نقشه شهرستان های استان آذربایجان شرقی

نقشه شهرستان های استان آذربایجان شرقی

پاورپوینت-اصول معماری روم شرقی و غربی- در 110اسلاید-powerpoin-ppt

پاورپوینت-اصول معماری روم شرقی و غربی- در 110اسلاید-powerpoin-ppt

کشوری که به نام روم معروف و شناخته شده شده است کشور تازه ای بود که در کرانه های تیبر بنیاد شد ، تسلط خود را بر نیمه باختری مدیترانه برقرار ساخت و سرانجام دامنه آن را به همه سرزمینها گسترش داد. 
یکی از مراکز مهم تمدنی روم شبه جزیره ایتالیا بود که از موقعیتی مرکزی برخوردار است و از همه سو به سهولت به دریای مدیترانه دسترسی داشت. در ساردنی بناهای متعددی که با تخته سنگهای بزرگ ساخته شده در نیمه اول هزاره ایتالیوت ها که از خویشاوندان یونانیها محسوب می شدند و به زبان هند و اروپایی تکلم می کردند و با عناصر شمالی و آلپی امتزاج یافته بودند به این سرزمین گام نهادند.
 ایتالیا به خاطر اوضاع جغرافیایش توانست دنیای مدیترانه را به سوی خود جذب کند. در دوره باستان همه راهها به روم ختم می شد و اکنون نیز راههای فرهنگی نوین به روم به روم باستان باز می گردد. در گذشته ایتالیا صرفاً به ناحیه شبه جزیره ایتالیای کنونی اطلاق می شد و جزایر اطراف و جلگه پو خارج از این قسمت قرار داشت. به این ترتیب ایتالیا شبه جزیره بلند و باریکی بود که مانند یونان کوهستانی و جلگه های کم وسعت و کوچکی داشت و رشته جبال آپنین با قله هایی کوتاهتر از 3000 متر سراسر آن را فراگرفته بود. 
دوره های مختلف سنگ، در ایتالیا که مهمترین بخش روم باستان بود ، همانند سایر نقاط سپری گردید. دوره مس در حدود 2500 سال پیش از میلاد آغاز شد و به خصوص در جزایر اطراف گسترش یافت. کشور روم از جنوب به صحرا از شمال به رود راین و دانوب و از خاور به دره دجله و فرات محدود بود. روم تسلط خود را بر سرزمین تمدن های کهن ، یعنی مصر ، سومر ، بابل ،فلسطین ،فینیقیه و یونان برقرار ساخت و در خاور کاری را که اسکندر آغاز کرده بود ادامه داد. بر زندگی و اندیشه اقوام آن ناحیه تاثیر وی*ژگیهای یونانی مآبی (هلنی)را به جا گذاشت.
معابد
از ساختمان معابد اتروریایی فقط پی های سنگی آنها برجای مانده است. ظاهراً اتروسک ها با آنکه در فن ساختمان سازی با سنگ به انواع مختلف مهارت کامل داشتند ، به دلایل دینی استعمال سنگ را در معماری معابد خود جایز نمی شمردند و طرح عمومی معابد اتروسکی شباهتی کلی با معابد ساده تر یونانی داشت. ولی این شکل و فرم بیشتر به معماری روم منضم است. ساختمان معابد بر روی یک شالوده یا صفه سنگی استوار می شد عرض معبد بیش از عرض مقصوره مرکزی نبود و فقط با یک پلکان جنوبی به سطح زمین متصل می شد در مقابل پلکان ،رواق ورودی عریض با دو ردیف ستون بندی جانبی هر ردیف مشتمل بر چهار ستون ، قرار داشت و معابد اتروسکی از نظر شکل و فرم در مقام و مقایسه با معابد یونانی خوش تناسب و زیبا نبودند در این معابد جایی برای تزئینات باقی نمی ماند در صورتی که معابد یونانی جایی مانند چهارگوشیهای تزئینی و … داشتند. انتهای آن به مقصوره یا تالار اصلی معبد می پیوست. مقصوره معمولاً به سه بخش تقسیم می شد ، زیرا عقیده به خدایان سه گانه که در واقع پیشگامان ژونو،ژوپیتر و منیروای رومیان بودند،پایه و اساس اصلی دین آنها را پدید آورد.

اتروسک ها (آتروریاییها)

در حدود هزاره اول پیش از میلاد ،اتروسک ها که مدتها از منشا و سابقه انها اطلاعی در دست نبود به ایتالیا هجوم آوردند. این اقوام که مورد هجوم یونانیها قرار گرفته بودند، از آسیای صغیر و از راه دریا به حدود ایتالیا آمده در زمینهایی که به نام آنها معروف گردید مستقر شدند و سکنه آن ناحیه را یعنی امبری ها را به کوهستان راندند. اتروسک ها از نژاد مدیترانه ای بودند.
معماری اتروسکها:
دیوارها با نقوشی برجسته گچبری شده است. شکل این مقبره که در صخره تراشیده شده بیشتر شبیه به خانه ای است که سقفش دارای الوار و ستونهای چهار گوش بوده است. 
معماری اتروسکی شامل انواع مختلفی از جمله مقابر، معابد و… بوده است. یکی از نمونه های بارز این معماری مقبره ای صخره ای است که متعلق به قرن سوم ق.م است. این مقبره در ناحیه ای به نام جروتری واقع است. 

طاق کنستانتین در شهر رم یادبود پیروزی بزرگ کنستانتین امپراتور رم
بنا به نوشته نویسندگان رومی اتروسکها استاد مسلم فنون مهندسی و طراحی شهری و نقشه برداری بوده اند و در این شکی نیست که رومیان بسیاری چیزها را از آتروسکها آموختند. باید اشاره کرد که به احتمالات فراوان ،اتروسکها روشهای پل سازی و احداث دژها و فاضلاب ها و آبروها را به رومیان آموخته باشند. ولی متاسفانه آثار زیادی از ایشان برجای نمانده است. فقط دروازه آگوست در پروجا است که دروازه ای با عظمت و استوار است که در سده دوم ق.م ساخته شده است. دروازه درمیان دو برج مربعی که از سنگ ساخته شده قرار گرفته است و به نوعی یادآور دروازه های بزرگ هیتی ، آشور و بابلی در مشرق زمین است .
آتروسکها زمانیکه با زمینهای مسطح مواجه شدند ، طرحی را بر اساس نقشه های مهندسی پدید آوردند و شهر های نوبنیاد خود را با شبکه منظمی از معابر متلاقی بر محل تقاطع دو خیابان اصلی بر پا ساختند. 
این دو خیابان به نامهای کاردو (شمالی – جنوبی) و دکومانس(شرقی –غربی) شهر را به چهار محله یا ناحیه اصلی تقسیم می کرد و در موارد لزوم ممکن بود هر یک از محلات توسعه یا تقسیمات بیشتر یابد.

دروازه اگوست بعد ها در طاق نصرتها با مقیاس کوچکترو دگرگون شده در نمای ظاهری نمودار گردید و تاثیر معماری آتروسکی بر معماری رومی با توجه به آثار اندکی که باقی مانده قابل توجه و اهمیت است.
هر چند به طور مشخص نمی توان اندازه استفاده رومیها از تکنیک معمار آتروسکی را مشخص کرد ، زیرا همانطوریکه اشاره شد به ندرت آثاری از معماری نخستین رومی برسطح زمین باقی مانده است. به طور قطع معبد رومی بسیاری از عناصر معماری آتروسکی را گرفته و به خود منضم نموده است. به طوریکه باید اذعان نمود که خاستگاه دهلیز سرگشاده (آتروسکی) خانه رومی آترویایی بوده است. ظاهراً در فن طراحی شهری و نقشه برداری ، آتروسکها بر یونانیها هم تقدم داشته اند.
رومیها 
قدرت روم که پس از آتروسکها بر ایتالیا حاکم گردید ، اقوام و گروههای ستیز جو را مطیع حکومت واحد گردانید ، و سرانجام ملتهای اروپای غربی ،مدیترانه ، خاور نزدیک در زیر یک پرچم ، و آنهم امپراتوری روم گرد آورد و مردمانی با نژادها و زبانها و فرهنگها و سنتهای مختلف در این امپراتوری زندگی کردند که برتونها ،گلها ، اسپانیاییها ،آلمانیها،افریقایی ها ،مصریها ،یونانیها ،سوری ها و عربها نمونه هایی از آنها بودند. نبوغ رومیان در عرصه کشورداری ، حقوق و… پرتوافکنی کرده است. 

به روایت دیگردر 575 ق.م اتروریاییها بر هفت تپه روم چیره شدند و ایشان بودند که شهر رم را چون مرکز دولتی سازمان یافته به وجود آوردند. این شهر در ساحل چپ رود تیبر و بیست کیلومتری دریا در منطقه ای که از تپه های متعدد پوشیده شده و معبر مناسبی میان اتروری و لاسیوم بود ،قرار داشت. 
هر چند که چگونگی شکل گیری و تکامل هنر و تمدن و حکومت در روم باستان ، هنوز به طور کامل مشخص نیست ، اما تاریخ مضبوط روم باستانی را در سه دوره پادشاهی ، جمهوری و امپراتوری تقسیم و هنر و معماری انرا بر اساس همین تقسیم و هنر و معماری آنرا بر اساس همین تقسیم بندی مطالعه می کنیم. رومی ها که منشا و سابقه حقیقی شهر باستانی رم را از یاد برده بودند به افسانه هایی در این باره پرداختند. بر اساس یک روایت شهر رو در 753 ق .م بوسیله پادشاه رمولوس بنیانگذاری شد و نام خود را نیز از او گرفت .

معماری رومی

همانطوریکه مردمان تحت حاکمیت رومیان متفاوت بودند ، معماری رومی نیز به غایت متنوع بود. هنر و معماری رومی اختلاط و التقاطی است از هنر اتروسکی ،یونانی ، آسیای غربی ،مصری و بومی. هنر رومی هر چند که بسیار کند ودیر خود را به عرصه ظهور رسانید ،ولیکن ماندگاری ویژه ای یافت. این هنر و معماری ابتدا تحت تاثیر هنر و معماری اتروسکی و پس از آن نیز متاثر از هنر یونانی شد. 
اما مشخصه های خاص خود را به دست آورد و در حقیقت تمدن و هنر غربی در یونان متولد و بوسیله رومیها تقویت و گسترش یافت و هلنیسم یونان چنان در تمدن و فرهنگ آن روز دنیا ریشه گرفته بود که دوری از آن مفهوم بیگانگی با تمدن را می داد با آنکه یونان مغلوب روم بود ولی هنر هلنی امپراتوری روم را فتح کرد.
 کلیه آثار پر ارزش به ویژه تندیسهای یونانی به قصرهای امپراتوران و سرداران حمل و زینت بخش این مکانها گردید. تندیسهای یونانی که توسط هنرمندان رومی ساخته شده در بسیاری از موزه های دنیا موجودند و نشانگر اوج هنر تندیس سازی عصرجمهوری است. به اعتقاد بسیاری هنر رومی از هنر یونانی متولد گردید. هنر رومی به واقع انتشار دهنده و نگهدارنده میراث هنر یونانیان بوده است. ولی به این نکته هم باید اشاره نمود که رومیها به خواسته های هنری خویش دست یافتند و هنر رومی شکوه و جلال خاص خود را یافت. پس از آن هنر رومی الگوی هنرمندان دوره رنسانس گردید. 

معماری روم در دوره جمهوری : این دوره از زمان پیروزی رومیها بر اقوام مختلف ایتالیک و اتروسکها در سده پنجم پیش از میلاد آغاز و تا قتل ژولیوس سزار در سال 44 ق.م ادامه یافت و جنگ روم به خاطر تسخیر ایتالیا بیش از دویست سال به طول انجامید و در آغاز سده سوم ق.م رومیها توانستند بر تمامی شبه جزیره آپنین مسلط گردند. این دوره اختصاص به کشور گشایی و استقرار و تحکیم امپراطوری روم داشت.
علاوه بر این هنر روم بر دوران صدر مسیحیت و تا سده های میانه تاثیر شگرفی بر فرمها و طرحهای معماری داشت. قرنها کلیساهای دوران مسیحی از پلان باسیلیکای رومی استفاده کردند و محراب آنها متاثر از المان نیم دایره ای بود که رومیها در انتهای دو بازوی عرضی باسیلیکا تعبیه کرده بودند.

کلوسئوم رم
ملت به دو طبقه اشرافیان یا خاصان و طبقه عوام یا زیر دستان تقسیم می شد. امپراتوری روم در دوره سوم از 27 ق.م با انتصاب آگوستوس به امپراطوری توسط مجلس سنا آغاز گردید و در سال 395 میلادی با مرگ تئودولیوس و تجزیه امپراطوری ،به روم شرقی (بیزانس) و روم غربی رو به زوال گذارد. در سه قرن پیش و پس از میلاد ،دولت جمهوری و سپس امپراتوری روم به قدرت نظامی کم نظیری دست یافت ، و با پیروزی پی در پی به کشورگشایی ادامه داد،و نبردهایی هم با اشکانیان در ایران داشتند.دوره پادشاهی (از سال 753 ق .م تا حدود سال 510 ق .م ) که کمابیش جنبه افسانه ای داشت و فرمانروایی آن با پادشاهی مستبد در راس قدرت برپا بود. دوره جمهوری از سال 510 ق م. تداوم

 

           

بررسی اصول معماری روم غربی و شرقی

بررسی اصول معماری روم غربی و شرقی
یکی از مراکز مهم تمدنی روم شبه جزیره ایتالیا بود که از موقعیتی مرکزی برخوردار است و از همه سو به سهولت به دریای مدیترانه دسترسی داشت. در ساردنی بناهای متعددی که با تخته سنگهای بزرگ ساخته شده در نیمه اول هزاره ایتالیوت ها که از خویشاوندان یونانیها محسوب می شدند و به زبان هند و اروپایی تکلم می کردند و با عناصر شمالی و آلپی امتزاج یافته بودند به این سرزمین گام نهادند.
ایتالیا به خاطر اوضاع جغرافیایش توانست دنیای مدیترانه را به سوی خود جذب کند. در دوره باستان همه راهها به روم ختم می شد و اکنون نیز راههای فرهنگی نوین به روم به روم باستان باز می گردد. در گذشته ایتالیا صرفاً به ناحیه شبه جزیره ایتالیای کنونی اطلاق می شد و جزایر اطراف و جلگه پو خارج از این قسمت قرار داشت. به این ترتیب ایتالیا شبه جزیره بلند و باریکی بود که مانند یونان کوهستانی و جلگه های کم وسعت و کوچکی داشت و رشته جبال آپنین با قله هایی کوتاهتر از 3000 متر سراسر آن را فراگرفته بود.
دوره های مختلف سنگ، در ایتالیا که مهمترین بخش روم باستان بود ، همانند سایر نقاط سپری گردید. دوره مس در حدود 2500 سال پیش از میلاد آغاز شد و به خصوص در جزایر اطراف گسترش یافت. کشور روم از جنوب به صحرا از شمال به رود راین و دانوب و از خاور به دره دجله و فرات محدود بود. روم تسلط خود را بر سرزمین تمدن های کهن ، یعنی مصر ، سومر ، بابل ،فلسطین ،فینیقیه و یونان برقرار ساخت و در خاور کاری را که اسکندر آغاز کرده بود ادامه داد. بر زندگی و اندیشه اقوام آن ناحیه تاثیر وی*ژگیهای یونانی مآبی (هلنی)را به جا گذاشت.
معابد
از ساختمان معابد اتروریایی فقط پی های سنگی آنها برجای مانده است. ظاهراً اتروسک ها با آنکه در فن ساختمان سازی با سنگ به انواع مختلف مهارت کامل داشتند ، به دلایل دینی استعمال سنگ را در معماری معابد خود جایز نمی شمردند و طرح عمومی معابد اتروسکی شباهتی کلی با معابد ساده تر یونانی داشت. ولی این شکل و فرم بیشتر به معماری روم منضم است. ساختمان معابد بر روی یک شالوده یا صفه سنگی استوار می شد عرض معبد بیش از عرض مقصوره مرکزی نبود و فقط با یک پلکان جنوبی به سطح زمین متصل می شد در مقابل پلکان ،رواق ورودی عریض با دو ردیف ستون بندی جانبی هر ردیف مشتمل بر چهار ستون ، قرار داشت و معابد اتروسکی از نظر شکل و فرم در مقام و مقایسه با معابد یونانی خوش تناسب و زیبا نبودند در این معابد جایی برای تزئینات باقی نمی ماند در صورتی که معابد یونانی جایی مانند چهارگوشیهای تزئینی و … داشتند. انتهای آن به مقصوره یا تالار اصلی معبد می پیوست. مقصوره معمولاً به سه بخش تقسیم می شد ، زیرا عقیده به خدایان سه گانه که در واقع پیشگامان ژونو،ژوپیتر و منیروای رومیان بودند،پایه و اساس اصلی دین آنها را پدید آورد.

اتروسک ها (آتروریاییها)

در حدود هزاره اول پیش از میلاد ،اتروسک ها که مدتها از منشا و سابقه انها اطلاعی در دست نبود به ایتالیا هجوم آوردند. این اقوام که مورد هجوم یونانیها قرار گرفته بودند، از آسیای صغیر و از راه دریا به حدود ایتالیا آمده در زمینهایی که به نام آنها معروف گردید مستقر شدند و سکنه آن ناحیه را یعنی امبری ها را به کوهستان راندند. اتروسک ها از نژاد مدیترانه ای بودند.
معماری اتروسکها:
دیوارها با نقوشی برجسته گچبری شده است. شکل این مقبره که در صخره تراشیده شده بیشتر شبیه به خانه ای است که سقفش دارای الوار و ستونهای چهار گوش بوده است.
معماری اتروسکی شامل انواع مختلفی از جمله مقابر، معابد و… بوده است. یکی از نمونه های بارز این معماری مقبره ای صخره ای است که متعلق به قرن سوم ق.م است. این مقبره در ناحیه ای به نام جروتری واقع است.

طاق کنستانتین در شهر رم یادبود پیروزی بزرگ کنستانتین امپراتور رم
بنا به نوشته نویسندگان رومی اتروسکها استاد مسلم فنون مهندسی و طراحی شهری و نقشه برداری بوده اند و در این شکی نیست که رومیان بسیاری چیزها را از آتروسکها آموختند. باید اشاره کرد که به احتمالات فراوان ،اتروسکها روشهای پل سازی و احداث دژها و فاضلاب ها و آبروها را به رومیان آموخته باشند. ولی متاسفانه آثار زیادی از ایشان برجای نمانده است. فقط دروازه آگوست در پروجا است که دروازه ای با عظمت و استوار است که در سده دوم ق.م ساخته شده است. دروازه درمیان دو برج مربعی که از سنگ ساخته شده قرار گرفته است و به نوعی یادآور دروازه های بزرگ هیتی ، آشور و بابلی در مشرق زمین است .
آتروسکها زمانیکه با زمینهای مسطح مواجه شدند ، طرحی را بر اساس نقشه های مهندسی پدید آوردند و شهر های نوبنیاد خود را با شبکه منظمی از معابر متلاقی بر محل تقاطع دو خیابان اصلی بر پا ساختند.
این دو خیابان به نامهای کاردو (شمالی – جنوبی) و دکومانس(شرقی –غربی) شهر را به چهار محله یا ناحیه اصلی تقسیم می کرد و در موارد لزوم ممکن بود هر یک از محلات توسعه یا تقسیمات بیشتر یابد.

دروازه اگوست بعد ها در طاق نصرتها با مقیاس کوچکترو دگرگون شده در نمای ظاهری نمودار گردید و تاثیر معماری آتروسکی بر معماری رومی با توجه به آثار اندکی که باقی مانده قابل توجه و اهمیت است.
هر چند به طور مشخص نمی توان اندازه استفاده رومیها از تکنیک معمار آتروسکی را مشخص کرد ، زیرا همانطوریکه اشاره شد به ندرت آثاری از معماری نخستین رومی برسطح زمین باقی مانده است. به طور قطع معبد رومی بسیاری از عناصر معماری آتروسکی را گرفته و به خود منضم نموده است. به طوریکه باید اذعان نمود که خاستگاه دهلیز سرگشاده (آتروسکی) خانه رومی آترویایی بوده است. ظاهراً در فن طراحی شهری و نقشه برداری ، آتروسکها بر یونانیها هم تقدم داشته اند.
رومیها
قدرت روم که پس از آتروسکها بر ایتالیا حاکم گردید ، اقوام و گروههای ستیز جو را مطیع حکومت واحد گردانید ، و سرانجام ملتهای اروپای غربی ،مدیترانه ، خاور نزدیک در زیر یک پرچم ، و آنهم امپراتوری روم گرد آورد و مردمانی با نژادها و زبانها و فرهنگها و سنتهای مختلف در این امپراتوری زندگی کردند که برتونها ،گلها ، اسپانیاییها ،آلمانیها،افریقایی ها ،مصریها ،یونانیها ،سوری ها و عربها نمونه هایی از آنها بودند. نبوغ رومیان در عرصه کشورداری ، حقوق و… پرتوافکنی کرده است.

به روایت دیگردر 575 ق.م اتروریاییها بر هفت تپه روم چیره شدند و ایشان بودند که شهر رم را چون مرکز دولتی سازمان یافته به وجود آوردند. این شهر در ساحل چپ رود تیبر و بیست کیلومتری دریا در منطقه ای که از تپه های متعدد پوشیده شده و معبر مناسبی میان اتروری و لاسیوم بود ،قرار داشت.
هر چند که چگونگی شکل گیری و تکامل هنر و تمدن و حکومت در روم باستان ، هنوز به طور کامل مشخص نیست ، اما تاریخ مضبوط روم باستانی را در سه دوره پادشاهی ، جمهوری و امپراتوری تقسیم و هنر و معماری انرا بر اساس همین تقسیم و هنر و معماری آنرا بر اساس همین تقسیم بندی مطالعه می کنیم. رومی ها که منشا و سابقه حقیقی شهر باستانی رم را از یاد برده بودند به افسانه هایی در این باره پرداختند. بر اساس یک روایت شهر رو در 753 ق .م بوسیله پادشاه رمولوس بنیانگذاری شد و نام خود را نیز از او گرفت .

معماری رومی

همانطوریکه مردمان تحت حاکمیت رومیان متفاوت بودند ، معماری رومی نیز به غایت متنوع بود. هنر و معماری رومی اختلاط و التقاطی است از هنر اتروسکی ،یونانی ، آسیای غربی ،مصری و بومی. هنر رومی هر چند که بسیار کند ودیر خود را به عرصه ظهور رسانید ،ولیکن ماندگاری ویژه ای یافت. این هنر و معماری ابتدا تحت تاثیر هنر و معماری اتروسکی و پس از آن نیز متاثر از هنر یونانی شد.
اما مشخصه های خاص خود را به دست آورد و در حقیقت تمدن و هنر غربی در یونان متولد و بوسیله رومیها تقویت و گسترش یافت و هلنیسم یونان چنان در تمدن و فرهنگ آن روز دنیا ریشه گرفته بود که دوری از آن مفهوم بیگانگی با تمدن را می داد با آنکه یونان مغلوب روم بود ولی هنر هلنی امپراتوری روم را فتح کرد.
کلیه آثار پر ارزش به ویژه تندیسهای یونانی به قصرهای امپراتوران و سرداران حمل و زینت بخش این مکانها گردید. تندیسهای یونانی که توسط هنرمندان رومی ساخته شده در بسیاری از موزه های دنیا موجودند و نشانگر اوج هنر تندیس سازی عصرجمهوری است. به اعتقاد بسیاری هنر رومی از هنر یونانی متولد گردید. هنر رومی به واقع انتشار دهنده و نگهدارنده میراث هنر یونانیان بوده است. ولی به این نکته هم باید اشاره نمود که رومیها به خواسته های هنری خویش دست یافتند و هنر رومی شکوه و جلال خاص خود را یافت. پس از آن هنر رومی الگوی هنرمندان دوره رنسانس گردید.

معماری روم در دوره جمهوری : این دوره از زمان پیروزی رومیها بر اقوام مختلف ایتالیک و اتروسکها در سده پنجم پیش از میلاد آغاز و تا قتل ژولیوس سزار در سال 44 ق.م ادامه یافت و جنگ روم به خاطر تسخیر ایتالیا بیش از دویست سال به طول انجامید و در آغاز سده سوم ق.م رومیها توانستند بر تمامی شبه جزیره آپنین مسلط گردند. این دوره اختصاص به کشور گشایی و استقرار و تحکیم امپراطوری روم داشت.
علاوه بر این هنر روم بر دوران صدر مسیحیت و تا سده های میانه تاثیر شگرفی بر فرمها و طرحهای معماری داشت. قرنها کلیساهای دوران مسیحی از پلان باسیلیکای رومی استفاده کردند و محراب آنها متاثر از المان نیم دایره ای بود که رومیها در انتهای دو بازوی عرضی باسیلیکا تعبیه کرده بودند.

کلوسئوم رم
ملت به دو طبقه اشرافیان یا خاصان و طبقه عوام یا زیر دستان تقسیم می شد. امپراتوری روم در دوره سوم از 27 ق.م با انتصاب آگوستوس به امپراطوری توسط مجلس سنا آغاز گردید و در سال 395 میلادی با مرگ تئودولیوس و تجزیه امپراطوری ،به روم شرقی (بیزانس) و روم غربی رو به زوال گذارد. در سه قرن پیش و پس از میلاد ،دولت جمهوری و سپس امپراتوری روم به قدرت نظامی کم نظیری دست یافت ، و با پیروزی پی در پی به کشورگشایی ادامه داد،و نبردهایی هم با اشکانیان در ایران داشتند.دوره پادشاهی (از سال 753 ق .م تا حدود سال 510 ق .م ) که کمابیش جنبه افسانه ای داشت و فرمانروایی آن با پادشاهی مستبد در راس قدرت برپا بود. دوره جمهوری از سال 510 ق م. تداوم یافت که در آن دو نفر کنسول که برای مدت یک سال و از طرف مردم انتخاب می شدند ، جای شاه انجام وظیفه می کردند. در آن دوره نظام کشور ، دارای مجلس سنا و هیئت قضاوت بود.

در دوره امپراتوری که دوران غرور و افتخار است در نخستین سده های پس از میلاد مسیح کشور روم در ایجاد سازمانهای دیوانی و اجتماعی و لشکری ، و نیز در معماری شکوهمند و شهر سازی و احداث بناهای عمومی و میدانهای اجتماع و داد و ستد و جایگاه های ورزشهای قهرمانی و راه و آبروها و حمامهای پرتجمل و آمفی تئاتر ها و طاق نصرتها و ستونهای یادبود تاریخی و کاخ و مقابراشرافی و مانند آن به مرتبه ای رسید که کم نظیر بوده است.

کشور واتیکان

رومیها در نبرد با کارتاژها پیروزشدند و بر مدیترانه غربی مسلط گردیدند و متصرفات خود را در شرق با تسخیر یونان ، مصر و سوریه ادامه دادند و وراث بزرگترین تمدنها گردیدند و اسیران بسیاری را از سرزمینهای متصرفه گرفتند. در بعضی از بازارهای برده فروشی روم روزانه 10 هزار اسیربه فروش می رفت و این پشتوانه مهمی در اقتصاد روم گردید ، اضافه بر این از وجود بردگان در فعالیتهای ساختمانی استفاده می کردند و حتی برای سرگرمی از آنها به عنوان گلادیاتور در نبرد با حیوانات در تئاترها لذت می بردند.

همانطوریکه اشاره گردید دوره جمهوری اختصاص به کشورگشایی و تحکیم امپراطوری در قلمرو گسترده خود داشت و این مسئله موجب گردید که هنر رومی هنوز در سیطره هنر هلنیسم باشد.
این دوره را می توان دوره نفوذ قابل توجه هنر یونانی قلمداد نمود. استقلال هنر رومی از هنر ایده آل جو و آرمان گرای یونانی در جریان کپیه سازی از تندیسهای یونانی و علاقه خاص رومیها به شبیه سازی چهره رهنمون نموده و این آغاز رئالیستی کاملاً متضاد با هنر کمال گرای یونانی است.
رومیها علاقه فراوانی به نگهداشتن تصاویر (تندیس مومیایی صورت) اجداد خود در خانه داشتند و به ویژه علاقه مند بودند که این مجسمه ها بیشتر شباهت به صاحبانشان داشته باشند در این زمینه هنرمندان رومی کوشیدند که چهره مورد نظر را واقعی تر بازسازی کنند ،به این سبب زشتی یا زیبایی صاحب چهره برای آنها چندان اهمیتی نداشت و این درست برخلاف ایده های زیبایی پرستانه و کمال مطلوب یونان بود و از همین جا هنررومی از هنر یونانی متمایز می گردد.

پاورپوینت-اصول معماری روم شرقی و غربی

پاورپوینت-اصول معماری روم شرقی و غربی
کشوری که به نام روم معروف و شناخته شده شده است کشور تازه ای بود که در کرانه های تیبر بنیاد شد ، تسلط خود را بر نیمه باختری مدیترانه برقرار ساخت و سرانجام دامنه آن را به همه سرزمینها گسترش داد.
یکی از مراکز مهم تمدنی روم شبه جزیره ایتالیا بود که از موقعیتی مرکزی برخوردار است و از همه سو به سهولت به دریای مدیترانه دسترسی داشت. در ساردنی بناهای متعددی که با تخته سنگهای بزرگ ساخته شده در نیمه اول هزاره ایتالیوت ها که از خویشاوندان یونانیها محسوب می شدند و به زبان هند و اروپایی تکلم می کردند و با عناصر شمالی و آلپی امتزاج یافته بودند به این سرزمین گام نهادند.
ایتالیا به خاطر اوضاع جغرافیایش توانست دنیای مدیترانه را به سوی خود جذب کند. در دوره باستان همه راهها به روم ختم می شد و اکنون نیز راههای فرهنگی نوین به روم به روم باستان باز می گردد. در گذشته ایتالیا صرفاً به ناحیه شبه جزیره ایتالیای کنونی اطلاق می شد و جزایر اطراف و جلگه پو خارج از این قسمت قرار داشت. به این ترتیب ایتالیا شبه جزیره بلند و باریکی بود که مانند یونان کوهستانی و جلگه های کم وسعت و کوچکی داشت و رشته جبال آپنین با قله هایی کوتاهتر از 3000 متر سراسر آن را فراگرفته بود.
دوره های مختلف سنگ، در ایتالیا که مهمترین بخش روم باستان بود ، همانند سایر نقاط سپری گردید. دوره مس در حدود 2500 سال پیش از میلاد آغاز شد و به خصوص در جزایر اطراف گسترش یافت. کشور روم از جنوب به صحرا از شمال به رود راین و دانوب و از خاور به دره دجله و فرات محدود بود. روم تسلط خود را بر سرزمین تمدن های کهن ، یعنی مصر ، سومر ، بابل ،فلسطین ،فینیقیه و یونان برقرار ساخت و در خاور کاری را که اسکندر آغاز کرده بود ادامه داد. بر زندگی و اندیشه اقوام آن ناحیه تاثیر وی*ژگیهای یونانی مآبی (هلنی)را به جا گذاشت.
معابد
از ساختمان معابد اتروریایی فقط پی های سنگی آنها برجای مانده است. ظاهراً اتروسک ها با آنکه در فن ساختمان سازی با سنگ به انواع مختلف مهارت کامل داشتند ، به دلایل دینی استعمال سنگ را در معماری معابد خود جایز نمی شمردند و طرح عمومی معابد اتروسکی شباهتی کلی با معابد ساده تر یونانی داشت. ولی این شکل و فرم بیشتر به معماری روم منضم است. ساختمان معابد بر روی یک شالوده یا صفه سنگی استوار می شد عرض معبد بیش از عرض مقصوره مرکزی نبود و فقط با یک پلکان جنوبی به سطح زمین متصل می شد در مقابل پلکان ،رواق ورودی عریض با دو ردیف ستون بندی جانبی هر ردیف مشتمل بر چهار ستون ، قرار داشت و معابد اتروسکی از نظر شکل و فرم در مقام و مقایسه با معابد یونانی خوش تناسب و زیبا نبودند در این معابد جایی برای تزئینات باقی نمی ماند در صورتی که معابد یونانی جایی مانند چهارگوشیهای تزئینی و … داشتند. انتهای آن به مقصوره یا تالار اصلی معبد می پیوست. مقصوره معمولاً به سه بخش تقسیم می شد ، زیرا عقیده به خدایان سه گانه که در واقع پیشگامان ژونو،ژوپیتر و منیروای رومیان بودند،پایه و اساس اصلی دین آنها را پدید آورد.

اتروسک ها (آتروریاییها)

در حدود هزاره اول پیش از میلاد ،اتروسک ها که مدتها از منشا و سابقه انها اطلاعی در دست نبود به ایتالیا هجوم آوردند. این اقوام که مورد هجوم یونانیها قرار گرفته بودند، از آسیای صغیر و از راه دریا به حدود ایتالیا آمده در زمینهایی که به نام آنها معروف گردید مستقر شدند و سکنه آن ناحیه را یعنی امبری ها را به کوهستان راندند. اتروسک ها از نژاد مدیترانه ای بودند.
معماری اتروسکها:
دیوارها با نقوشی برجسته گچبری شده است. شکل این مقبره که در صخره تراشیده شده بیشتر شبیه به خانه ای است که سقفش دارای الوار و ستونهای چهار گوش بوده است.
معماری اتروسکی شامل انواع مختلفی از جمله مقابر، معابد و… بوده است. یکی از نمونه های بارز این معماری مقبره ای صخره ای است که متعلق به قرن سوم ق.م است. این مقبره در ناحیه ای به نام جروتری واقع است.

طاق کنستانتین در شهر رم یادبود پیروزی بزرگ کنستانتین امپراتور رم
بنا به نوشته نویسندگان رومی اتروسکها استاد مسلم فنون مهندسی و طراحی شهری و نقشه برداری بوده اند و در این شکی نیست که رومیان بسیاری چیزها را از آتروسکها آموختند. باید اشاره کرد که به احتمالات فراوان ،اتروسکها روشهای پل سازی و احداث دژها و فاضلاب ها و آبروها را به رومیان آموخته باشند. ولی متاسفانه آثار زیادی از ایشان برجای نمانده است. فقط دروازه آگوست در پروجا است که دروازه ای با عظمت و استوار است که در سده دوم ق.م ساخته شده است. دروازه درمیان دو برج مربعی که از سنگ ساخته شده قرار گرفته است و به نوعی یادآور دروازه های بزرگ هیتی ، آشور و بابلی در مشرق زمین است .
آتروسکها زمانیکه با زمینهای مسطح مواجه شدند ، طرحی را بر اساس نقشه های مهندسی پدید آوردند و شهر های نوبنیاد خود را با شبکه منظمی از معابر متلاقی بر محل تقاطع دو خیابان اصلی بر پا ساختند.
این دو خیابان به نامهای کاردو (شمالی – جنوبی) و دکومانس(شرقی –غربی) شهر را به چهار محله یا ناحیه اصلی تقسیم می کرد و در موارد لزوم ممکن بود هر یک از محلات توسعه یا تقسیمات بیشتر یابد.

دروازه اگوست بعد ها در طاق نصرتها با مقیاس کوچکترو دگرگون شده در نمای ظاهری نمودار گردید و تاثیر معماری آتروسکی بر معماری رومی با توجه به آثار اندکی که باقی مانده قابل توجه و اهمیت است.
هر چند به طور مشخص نمی توان اندازه استفاده رومیها از تکنیک معمار آتروسکی را مشخص کرد ، زیرا همانطوریکه اشاره شد به ندرت آثاری از معماری نخستین رومی برسطح زمین باقی مانده است. به طور قطع معبد رومی بسیاری از عناصر معماری آتروسکی را گرفته و به خود منضم نموده است. به طوریکه باید اذعان نمود که خاستگاه دهلیز سرگشاده (آتروسکی) خانه رومی آترویایی بوده است. ظاهراً در فن طراحی شهری و نقشه برداری ، آتروسکها بر یونانیها هم تقدم داشته اند.
رومیها
قدرت روم که پس از آتروسکها بر ایتالیا حاکم گردید ، اقوام و گروههای ستیز جو را مطیع حکومت واحد گردانید ، و سرانجام ملتهای اروپای غربی ،مدیترانه ، خاور نزدیک در زیر یک پرچم ، و آنهم امپراتوری روم گرد آورد و مردمانی با نژادها و زبانها و فرهنگها و سنتهای مختلف در این امپراتوری زندگی کردند که برتونها ،گلها ، اسپانیاییها ،آلمانیها،افریقایی ها ،مصریها ،یونانیها ،سوری ها و عربها نمونه هایی از آنها بودند. نبوغ رومیان در عرصه کشورداری ، حقوق و… پرتوافکنی کرده است.

به روایت دیگردر 575 ق.م اتروریاییها بر هفت تپه روم چیره شدند و ایشان بودند که شهر رم را چون مرکز دولتی سازمان یافته به وجود آوردند. این شهر در ساحل چپ رود تیبر و بیست کیلومتری دریا در منطقه ای که از تپه های متعدد پوشیده شده و معبر مناسبی میان اتروری و لاسیوم بود ،قرار داشت.
هر چند که چگونگی شکل گیری و تکامل هنر و تمدن و حکومت در روم باستان ، هنوز به طور کامل مشخص نیست ، اما تاریخ مضبوط روم باستانی را در سه دوره پادشاهی ، جمهوری و امپراتوری تقسیم و هنر و معماری انرا بر اساس همین تقسیم و هنر و معماری آنرا بر اساس همین تقسیم بندی مطالعه می کنیم. رومی ها که منشا و سابقه حقیقی شهر باستانی رم را از یاد برده بودند به افسانه هایی در این باره پرداختند. بر اساس یک روایت شهر رو در 753 ق .م بوسیله پادشاه رمولوس بنیانگذاری شد و نام خود را نیز از او گرفت .

معماری رومی

همانطوریکه مردمان تحت حاکمیت رومیان متفاوت بودند ، معماری رومی نیز به غایت متنوع بود. هنر و معماری رومی اختلاط و التقاطی است از هنر اتروسکی ،یونانی ، آسیای غربی ،مصری و بومی. هنر رومی هر چند که بسیار کند ودیر خود را به عرصه ظهور رسانید ،ولیکن ماندگاری ویژه ای یافت. این هنر و معماری ابتدا تحت تاثیر هنر و معماری اتروسکی و پس از آن نیز متاثر از هنر یونانی شد.
اما مشخصه های خاص خود را به دست آورد و در حقیقت تمدن و هنر غربی در یونان متولد و بوسیله رومیها تقویت و گسترش یافت و هلنیسم یونان چنان در تمدن و فرهنگ آن روز دنیا ریشه گرفته بود که دوری از آن مفهوم بیگانگی با تمدن را می داد با آنکه یونان مغلوب روم بود ولی هنر هلنی امپراتوری روم را فتح کرد.
کلیه آثار پر ارزش به ویژه تندیسهای یونانی به قصرهای امپراتوران و سرداران حمل و زینت بخش این مکانها گردید. تندیسهای یونانی که توسط هنرمندان رومی ساخته شده در بسیاری از موزه های دنیا موجودند و نشانگر اوج هنر تندیس سازی عصرجمهوری است. به اعتقاد بسیاری هنر رومی از هنر یونانی متولد گردید. هنر رومی به واقع انتشار دهنده و نگهدارنده میراث هنر یونانیان بوده است. ولی به این نکته هم باید اشاره نمود که رومیها به خواسته های هنری خویش دست یافتند و هنر رومی شکوه و جلال خاص خود را یافت. پس از آن هنر رومی الگوی هنرمندان دوره رنسانس گردید.

معماری روم در دوره جمهوری : این دوره از زمان پیروزی رومیها بر اقوام مختلف ایتالیک و اتروسکها در سده پنجم پیش از میلاد آغاز و تا قتل ژولیوس سزار در سال 44 ق.م ادامه یافت و جنگ روم به خاطر تسخیر ایتالیا بیش از دویست سال به طول انجامید و در آغاز سده سوم ق.م رومیها توانستند بر تمامی شبه جزیره آپنین مسلط گردند. این دوره اختصاص به کشور گشایی و استقرار و تحکیم امپراطوری روم داشت.
علاوه بر این هنر روم بر دوران صدر مسیحیت و تا سده های میانه تاثیر شگرفی بر فرمها و طرحهای معماری داشت. قرنها کلیساهای دوران مسیحی از پلان باسیلیکای رومی استفاده کردند و محراب آنها متاثر از المان نیم دایره ای بود که رومیها در انتهای دو بازوی عرضی باسیلیکا تعبیه کرده بودند.

کلوسئوم رم
ملت به دو طبقه اشرافیان یا خاصان و طبقه عوام یا زیر دستان تقسیم می شد. امپراتوری روم در دوره سوم از 27 ق.م با انتصاب آگوستوس به امپراطوری توسط مجلس سنا آغاز گردید و در سال 395 میلادی با مرگ تئودولیوس و تجزیه امپراطوری ،به روم شرقی (بیزانس) و روم غربی رو به زوال گذارد. در سه قرن پیش و پس از میلاد ،دولت جمهوری و سپس امپراتوری روم به قدرت نظامی کم نظیری دست یافت ، و با پیروزی پی در پی به کشورگشایی ادامه داد،و نبردهایی هم با اشکانیان در ایران داشتند.دوره پادشاهی (از سال 753 ق .م تا حدود سال 510 ق .م ) که کمابیش جنبه افسانه ای داشت و فرمانروایی آن با پادشاهی مستبد در راس قدرت برپا بود. دوره جمهوری از سال 510 ق م. تداوم

پاورپوینت روستای گَلجار از توابع شهرستان مرند – آذربایجان شرقی

پاورپوینت روستای گَلجار از توابع شهرستان مرند - آذربایجان شرقی
روستای گلجار

گلجار یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان میشاب شمالی بخش مرکزی شهرستان مرند واقع شده‌است.

تاریخچه ی روستا

طبق گفته های اهالی روستا و مسئولین محترم دهیاری، روستا دارای تاریخچه ی خاصی نبوده و فقط تنها موردی که ذکر می شود حضور امازاده ای در این شهر است که گویی به منظور دیدار امام رضا (ع) به سمت مشهد راهی بوده است.

علل پیدایش روستا

بر اساس گفته های اهالی ده گروهی از عشایر که به سمت کوه های سهند کوچ می کردند مکان روستا را از جهت آب و هوا ، خاک برای کشاورزی ، مراتع بسیار برای دامپروری و دسترسی آسان به آب زیرزمینی مناسب دیده و آن جا ساکن شدند .

پیشنمایش فایل:
تصویر
بخش مشخصات

حجم فایل : 2.23مگابایت
فرمت فایل : zip (پاورپوینت)
تعداد اسلاید ها: 159 اسلاید
منبع :معمآرک
رمز عبور : ندارد
پشتیبانی:
شماره تماس:09147582237
ایمیل : ESMAEEL.S.AREF@GMAIL.COM

بخش آموزش

برای دانلود فایل ها از نرم افزار دانلود منیجر استفاده نمایید
درخواست ها و سوالات خود را در بخش نظرات و یا تماس با ما مطرح نمایید
بسیاری از سوالات و درخواست های کاربران در قسمت نظرات پاسخ داده شده است
برای انتشار آثار معماری خود در سایت از بخش تماس با ما در ارتباط باشید

پاورپوینت معماری روم شرقی یا بیزانس

پاورپوینت معماری روم شرقی یا بیزانس

پاورپوینت معماری روم شرقی یا بیزانس توسط خود سایت سیب فایل تهیه شده ، به دانشگاه ارائه شده و کاملاً اختصاصی می باشد

ارزش این پاور پوینت بالاتر از از قیمتی است که روی اون قرار گرفته و برای کارهای آینده نیازمند همراهی خریداران هستیم

همچنین رعایت حق کپی رایت این پاور پوینت

دروس مربوطه دانشگاهی : معماری و عمران
موضوع : معماری روم شرقی یا بیزانس – قابل ویراش
تصاویر : دارد
فرمت : PPTX – پاورپوینت
تعداد صفحات : 26
حجم : 3.44 MB

پایان نامه تحلیل ژئوپلیتیک جنوب شرقی ایران با تاکید بر مهاجرت اتباع خارجی

پایان نامه تحلیل ژئوپلیتیک جنوب شرقی ایران با تاکید بر مهاجرت اتباع خارجی

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

چکیده:

 

      ورود غیر قانونی اتباع بیگانه از مرزهای شرقی به شهرهای مختلف کشورمان به خصوص اتباع افغانی و پاکستانی از دیرباز بعنوان یکی از معضلات جامعه ایرانی مطرح بوده و این مسئله در طول سال های گذشته از منظر آسیب های اجتماعی همچون تکدی گری، زاغه نشینی و بزهکاری از سوی صاحب نظران و کارشناسان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

جمهوری اسلامی ایران در منطقه ای از جهان واقع شده که مدام در سیطره قدرت های بزرگ جهانی قرار داشته است و مرزهای این کشور به شدت متأثر از این مناسبات جهانی بوده است. ناهمگونی های مرزهای کشور در ابعاد مختلف به گونه ای است که کمتر منطقه ای از مرز در برابر نوع خاصی از پدیده های مختلف ناامنی و ناهنجاری قرار گرفته است .

منطقه سیستان و بلوچستان 1100 کیلومتر مرز با کشورهای پاکستان و افغانستان و 300 کیلومتر مرز آبی با دریای عمان دارد و به دلیل قرار گرفتن در موقعیت راهبردی و ترانزیتی از اهمیت فراوان برخوردار است لذا

این تحقیق در صدد است تا ضمن پرداختن به  اهمیت ژئوپولیتیک ایران و منطقه جنوب شرق کشور به  بررسی مسائل فرهنگی ،اجتماعی و امنیتی به وجود آمده در نتیجه ورود غیر قانونی اتباع خارجی در کشور و بررسی پدیده های مختلف ناامنی و ناهنجاری و انواع گوناگون تهدیدات خارجی و داخلی بپردازد .

با توجه به اهمیت مطالب و به روز بودن آنها و ملاحظات مرتبط با متغیرها و گزاره های دخیل در روند تحقیق و ابعاد گسترده مسائل امنیتی- سیاسی میان ایران ، افغانستان و پاکستان از چهارچوب روش توصیفی استفاده شده است.

واژگان کلیدی : مرز، ژئوپلیتک ، اتباع خارجی ، تهدیدات

 

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

 

فصـل اول

 

 فصل اول : کلیات تحقیـق. …………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-1:بيان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-2: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-3-  اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………6

1-4: سوال  تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

1-4-1- مهمترین سوال مورد بررسی.. ……………………………………………………………………………………………………………………………6

1-5: فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-5-1: فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-6: محدوده مورد مطالعه. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-7: بهره وران……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9

1-8- مشکلات تحقیق.. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….9

1-9: مفاهیم و واژگان پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….9

1-9-1: ژئوپلیتیک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….9

1-9-2: امنیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10

1-9-3:مهاجرت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10

1-9-4- مرز طبیعی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-9-5: مرز سیاسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

 

فصـل دوم

 

فصل دوم : مبانی نظری پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….13

2-1:پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14

2-2:مفاهیم و تعاریف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..15

2-2-1- منطقه و منطقه گرايي……………………………………………………………………………………………………………………………………….15

2-2-2- هويت ژئوپليتيك……………………………………………………………………………………………………………………………………………16

2-2-3- نظريه سيستم ژئوپليتيك جهاني………………………………………………………………………………………………………………………….16

2-2-4- هیدروپلیتیک. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..19

2-2-5- تهدیدات ژئواکونومیکی………………………………………………………………………………………………………………………………….22

2-3: اولویت های منطقه ایی و هویت ژئوپلیتیک ایران……………………………………………………………………………………………………….25

2-3-1: منطقه خاور میانه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..25

2-3-2:  منطقه خليج فارس…………………………………………………………………………………………………………………………………………..26

2-3-3:  منطقه شبه قاره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….26

2-3-4: منطقه آسياي مركزي………………………………………………………………………………………………………………………………………..27

2-3-5:  منطقه قفقاز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….27

2-4 : مکاتب و نظریه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….28

2-4-1: مفهوم رادیکال و رادیکالیسم………………………………………………………………………………………………………………………………28

2-4-2: حوزه مطالعات جغرافیای رادیکالیسم……………………………………………………………………………………………………………………29

2-5 : انواع دیدگاهها در زمینه ژئوپلیتیک………………………………………………………………………………………………………………………..30

2-6 : رویکرد ژئوپلیتیک از بدو تا کنون………………………………………………………………………………………………………………………….31

2-6-1: رويكرد ژئوپليتيك در دوره تولد………………………………………………………………………………………………………………………..31

2-6-2: رويكرد ژئوپليتيك در دوره افول…………………………………………………………………………………………………………………………33

2-6-3 : رويكرد ژئوپليتيك در دوره احياء و شكوفايي……………………………………………………………………………………………………..34

2-6-4 : رويكرد ژئوپليتيك در دوران نوين………………………………………………………………………………………………………………………36

2-7:  ژئوپوليتيک ایران و نظام امنيت منطقه ای………………………………………………………………………………………………………………….38

2-8:  منطق تلاش ایران برای کسب نقش بيشتر…………………………………………………………………………………………………………………38

2-9: پیامدهای مهاجرت………………………………………………………………………………………………………………………………………………..40

2-10 : مهاجرت در كشورهاي صنعتي و جهان سوم……………………………………………………………………………………………………………41

2- 11: آمارهای جهانی مهاجرت…………………………………………………………………………………………………………………………………….42

2-11-1- آمارهای مهاجرت‌کنندگان به کشور ایران…………………………………………………………………………………………………………..43

2-12: انواع مهاجرت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………44

2-13: آثار مهاجرت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..44

2-14:علل مهاجرت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………45

2-14-1: عوامل آموزشی………………………………………………………………………………………………………………………………………………45

2-14-2: عوامل اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………46

2-14-3: عوامل اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………46

2-14-4 :عوامل جمعیت شناختی…………………………………………………………………………………………………………………………………….47

2-15-موانع مهاجرت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………48

2-16: مزایای مهاجرت………………………………………………………………………………………………………………………………………………….48

2-17:قوانین مهاجرت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………49

2-17-1: قوانین مهاجرت در ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………..50

2-18: ضرورت طرد اتباع خارجی از کشور………………………………………………………………………………………………………………………51

2-19: از سیاست درهای باز تا سیاست درهای بسته…………………………………………………………………………………………………………….52

2-20: مهاجران : معضل اجتماعی یا اهرم سیاسی……………………………………………………………………………………………………………….55

2-21: از هویت های بسته تا باز………………………………………………………………………………………………………………………………………57

 

فصـل سوم

 

3- روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..59

3-1:روش تحقیق و مراحل آن……………………………………………………………………………………………………………………………………….60

3-1-1:روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..60

3-1-2:روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………………..60

3-1-3: روش تجزیه و تحلیل………………………………………………………………………………………………………………………………………….60

3-2: متغیرها و شاخص های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..61

3-2-1: فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….61

3-2-2:فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..61

3-3-:ویژگیهای محدوده مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………………61

3-3-1:وجه تسمیه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..61

3-3-2: موقعیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………62

3-3-3: ویژگیهای اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..63

3-3-3-1 : تعداد و تراکم جمعیت………………………………………………………………………………………………………………………………….63

3-3-3-2 : گویش سیستانی………………………………………………………………………………………………………………………………………….64

3-3-4: عوارض طبیعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..65

3-3-4-1 : ارتفاعات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..65

3-3-4-2:رودخانه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..66

3-3-4-3 : دریاچه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..67

3-3-5: زبان و مذهب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..67

3-3-6 :اوضاع اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………67

3-3-7: آب و هوا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………69

3-3-8: زمین شناسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..70

3-4: تکنیک های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………….70

 

فصـل چهارم

 

4- یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..72

4-1:یافته ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………73

4-1-1:مهمترین منابع چالش زای امنیتی –سیاسی ایران و افغانستان………………………………………………………………………………………..73

4-1-1-1:مواد مخدر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….73

4-1-1-2:پناهندگان افغانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….74

4-1-1-3: مذهب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………74

4-1-1-4: تروریسم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………75

4-1-1-5: نیروهای خارجی در افغانستان………………………………………………………………………………………………………………………….78

4-1-1-6 : حقابه رودخانه هیرمند…………………………………………………………………………………………………………………………………..78

4-1-2: مهاجرت اتباع افغانی به ایران………………………………………………………………………………………………………………………………80

4-1-3: مهاجرت اتباع چهار کشور به ایران برای کار………………………………………………………………………………………………………….80

4-1-3-1: افزایش 82 درصدی مهاجرت اتباع بیگانه به ایران………………………………………………………………………………………………..81

4-1-3-2: تهران انتخاب اول خارجی ها برای سکونت و کار……………………………………………………………………………………………….82

4-1-3-3 : تحصیلات مهاجران………………………………………………………………………………………………………………………………………84

4-1-4: رابطه ایران و پاکستان………………………………………………………………………………………………………………………………………..84

4-2- ابعاد داخلي ناامني……………………………………………………………………………………………………………………………………………….86

4-2-1- انزواي جغرافيايي…………………………………………………………………………………………………………………………………………….86

4-2-2- جنبش هاي قومي دسته جمعي بالقوه…………………………………………………………………………………………………………………..86

4-2-3- تنش هاي قومي – مذهبي و عوامل تاثير گذار………………………………………………………………………………………………………87

4-3- عوامل خارجي ناامني در مناطق جنوب شرق…………………………………………………………………………………………………………….88

4-3-1- حضور قدر تهاي فرامنطقه اي…………………………………………………………………………………………………………………………….88

4-3-2- وجود گرو ههاي تروريست……………………………………………………………………………………………………………………………….89

4-3-3- قاچاق مواد مخدر…………………………………………………………………………………………………………………………………………….90

 

فصـل پنجم

 

5-نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….92

5-1 جمع بندی مطالب……………………………………………………………………………………………………………………………………………….93

5-2:یافته های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………………………95

5-2-1: اثبات فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………96

5-2-2: اثبات فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………..98

5-3:نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………99

5-4: توصیه ها و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………….100

منابع وماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..102

پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………108

 

 

 

 

فهرست نقشه ها

 

نقشه 1- 1: نمایی کلی ازمرز مشترک …………………………………………………………………………………………………………………..8

نقشه 1-2:   تقسیمات سیاسی شهرستان …………………………………………………………………………………………………………………8

نقشه 1-3:  نمایی از تصاویر ماهواره ایی بین مرز…………………………………………………………………………………………………….12

نقشه 2-1:  ساختار فضایی نظریه نظام ژئوپلیتیک جهانی در قرن 21 …………………………………………………………………………..19

نقشه 3-1:  موقعیت جغرافیایی استان سیستان و بلوچستان…………………………………………………………………………………………62

نقشه 3-2: نابرابری در شاخص توسعه  ………………………………………………………………………………………………………………..68

نقشه 4-1: محدوده اثرگذاري منطقه ای جغرافیای تروریسم ……………………………………………………………………………………..76

 

فهرست جداول

جدول 1- 1: طول مرزهای ایران….. …………………………………………………………………………………………………………………………6

جدول 2-1:  میزان وابستگی ژئوپلیتیک ایران ………………………………………………………………………………………………………….28

 جدول 3-1:  شاخص بعد خانوار به تفکیک کل کشور ……………………………………………………………………………………………..63

جدول 3-2:  جمیت بر حسب جنس و گروه سنی………………………………………………………………………………………………………63

جدول 3-3:  مساحت استان بر حسب وضعیت اراضی…………………………………………………………………………………………………66

جدول 3-4: برخی شاخص های اقتصادی اجتماعی . …………………………………………………………………………………………………68

جدول 4-1: تعداد عملیات خرابکارانه و تروریستی ……………………………………………………………………………………………………76

جدول4-2 : منابع چالش زا و مهمترین دلایل اهمیت ایران و افغانستان …………………………………………………………………………..80

جدول 4-3:  استان های دارای بیشترین تعداد خارجی ……………………………………………………………………………………………….82

جدول 4-4:  بازگشت مهاجران افغانی از ایران به کشور خود طی سالهای 2010-2002…………………………………………………….96

 

 

 

فهرست نمودارها و تصاویر

نمودار: 3-1: حداقل و حاکثر دما در شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان ……………………………………………………………..69

نمودار 4-1:  بیشترین اتباع افغانی موجود به تفکیک استانهای کشور…………………………………………………………………………83

نمودار 4-2: بیشترین اتباع عراقی موجود به تفکیک استانهای کشور…………………………………………………………………………83

نمودار 4-3:  بیشترین اتباع پاکستانی موجود به تفکیک استانهای کشور…………………………………………………………………….83

نمودار 4-4:  عوامل خارجی دخیل در ناامنی جنوب شرق ایران………………………………………………………………………………88

تصویر 5-1: تصاویری از مهاجران غیر قانونی……………………………………………………………………………………………..110-109

 

پایان نامه نقش و ارزیابی مرزهای شرقی بر توسعه و امنیت ملی ایران

پایان نامه نقش و ارزیابی مرزهای شرقی بر توسعه و امنیت ملی ایران

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

چکیده :

    سیاست خارجی ایران در سه قرن اخیر بر روی مرزهای غربی کشور بود ، اما عملاً این کشور از سوی مرزهای شرقی خود دچار صدمات مهمی شده است،  به ویژه پس از تقسیم شبه قاره به سه کشور مستقل در سال 1947 و وقوع اختلافات مرزی میان هند و پاکستان از یک سو و پاکستان و افغانستان از سوی دیگر و نیز وقوع کودتای کمونیستی در افغانستان در سال 1979، ایران همواره با معضلات امنیتی در مرزهای شرقی خود مواجه بوده است. اثرات منفی ناشی از بروز تنش‌ها و بی‌ثباتی‌ها در میان کشورهای شرقی، همواره بر ایران مترتب شده است و نگرانی‌های امنیتی در شرق را به یکی از معضلات اصلی ایران مبدل ساخته است. چراکه مرزهای شرقی ایران که بسیار طولانی هستند با موضوعاتی از قیبیل مواد مخدر، ژئوپليتيك آب، محل گذر خط لوله صلح گاز، مسائل قومی و مذهبی و حضور کشورهای بیگانه دست به گریبانند. ایران از سمت شرق با دو کشور افغانستان و پاکستان هم‌مرز است؛ کشورهایی که به دلیل دوره‌های طولانی تنش و بی‌ثباتی، نقش زیادی در ایجاد ناامنی در مناطق همجوار خود از جمله ایران دارند. از این‌رو نوشتار حاضر کوشیده تا ریشه‌های ناامنی در مرزهای شرقی ایران را مورد نقد و بررسی قرار دهدچرا که امنیت مرزهای شرقی تاثیر به سزایی در ژئوپليتيك ج.ا.ا .داشته است. امنیت مرزها پشتوانه ای محکم برای امنیت با ابعاد متنوعش در داخل کشور است  و هر گونه ناامنی در مرز قادر است در سیاست های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و نظامی داخل کشور اخلال ایجاد کند.

كليد واژه: امنیت داخلی – ژئوپليتيك-مرزهای شرقی – افغانستان-پاکستان

 

فهرست مطالب

عنوان                                               صفحه

Contents

چکیده : 1

مقدمه 2

فصل اول: كليات تحقيق

1-1-طرح مسئله 4

1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق 5

1-3-پرسش اصلی تحقیق 7

1-4-فرضیه هاي تحقیق 7

1-5-روش تحقیق 8

1-6-زمان اجرای تحقیق 8

1-7-پیشینه تحقیق 8

1-8-واژه ها و مفاهیم 10

1-8-1-مرز 10

1-8-2- مرزهای شرقی 11

1-8-3- توسعه 11

1-8-4- امنیت ملی 12

فصل دوم: مباني تئوري (نظري)

2-1-مقدمه 15

2-2-مبنای نظریه امنیت ملی 15

2-3-عوامل تهديد كننده امنيت ملي 16

2-4-ویژگی‌ها و مختصات نظریه مجموعه امنیتی 16

2-5- مفهوم امنیت در قرن بیست و یکم 17

2-6- تاثیر تغییر سیستمی بر امنیت ملی 18

2-7- مولفه‌های جدید امنیت 19

2-8- سیاست نگاه به شرق 20

2-9- نظريه هاي امنيت 22

2-9-1-نظريه شومان 22

2-9-2-نظريه ايده آليستها 22

2-9-3-نظريه هارولد براون 23

2-9-4- نظريه جورج آ. كازور 23

2-10-اظهار نظر هایی در مورد مرزو مرزهای شرقی ایران 24

2-10-1- نظريه دکتر بهرام امیراحمدیان 24

2-10-2- نظريه هارولد براون 24

2-10-4- باگز و هارتشون 25

2-10-5- نظريه پیتر تیلور 25

2-10-6-نظريه ماریتن گلاسنر 25

2-11-نظریه اسلامی امنیت 26

2-11-1- استقرار و استمرار صلح و امنیت در جامعه بین‌المللی، اقتضای نفی روحیه «برتری خواهی» 26

2-11-2- استقرار و استمرار صلح و امنیت در جامعه بین‌المللی، نفی «استثناگرایی» 26

2-12-ایده دولت ورشکسته 26

2-13-اجلاس جهانی امن تر: 27

2-14-  نظريه دکتر محمود واعظی: 28

2-15-دکترمحمدباقرقالیباف: 28

2-16-نظر یه هلال طلایی : 29

2-17- سرهنگ مک گرگور 29

2-18- لرد کرزن 29

فصل سوم: محيط  شناسي شرقي شهرهاي همجوار

3-1-مقدمه 32

3-2-موقعیت مرزهای شرقی ایران 32

3-2-1-منطقه مرزی زابل 33

3-2-1-1- موقعیت جغرافیایی 33

3-2-1-2- فضا و شکل 33

3-2-1-3- وسعت 34

3-2-2-ویژگیهای طبیعی 35

3-2-2-1- منابع تامين آب و حوزه آبريز و شبکه رودخانه ها 35

3-2-2-2- اقليم 35

3-2-3- ویژگیهای انسانی 35

3-2-4-ویژگیهای اقتصادی 36

3-2-4-1-اقتصاد کشاورزي و منابع طبيعي و دامپروري 37

3-2-4-2-امور زير بنايي 38

3-2-5- ویژگیهای سیاسی 40

3-2-6- ویزگیهای فرهنگی و اجتماعی 42

3-2-7- ویژگیهای نظامی و امنیتی 44

3-3- شهرستان مرزی خواف 45

3-3-1-موقعیت جغرافیایی شهرستان خواف 46

3-3-2-تقسیمات سیاسی اداری 51

3-3-3-سابقه ی تاریخی 51

3-3-4-ویژگیهای طبیعی 51

3-3-5-موقعیت اقلیمی : 53

3-3-6-ویژگیهای انسانی 54

3-3-7-ویژگیهای اقتصادی 55

3-3-7-1-کشاورزی : 55

3-3-7-2-باغداری : 56

3-3-7-3-دامداری : 56

3-3-7-4-صنعت: 57

3-3-8-گسلهای مهم و اساسی منطقه : 58

3-3-9-هواشناسی و شرایط اقلیم (کلیماتولوژی) 59

3-4-شهرستان مرزی تایباد 59

3-4-1-موقعیت جغرافیایی 59

3-4-2- فضا و شکل 60

3-4-3-وسعت 61

3-4-4-ویژگیهای طبیعی تایباد 62

3-4-4-1-اقلیم و آب و هوا 63

3-4-5-ویژگیهای انسانی تایباد 63

3-4-5-1-ساختار سني وجنسي جمعيت 65

3-4-6-ویزگیهای اقتصادی تایباد 67

3-4-6-1-پتانسيل هاي اقتصادي شهرستان 68

3-4-7-ویژگیهای سیاسی تایباد 69

3-4-8-ویزگیهای اجتماعی-فرهنگی تایباد 69

3-5-توپوگرافی مناطق مرزی شرق: 72

3-6- مرزهاي ايران و پاكستان 72

3-6-1-  نقاط حساس و آسیب پذیر مرزهای ایران و پاکستان 73

3-6-3- منطقه مرزی تایباد: 74

3-6-4- منطقه مرزی کزیک : 75

3-6-5-زابل : 76

3-6-6- میرجاوه: 77

3-6-6-1-بازارچه مرزي ميرجاوه : 78

3-6-7- روستاي مليك 79

3-6-7-1-بازارچه مرزي مليك : 80

3-6-8-سراوان : 81

3-6-8-بازارچه مرزي كوهك : 82

3-7-پایانه های مرزی ایران 83

فصل چهارم: يافته هاي تحقيق- امنيت مرزهاي شرقي

4-1-مقدمه 85

4-2- تهدیدات مرزها : 85

4-2-۱-تهدید سیاسی مثل اعمال فشارهای سیاسی،بایکوت و احضار نماینده 86

4-2-۲-تهدید اقتصادی مثل تحریم اقتصادی یا قاچاق کالا 86

4-2-۳-تهدید نظامی مثل تشکیل پیمان های نظامی،قاچاق سلاح، آموزش و تحریک عناصر مسلح 86

4-2-۴-تهدید فرهنگی مثل ورود اقلام ضد فرهنگی 86

4-2-6-حضور اتباع بیگانه افاغنه و پاکستانی،هندی و بنگلادشی 87

4-2-7-ترانزیت موادمخدر 87

4-2-8-حضور نیروهای فرامنطقه ای: 87

4-2-9-وفور سلاح غیرمجاز و مهمات: 87

4-2-10-گسترش تکدی گری: 87

4-2-11-تامین اشرار و گروههای مخالف ایرانی: 87

4-3-ژئوپلیتیک مرزهای ایران و پاکستان 87

4-4-ژئوپليتيك مرزهای ایران با افغانستان: 88

4-4-1-نقاط حساس وآسیب پذیر مرز ایران و افغانستان 89

4-5-خصوصیات وویژگیهای مناطق مرزی جمهوری اسلامی ایران 89

4-6- تهدیدات ژئوپليتيكی مرزهای شرقی جمهوری اسلامی ایران 90

4-7-مهاجرت های غیرقانونی در شهرهای مرزی 92

4-8-گروگانگیری پرسنل مرزبانی 92

4-9-تأثیر پیوندهای قومی – مذهبی مثلث طلایی بر استان‌های مجاور شرقی جمهوری اسلامی ایران 93

4-9-1-استان‌های مجاور مرزهای شرقی جمهوری اسلامی ایران 93

4-9-2- ایده دولت ورشکسته 93

4-9-3-مثلث طلایی 93

4-9-4-تهديد عليه امنيت داخلي و حاكميت ملي 94

4-9-5-اقدامات عریان جدایی‌طلبانه قومی در استان‌های مجاور شرقی 95

4-9-6- عامل تروریسم 95

4-9-7- نقش تروریسم در اجرای طرح بلوچستان بزرگ آمریکا 95

4-10- تهدیدات ناشی از بی‏‏ثباتی افغانستان 96

4-10-1- ترانزیت مواد مخدر 96

4-10-2-تقابل منافع اقتصادی با رقبا 97

4-10-3-تقابل منافع سیاسی با رقبا 97

4-10-4-پایگاه‏‏های آمریکا در منطقه 98

4-10-5-تجزیه افغانستان 98

4-10-6- طالبانیسم 98

4-10-7-ایران‏‏ستیزی 99

4-11-نتیجه گیری 99

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها

5-ارزیابی فرضیه ها 102

5-1-فرضیه اول. 102

5-2-فرضیه دوم. 104

5-3-فرضیه سوم: 105

5-4-فرضیه چهارم 106

5-5-نتیجه گیری 107

5-6- پیشنهادها 109

فهرست منابع و ماخذ 112

پيوست ها 117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                               صفحه

جدول3-1 تقسیمات شهری زابل 33

جدول3-2-درصد ویژگیهای جمعیتی زابل 35

جدول 3-3- جمعیت شهری و روستایی زابل 36

جدول 3-4- میزان شاغلین زابل 36

جدول3-5-سطح اراضی زیرکشت 37

جدول 3-6 تعداد صنایع موجود شهر مرزی زابل 38

جدول3-7-درصد عمران شهری 38

جدول 3-8- درصد عمران روستایی 39

جدول 3-9-راه و ترابری زابل 40

جدول3-10-میزان سواد شهرستان زابل 42

جدول 3-11-آموزش و پرورش زابل 42

جدول3-12-آموزش عالی زابل 43

جدول 3-13-بهداشت و درمان زابل 44

جدول 3-14-طول و عرض جغرافيايي بخشها در سال 1387 46

جدول3-15- تعداد بخش ، شهر و دهستان براساس تقسيمات كشوري 47

جدول3-16- مشخصات عمومي بخشها براساس تقسيمات كشوري در سال 1387 47

جدول3-17- تقسيمات كشوري در محدوده شهرستان : 1387 49

جدول 3-18- فاصله مرکز بخشهاي شهرستان با مركز شهرستان و مركز استان : 1387 (كيلومتر) 50

جدول 3-19-مساحت شهرستان برحسب وضعيت اراضي : 1387…… 50

جدول3-20- مشخصات ايستگاههاي هواشناسي : 1387 53

جدول3-21 -تحولات جمعيت شهر تايباد 65

جدول3-23 – بخش های مختلف اقتصادی تایباد 68

جدول 3-22 : تحولات شاخص نسبت جنسي 66

جدول 3-24- رودهاي مرزي مشترك ايران با همسايگان 73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نقشه ها

عنوان                                               صفحه

نقشه 3-1- فضا و شکل کلی شهرستان مرزی زابل 34

نقشه 3-2- تقسیمات سیاسی شهرستان زابل 41

نقشه 3-3- نقشه جغرافیایی شهرستان مرزی خواف 45

نقشه 3-4-موقعیت شهرستان خواف 48

نقشه 3-5– موقعیت جغرافیایی شهرستان تایباد 60

نقشه3-6 – فضا و شکل شهرستان تایباد 61

نقشه 3-7-موقعيت شهر تايباد در شهرستان، استان و كشور 62

نقشه3-8- منطقه مرزي تايباد، منبع فرماندهي پليس مرزي ناجا 75

نقشه3-9- منطقه مرزي كزيك، منبع فرماندهي پليس مرزي ناجا 75

نقشه 3-10- منطقه سیستان- شهرستان زابل. منابع: http://aftab.ir 76

نقشه3-11-  تقسيمات كشوري شهرستان زاهدان به تفكيك بخش و دهستان 79

نقشه3-12- منطقه مرزي مليك، منبع فرماندهي پليس مرزي ناجا 80

نقشه 3-13- منطقه مرزي سراوان، منبع فرماندهي پليس مرزي ناجا 81

نقشه 4-1- مرزهاي شرقي ايران 92

 

سفر به شرق

هرمان هسه یک فیلسوف و روان‌شناس است که ایده‌های خود را در قالب رمان و داستان به مخاطبان بیان می‌کند. تاثیرپذیری نویسنده کتاب «» کاملا متاثر از فرهنگ ایرانیان، زبان فارسی، بزرگان، اندیشه‌های ایرانی و شرق است چرا که والدین “هرمان هسه” در شبه قاره به دنیا آمده و به نوعی این نویسنده با فرهنگ شرق آشنا است. “هرمان هسه” در این کتاب طوری مطالب و ایده‌های خود را به مخاطبان القا می‌کند که آنها با خواندن این کتاب احساس می‌کنند در درون‌شان سرزمین‌ و منشاء نوری به وجود آمده و به آنجا سفر می‌کنند. نویسنده در کتاب «» به دنبال یافتن نکات بسیار دقیق، ظرائف فرهنگ شرق و زبان فارسی است.

بررسی قلعه آژدهاک یا زهاك در آذربايجان شرقی

بررسی قلعه آژدهاک یا زهاك در آذربايجان شرقی
قلعۀ آژدهاك (زهاك)، در ۱۶ كیلومتری جنوب شرقی شهر سراسكند مركز شهرستان هشترود و در بلندیهای كوه سرمه‌لو واقع شده و دو رودخانۀ قرانقو و شوی‌چای مانند خندق دورتادور آن را گرفته است. این قلعه حدود ۱۰ كیلومتر درازا و یك تا دو كیلومتر پهنا دارد و از عظیم‌ترین محوطه‌های باستانی استان آذربایجان شرقی است. این مجموعه براساس بررسیهای سطحی باستان‌شناختی از هزارۀ دوم پیش از میلاد تا دوران تیموریان مسكون بوده و آثار به جا مانده بر سطح تپه غالباً به دوران اشكانیان تعلق دارد كه اوج شكوفائی منطقه محسوب میشود. از سال ۱۸۳۰ تا ۱۹۷۱ چندین باستان‌شناس انگلیسی و آلمانی و ایرانی از این مجموعه دیدن و آن را بررسی كرده‌اند. تنها بنای خارج از خاك و تقریباً سالم این محوطه بنائی چهارطاقی از آجر و كچ و ماسه سنگ است كه با توجه به نوع معماری و تزئینات به كار رفته آن را به دوره اشكانی منسوب میكند.
تاریخچۀ بررسی و پیشینۀ قلعه اژدهاك
در سال ۱۸۳۰م كلنل مونت ایت انگلیسی منطقۀ باستانی قلعه اژدهاك را كشف و آن را آتشكده‌ای كهن معرفی كرد.
در سال ۱۸۴۰م راوالینسون انگلیسی از محل بازدید كرد و بر خلاف نظر مونت ایت آن را قلعه‌ای ساسانی دانست.
در سال ۱۹۶۳ كارل شیپ از محل بازدید و پاویون موجود را بررسی و گزارش مستندی با عكس ارائه كرد.
در سال یزدگردی۱۳۴۰ روانشاد م.ت. مصطفوی از محل بازدید و ویرانه‌های آن را بقایای دژی از اعتلای قرون وسطی و چهارطاقی موجود را پاویون و از تأسیسات دوران ساسانی معرفی كرد. وی نخستین كسی بود كه بقایای محوطه مسكونی ماقبل تاریخ قلعه اژدهاك را نیز شناسائی كرد و آن را متعلق به دوره مادها دانست

مجموعه دستور پخت آشپزی تایلندی

غذاهای تایلند به دلیل قرار گرفتن این کشور در میان چین و هند، آمیزه ای از غذاهای این دو کشور است. غذا در تایلند وعده مشخصی ندارد و معمولا بخارپز شده یا تفت داده می شود. برخی از موادی که در آشپزی تایلندی بسیار رایج هستند عبارتند از: سیر، ‌فلفل قرمز، برگ لیمو، شیر نارگیل، تمر هندی، زنجبیل، فلفل سیاه، ریحان، زردچوبه، زیره سبز، آب لیمو و سس ماهی.

 
غذای اصلی تایلند، برنج به ویژه برنج سفید است که تقریبا در همه وعده های غذایی استفاده می شود. پس از آن رشته، کاری، و نیز ماهی و میگو در غذاهای این کشور به وفور یافت می شوند. دلیل آن نیز وجود خلیج تایلند و هم چنین رودخانه های بسیار است که وابستگی غذاهای تایلندی را به موجودات و گیاهان دریایی نشان می دهد.
آشپزی سنتی تایلند معمولا به شکل آب پز، کباب کردن یا پختن بوده اما در طول سال ها با تاثیر از چینی ها، سرخ کردن و تفت دادن هم وارد آن شده است. فلفل را هم پرتغالی هایی که در قرن هفدهم از امریکای جنوبی به تایلند آمدند، با خود به همراه آوردند. 
در تایلند غذا یکباره و با هم سرو می شود. غذای مناسب تایلندی شامل سوپ، خوراک کاری با ادویه یا سالادی ادویه دار، سس همراه با ماهی و سبزیجات می شود. اما اگر سوپ ادویه دار باشد، غذایی بدون ادویه را جایگزین کاری می کنند زیرا باید هارمونی طعم و ترکیب در هر غذا و هم چنین میان تمام غذاها با هم وجود داشته باشد. در کنار این غذاها معمولا سالادی تند و چندین سس مختلف برای انواع این غذاها و نیز دسری شیرین و یا میوه های تازه وجود دارند. 

در این پست مجموعه ای از غذا های تایلندی را برای شما آماده کرده ایم که با قیمت 200 تومان برای شما قرار گرفته است 

این مجموعه از غذا هایی مناسب برای سه وعده اصلی و میان وعده میباشد که محتوی غذا های سرخ کردنی و آبپز و کبابی میباشد و امیدواریم با پخت این غذا ها از خوردن آنها لذت ببرید

ویژگی های شاخص اقلیمی حاکم بر مناطق سرد وکوهستانی و تاثیرات آن برشکل گیری معماری مساکن منطقه – مطالعه موردی: شهر تبریز

مقاله با عنوان فوق که در کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری ارائه شده است، آماده دانلود مي باشد.

محل برگزاري کنفرانس: تبریز – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

سال برگزاري کنفرانس: 1392

تعداد صفحات مقاله: 11

محتويات فايل: فايل زيپ حاوي يک pdf

چکيده

مقایسه تنوع اقلیمی مناطق مختلف ایران با شکل معماری شهرسازی موجود در آنها حاکی از آن است که در طول تاریخ ارتباط و تقابلی دو سویه بین شرایط اقلیمی و نوع معماری مساکن بوده و شرایط اقلیمی یکی از عوامل اصلی در شکل گیری نوع معماری مساکن بوده است. از طرفی، چند دهه ای است که در برخی از شهرهای ایران از جمله شهر تبریز، رشد سریع شهری باعث نمایان شدن مسائل و معضلات شهری بسیاری شده است که می توان اهمیت این مساله را در بحران های زیست محیطی و مصرف بی رویه سوختهای فسیلی به وضوح مشاهده کرد. به عبارتی، اکنون نوع ساخت و ساز و شکل معماری غیر همساز با اقلیم، در تشدید روند تخریبی مذکور، بیش از پیش حائز اهمیت گردیده است. هدف تحقیق حاضر شناخت ویژگی های شاخص اقلیمی حاکم بر منطقه و تاثیرات شاخص آن در معماری مساکن منطقه، به ویژه شهرستان تبریز بوده است. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی بوده و از روش میدانی برای عکس برداری، مصاحبه با ساکنین و افراد مطلع و….. استفاده شده است. در بخش دیگر تحقیق ازروش اسنادی بصورت مراجعه به سایتها، مقالات، کتب و سازمان های مرتبط بهره گیری شده است. بررسی ها نشان می دهد که در ساخت و سازهای مساکن و نیز شکل معماری بناها، شرایط اقلیمی از دیرباز مورد توجه معماران و سازندگان بوده است.

پاورپوینت اصول معماری روم شرقی

پاورپوینت اصول معماری روم شرقی

•معماری: هنر معماری در روم شرقی (بیزانس) تا قرن ششم میلادی تحت تأثیر مسیحیت آغازین بود، این هنر در قرن ششم میلادی با آغاز حکومت «ژوستی نیانوس»، به وجود آمد او در هنرپروری همتای کنستانتین بود و آثاری را که وی مورد حمایت و تشویق قرار داد، همه شکوه و عظمتی شاهانه داشتند تا جایی که دوران فرمانروایی او را به حق «نخستین عصر طلائی» هنر امپراتوری روم شرقی نامگذاری کرده اند. باید به این نکته اشاره نمود که بهترین گنجینه ی یادگاری «نخستین عصر طلائی» اکنون در خاک ایتالیا که در شهر «راونا» کشف شده جلوه گری می کنند، نه در شهر کنستانتینوپل (استانبول).
بیزانس، شهر بندری مهمی که به دلیل قرار گرفتن در منطقه ای که کوتاهترین مسیر غرب به مشرق زمین بود، اهمیت تجاری خاصی داشت و از تمدن چشم گیری برخوردار بود. ساکنان آن دارای سنت های پابرجایی بوده اند، به طوریکه سلطه ی دیگران را به دشواری پذیرا شده اند. مثلاً یکی از حکمرانان هوادار اسپارت که در سال 405 ق.م بر این شهر تحمیل شد، پس از 16 سال مقاومت از شهر بیرون رانده شد
•بیزانس شهری بود با ویژگی های اقتصادی سیاسی و فرهنگی خاص که ابزارهای لازم را فراهم آورد تا با فرهنگ و ارزش های فرهنگی و اجتماعی سرزمین های مجاور آشنا شود و از این راه آثار هنری را به جهان عرضه کرده که هم جهانی هستند و هم از سنتها و فرهنگهای بومی و منطقه ای مایه گرفته اند. این شهر با اینکه قبلاً مرکز حکومتی به بزرگی امپراتوری روم نبوده ولیکن به تمدنهای روم و یونان در غرب، بابل، ایلام، اورارتو، هیتی و ایران از شرق دسترسی داشت، به همین دلیل بسیاری از پژوهشگران معتقدند که هنر و معماری بیزانس بی تأثیر از هنر و معماری مشرق زمین نیست.

                   

تحقیق در مورد قلعه آژدهاک یا زهاك در آذربايجان شرقی

تحقیق در مورد قلعه آژدهاک یا زهاك در آذربايجان شرقی
قلعۀ آژدهاك (زهاك)، در ۱۶ كیلومتری جنوب شرقی شهر سراسكند مركز شهرستان هشترود و در بلندیهای كوه سرمه‌لو واقع شده و دو رودخانۀ قرانقو و شوی‌چای مانند خندق دورتادور آن را گرفته است. این قلعه حدود ۱۰ كیلومتر درازا و یك تا دو كیلومتر پهنا دارد و از عظیم‌ترین محوطه‌های باستانی استان آذربایجان شرقی است. این مجموعه براساس بررسیهای سطحی باستان‌شناختی از هزارۀ دوم پیش از میلاد تا دوران تیموریان مسكون بوده و آثار به جا مانده بر سطح تپه غالباً به دوران اشكانیان تعلق دارد كه اوج شكوفائی منطقه محسوب میشود. از سال ۱۸۳۰ تا ۱۹۷۱ چندین باستان‌شناس انگلیسی و آلمانی و ایرانی از این مجموعه دیدن و آن را بررسی كرده‌اند. تنها بنای خارج از خاك و تقریباً سالم این محوطه بنائی چهارطاقی از آجر و كچ و ماسه سنگ است كه با توجه به نوع معماری و تزئینات به كار رفته آن را به دوره اشكانی منسوب میكند.
تاریخچۀ بررسی و پیشینۀ قلعه اژدهاك
در سال ۱۸۳۰م كلنل مونت ایت انگلیسی منطقۀ باستانی قلعه اژدهاك را كشف و آن را آتشكده‌ای كهن معرفی كرد.
در سال ۱۸۴۰م راوالینسون انگلیسی از محل بازدید كرد و بر خلاف نظر مونت ایت آن را قلعه‌ای ساسانی دانست.
در سال ۱۹۶۳ كارل شیپ از محل بازدید و پاویون موجود را بررسی و گزارش مستندی با عكس ارائه كرد.
در سال یزدگردی۱۳۴۰ روانشاد م.ت. مصطفوی از محل بازدید و ویرانه‌های آن را بقایای دژی از اعتلای قرون وسطی و چهارطاقی موجود را پاویون و از تأسیسات دوران ساسانی معرفی كرد. وی نخستین كسی بود كه بقایای محوطه مسكونی ماقبل تاریخ قلعه اژدهاك را نیز شناسائی كرد و آن را متعلق به دوره مادها دانست

دانلود پاورپوینت معماری بیزانس

 

 

 

 

 

 

 

پاورپوینت معماری بیزانس در 52 اسلاید کامل و قابل ویرایش می باشد.

پاورپوینت معماری بیزانس

تقسيم روم به 2 قسمت شرقي و غربي توسط ديوكلسين بازسازي شهر بيزانس توسط كنستانتين . كنستانتينوپل شكل گيري امپراطور روم شرقي (بيزانس) و قرار دادن شهر بيزانس(استانبول امروزي) به عنوان پايتخت توسط آركاديوس

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی راهکارهای توسعه توریسم در آذربایجان شرقی

تعداد صفحات : 174 صفحه با تخفیف 45 درصدی

این محصول شامل پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی راهکارهای توسعه توریسم در آذربایجان شرقی می باشد که قابل استفاده دانشجویان محترم رشته های جغرافیا و برنامه ریزی شهری و گردشگری و شهرسازی و معماری و … می باشد.

بر اساس گزارشهای ارائه شده به وسیله سازمان جهانی گردشگری، درآمد اغلب کشورها از گردشگری در سالهای اخیر با سرعتی چشمگیر در حال افزایش بوده است. استان آذربایجان شرقی علیرغم دارا بودن قابلیتهای بسیار بالا، نتوانسته است هماهنگ با این رشد، صنعت گردشگری(خارجی و داخلی) خود را متحول سازد. مقاله حاضر با هدف یافتن پاسخ به این سؤال که چه عامل یا عواملی باعث شدهاست تا این سرزمین از مزایای متعدد گردشگری بیبهره بماند، تهیه شده است. تحقیق به صورتی برنامه ریزی شده است که ضمن شناخت ویژگیهای گردشگران، میزان رضایت آنان از امکانات و خدمات گردشگری مناطق گردشگری استان ارزیابی شده و پیشنهاداتی برای استفاده بهینه از قابلیتها و امکانات موجود گردشگری ارائه نماید. براساس نتایج به دست آمده، مکانهای گردشگری استان در اغلب زمینه ها فاقد امکانات و تسهیلات لازم برای جلب رضایت گردشگران می باشند. برنامه ریزی اصولی و به ویژه تهیه و اجرای طرح جامع گردشگری استان نه تنها میتواند امکان جذب گردشگر بیشتر را فراهم آورد، بلکه میتواند آثار زیانبار توسعه گردشگری بر محیط زیست و فرهنگ جامعه را نیز کاهش دهد. در خاتمه پیشنهاداتی برای توسعه گردشگری استان ارائه شدهاست.

دانلود نقشه ی جاده های ارتباطی استان آذربایجان شرقی

دانلود نقشه ی جاده های ارتباطی استان آذربایجان شرقی

نقشه ی منحنی های هم تبخیر استان آذربایجان شرقی

نقشه ی منحنی های هم تبخیر استان آذربایجان شرقی

شیپ فایل خطوط هم تبخیر استان آذربایجان شرقی

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_International_1924

Datum:    D_International_1924

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
AR-SA

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}