد . البته هر دوی اين جريانها كه تا به امروز در ايران ادامه دارند موفقيت چندانی بدست نياوره اند . آن بخش از معماری كه دنباله روی جريانهای معماری معاصر جهان بودند به علت عدم ارتباطی كه با آن داشتند و با توجه به تاخيری كه در انتقال مبانی و اصول اين معماری به ايران صورت می گرفت و بالاخره به علت عدم تسلط بر اين اصول و بد فهمی آن صرفا به تقليد ناشيانه جريانهای معماری معاصر جهان پرداختند و جريان ديگری كه معماری گذشته ايران و پيوند با آن را مطرح می كرد نيز عمدتا به تقليد سطحی و ساده لوحانه و در مواردی زننده از معماری گذشته ايران بسنده كرد .

 

               

دانلود مقاله معماری ایران در دوره پهلوی

دانلود مقاله معماری ایران در دوره پهلوی

دانلود مقاله معماری ایران در دوره پهلوی 12 ص با فرمت WORD 

 

معماری ایران از اواخر دوره قاجار و شروع دوره پهلوی دچار هرج و مرج و آشفتگی شد در این دوران ما شاهد احداث همزمان ساختمانهایی هستیم که هر کدام بیانگر یکی از مکاتب فکری دوره هایی مشخص از تاریخ ایران هستند :

کاخ مرمر به تقلید از معماری سنتی و عمارت شهربانی کل کشور به تقلید از تخت جمشید و ساختمانهای بلدیه (شهرداری ) و پستخانه به شمال و جنوب میدان امام ( سپه ) به تقلید از معماری نئوکلاسیک فرانسه ساخته شدند . در این دوره تلاش می شد که پیوندی بین سه طیف فکری به وجود آید : ساختماهای وزارت امور خارجه ، اداره پست ، صندوق پس انداز بانک ملی را در واقع می توان به عنوان نمونه این گونه ساختمانهای التقاطی نام برد . این گرایشهای متفاوت و بعضا متضاد در معماری این دوره ناشی از اختلاف در گرایشهای سیاسی و ایدوئولوژیک این عصر از تاریخ ایران است که ریشه در جریانهای عقیدتی – سیاسی اواخر دوره قاجار و اوایل دوران پهلوی دارد . جریانهای مذکور را می توان به سه دسته تقسیم کرد :

 

         

دانلود مقاله زمانبندی بهینه و روش کنترل ولتاژ زمان واقعی برای سیستم‌های توزیع نامتعادل

دانلود مقاله زمانبندی بهینه و روش کنترل ولتاژ زمان واقعی برای سیستم‌های توزیع نامتعادل
عنوان انگلیسی مقاله:

Optimal scheduling and Real Time Voltage Control Method for Unbalanced Distribution Systems

عنوان فارسی مقاله:

زمانبندی بهینه و روش کنترل ولتاژ زمان واقعی برای سیستم‌های توزیع نامتعادل

سال انتشلر:2014

تعداد صفحات انگلیسی:6

تعداد صفخات فایل ترجمه شده به فرمت ورد قابل ویرایش:24

ناشر:IEEE

Abstract

This paper presents an optimal scheduling and real
time voltage control of tap changing transformers and converters
interfaced with Distributed Generators (DGs) in unbalanced
three-phase distribution systems. The DGs considered in this
paper are supposed to be Photovoltaic (PV) generators, due
to the growing demand of renewable energies. However, high
penetration of DGs may cause considerable voltage fluctuations
and deviations from the statutory limits. Thus, based on predicted
values of load demand and PV generation, a set of voltage
references of tap transformers and DGs is optimized, using
Genetic Algorithms (GA) optimization method, to reduce the
losses while keeping the distribution voltage within an acceptable
range. For that, the three phase power flow equations, which
must be satisfied, are solved using Newton-Raphson method.
The voltage control references are optimized for every preset
period of time. However, in the meanwhile the voltage may
fluctuate due to the PV power nature. Thus, a real time voltage
control is applied on the DGs inverters exploiting their available
reactive power based on the voltage drop. According to local
voltage measurements at each node containing DG, fuzzy logic
controllers adjust the voltage references of the optimal schedule.
Twenty-four-hour data are used to simulate a 14-bus distribution
system with unbalanced three-phase loads in 6 nodes to verify
the effectiveness of the method.

چکیده

این مقاله یک زمانبندی بهینه و کنترل ولتاژ زمان واقعی ترانسفورماتورهای با قابلیت تغییر تپ و مبدل‌های متصل به تولیدات پراکنده(DGها) در سیستم‌های توزیع سه فاز نامتعادل ارائه می‌دهد.DGهای در نظر گرفته در این مقاله ژنراتورهای فوتوولتائیک فرض می‌شوند که دلیل آن رشد تقاضا برای انرژی‌های تجدیدپذیر است.با این وجود نفوذ بالای DGها ممکن است باعث تغییرات قابل ملاحظه ولتاژ و انحراف از حدود مقرر شود ، بنابراین بر اساس مقادیر پیش‌بینی شده تقاضای بار و تولید PV ،مجموعه‌ای از رفرنس‌های ولتاژ، تپ‌های ترانسفور‌ماتور و DG بهینه‌سازی می‌شوند.بمنظور کاهش تلفات همراه با حفظ ولتاژ توزیع در رنج‌های قابل‌ پذیرش، از روش بهینه‌سازی الگوریتم‌ ژنتیک(GA) استفاده می‌شود.به این دلیل معادلات پخش توان سه فاز که باید ارضاء شوند ،با روش نیتون رافسون حل می‌شوند.با این وجود در این بین ممکن است ولتاژ بخاطر طبیعت توان PV تغییر کند.از اینرو یک کنترل ولتاژ زمان واقعی بر روی اینورترهای DG که از توان راکتیو موجودشان بر اساس کنترل دروپ استفاده می‌کنند،اعمال می‌شود.بر اساس اندازه‌گیری‌های ولتاژ زمان واقعی در هر گره‌ای که دارای DG است،کنترل‌کننده‌های منطق فازی، رفرنس‌های ولتاژ ،زمانبندی بهینه را تنظیم می‌کنند.داده‌های 24 ساعته برای شبیه‌سازی سیستم توزیع 14 باسه با بارهای سه فاز نامتعادل در 6 گره برای تایید موثر بودن روش،استفاده می‌شوند.

دانلود پروژه تحقیق معماری ایران قبل از اسلام

دانلود پروژه تحقیق معماری ایران قبل از اسلام

دانلود مقاله معماری ایران قبل از اسلام 15 ص با فرمت word 

 

مقدمه :

تاريخ معماري ايران به دو بخش اصلي ، معماري قبل و بعد از اسلام تقسيم مي شود. دين اسلام كه در حدود 1400 سال پيش در ايران مستقر شد با توجه به جهان بيني خاص خود آثار معماري بعد از اسلام ايران را تحت تاثير قرار داد و به آن كيفيت جديدي بخشيد ، با اين حال پيوند محكمي بين اين دو بخش معماري ايران وجود دارد.

هر دو بخش معماري ايران، چه بخش قبل از اسلام كه دو دوره درخشان طولاني و چندين صد ساله هخامنشي و ساساني را در بر مي گيرد و چه بخش بعد از اسلام كه حداقل تا زمان صفوي ، يعني در يك دوره هزار ساله ، سير تكاملي مستمري داشته است، از قسمت هاي مهم تاريخ معماري جهان به حساب مي آيند .

 

چکیده :

ايران داراي ميراث بزرگ معماري جهان است. از كهن ترين بناي مهم معماري ايران يعني زيگورات چغازنبيل كه در حدود 1250 سال قبل از ميلاد مسيح بنا شده است تا بناهاي دوره معاصر ايران ، تاريخي بيش از 3 هزار سال را در بر مي گيرد . در تمامي اين زمان طولاني يك جريان قوي و مهم معماري در اين كشور وجود داشته است و به جرات مي توان گفت كه در تمامي دوره هاي تحول تاريخ معماري تا آستانه معماري معاصر، آثار زيادي در گوشه و كنار اين سرزمين كهن وجود دارد كه سهم بزرگي را در شكل دادن و پيشبرد جريان معماري جهان به عهده داشته اند.

در این مقاله به بررسی بیشتر معماری قبل از اسلام می پردازیم .

 

 

         

دانلود مقاله معماری رنسانس

دانلود مقاله  معماری رنسانس

دانلود مقاله معماری رنسانس 22 ص بافرمت WORD 

فهرست مطالب: 

معماری رنسانس    1
رنسانس در ایتالیا    1
برونلسکي    3
قرن پانزدهم    4
معماري صاحب سبک    5
دوره‌های زمانی    6
آثار برجسته    6
معماران مشهور رنسانس    7
کلیسای فلورانس    9
دهلیز کتابخانه لورنس    12
ویلای روتوندا    13
معبد مالاتستایی    13
سنت پيترز و واتيکان    15
پالاديو    15
از رنسانس تا باروک    17
یاکوب بورکهاردت    17
منبع    21

معماری رنسانس به معماری اروپا در سده‌های ۱۵ و ۱۶ میلادی (دورهٔ رنسانس) اطلاق می‌شود که از مشخصه‌های آن، نوزایی عناصر فرهنگی روم و یونان باستان بود.
رنسانس در ایتالیا
در تمامي دوره گوتيک در قرون ميانه، زماني که معماري در فرانسه و انگليس با بنا ساختن کليساهاي اعظم غول پيکر با فضاي داخلي فوق العاده که نمايانگر يکي از نقاط اوج نبوغ معماري اروپايي است، تحت غلبه اجراي معماري در عظيم ترين مقياسهاي تاريخ غرب بود، معماري ايتاليايي امري بي اهميت و نسبتاً کوچک محسوب مي شد. هرچند معماري گوتيک در ايتاليا وجود داشت اما به نظر مي رسد وسعت ميدان ديد، نبوغ و ابهت معماري دولتشهرها از آن فراتر رفت. دوره رنسانس توسعه يک معماري جديد را از قرن پانزدهم تا قرن شانزدهم تجربه کرد که اولين نمونه معماري مدرن بود. زماني که ما به ساختمانهاي دوره رنسانس نگاه مي کنيم در نظرمان آشنا هستند تقريباً چنان که گويا آنها يکصد سال پيش ساخته شده اند. زبان معماري که بوسيله معماران رنسانس ايتاليا ابداع شد تبديل به زبان معماري غالب دنياي جديد شد که تنها با ظهور معماري مدرن در قرن بيستم کنار گذاشته شد.
 

 

     

دانلود مقاله بررسی باغ موزه آب

دانلود مقاله بررسی باغ موزه آب

دانلود مقاله باغ موزه آب 22 ص با فرمت WORD 

 

باغ موزه آب، از نمونه های معاصرمعماری منظر  ایران است که در سال های اخیر در قلهک ساخته شده. تم پارک تاثیر آب در زندگی انسان است و شامل باغ و ساختمان آکواریوم می باشد. باغ آن به عنوان یک پارک در مقیاس محله قلهک نیز عمل می کند. جلوه های آب در این باغ به شکل آبنماهای مختلف که برگرفته از معماری سایر ملل است نشان داده شده است. فضاهای متعددی که در کنار آبنماها به وجود آمده است به وسیله محور های زاویه دار نسبت به جداره پارک به هم دوخته شده اند.

کلید واژه : باغ موزه، آب، آبنما، منظر سازی

 

     

دانلود مقاله نوآوری های ایجاد شده در تثبیت آنزیم

دانلود مقاله نوآوری های ایجاد شده در تثبیت آنزیم

مقدمه    4
2)پایداری آنزیم و روش های آن    4
3)تعریف تثبیت آنزیم    5
4)تاریخچه تثبیت آنزیم    5
5) فواید تثبیت آنزیم    6
6) معایب تثبیت آنزیم    6
7) روش های تثبیت آنزیم،مزایا و معایب آنها    6
5) روش معمول تثبیت آنزیم    7
5-1) جذب غیر کووالانسی آنزیم روی بستر(جذب سطحی)    7
5-2) تثبیت از طریق فعل و انفعالات یونی    8
5-3) اتصال کووالان  آنزیم بر روی بستر جامد    9
5-4) تثبیت به وسیله اتصال عرضی بین آنزیم‌ها    9
5-5) تله انداختن در ژل پلیمری یا کپسول (Encapsulation)    10
6)نوآوری های ایجاد شده در تثبیت آنزیم    11
6-1) کریستال های آنزیم با اتصال متقاطع    11
6-2) پلیمرهای هوشمند    12
6-3) رو شهای تثبیت و افزایش پایداری آنزيم با استفاده از فناوری نانو    12
6-3-1) استفاده از نانوذرات در تثبیت آنزیم    12
6-3-2) استفاده از نانوفیبر    15
6-3-3) استفاده از سیلیکای مزوحفره    16
6-3-4) نانوساختارهایی از طریق کپسوله کردن آنزیم طی سل – ژل    17
6-3-5) نانوذرات تک آنزیم (SENs)    17
7) نتیجه گیری    18
منابع    19

مقدمه
آنزیم ها ترکیبات پروتئینی هستند که به عنوان بیوکاتالیزور برای پیشبرد سریع اغلب واکنش ها مورد نیازند در واقع بدون وجود آنزیم ها بسیاری از واکنش ها قادر به پیشروی نیستند.آنزیم ها در زندگی روزمره ما کاربرد گسترده ای دارند ازجمله این کاربرد ها که امروزه مورد توجه قرار گرفته میتوان به سنتز شیمیایی خالص،داروسازی،حسگرهای زیستی،حذف زیستی آلاینده ها، جداسازی زیستی،فرآیند PCR،هضم پروتئین ها در آنالیز پروتئومیک،پیل های سوختی زیستی اشاره کرد همچنین استفاده در صنایع به ویژه فرآیند تولید شوینده ها در گذشته رایج بوده است.[1]
بارزترین خصوصیت آنزیم ها فعالیت اختصاصی آنهاست که باعث قابلیت کاربردی فراوان آنها شده است. اما این ترکیبات بسیار حساس به شرایط محیط از جمله دما هستند به گونه ای که در دماهای بالا آنزیم ها فعالیت خود را از دست میدهند وباعث عمر کوتاه آنزیم ها می‌شود.عمر کوتاه آنزیم ها استفاده از آنها را با محدودیت مواجه کرده است که برای رفع این محدودیت باید به فکر پایداری آنزیم ها بود.
2)پایداری آنزیم و روش های آن 
افزایش پایداری آنزیم باعث کاهش مقدار مصرفی آنزیم ها،افزایش طول عمر راکتورهای آنزیمی،افزایش شانس استفاده دوباره از آنزیم ها و نیز حضور سیگنال قوی تر در حسگرهای زیستی می‌شود.[1] برای افزایش پایداری آنزیم ها روش های مختلفی وجود دارد،اعم از:تثبیت آنزیم،مهندسی پروتئین،مهندسی محیط پیرامون آنزیم،اصلاح آنزیم[1] (شکل 1)
 

 

             

دانلود مقاله بررسی اصول طراحی باغ

دانلود مقاله بررسی اصول طراحی باغ

دانلود مقاله اصول طراحی باغ 23 ص با فرمت word 

 

 

فهرست مطالب 
اصول بنيادي طراحي باغ    1
1. خط يا محور:    1
2. فرم:    2
3. بافت:    2
4. رنگ:    3
كاربرد رنگ در باغ    4
چرخه رنگين    4
5. مقياس:    6
6. تنوع:    7
7. توالي:    7
8. تعادل:    7
مراحل باغسازي    8
از انتخاب زمين تا احداث باغ    8
1. انتخاب مكان مناسب    9
2. بازديد از زمين و نقشه‌برداري    9
3. تجزيه و تحليل مكان    10
4. تجزيه و تحليل نيازهاي افرادي كه بيشتر از آن مكان استفاده مي‌نمايد    11
5. انتخاب بخش‌هاي مختلف مجموعه باغ    12
6. مربوط ساختن بخش‌هاي انتخاب شده    12
7. انتخاب گياه:    14
8. زيباسازي:    16
گياه در طراحي باغ    16
ارزش‌هاي كاربردي گياهان در طراحي فضاي سبز    16
كاربرد گياهان در معماري    18
كاربرد مهندسي گياهان    18
كاربردي گياهان براي كنترل شرايط اقليمي    18
كاربرد زيبايي گياهان    18
حفاظت فضاي سبز    19
1. تهيه برنامه نگاهداري باغ و فضاي سبز    19
چگونگي تنظيم برنامه:    19