پایان نامه ارائه یک مدل مبتنی بر خصیصه جهت تحلیل احساس موجود در نوشتجات

پایان نامه ارائه یک مدل مبتنی بر خصیصه جهت تحلیل احساس موجود در نوشتجات

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

فهرست مطالب
فصل اول پیشگفتار    1
1-1-    مقدمه    2
1-3-    تحلیل احساس در متن    6
1-4-    اهداف رساله    8
1-5-    روش کار    9
1-6-    ساختار پایان نامه    9
فصل دوم کارهای انجام شده    10
2-1-    مقدمه    11
2-2-    تعریف مسئله    11
2-3-    گام اول تحلیل احساس در متن    12
2-4-    روش‌های مبتنی بر خصیصه‌های N-gram    13
2-5-    الگوریتم‌های انتخاب خصیصه    18
فصل سوم روش پیشنهادی    22
3-1-    پیش گفتار    23
3-2-    منابع مورد نیاز    23
3-3-    روش پیشنهادی اول    25
3-3-1.    پیش پردازش اسناد    26
3-3-2.    برچسب گذاری ادات سخن    29
3-3-3.    استخراج بردار خصیصه‌ها و ترکیب خصیصه‌ها    30
3-3-4.    اعمال الگوریتم انتخاب خصیصه    33
3-4-    روش پیشنهادی دوم    34
3-5-    روش پیشنهادی سوم    37
3-5-1.    استخراج پلاریته کلمات و فیلتر بردار خصیصه    38
فصل چهارم پیاده سازی و نتایج گرفته شده    47
4-1-    مقدمه    48
4-2-    مجموعه داده‌ها    48
4-3-    طبقه‌بندی داده‌ها    48
4-4-    نتایج روش اول    49
4-5-    نتایج روش دوم    52
4-6-    نتایج روش سوم    53
4-7-    مقایسه روش پیشنهادی با روش‌های قبل    53
8-4-    نتایج اعمال روش پیشنهادی برای زبان فارسی…………………………………………………………………………………………………………..54
4-9-    کارهای آینده    58
مراجع و منابع    59

 

فهرست الگوریتم ها

ALGORITHM 1 DOCUMENTS_TO_MODEL    33
ALGORITHM 2 DOCUMENTS_TO_MODEL2    35
ALGORITHM 3 POLARITY_FILTER    40

 

فهرست تصاویر

شکل 1-1 دسته بندی متون    5
شکل 1-2 تحلیلگر احساس در سطح کلمه    7
شکل 1-3 تحلیلگر احساس در سطح جمله    7
شکل 1-4 تحلیلگر احساس در سطح سند    8
شکل 2-1 مهمترین الگوریتم های انتخاب خصیصه تک متغیره    19
شکل 2-2 مهمترین روش های انتخاب خصیصه چند متغیره    21
شکل 3-1 SENTIWORDNET    22
شکل 3-2 شمای کلی روش پیشنهادی اول    26
شکل 3-3 شمای پیش پردازش اسناد    27
شکل3-4 برچسب گذار استنفورد    30
شکل3-5 مجموعه خصیصه‌های پیشنهادی برای تحلیل احساس    32
شکل 3-6 شمای کلی روش پیشنهادی دوم    36
شکل 3-7 شمای کلی روش سوم.    38
 شکل3-8  شمای کلی روش پیشنهادی    43
شکل3-9 برچسب گذار زبان فارسی    44
شکل3-10 مجموعه خصیصه‌های پیشنهادی برای تحلیل احساس متون فارسی    45

فهرست جداول
جدول 2-1 مجموعه خصیصه‌ها N-GRAM و مثال برای هر خصیصه    15
جدول 2-2 مجموعه کاملی از خصیصه ها N-GRAM    16
جدول 3-1 لیست STOPWORDS    28
جدول 3-2 مثال برای رفع ابهام با استفاده از برچسب ادات سخن    31
جدول 3-3 کلمات هم معنای GREAT    35
جدول 3-3 محاسبه تفاضل نسبی پلاریتی کلمات    39
جدول 3-5  مثال خصیصه استخراج شده از متن.    45
جدول 4-1 مجموعه داده های مورد استفاده در این رساله    49
جدول 4-2 تعداد خصیصه‌های پس از اعمال الگوریتم انتخاب خصیصه    50
جدول 4-3 مقایسه روش های پیشنهادی    50
جدول 4-4 مقایسه نتایج روش پیشنهادی با روش پیشین    52
جدول 4-5 تعداد کل خصیصه ها بدون اعمال الگوریتم انتخاب خصیصه    53
جدول 4-6 مقایسه نتایج روش پیشنهادی با روش ارائه شده توسط عباسی و همکارانش    54
جدول 4-7 مقایسه نتایج روش پیشنهادی با روش ارائه شده توسط آگاروال و میتال.    54
جدول4-8- نتایج طبقه‌بندی متون فارسی    57

 

 
فصل اول پیشگفتار

1-1-    مقدمه
برخی نویسندگان داده کاوی را به عنوان ابزاری برای جستجو کردن اطلاعات سودمند در حجم زیادی از داده ها تعریف می کنند. برای انجام فرایند داده کاوی با زمینه های گوناگون تحقیقی مواجه می‌شویم، مانند پایگاه داده، یادگیری ماشین و آمار. پایگاه داده‌ها برای تحلیل کردن حجم زیادی از داده‌ها ضروری هستند. یادگیری ماشین، یک ناحیه هوش مصنوعی است که با ایجاد تکنیک‌هایی امکان یادگیری به وسیله تحلیل مجموعه‌های داده‌ای را به کامپیوترها می‌دهند. تمرکز  این روش‌ها روی داده سمبولیک است و با آنالیز داده‌های تجربی سر و کار دارد. پایه آن تئوری آماری است. در این تئوری عدم قطعیت و شانس به وسیله تئوری احتمال مدل می‌شوند. امروزه بسیاری از روش‌های آماری در زمینه داده کاوی استفاده می‌شوند. می‌توان گفت که متن کاوی از تکنیک‌های بازیابی اطلاعات، استخراج اطلاعات همچنین پردازش کردن زبان طبیعی استفاده می‌کند و آن‌ها را به الگوریتم‌ها و متدهای داده کاوی، یادگیری ماشین و آماری مرتبط می‌کند. با توجه به ناحیه‌های تحقیق گوناگون، بر هر یک از آن‌ها می‌توان تعاریف مختلفی از متن کاوی در نظر گرفت در ادامه برخی از این تعاریف بیان می‌شوند:
متن کاوی = استخراج اطلاعات: در این تعریف متن کاوی متناظر با استخراج اطلاعات در نظر گرفته می‌شود (استخراج واقعیت‌ها از متن).
متن کاوی = کشف داده متنی: متن کاوی را می‌توان به عنوان متدها و الگوریتم‌هایی از فیلدهای یادگیری ماشین و آماری برای متن‌ها با هدف پیدا کردن الگوهای مفید در نظر گرفت. برای این هدف پیش پردازش کردن متون ضروری است. در بسیاری از روش‌ها، متدهای استخراج اطلاعات، پردازش کردن زبان طبیعی یا برخی پیش پردازش‌های ساده برای استخراج داده از متون استفاده می‌شود، سپس می‌توان الگوریتم‌های داده کاوی را بر روی داده‌های استخراج شده اعمال کرد.
متن کاوی = فرایند استخراج دانش: که در بخش قبلی به طور کامل توضیح داده شده است و در اینجا دیگر بیان نمی‌شود. در این تحقیق ما بیشتر متن کاوی را به عنوان کشف داده متنی در نظر می‌گیریم و بیشتر بر روی روش‌های استخراج الگوهای مفید از متن برای دسته‌بندی مجموعه‌ های متنی یا استخراج اطلاعات مفید، تمرکز می‌کنیم.
  در دنياي کنوني مشکل کمبود اطلاعات نيست، بلکه مشکل کمبود دانشي است که از اين اطلاعات مي توان بدست آورد. ميليونها صفحه ي وب، ميليونها کلمه در کتابخانه‌هاي ديجيتال و هزاران صفحه اطلاعات در هر شرکت، تنها چند دست از اين منابع اطلاعاتي هستند. اما نمي‌توان به طور مشخص منبعي از دانش را در اين بين معرفي کرد. دانش خلاصه‌ي اطلاعات است و نيز نتيجه گيري و حاصل فکر و تحليل بر روي اطلاعات.  
داده کاوي،  يک روش بسيار کارا براي کشف اطلاعات از داده‌هاي ساختيافته‌اي که در جداول نگهداري مي‌شوند، است. داده کاوي، الگوها را از تراکنش‌ها،  استخراج مي‌کند، داده را گروه‌بندي مي‌کند و نيز آنرا دسته‌بندي مي‌کند. بوسيله‌ي داده کاوي مي‌توانيم به روابط ميان اقلام داده‌اي که پایگاه داده را پر کرده‌اند، پي ببريم. در عين حال ما با داده کاوي مشکلي داريم و آن عدم وجود عاميت در کاربرد آن است. بيشتر دانش ما اگر به صورت غير ديجيتال نباشند، کاملاً غير ساختيافته اند. کتابخانه‌هاي ديجيتال، اخبار، کتابهاي الکترونيکي، بسياري از مدارک مالي، مقالات علمي و تقريباً هر چيزي که شما مي‌توانيد در داخل وب بيابيد، ساختيافته نيستند. در نتيجه ما نمي‌توانيم آموزه‌هاي داده کاوي را در مورد آنها به طور مستقيم استفاده کنيم. با اين حال، سه روش اساسي در مواجهه با اين حجم وسيع از اطلاعات غير ساختيافته وجود دارد که عبارتند از: بازيابي اطلاعات،  استخراج اطلاعات و پردازش زبان طبیعی.  
بازیابی اطلاعات: اصولاً مرتبط است با بازيابي مستندات و مدارک. کار معمول دربازیابی اطلاعات اين است که با توجه به نياز مطرح شده از سوي کاربر، مرتبط ترين متون و مستندات و يا در واقع  بقچه‌ي کلمه را ازميان  ديگر مستندات يک مجموعه بيرون بکشد. اين يافتن دانش نيست بلکه تنها آن بقچه‌اي از کلمات را که به نظرش مرتبط‌تر به نياز اطلاعاتي جستجوگر است را به او تحويل مي‌دهد. اين روش به واقع دانش و حتي اطلاعاتي را برايمان به ارمغان نمي‌آورد.
پردازش زبان طبیعی: هدف کلی پردازش زبان طبیعی رسیدن به یک درک بهتر از زبان طبیعی توسط کامپیوترهاست. تکنیک‌های مستحکم و ساده‌ای برای پردازش کردن سریع متن به کار می‌روند. همچنین از تکنیک‌های آنالیز زبان شناسی  نیز برای پردازش کردن متن استفاده می‌شود.
  استخراج اطلاعات: هدف روش‌های استخراج اطلاعات، استخراج اطلاعات خاص از سندهای متنی است. استخراج اطلاعات مي‌تواند به عنوان يک فاز پيش پردازش در متن‌کاوی بکار برود. استخراج اطلاعات عبارتند از نگاشت کردن متن‌های زبان طبیعی (مثلا گزارش‌ها، مقالات journal، روزنامه‌ها، ایمیل‌ها، صفحات وب، هر پایگاه داده متنی و…..) به یک نمایش ساختیافته و از پیش تعریف شده یا قالب‌هایی که وقتی پر می‌شوند، منتخبی از اطلاعات کلیدی از متن اصلی را نشان می‌دهند. یکبار اطلاعات استخراج شده و سپس اطلاعات می‌توانند در پایگاه داده برای استفاده‌های آینده، ذخیره شوند.

1-2-    کاربردهای متن کاوی
در این قسمت تعدادی از کاربردهای متن‌کاوری را بیان خواهیم کرد. امروزه با وجود حجم زیادی از اطلاعات متنی، متن‌کاوی از جمله روش های تحقیقی-تجاری می‌باشد که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همه شرکت‌های تجاری، تولید کنندگان کالاها، ارائه کنندگان خدمات و سیاست‌مداران قادرند با بهره‌گیری از فرایند متن‌کاوی دانش مفیدی را به عنوان بازخورد از کالا، خدمات و عملکرد خود دریافت کنند.  از جمله کاربردهای متن کاوی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:     
 1.شناساییspam: آنالیز کردن عنوان و محتوای یک ایمیل دریافتی، برای تشخیص اینکه آیا ایمیل می‌تواند spam باشد یاخیر.
2 .نظارت :یعنی نظارت کردن رفتار شخص یا گروهی از انسان‌ها به صورت پنهان. پروژه‌ای به نام ENCODA تلفن، اینترنت و دیگر وسایل ارتباطی را برای شناسایی تروریسم نظارت می‌کند.
3. شناسایی نامهای مستعار: نام‌های مستعار در مراقبت‌های پزشکی برای شناسایی تقلب‌ها آنالیز می‌شوند. برای مثال یک صورت حساب ممکن هست با نام John Smith، J. Smith و Smith, John ارائه شود. از این طریق یا با استفاده از روش‌های دیگری مطالبه کنندگان امکان سوءاستفاده را خواهند یافت و مطالبات حق بیمه زیادی تحت نام‌های مستعار مختلف دریافت می‌کنند. استفاده از متن‌کاوی برای تشخیص این نام‌های مستعار می‌تواند در یافتن تقلب به شرکت‌های بیمه کمک فراوانی کند.
4.خلاصه سازی: منظور از خلاصه سازي، روند استخراج و ارائه مجموعه‌اي مفاهيم پايه‌اي از متن، تنها در چند خط است. اين کار مي‌تواند بررسي محتويات مستندات را براي کاربران ساده‌تر کند و آنها را در مسير رسيدن به آنچه نياز دارند، سرعت بخشد.
5. روابط میان مفاهیم: از جمله واقعيتهايي که مي توان از يک مجموعه متون دريافت، ارتباط و وابستگي برخی مفاهيم با مفاهيم ديگراست. اين واقعيات به طور مثال مي‌تواند بگويد که پديدار شدن بعضي کلمات ممکن است که وابسته باشد به  ظاهر شدن بعضي ديگر از کلمات. منظور اين است که هرگاه مجموعه ي اول کلمات را ببينيم، مي‌توانيم انتظار داشته باشيم که مجموعه‌ي دوم لغات را نيز در ادامه مشاهده خواهیم کرد. اين مفهوم نيز از داده کاوي در ديتابيس به امانت گرفته شده است.
6. یافتن وتحلیل رفتارها: برای شرح این کاربرد فرض کنيد که مدير يک کمپاني تجاري هستيد. مشخصاً شما بايد همواره بر فعاليتهاي رقيبانتان نظارت داشته باشيد. اين مي‌تواند هر نوع اطلاعاتي باشد که شما از اخبار، معاملات بورس و يا از مستندات توليد شده  توسط همان کمپاني رقيب گرفته‌ايد. امروزه اطلاعات به طور فزآينده‌اي در حال افزايش است، مديريت تمامي اين منابع داده‌اي قطعاً تنها به کمک چشمان ممکن نيست. متن‌کاوی اين امکان را مي‌دهد که به طور اتوماتيک رفتارها و تغييرات جديد را بيابيد.  در واقع آنچه اصولاً بايد از متن‌کاوي انتظار برود اين است که به شما بگويد چه اخباري در ميان گستره‌اي از اخبار به آنچه مي خواهيد مرتبط است و در اين ميان کدام خبر جديداست، چه پيشرفتهايي در زمينه‌ي کاري شما صورت مي گيرد و علايق و رفتارهای فعلي چگونه است و با چه روندي تغيير مي‌کند. با استفاده از اين اطلاعات، مديران قادرند از اطلاعات کشف شده براي بررسي وضعيت رقيب سود جويند.
7. تحلیل احساس : در این کاربرد هدف از متن کاوی تشخیص احساس نویسنده متن است. درجه رضایت یا خوشحالی و ناراحتی نویسنده تشخیص داده می‌شود. این رساله به بررسی متن کاوی به منظور تحلیل احساس موجود در متون خواهد پرداخت، لذا در ادامه با جزئیات بیشتری تحلیل احساس در متون را بررسی خواهیم کرد.
همه اطلاعات متنی را می‌توان به دو دسته:حقایق  و عقاید  دسته بندی کرد. حقایق عبارات علمی‌ و عملی درباره موجودیت‌ها، رویدادها و ویژگی‌های آنها هستند که بصورت عینی و واقعی در دنیای بیرون وجود دارند یا به وقوع پیوسته‌اند. عقاید عبارات غیر عینی و ذهنی هستند که نظرات، ارزیابی‌ها یا احساسات افراد را درباره یک موجودیت، رویداد و ویژگی‌های آنها بیان می‌کنند [23]. شکل 1-1 مثالی را برای هر کدام بیان میکند. در این رساله تنها به یک جنبه از این مفهوم یعنی احساسات خواهیم پرداخت.

 

 

           

پاورپوینت ارائه یک روش کنترلی جدید برای مبدلهای ماتریسی به روش مستقیم جهت کنترل توان و جریان ریزشبکه

پاورپوینت ارائه یک روش کنترلی جدید برای مبدلهای ماتریسی به روش مستقیم جهت کنترل توان و جریان ریزشبکه

دانلود   ارائه یک روش کنترلی جدید برای مبدل های ماتریسی به روش مستقیم جهت کنترل توان و جریان ریزشبکه،
در قالب ppt و در 54 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه
ریزشبکه و کاربرد مبدل های قدرت در ریزشبکه
روش های کلیدزنی مبدل های ماتریسی
استراتژی کنترلی برای نامتعادلی و کنترل توان مبدل ماتریسی غیرمربع
شبیه سازی و ارائه نتایج
جمع بندی و پیشنهادات

توضیحات:
موضوع فوق تمامی زمینه های الکترونیک قدرت و سیستم های قدرت و کنترل را پوشش می دهد. برای افرادی که برای پروژه های خود نیاز به موضوع جدید و بروز هستند، از این فایل می توانن استفاده کنند. این موضوع از یک مبدل جدید برای اولین بار در سیستم ریزشبکه مورد استفاده قرار گرفته است.

 

پاورپوینت-شاتکریت بتن بدون قالب بندی جهت ترمیم و بهسازی سازه ها- در 50 اسلاید-powerpoin-ppt

پاورپوینت-شاتکریت بتن بدون قالب بندی جهت ترمیم و بهسازی سازه ها- در 50 اسلاید-powerpoin-ppt

شاتکریت را می توان به عنوان بتن یا ملاتی که از طریق شیلنگهای لاستیکی حمل شده و با استفاده از هوای فشرده با سرعت زیاد به سطح مورد نظر پاشیده می شود، تعریف کرد.
اولین کاربرد شاتکریت به سال ۱۹۰۹ میلادی بر می گردد که در آن زمان تحت عنوان گونیت نامیده می شد و به کمک دستگاهی موسوم به تفنگ سیمان به کار می رفت.
در سال ۱۹۱۴ برای اولین بار شاتکریت در یک معدن آزمایشی در ایالات متحده آمریکا مورد استفاده قرار گرفت . پس از آن این سیستم برای پوشش سطوح سنگها و حفاظت آنها در برابر هوازدگی و گاه نیز به عنوان سیستم نگهداری موقتی به کار رفت . از آنجا که شاتکریت به صورت ورقه هایی از سنگ زیرین جدا می شد ، لذا به عنوان یک سیستم نگهداری اصلی چندان مورد توجه واقع نشد. از جمله امتیازات شاتکریت آن است که سطوح ناهموار حفریات زیرزمینی را می پو شانند و به شکل یک سطح نسبتا صاف در می آورد. البته شاتکریت همراه با پیچ سنگ ، به عنوان سیستم نگهداری بسیاری از تونلها به کار رفته است.
در سالهای اخیر کاربرد شاتکریت در معادن زیرزمینی ، نگهداری حفریات دائمی از قبیل جاده های مورب ، راهروهای اصلی حمل و نقل ، ایستگاههای چاه و حجره های زیرزمینی سنگ شکن است . بازسازی پیچ سنگها و توری های متداول در سیستم نگهداری ممکن است مشکل ساز و گران باشد. تعداد حفریات زیرزمینی که بلافاصله بعد از حفاری شاتکریت می شوند روبه فزونی است. مسلح ساختن شاتکریت با الیاف فولادی یکی از مهمترین عوامل در گسترش کاربرد شاتکریت است زیرا کار طاقت فرسای نصب توری را کاهش می دهد.
آزمایشات و تجربیات اخیر نشان داده است که شاتکریت در شرایط ترکش سنگ ملایم بسیار موثر است . اگر چه نتایج این مطالعات برای نتیجه گیری قطعی در این زمینه هنوز زود است ولی علائم موجود بیانگر آن است که در آینده در مورد کاربرد شاتکریت توجه جدی تری خواهد شد.
به طور کلی شاتکریت نوعی بتن مرکب از سیمان ، ماسه و خرده سنگ است که به کمک هوای فشرده اجرا خواهد شد و در اثر سرعت زیاد به صورت دینامیکی فشرده می شود .

شاتکریت را می‌توان به عنوان بتن یا ملاتی که از طریق شیلنگهای لاستیکی حمل شده وبا استفاده از هوای فشرده و با سرعت زیاد به سطح مورد نظر پاشیده می‌شود،تعریف کرد.

اولین کاربرد شاتکریت به سال 1909 میلادی برمی‌گردد که درآن زمان تحت عنوان گونیت نامیده می‌شد و به کمک دستگاهی موسوم به تفنگ سیمان به کار می‌رفت.

در سال 1914 برای اولین بار شاتکریت در یک معدنآزمایشی در ایالات متحده آمریکا مورد استفاده قرار گرفت.

پس از آن اینسیستم برای پوشش سطوح سنگها و حفاظت آنها در برابر هوازدگی و گاه نیز بعنوان سیستم نگهداری موقتی به کار مي‌رفت.

در اين سال كارلاكلي دستگاهي براي پاشيدن مخلوط ماسه و سيمان ساخت و آنرا  گانايت ناميد.

و بعدها نامهايي چون گان گريت، پنو كريت، بلاست كريت و جت كريت بكار برده شده است.

اما در سال 1930 واژه شاتکریت از طرف انجمن مهندسين راه و ساختمان آمريكا بكار برده شد و تاكنون مورداستفاده قرارمي‌گيرد.

 

 تعريف شاتكريت از نظر مؤسسه بين المللي ACI

شاتکریت عبارتست از ملات يا بتني كه با فشار و سرعت بالا به سطح مورد نظر پاشيده مي‌شود.

از آنجا که شاتکریت به صورت ورقه‌هایی از سنگ زیرین جدا می‌شد، لذا بعنوان یک سیستم نگهداری اصلی چندانمورد توجه واقع نشد.

از جمله امتیازات شاتکریت آن است که سطوح ناهموارحفریات زیر زمینی را می‌پوشانند و به شکل یک سطح نسبتاً صاف در می‌آورد .

البته شاتکریت همراه با پیچ سنگ، بعنوان سیستم نگهداری بسیاری ازتونل‌ها به کار رفته است.

در سالهای اخیر، کاربرد شاتکریت در معادنزیر زمینی، نگهداری حفریات دائمی از قبیل جاده‌های مورب، راهروهای اصلیحمل و نقل، ایستگاههای چاه و حجره‌های زیر زمینی سنگ شکن است.

بازسازیپیچ سنگها و توریهای متداول در سیستم نگهداری ممکن است مشکل ساز و گرانباشد. تعداد حفریات زیر زمینی که بلافاصله بعد از حفاری شاتکریت می‌شوند

 رو به فزونی است. مسلح ساختن شاتکریت با الیاف فولادی یکی از مهمترین عواملدر گسترش کاربرد شاتکریت است زیرا کار طاقت فرسای نصب توری را کاهش می‌دهد.

آزمایشاتو تجربیات اخیر نشان داده است که شاتکریت در شرایط ترکش سنگ ملایم بسیارمؤثر است.

اگرچه نتایج این مطالعات برای نتیجه گیری قطعی در این زمینههنوز زود است ولی علائم موجود بیانگر آن است که در آینده در مورد  کاربرد شاتکریت توجه جديتري خواهد شد.

بطور کلی شاتکریت نوعی بتن مرکب از سیمان، ماسه و خرده سنگ است که به کمک هوای فشرده اجرا مي‌شودودراثرسرعت زیاد به صورت دینامیکی فشرده می‌شود .

(کتاب تونل سازی نوشته حسن مدنی)

  شاتكريت امروزه در دنيا به دو صورت مورد استفاده قرار مي‌گيرد:

 1. شاتكريت مخلوط خشكDry Mix Shot Crete
 2. شاتكريت مخلوط تر      Wet Mix Shot Crete

شاتکریت را می‌توان به عنوان بتن یا ملاتی که از طریق شیلنگهای لاستیکی (وبعضا دیده شده لوله‌های فلزی) حمل شده و با استفاده از هوای پرفشار و با سرعت زیاد به سطح مورد نظر پاشیده می‌شود، تعریف کرد.

 اولین کاربرد شاتکریت به سال 1909 میلادی برمی‌گردد که در آن زمان تحت عنوان گونیت نامیده می‌شد و به کمک دستگاهی موسوم به تفنگ سیمان به کار می‌رفت.

در سال 1914 برای اولین بار شاتکریت در یک معدن آزمایشی در ایالات متحده آمریکا مورد استفاده قرار گرفت.

پس از آن این سیستم برای پوشش سطوح سنگها و حفاظت آنها در برابر هوازدگی و گاه نیز بعنوان سیستم نگهداری موقتی به کار می‌رفت.

در این سال کارل اکلی دستگاهی برای پاشیدن مخلوط ماسه و سیمان ساخت و آنرا گانایت نامید.

و بعدها نامهایی چون گان گریت، پنو کریت، بلاست کریت و جت کریت بکار برده شده است.

اما در سال 1930 واژه شاتکریت از طرف انجمن مهندسین راه و ساختمان آمریکا بکار برده شد و تاکنون مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

تعریف شاتکریت از نظر مؤسسه بین المللی ACI

شاتکریت عبارتست از ملات یا بتنی که با فشار و سرعت بالا به سطح مورد نظر پاشیده می‌شود.

از آنجا که شاتکریت به صورت ورقه‌هایی از سنگ زیرین جدا می‌شد، لذا بعنوان یک سیستم نگهداری اصلی چندان مورد توجه واقع نشد.

از جمله امتیازات شاتکریت آن است که سطوح ناهموار حفریات زیر زمینی را می‌پوشانند و به شکل یک سطح نسبتاً صاف در می‌آورد .

البته شاتکریت همراه با پیچ سنگ، بعنوان سیستم نگهداری بسیاری از تونل‌ها به کار رفته است.

در سالهای اخیر، کاربرد شاتکریت در معادن زیر زمینی، نگهداری حفریات دائمی‌از قبیل جاده‌های مورب، راهروهای اصلیحمل و نقل، ایستگاههای چاه و حجره‌های زیر زمینی سنگ شکن است.

 

                 

پاورپوینت شاتکریت بتن بدون قالب بندی جهت ترمیم و بهسازی سازه ها

پاورپوینت شاتکریت بتن بدون قالب بندی جهت ترمیم و بهسازی سازه ها
شاتکریت را می توان به عنوان بتن یا ملاتی که از طریق شیلنگهای لاستیکی حمل شده و با استفاده از هوای فشرده با سرعت زیاد به سطح مورد نظر پاشیده می شود، تعریف کرد.
اولین کاربرد شاتکریت به سال ۱۹۰۹ میلادی بر می گردد که در آن زمان تحت عنوان گونیت نامیده می شد و به کمک دستگاهی موسوم به تفنگ سیمان به کار می رفت.
در سال ۱۹۱۴ برای اولین بار شاتکریت در یک معدن آزمایشی در ایالات متحده آمریکا مورد استفاده قرار گرفت . پس از آن این سیستم برای پوشش سطوح سنگها و حفاظت آنها در برابر هوازدگی و گاه نیز به عنوان سیستم نگهداری موقتی به کار رفت . از آنجا که شاتکریت به صورت ورقه هایی از سنگ زیرین جدا می شد ، لذا به عنوان یک سیستم نگهداری اصلی چندان مورد توجه واقع نشد. از جمله امتیازات شاتکریت آن است که سطوح ناهموار حفریات زیرزمینی را می پو شانند و به شکل یک سطح نسبتا صاف در می آورد. البته شاتکریت همراه با پیچ سنگ ، به عنوان سیستم نگهداری بسیاری از تونلها به کار رفته است.
در سالهای اخیر کاربرد شاتکریت در معادن زیرزمینی ، نگهداری حفریات دائمی از قبیل جاده های مورب ، راهروهای اصلی حمل و نقل ، ایستگاههای چاه و حجره های زیرزمینی سنگ شکن است . بازسازی پیچ سنگها و توری های متداول در سیستم نگهداری ممکن است مشکل ساز و گران باشد. تعداد حفریات زیرزمینی که بلافاصله بعد از حفاری شاتکریت می شوند روبه فزونی است. مسلح ساختن شاتکریت با الیاف فولادی یکی از مهمترین عوامل در گسترش کاربرد شاتکریت است زیرا کار طاقت فرسای نصب توری را کاهش می دهد.
آزمایشات و تجربیات اخیر نشان داده است که شاتکریت در شرایط ترکش سنگ ملایم بسیار موثر است . اگر چه نتایج این مطالعات برای نتیجه گیری قطعی در این زمینه هنوز زود است ولی علائم موجود بیانگر آن است که در آینده در مورد کاربرد شاتکریت توجه جدی تری خواهد شد.
به طور کلی شاتکریت نوعی بتن مرکب از سیمان ، ماسه و خرده سنگ است که به کمک هوای فشرده اجرا خواهد شد و در اثر سرعت زیاد به صورت دینامیکی فشرده می شود .

شاتکریت را می‌توان به عنوان بتن یا ملاتی که از طریق شیلنگهای لاستیکی حمل شده وبا استفاده از هوای فشرده و با سرعت زیاد به سطح مورد نظر پاشیده می‌شود،تعریف کرد.

اولین کاربرد شاتکریت به سال 1909 میلادی برمی‌گردد که درآن زمان تحت عنوان گونیت نامیده می‌شد و به کمک دستگاهی موسوم به تفنگ سیمان به کار می‌رفت.

در سال 1914 برای اولین بار شاتکریت در یک معدنآزمایشی در ایالات متحده آمریکا مورد استفاده قرار گرفت.

پس از آن اینسیستم برای پوشش سطوح سنگها و حفاظت آنها در برابر هوازدگی و گاه نیز بعنوان سیستم نگهداری موقتی به کار مي‌رفت.

در اين سال كارلاكلي دستگاهي براي پاشيدن مخلوط ماسه و سيمان ساخت و آنرا گانايت ناميد.

و بعدها نامهايي چون گان گريت، پنو كريت، بلاست كريت و جت كريت بكار برده شده است.

اما در سال 1930 واژه شاتکریت از طرف انجمن مهندسين راه و ساختمان آمريكا بكار برده شد و تاكنون مورداستفاده قرارمي‌گيرد.

 تعريف شاتكريت از نظر مؤسسه بين المللي ACI

شاتکریت عبارتست از ملات يا بتني كه با فشار و سرعت بالا به سطح مورد نظر پاشيده مي‌شود.

از آنجا که شاتکریت به صورت ورقه‌هایی از سنگ زیرین جدا می‌شد، لذا بعنوان یک سیستم نگهداری اصلی چندانمورد توجه واقع نشد.

از جمله امتیازات شاتکریت آن است که سطوح ناهموارحفریات زیر زمینی را می‌پوشانند و به شکل یک سطح نسبتاً صاف در می‌آورد .

البته شاتکریت همراه با پیچ سنگ، بعنوان سیستم نگهداری بسیاری ازتونل‌ها به کار رفته است.

در سالهای اخیر، کاربرد شاتکریت در معادنزیر زمینی، نگهداری حفریات دائمی از قبیل جاده‌های مورب، راهروهای اصلیحمل و نقل، ایستگاههای چاه و حجره‌های زیر زمینی سنگ شکن است.

بازسازیپیچ سنگها و توریهای متداول در سیستم نگهداری ممکن است مشکل ساز و گرانباشد. تعداد حفریات زیر زمینی که بلافاصله بعد از حفاری شاتکریت می‌شوند

رو به فزونی است. مسلح ساختن شاتکریت با الیاف فولادی یکی از مهمترین عواملدر گسترش کاربرد شاتکریت است زیرا کار طاقت فرسای نصب توری را کاهش می‌دهد.

آزمایشاتو تجربیات اخیر نشان داده است که شاتکریت در شرایط ترکش سنگ ملایم بسیارمؤثر است.

اگرچه نتایج این مطالعات برای نتیجه گیری قطعی در این زمینههنوز زود است ولی علائم موجود بیانگر آن است که در آینده در مورد کاربرد شاتکریت توجه جديتري خواهد شد.

بطور کلی شاتکریت نوعی بتن مرکب از سیمان، ماسه و خرده سنگ است که به کمک هوای فشرده اجرا مي‌شودودراثرسرعت زیاد به صورت دینامیکی فشرده می‌شود .

(کتاب تونل سازی نوشته حسن مدنی)

شاتكريت امروزه در دنيا به دو صورت مورد استفاده قرار مي‌گيرد:

شاتكريت مخلوط خشكDry Mix Shot Crete
شاتكريت مخلوط تر Wet Mix Shot Crete
شاتکریت را می‌توان به عنوان بتن یا ملاتی که از طریق شیلنگهای لاستیکی (وبعضا دیده شده لوله‌های فلزی) حمل شده و با استفاده از هوای پرفشار و با سرعت زیاد به سطح مورد نظر پاشیده می‌شود، تعریف کرد.

اولین کاربرد شاتکریت به سال 1909 میلادی برمی‌گردد که در آن زمان تحت عنوان گونیت نامیده می‌شد و به کمک دستگاهی موسوم به تفنگ سیمان به کار می‌رفت.

در سال 1914 برای اولین بار شاتکریت در یک معدن آزمایشی در ایالات متحده آمریکا مورد استفاده قرار گرفت.

پس از آن این سیستم برای پوشش سطوح سنگها و حفاظت آنها در برابر هوازدگی و گاه نیز بعنوان سیستم نگهداری موقتی به کار می‌رفت.

در این سال کارل اکلی دستگاهی برای پاشیدن مخلوط ماسه و سیمان ساخت و آنرا گانایت نامید.

و بعدها نامهایی چون گان گریت، پنو کریت، بلاست کریت و جت کریت بکار برده شده است.

اما در سال 1930 واژه شاتکریت از طرف انجمن مهندسین راه و ساختمان آمریکا بکار برده شد و تاکنون مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 تعریف شاتکریت از نظر مؤسسه بین المللی ACI

شاتکریت عبارتست از ملات یا بتنی که با فشار و سرعت بالا به سطح مورد نظر پاشیده می‌شود.

از آنجا که شاتکریت به صورت ورقه‌هایی از سنگ زیرین جدا می‌شد، لذا بعنوان یک سیستم نگهداری اصلی چندان مورد توجه واقع نشد.

از جمله امتیازات شاتکریت آن است که سطوح ناهموار حفریات زیر زمینی را می‌پوشانند و به شکل یک سطح نسبتاً صاف در می‌آورد .

البته شاتکریت همراه با پیچ سنگ، بعنوان سیستم نگهداری بسیاری از تونل‌ها به کار رفته است.

در سالهای اخیر، کاربرد شاتکریت در معادن زیر زمینی، نگهداری حفریات دائمی‌از قبیل جاده‌های مورب، راهروهای اصلیحمل و نقل، ایستگاههای چاه و حجره‌های زیر زمینی سنگ شکن است.

بررسی سیستم عامل تحت وب سازمانی راه ­حلی جهت یکپارچه­ سازی سیستم­های اطلاعاتی سازمان، مبتنی بر رایان

بررسی سیستم عامل تحت وب سازمانی راه ­حلی جهت یکپارچه­ سازی سیستم­های اطلاعاتی سازمان، مبتنی بر رایان
فرمت فایل اصلی : doc

عنوان/ موضوع:سیستم عامل تحت وب سازمانی راه ­حلی جهت یکپارچه­ سازی سیستم­های اطلاعاتی سازمان، مبتنی بر رایانش ابری

تعداد صفحه :173

چکیده:

امروزه در سازمان‌های بزرگ سیستم‌های اطلاعاتی و برنامه‌های کاربردی، نقش تعیین­­ کننده‌ای در مدیریت راهبردی، مدیریت ‌منابع، عملکرد بهینه سازمان و… ایفا می‌کنند. از این­رو برنامه‌های کاربردی متعدد، با کاربردها و کارکردهای گوناگون و متفاوت در بستر عملیاتی شعب متفاوت سازمان‌ها به صورت توزیع‌شده به­وجود آمده­­ است، از طرفی کاربران بسیاری اعم از مشتریان، پیمانکاران، شرکای‌تجاری و کارمندان مختلف در واحدهای گوناگون ستادی و صفی سازمان وجود دارند که با توجه به جایگاه، مسئولیت و وظایف خود می‌بایست مخاطب یک یا چند برنامه‌ی‌کاربردی شوند و به طبع تولید­کننده و یا استفاده­کننده­ از داده‌ها و اطلاعات آن‌ها باشند. بنابراین به وجود آوردن یک سیستم مدیریت متمرکز بر روی کانال­های ارتباطی مدرن مانند خطوط تلفن، موبایل، اینترنت، شبکه‌های ماهواره‌ای و غیره جهت دسترسی به سیستم مرکزی مستلزم یک نظام اشتراکی است.

راهکار پیشنهادی به­عنوان یک دروازه یکپارچه­ کننده مسیر ورود و اعمال مکانیزم­های سرویس‌دهی به خواسته‌های کاربران از طریق یک کانال واحد می‌باشد که ویژگی‌های موجود در سیستم‌­عامل‌های تحت­وب و مفاهیم و قابلیت‌های مطرح در رایانش ابری این راه‌حل را قادر به انجام این عمل می‌نماید. همچنین راهکار پیشنهادی، موجب یکپارچگی در سطح واسط‌کاربری و کنترل­دسترسی شده و با بهره‌گیری از یک سکو به عنوان سرویس می­تواند به­عنوان یک لایه یکپارچه­­کننده بر روی سیستم­های جزیره‌ای سازمان قرار گرفته و بخصوص در مواقعی که ارتباط میان آنها برای انجام یک خواسته ضرورت دارد، درخواست­های مشتری را به­صورت صحیح و کنترل شده مدیریت نماید.

در ادامه ابتدا به بررسی ادبیات موضوع در چند حوزه مفاهیم اولیه سیستم­های اطلاعاتی، رایانش ابری و سیستم­عامل تحت­وب پرداخته و سپس کارهای انجام شده در این زمینه ­ها را بررسی می­نماییم. در فصول آتی رویکرد مورد استفاده در تحقیق مطرح شده و سپس راهکار پیشنهادی را ارائه می­دهیم. نهایتا راهکار پیشنهادی در قالب یک مطالعه موردی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و از دیدگاه­های مناسب ارزیابی شده است. و در ادامه نتایج تحقیق و کارهای آتی بیان شده است.

مقدمه

به وجود آوردن یک سیستم مدیریت متمرکز بر روی کانالهای ارتباطی مدرن مانند خطوط تلفن، موبایل، اینترنت، شبکه‌های ماهواره‌ای و غیره جهت دسترسی به سیستم مرکزی مستلزم یک نظام اشتراکی است.

این­ راه‌حل به­عنوان یک دروازه امن، یکپارچه­کننده مسیر ورود و اعمال مکانیزم­های سرویس‌دهی به خواسته‌های مختلف کاربران از طریق یک کانال واحد می‌باشد، که ویژگی‌های موجود در سیستم‌عامل‌های تحت­ وب و مفاهیم و قابلیت‌های مطرح در رایانش ابری، ما را قادر به انجام این عمل می‌نماید. همچنین این راه‌حل، به واسطه‌ی استفاده از چهارچوب واسط‌کاربر ExtJS در سیستم‌عامل‌ تحت وب موجب یکپارچگی در سطح واسط‌کاربری و کنترل دسترسی شده و با بهره‌گیری از یک سکو به عنوان سرویس که می‌تواند با در بر­گرفتن تطبیق­دهنده­های مناسب در لایه ارتباط با سیستم مرکزی یا مجموعه سیستم‌های فرعی، به­عنوان یک لایه یکپارچه­کننده بر روی سیستم­های جزیره‌ای سازمان قرار گیرد.

این راه‌حل همچنین برای کلیه سازمان­هایی که تمایل دارند برنامه‌های کاربردی و سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه‌ای در اختیار داشته باشند و از طریق کانال­های متفاوت به ارائه خدمات و ایجاد روابط­ اطلاعاتی با مشتریان بر روی سیستمهای اطلاعاتی خود بپردازند، کمک شایانی می­نماید.

از مزایای آن می­توان، به حداقل رساندن نیاز به تغییرات در سیستم­های مرکزی، دریافت خدمات یکسان از طریق هر کانال صرف نظر از اینکه مشتری در کدام یک از سیستم­های مرکزی تعریف شده باشد، افزایش امنیت، بهبود مدیریت اطلاعات، دسترس­پذیری از هر نقطه مکانی به برنامه‌های کاربردی، دسترسی یکپارچه کاربران به برنامه‌های کاربردی، ایجاد یک واسط‌کاربری کاربرپسند و واحد و … را نام برد .

ساختار این پایان نامه بدین شرح می­باشد که در بخش‌دوم به تعاریف تکنولوژی‌ها و مفاهیم مرتبط مورد استفاده خواهیم پرداخت، در بخش‌سوم تعریف مسئله و ضرورت موضوع را بیان خواهیم کرد، در بخش‌چهارم اشاره‌ی کوتاهی به روش‌های یکپارچه­سازی سیستم‌های اطلاعاتی می‌نماییم، در بخش‌پنجم معماری راه‌حل پیشنهادی را تشریح کرده و هریک از اجزای آن را شرح می‌دهیم و در انتها نتیجه‌گیری از مطالب بیان­شده خواهیم داشت.

1-2 طرح مسئله

امروزه اکثر سازمانها بیش از هر زمان دیگری دریافته­اند که صرفاً تکیه و اعتماد به اهرم­های رقابتی سنتی کافی نبوده و مفاهیمی مثل سرعت و انعطاف­پذیری در رقابت، نمود قابل توجهی پیدا کرده و نگرش به سمت ارائه محصولات بهبود­ دهنده محصولات موجود در سازمان ، تغییر کرده است.

قابلیت‌های مورد انتظار: با عنایت به مطالب فوق وجود یک سیستم‌عامل‌تحت­وب سازمانی با قابلیت‌ها و اهداف زیر، ضروری به نظر می‌رسد:

ایجاد یک رابط‌گرافیکی یکپارچه برای کلیه برنامه‌های کاربردی سازمان.

دارای قابلیت دسترس‌پذیری در بستر شبکه‌های گسترده‌ای مانند اینترنت.

ایجاد فضایی جهت مدیریت و دسترسی امن به داده‌های سازمانی کاربران و با قابلیت اطمینان بالا.

امکان ایجاد و ارائه برنامه‌های کاربردی به عنوان سرویس مبتنی بر رایانش ابری و سازگار با سیستم‌عامل‌تحت وب سازمان.

امکان تامین امنیت برنامه‌های کاربردی مبتنی بر رایانش ابری در سطح بستر.

امکان اعمال کنترل‌ دسترسی یکپارچه به کلیه برنامه‌های کاربردی موجود در سازمان.

ارائه حداکثر ویژگی‌های کارکردی برنامه‌های ‌کاربردی‌سنتی از طریق سیستم‌عامل‌تحت وب سازمان.

امکان ایجاد یکپارچگی در سطح داده با برنامه‌های کاربردی سنتی سازمان.

امکان برقراری ارتباط و تعامل با برنامه‌های کاربردی که با بسترهای‌ متفاوت ایجاد شده و در آینده به سازمان افزوده خواهند شد، مطابق پروتکل‌های ارتباطی استاندارد.

محدودیت‌ها و موانع: باید به دقت به این نکته توجه کرد که برای حل این مسئله مشکلات تحمیل شده باعث محدود شدن بازه‌ی انتخاب راه­حل­های موجود می‌شود که عبارتند از :

ناهمگونی سیستم­ها از لحاظ تکنولوژی ساخت و نوع بانک اطلاعاتی.

در دسترس نبودن کد منبع و یا بالا بودن هزینه و زمان تغییر در نرم­افزار.

عدم دسترسی به یک یا چند سیستم اطلاعاتی سازمان از طریق بستر شبکه .

1-3 سابقه تحقیق

با عنایت به این موضوع که سیستم عامل تحت وب‌ سازمانی برآیندی از تکنیک‌های گوناگون با کاربردهای متفاوت جهت ایجاد این راه‌حل می‌باشد، قبل از هرچیز آشنایی با هر یک از این تکنولوژی‌ها، جهت درک بهتر مطالب این مقاله مناسب به‌نظر می‌رسد.

رایانش ابری

تعریف رایانش ابری

موسسه ملی فناوری و استانداردها (NIST) رایانش ابری را اینگونه تعریف می‌کند: «رایانش ابری مدلی است برای فراهم کردن دسترسی آسان بر اساس تقاضای کاربر از طریق شبکه به مجموعه‌ای از منابع رایانشی قابل تغییر و پیکربندی (مثل: شبکه‌ها، سرورها، فضای ذخیره‌سازی، برنامه‌های کاربردی و سرویس‌ها) که این دسترسی بتواند با کمترین نیاز به مدیریت منابع و یا نیاز به دخالت مستقیم فراهم‌کننده سرویس به سرعت فراهم شده یا آزاد (رها) گردد.»

مدل‌های استقرار رایانش ابری

ابر خصوصی زیرساخت ابری تنها برای یک سازمان کار می‌کند و ممکن است توسط خود سازمان یا شرکتی دیگر مدیریت شود، نیز می‌تواند درون یا بیرون سازمان جای بگیرد.

ابر گروهی زیرساخت ابری بین چند سازمان به اشتراک گذاشته شده و یک گروه مشخص که وظیفه‌ایی مشترک (مثل: ماموریت، نیازهای امنیتی، سیاست‌گذاری و ملاحضات قانونی) دارند را پشتیبانی می‌کند. این ابر می‌تواند توسط این سازمان‌ها یا یک شرکت دیگر مدیریت شود، همچنین می‌تواند درون یا بیرون سازمان جای بگیرد.

ابر عمومی زیرساخت ابری برای عموم یا برای دسته بزرگی از مشتریان در دسترس است و مالک آن سازمانی است که این خدمات ابری را می‌فروشد.

ابر آمیخته زیرساخت ابری آمیزه‌ای است از دو یا بیشتر ابر (خصوصی، گروهی یا عمومی) که هر کدام ویژگی‌های یکتای خود را نگه می‌دارند ولی بوسیله‌ی فناوری‌های استاندارد شده یا انحصاری که داده‌ها و برنامه‌های کاربردی را جابه­جاپذیر (پرتابل) می‌کند به یکدیگر وصل شده‌اند.

سیستم‌عامل‌تحت وب

تاریخچه سیستم عامل تحت وب

پروژه سیستم عامل­های تحت وب و همچنین کلمه “WebOS” برای اولین بار در یکی از دانشگاه برکلی آغاز شد. اولین سیستم عامل تحت وب توسط برنامه نوسان سوئدی طراحی شد. بعد­ها برنامه نویسان حرفه ای جاوااسکریپت و DHTML جهان به این پروژه ملحق شدند و این پروژه گسترش یافت تا اینکه سیستم عامل­هایی مانند سیستم عامل­های روی کامپیوتر­های شخصی و با سرعت بالا را بر روی مرورگر­ها به نمایش در آورد.

تعریف سیستم عامل تحت وب

سیستم عامل مجازی در حال اجرا در داخل مرورگر است که به کاربران اجازه دسترسی به برنامه ها و اطلاعات و تنظیمات و میزکار خود را از طریق اینترنت و با استفاده از یک مرورگر وب از هر کامپیوتری میدهد. می توان گفت که این نوع سیستم عامل قابل انطباق با هر نوع پلت فرم ارائه شده می باشد. سیستم عامل در سمت سرور قرار میگیرد و کاربر توسط مرورگر از طریق اینترنت و با استفاده از پروتکلهایی مانند HTTP و FTP اتصال برقرار میکند.

مبانی نظری وپیشینه تحقیق جهت گیری مذهبی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق جهت گیری مذهبی

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

 

جهت گیری مذهبی

طي ساليان طولاني برخي انديشمندان مذهب را عامل عقب‌ماندگي جوامع تلقي مي‌کردند، اما در گذر زمان مشخص شد که نه تنها مذهب الهي عامل عقب‌ماندگي نيست بلکه مي‌تواند عامل پيشرفت جوامع نيز باشد. در اين زمينه و با اين ادعا اين پرسش مطرح مي‌شود که آيا مذهب مي‌تواند به‌عنوان يک عامل محرک مانند سرمايه فيزيکي بر توسعه و حتي توليد, توزيع و مصرف اثر مثبت داشته باشد؟ در اين‌جا سعي شده است مذهب از بعد اثرگذاري بر اين عوامل و پديده‌ها به عنوان سرمايه مذهبي تعريف شود. در اينجا يادآور مي‌شويم که منظور ما از مذهب، انحراف‌هاي ايجاد شده در بعضي مقاطع زماني براي بهره‌برداري سياسي, استحکام حکومت و يا خام کردن مردم جامعه همچون دوران پس از اوج‌گيري حکومت عباسيان و پس از آن عثماني‌ها و يا صفويان و چرخش مسير تبليغات آموزه‌هاي مذهبي به سمت حفظ منافع حاکمان نيست, بلکه مذهبي واقعي و خالص که همراه آموزه‌هاي پيش‌برنده در جامعه مطرح است.

2-4-1- سرمايه مذهبي

در ابتداي اين بحث اين نکته را يادآور مي‌شويم که منظور ما از مذهب, تحريف‌هاي موجود در مذاهب و يا انحراف‌هاي ايجاد شده در بعضي مقاطع زماني براي بهره‌برداري سياسي, استحکام حکومت و يا خام کردن مردم جامعه همچون دوران پس از اوج‌گيري حکومت عباسيان و پس از آن عثماني‌ها و يا صفويان و چرخش مسير تبليغات آموزه‌هاي مذهبي به سمت حفظ منافع حاکمان نيست, بلکه مذهبي که همراه آموزه‌هاي پيش‌برنده در جامعه (مانند صدر اسلام و حتي چند قرن اول اسلام) مطرح است. بر اين اساس سرمايه مذهبي به مجموعه نهادها, عملكردها،‌ تجربه‌ها،‌ اعتقادات، باورها،‌ ارزش‌ها، دانش، قوانين و مقررات،‌ نمادها و واقعيت‌هاي محيطي فيزيكي و غير فيزيكي و مانند آن در جامعه مي‌گوييم كه از وجود مذهب و ايمان مذهبي نشأت گرفته باشد. سرمايه مذهبي را به دو بخش سرمايه مذهبي فردي و سرمايه مذهبي اجتماعي تفكيك مي‌كنيم. سرمايه مذهبي در اين قالب تعريف و تشريح مناسب‌تري پيدا مي‌كند. سرمايه مذهبي فردي: به مجموعه مذهب انتخابي و اعتقادات، باورها، دانش، تجربه‌ها،‌ ارزش‌ها و عادت‌هاي حاصل از ايمان مذهبي و يا درباره مذهب نزد فرد، سرمايه مذهبي فردي مي‌گوييم. به عبارت ديگر به عناصر مذهبي شكل‌دهنده و ساختار بخش رفتارهاي فرد، سرمايه مذهبي فردي مي‌گوييم كه اين عناصر به‌طور خلاصه عبارت‌اند از: کيفيت مذهب انتخابي فرد، اعتقادات، باورها، دانش، هنجارها، تجربه‌ها و عادت‌هاي مذهبي فردي. در اثرگذاري اين سرمايه، نقش اساسي را عمق و گستردگي هريك از عناصر شكل‌دهنده آن ايفا مي‌كنند كه محور و پايه اين عمق, ايمان مذهبي فرد است. پس از بيان سرمايه مذهبي اجتماعي به اين موضوع اشاره مي‌كنيم. سرمايه مذهبي اجتماعي: به مجموعه نهادها، عملكردها، قوانين و مقررات، ارزش‌ها، اعتقادات، باورها، هنجارها، دانش، نمادها و سمبل‌هاي برخواسته و شكل‌دهنده ساختار مذهبي جامعه، سرمايه مذهبي اجتماعي مي‌گوييم. به عبارت ديگر مي‌توان گفت مجموعه عناصر شكل‌دهنده ساختار مذهبي هر جامعه, سرمايه مذهبي آن جامعه است كه اين عناصر عبارت‌اند از:

كيفيت مذهب حاكم در جامعه (اصول اعتقادي و قوت، دقت و صحت آن).

نهادهاي مذهبي جامعه.

عملكردهاي مذهبي نهادهاي اجتماعي.

قوانين و مقررات مذهبي حاکم در جامعه.

اعتقادات،‌ باورها، ارزش‌ها و هنجارهاي مذهبي جامعه.

دانش و مهارت‌هاي مذهبي جامعه.

فضاها، نمادها و سمبل‌هاي مذهبي جامعه.

و مانند این‌ها.

2-4-2- سرمايه مذهبي و ايمان

ايمان به منزله تصديق قلبي با رسوخ در عمق وجود انسان‌ها, باعث فراگير شدن اثر مذهب و آموزه‌هاي آن در همه رفتارهاي انسان مي‌شود، از اين‌رو مي‌توان ايمان را مايه و نهاد اصلي سرمايه مذهبي فردي دانست. البته ايمان با اثرگذاري فزاينده بر سرمايه مذهبي فردي، ساختار سرمايه مذهبي اجتماعي را نيز شكل مي‌دهد و آن را تقويت مي‌كند. در باره اثرگذاري ايمان بر رفتارها, مباحث مفصلي وجود دارد و در اين مقاله فرصت بحث آن نيست. (از جمله رجوع شود به عزتي، 1384) با اين وجود به‌طور خلاصه مي‌توان گفت وجود ايمان به خدا، جهان پس از مرگ، رسالت و هدايت الهي، معنويت و فرشتگان, موجب مي‌شود ساختارهاي اعتقادي، عاطفي و عملكردي افراد به شدت تحت تأثير قرار گيرد و بر آن اساس رفتار افراد به‌صورت مورد نظر مذهب شكل بگيرد. اين شكل‌گيري ساختارهاي رفتاري, تشکيل سرمايه است و حاصل, همان سرمايه‌اي است كه سرمايه مذهبي فردي مي‌ناميم. با اين وجود, اين ساختارها مي‌تواند بدون وجود ايمان نيز به صورت مذهبي شکل بگيرد. اين شکل‌گيري مي‌تواند بدون وجود ايمان فردي از طريق نهادهاي اجتماعي, عادت‌ها و هنجارهاي فردي و اجتماعي و مانند آن شکل بگيرد. از اين‌رو اثر ايمان و سرمايه مذهبي دو اثر جداگانه است, اما اين دو عامل بر يکديگر مؤثر هستند. به همين صورت مي‌توان گفت ايمان از طريق شكل‌دهي سرمايه مذهبي فردي بر سرمايه مذهبي اجتماعي و ساختار بخشي آن اثر مبنايي و پايه‌اي دارد، زيرا رفتارها، عملكردها، نهادها و مانند این‌ها در اجتماع توسط افراد شكل مي‌گيرد. البته بسياري از عناصر شكل‌دهنده ساختار سرمايه مذهبي اجتماعي, حاصل سرمايه مذهبي گذشتگان و ويژگي‌هاي تاريخي و محيطي جوامع در گذشته و امروز است. با اين وجود, اثرگذاري اين ويژگي‌ها نيز با تقويت ايمان مذهبي ـ كه خود مي‌تواند از ابعادي تحت تأثير سرمايه مذهبي باشد ـ افزايش مي‌يابد. (براي توضيح بيشتر درباره ايمان به عزتي, 1381 مراجعه كنيد). اثرگذاري هريك از این‌ها به عمق نفوذ آن‌ها در جامعه، گستردگي كمي و كيفي آن‌ها، عملكرد و جايگاه صحيح و مناسب آن‌ها نزد مردم، دقت, صحت و فايده معنوي آن‌ها, مقبوليت آن‌ها نزد افراد جامعه و نظير آن بستگي دارد. مذهب يك عامل محرك و برانگيزاننده كيفيت و كميت اعمال و رفتارها و نتايج آن‌ها است

 

برچسب ها 
           

پروژه ايجاد يك روش مناسب جهت تهيه BOM پايه ب

پروژه ايجاد يك روش مناسب جهت تهيه BOM پايه ب

دانلود پروژه  حسابداری با موضوع ايجاد يك روش مناسب جهت تهيه BOM پايه براي كليه محصولات شركت ايران خودرو ديزل 33 ص فرمت word 

 

مقدمه :

شركت ايران خودرو ديزل ، بزرگترين توليد كننده اتوبوس هاي شهري و بين شهري در ايران با مساحت 70 هكتار و اشتغال 6000 نفر نيروي انساني ، توليد كننده انواع اتوبوس ، كاميون ، و … است .

محصولات توليدي ايران خودرو ديزل در كشور آلمان طراحي شده و خط توليد و پروسس توليد محصولات و همچنين كد قطعات و نقشه هاي فني از شركت آلماني بنز برگرفته شده است .

با توجه به اينكه BOM مهندسي به عنوان مهمترين Base مهندسي توليد و نياز به روزآوري و بهنگام سازي آن ، پروژه مان را به بررسي BOM مهندسي و رفع نيازهاي هر قسمت به BOM خاص آن قسمت و تدوين فرم هايي براي تدوين بهتر و كاملتر BOM ساختاري و بهبود صنعت هاي بايگاني و قسمت اسناد و مدارك در هر قسمت و براي هر فرم در جهت بهنگام سازي و كاملتر شدن ضعف هاي ارتباطي سيستم بين قسمتها شديم .

 

               

بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی

بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:220

فهرست مطالب :

1-1) مقدمه:
حق خريد اضافي سهام
حق تقدم
ابزارهاي سرمايه‌گذاري مشترك
معاملات آتي شاخص بندي شده
معاوضه
ساختار معاملات معاوضه
انواع معاملات معاوضه
انواع اختيار معامله
انواع طرح بازنشستگي
صندوق با سرمايه ثابت
3-2) اقتصاد جديد:
1) بانكداري الكترونيكي
مقدمه
خدمات جديد ارائه شده توسط بانكداري الكترونيكي
2) خريد و فروش الكترونيكي اوراق بهادار:
مقدمه
سيستم ارتباط رايانه اي
كارگزاران شبكه اي
بازارهاي ارز خارجي
زمينه سازي و آمادگي براي سرمايه‌گذاري اينترنتي
1-2) ابزارهاي مالي نوين در سيستم بانكداري

مقدمه :

وجود ابزارهاي مالي گوناگون و متنوع در بازار مالي. انگيزش و مشاركت بيشتر مردم را در تأمين منابع مالي فعاليتهاي اقتصادي درازمدت به همراه مي‌آورد. تنوع ابزارهاي مالي از نظر تركيب ريسك و بازده و ماهيت سود و شيوه مشاركت در ريسك گروههاي مختلفي را به سوي خود مي‌كشاند. مطالعة سير تاريخي بازار مالي رد كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته نشان مي‌دهد كه اين كشورها همواره سعي كرده‌اند كه با انجام نوآوريهاي مالي در زمينة ابزارهاي مالي گونه‌ها و زمينه‌هاي بكارگيري ابزارهاي مالي را گسترش دهند و از اين طريق سرمايه‌هاي بيشتري را جذب كنند. شناخت اين ابزارهاي جديد مي‌تواند ما را در توسعه هر چه بهتر بازار مالي كشورمان ياري رساند و بدين ترتيب رشد و توسعة اقتصادي را تسهيل و تسريع بخشد. همانطور كه در فصل اول اشاره گرديد بهترين شكل تأمين مالي سرمايه‌گذاريهاي درازمدت. از محل پس اندازها و نقدينگي بخش خصوصي و از طريق بازار مالي محقق مي‌شود. بازار مالي در هدايت پس اندازهاي كوچك به سرمايه‌گذاريهاي مولد. جذب پس اندازهاي راكد در توليد. اصلاح ساختار بخشهاي اقتصاد. افزايش درآمد ملي. افزايش درآمد دولت و … نقش مهمي مي‌تواند ايفا كند. دستيابي به اين هدفها مستلزم گسترش بازار مالي از طريق تنوع بخشيدن به ابزارها و نهادهاي مالي است. بديهي است نخستين گام در متنوع ساختن، دستيابي به شناخت كامل و دقيق از انواع آن است. در تحقيق پيش روي سعي شده است انواع ابزارهاي مالي موجود در بازارهاي مالي جهان اشاره شود و ضمن آن ويژگيها، زمينه‌ها، كاربرد، وجوه افتراق و اشتراك ابزارها و … تبيين شود.

ابزارهاي مالي جديد كه بواسطة نوآوري‌هاي ابزاري ايجاد گرديده‌اند از لحاظ تنوع و تعداد بسيار وسيع و گسترده هستند بنابراين در اين تحقيق سعي خواهد شد ابزارهاي اصلي و بيشتر كاربرد پذير معرفي و بررسي گردند. بدين منظور ابتدا ابزارهاي نوين معرفي شده در سيستم بانكي معرفي مي‌شوند و سپس انواع ابزارهاي مالي منتشر شده در بازارهاي اوليه يا ثانويه سيستم مالي بررسي مي‌گردند.

1-2) ابزارهاي مالي نوين در سيستم بانكداري

3-2-1) حسابهاي ويژه جاري:         Special checking Account

اين نوآوري مالي در سيستمهاي بين سالهاي 60-1935 رخ داد. تا قبل از جنگ جهاني بانكهاي تجاري فقط براي بنگاههاي تجاري واحدها و مؤسسات دولتي و افراد ثروتمند، حساب جاري فراهم مي‌كردند. در آن دوره بخش عمده‌اي از جمعيت فقير بودند و توانايي پرداخت حداقل مقدار براي باز كردن حسابهاي جاري (در سال 1930 حداقل مقدار موجودي تقريباٌ معادل 000/10 دلار امروز بود) نداشتند و از سوي ديگر افراد عايد بيشتر خريدهايشان را بصورت نقد انجام مي‌دادند. اما پس از جنگ جهاني با رشد و افزايش درآمد و خريدهاي افراد، انجام معاملات نقدي با مشكلات مختلف روبرو گرديد و به همين دليل ميل شديدي در بين افراد براي انجام پرداختهاي خود بوسيلة چك (Check) ايجاد گرديد. همين امر باعث گرديد در اواسط دهه 1950 براي اولين بار برخي از بانكها حسابهاي جاري كه سقف موجودي نداشت را افتتاح كنند و بدليل استقبال بيش از حد مردم در مدت زمان كوتاهي اين گونه حسابها در سراسر جهان گسترش يافت.

1-2-2) گواهي سپرده certificate of deposit: CDs

پس از جنگ جهاني دوم بانكها سهم خود را از بازار مالي بطور قابل ملاحظه‌اي از دست دادند بطوريكه در بين سالهاي 60-1946 سهم بانكها از وجوه مؤسسات مالي خصوصي از 57 درصد به 39 درصد كاهش يافت و سهمشان از بازار مؤسسات سپرده‌گذاري از 82 درصد به 62 درصد كاهش پيدا كرد. دليل عمدة كاهش سهم بانكها تأكيد بيش از حد آنها بر روي سپرده‌هاي ديداري demand deposity بود. اين سپرده‌ها كه همانند حسابهاي جاري كنوني عمل مي‌كردند در طول دوران جنگ توسط مردم مورد استقبال قرار گرفت زيرا در طول جنگ: 1) اقلام خريد كمياب بود.

2) اكثر بنگاهها از مسير اقتصادي بعد از جنگ نامطمئن بودند و ترجيح مي‌دادند نقدينگي نگهداري كنند.

3) نرخ بهره در طول جنگ پايين بود.

اما با پايان يافتن جنگ و تغيير شرايط اقتصادي اين دلايل منتفي گرديد و نتيجتاٌ سپرده‌هاي ديداري با عدم استقبال شديدي مواجه گرديدند.

بانكها در جستجو راه حل براي اين مشكل ابتدا سپرده‌هاي بلندمدت بهره دار را معرفي كردند، اما اين گونه سپرده‌ها نيز با عدم استقبال مواجه گرديد زيرا بنگاهها ترجيح مي‌دادند كه تراز پولي موقتشان را در اوراق بهادار كوتاه مدت كه مي‌توانستند به راحتي در فرصت كوتاهي بفروشند، نگهداري كنند در حاليكه سپرده‌هاي بلندمدت بهره دار بايستي تا موقع سر رسيد و يا حداقل 30 روز از تاريخ سپرده‌گذاري نگهداشته شوند، تا بدانها سود تعلق گيرد.

در سال 1961 بانك شهري [City Bank] (اولين بانك ملي شهر نيويورك) گواهي سپردة بانكي را منتشر كرد. گواهي سپرده اوراق بهاداري هستند كه داراي تاريخ سر رسيد و نرخ بهرة مشخص هستند. از آنجا كه بازدة اين گواهي‌ها بر اساس نرخ بهره بانكي است معمولا نرخ بهره بيشتر نسبت به ساير اوراق قرضة كوتاه مدت دارند و به همين دليل به سرعت مورد استقبال عموم مردم و بنگاهها قرار گرفت. مشتريان مي‌توانستند اين اسناد را تا هر وقت تمايل داشتند نگهدارند و در صورت نياز به خود و ديگري بفروشند.

اين گواهي‌ها و اسناد به سرعت و در زمان اندكي گسترش يافت و همكنون انواع مختلف اين گواهي‌ها در سطح جهان وجود دارد. بوسيلة اين گواهي‌ها سپرده‌گذاران به ابزاري مناسب و با درجة نقدينگي بالا دست پيدا مي‌كنند و از سوي ديگر بانكها نيز مي‌توانند منابع مالي مورد نياز خود را بدست آورند.

گواهي سپرده بانكي بر اساس معيارهاي مختلف قابل طبقه بندي است. بر اساس مؤسسات منتشر كنندة اين اسناد مي‌توان به چهار نوع گواهي سپردة بانكي اشاره كرد:

1) گواهي سپردة منتشر شده توسط بانكهاي داخلي

2) گواهي سپردة منتشر شده به پول داخلي ولي خارج از كشور تزريق شده. بعنوان مثال بانكهاي اروپايي نوعي گواهي سپرده به دلار منتشر مي‌كنند و در اروپا به فروش مي‌رسانند. (Euro CDs يا Euro dollar CDs)

3) گواهي سپردة منتشر شده توسط بانكهاي خارجي فعال در كشوري (Yankee CDs) به پول داخلي همان كشور

4) گواهي سپردة منتشر شده توسط مؤسسات پس انداز وام و بانكهاي پس انداز (thrift CDs)

همچنين گواهي سپرده‌ها به دو دسته گواهي سپردة قابل معامله (Negotiable CDs)

و گواهي سپردة غير قابل معامله (Non Negotiable CDs) تقسيم مي‌گردند. منظور از گواهي سپردة قابل معامله، گواهي‌هايي هستند كه قابليت فروش در بازارهاي ثانويه را قبل از تاريخ سر رسيدشان دارند و گواهي سپردة غير قابل معامله گواهي‌هاي هستند كه اين قابليت را ندارند و بايستي از تاريخ سر رسيد در دست خريدار اوليه باشد.

گواهي سپرده از لحاظ جريان درآمد آن نيز به دو دسته تقسيم مي‌گردد: گواهي سپرده‌هايي كه به آنها بهره تعلق مي‌گيرد كه اين بهره بصورت ماهانه يا فصلي يا سالانه توسط كوپنهاي مجزا و يا در انتهاي سر رسيد اسناد پرداخته مي‌گردد. اين گونه گواهي سپرده تا سال 1977 بصورت نرخ بهرة ثابت [Fixed-coupon Interst Rote CDs) منتشر مي‌شدند، اما از اين سال به بعد با افزايش نرخ بهره و بي ثبات شدن آن ريسك نگهداري اين اسناد افزايش يافت و لذا باعث كاهش تمايل خريد اين اسناد گرديد. در اين سال نوعي گواهي سپرده با نرخ بهرة متغير [rariable rate CDs] يا [Floating Rate of CDs] منتشر گرديد. در اين نوع اسناد نرخ بهره به شاخص ديگري وابسته است و با تغيير شاخص مذكور نرخ بهره نيز تغيير مي‌كند، بعنوان مثال نرخ بهره به شاخص قيمت مصرف كننده يا حداقل نرخ بهره‌اي كه بوسيلة بانك مركزي تعيين مي‌شود وابسته مي‌گردد.

نوع ديگر گواهي سپرده از لحاظ جريان درآمدي گواهي سپردة بدون بهره [Zero coupon rate CDs] است كه اولين بار در سال 1981 منتشر گرديد. به اين گونه اوراق هيچگونه نرخ بهره‌اي تعلق نمي‌گيرد ولي با تخفيف (به قيمت كمتر از ارزش اسمي) بفروش مي‌رسد و نرخ بازده آن بستگي به تفاوت بين قيمت خريد و ارزش اسمي آن كه در تاريخ دريافت مي‌شود، دارد.

در نهايت مي‌تواند انواع گواهي سپرده را بر اساس مدت سررسيد آنها به صورت بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت تقسيم بندي كرد. بازدة گواهي سپرده به سه عامل بستگي دارد:

1) ميزان اعتبار بانك منتشر كننده

2) تاريخ سررسيد گواهي‌هاي سپرده

3) ميزان عرضه و تقاضاي گواهي‌هاي سپرده

3-2-3) براتهاي وعده دار Bankers acceptances

براتهاي وعده دار. اسنادي هستند كه توسط افراد خاص در وجه بانك كشيده مي‌شود و بانك مي‌پذيرد در سر رسيد نهايي مبلغ مندرج در آنرا بدون هيچ قيد و شرطي بپردازد. اين براتها در اثر معاملاتي از قبيل: واردات و صادرات كالا از كشور، معاوضه كالا بين دو بنگاه در داخل يا خارج از كشور ايجاد مي‌گردند. اين براتها در بازار پول (كوتاه مدت) قابل خريد و فروش است و توسط بانكهاي مختلف منتشر مي‌گردد.

1-2-4) كارتهاي اعتباري: Credit Cards

كاربرد فناوري‌هاي ارتباط الكترونيكي در بخش بانكداري، براي اولين بار در سيستم‌هاي پرداخت بين بانكي و با استفاده از سيستم پرداخت Fed wire شروع گرديد. در سال 1918 در آمريكا، 12 بانك فدرال رزرو حساب‌هاي بانكي خود را با بكارگيري سيستم تلگراف اجاره‌اي به هم متصل نموده و تسويه الكترونيكي حساب‌ها را آغاز كردند.

كاربرد اوليه ارتباطات الكترونيكي در امور مالي، يكي از ويژگي‌هاي پيشرو در ارتباطات اينترنتي را به نمايش مي‌گذارد. اين وسيله از آن جهت با اهميت است كه باعث كاهش فاصله‌ها شده است، به طوري كه، دستورالعمل‌هاي مختصر تلگرافي براي تعديل ترازهاي بانك مركزي، جايگزين ارسال فيزيكي پول و سكه گرديد. اين سيستم‌هاي پرداخت الكترونيكي بين بانكي در دهه‌هاي گذشته توسعه يافته‌اند. به عنوان نمونه، در كشورهاي صنعتي از شبكه‌هاي تلفن اختصاصي، سيستم‌هاي Giro[1] به شكل الكترونيكي، و سيستم‌هاي پردازشگر كامپيوتر مركزي[2] براي مديريت كردن پرداخت‌هايي با حجم و ارزش بالا استفاده مي‌شود. فناوري‌هاي كامپيوتري و ارتباطات الكترونيكي با اين سيستم‌هاي پرداختي مرتبط گشته و به گونه‌اي روشن مكمل فعاليت‌هاي بانك‌ها گرديده است.

يكي ديگر از فناوري‌هاي الكترونيكي بكار گرفته شده در سيستم بانكي، استفاده از كارت‌هاي پلاستيكي به جاي پول در مبادلات مي‌باشد. براي اولين بار در سال 1970 ميلادي يك مخترع ژاپني به نام Arimura Kunitaka درباره نصب تراشه بر روي كارت پلاستيكي طرحي را ارائه نمود، ولي اين طرح مورد توجه قرار نگرفت. در سال 1974 يك روزنامه نگار فرانسوي به نام Roland Moreno درابره سيستم الكترونيكي حافظه دار مستقل، اختراعي را به ثبت رساند. وي بيشتر بر روي جنبه عملياتي و توانايي‌هاي اين وسيله متمركز شده بود. اين اختراع سرآغازي براي فعاليت‌هاي وسيع بعدي در زمينه كارت‌هاي هوشمند گرديد.

در سال 1976، دو شركت: Honeywell و Bull كه در زمينه كامپيوتر فعاليت مي‌كردند با همكاري شركت موتورولا، اولين كارت الكترونيكي را كه از يك حافظه ساده تشكيل شده بود، عرضه نمودند. با ادامه فعاليت شركت فوق در سال 1979، اولين كارت هوشمند ريزپردازنده (ميكروپروسسوري) ساخته شد. اين كارت شامل دو تراشه: يكي حافظه و ديگري ريزپردازنده بود كه با سيم‌هاي مخصوصي با هم ارتباط داشتند. مشكل اصلي اين كارت‌ها قطع شدن سيم‌هاي رابط بود و به همين دليل فعاليت براي ساخت كارتي كه داراي يك تراشه باشد، آغاز گرديد.

طي سال‌هاي 1982 تا 1984، شركت Bull همراه با دو شركت: Philips و Schlumberger بر روي پروژه ارائه شده توسط اتحاديه كارت بانكي فرانسه[3] كار كرده و سرانجام موفق به اجراي اين پروژه به همراه ارائه 000/100 عدد كارت شدند. تراشه مورد استفاده در اين كارت‌ها يك تراشه ريزپردازنده با 8 كيلو بايت حافظه ساخته شده توسط شركت موتورولا بود. دو سال بعد يعني در سال 1986 اولين استاندارد كارت‌هاي الكترونيكي به نام: 1/78116ISO مطرح شد.

و…

 

 

       

عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران بر اساس مدل سه شاخگی و راهکارهایی جهت پیاده سازی

عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران بر اساس مدل سه شاخگی و راهکارهایی جهت پیاده سازی

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:134

مدیریت دولتی گرایش مالی

فهرست مطالب :

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-    مقدمه. 3

1-2-    بيان مسئله. 3

1-3-    اهميت پژوهش…. 4

1-4-    اهداف پژوهش…. 5

1-5-    سوالات پژوهش: 6

1-1-    فرضيه‌هاي تحقیق: 6

1-6-    مدل تحقيق.. 7

1-7-    قلمرو تحقيق.. 8

1-8-    ابزار گردآوری اطلاعات… 8

1-9-    تعریف متغیرها و واژه هاي كليدي تحقیق: 9

1-10-   ساختار پژوهش…. 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1-    مقدمه. 13

بخش اول- مبانی نظری تحقیق.. 13

2-2-    تجارت الكترونيكي.. 13

2-3-    تاریخچه تجارت الکترونیکی.. 14

2-4-    روابط خريدار و فروشنده در تجارت الكترونيكي.. 15

2-5-    بورس الکترونيک در ايران. 17

2-6-    بسترهای استقرار نظام الكترونيكي در بورس سهام. 18

2-7-    نيازمنديهاي و ملزومات جهت پياده سازي بورس الکترونيک…. 20

2-8-    مزایای پياده سازي بورس الکترونيک…. 21

2-9-    مروري بر تحولات بورس…. 23

2-10-   نگاهي به وضعيت بورس اوراق بهادار در ايران و بررسي کاستيهاي آن. 24

2-10-1- بورس اوراق بهادار تهران. 25

2-10-2- نقاط ضعف و کاستيهاي سيستم معاملاتي فعلي.. 26

بخش دوم- پیشینه تجربی تحقیق.. 27

2-11-   پیشینه داخلی تحقیق.. 27

2-12-   پیشینه خارجی تحقیق.. 33

بخش سوم- مختصری درباره جامعه مورد پژوهش…. 36

2-13-   بورس اوراق بهادار. 36

2-14-   بورس اوراق بهادار تهران. 36

2-15-   افزایش سرمایه شرکت ها 37

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1-    مقدمه. 42

3-2-    روش شناسی تحقيق.. 42

3-3-    متغیرهای تحقیق.. 43

3-4-    روش و ابزار گرد آوري اطلاعات… 43

3-5-    جامعه آماري تحقیق.. 43

3-6-    نمونه آماري.. 43

3-7-    روش نمونه گيري.. 44

3-8-    قلمرو تحقيق.. 44

3-9-    ابزار سنجش…. 45

3-10-   بخش سنجش عوامل ساختاری موثر بر استقرار بورس الکترونیک…. 46

3-11-   بخش سنجش عوامل رفتاری موثر بر استقرار بورس الکترونیک…. 46

3-12-   بخش سنجش عوامل زمینه ای موثر بر استقرار بورس الکترونیک…. 47

3-13-   اعتبار و روایی ابزار تحقیق.. 47

3-13-1- روايي پرسشنامه. 48

3-13-2- پايايي پرسشنامه. 48

3-14-   روش‌های تجزيه و تحليل اطلاعات… 49

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داد ها

4-1-    مقدمه. 52

4-2-    بخش تحلیل توصیفی تحقیق.. 52

4-2-1-   جنسیت… 52

4-2-2-   تأهل.. 53

4-2-3-   تحصیلات… 54

4-2-4-   سن.. 55

4-2-5-   سابقه فعالیت در بازار بورس…. 56

4-3-    بخش تحلیل استنباطی تحقیق.. 57

4-4-    اولویت بندی عوامل مؤثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران. 65

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-    مقدمه. 68

5-2-    نتایج فرضیه های تحقیق.. 68

5-3-    پیشنهادهای تحقیق.. 72

5-3-1-   پیشنهادهای اجرایی.. 72

5-3-2-   پیشنهادهای پژهشی تحقیقی.. 74

5-4-    محدودیت های تحقیق.. 74

ضمائم و پیوست ها 76

منابع و مآخذ. 119

منابع فارسی   120

منابع انگلیسی.. 121

چکیده انگلیسی.. 123

فهرست جداول :

جدول 2-1- سير تكاملي سازمان بورس در ايران. 25

جدول 3-1- متغيرهاي جمعيت شناختي پرسشنامه. 45

جدول 3-2 طيف ليكرت. 46

جدول 3-3- بخش عوامل ساختاری موثر بر استقرار بورس الکترونیک…. 46

جدول 3-4- بخش سنجش عوامل رفتاری موثر بر استقرار بورس الکترونیک…. 47

جدول 3-5- بخش سنجش عوامل زمینه ای موثر بر استقرار بورس الکترونیک…. 47

جدول 3-6- آلفاي كرونباخ پرسش‌نامه‌ها 49

جدول 4-1: توزیع جنسیت… 52

جدول 4-2: توزیع تأهل.. 53

جدول 4-3: توزیع تحصیلات… 54

جدول 4-4: توزیع سن.. 55

جدول 4-5: توزیع سابقه فعالیت در بازار بورس…. 56

جدول 4-6: آماره های مربوط به آزمون کولموگروف اسمیرنف…. 57

جدول4-7- نتایج مربوط به عوامل ساختاری و استقرار بورس الکترونیک…. 58

جدول4-8- نتایج مربوط به عوامل رفتاری و استقرار بورس الکترونیک…. 59

جدول4-9- نتایج مربوط به عوامل زمینه‏ای و استقرار بورس الکترونیک…. 59

جدول4-10- نتایج مربوط به نیروی انسانی متخصص و استقرار بورس الکترونیک…. 60

جدول4-11- نتایج مربوط به عوامل مخابراتي و استقرار بورس الکترونیک…. 61

جدول4-12- نتایج مربوط به بانكداري الكترونيكي و استقرار بورس الکترونیک…. 61

جدول4-13- نتایج مربوط به زيرساخت های فني بورس و استقرار بورس الکترونیک…. 62

جدول4-14- نتایج مربوط به پذیرش مدیران بورس و استقرار بورس الکترونیک…. 63

جدول4-15- نتایج مربوط به پذیرش سهامداران و استقرار بورس الکترونیک…. 63

جدول4-16- نتایج مربوط به بسترهای قانونی و حقوقی و استقرار بورس الکترونیک…. 64

جدول4-17- نتایج مربوط به عوامل فرهنگی و استقرار بورس الکترونیک…. 64

جدول4-18- نتایج مربوط به هزینه های اقتصادی و استقرار بورس الکترونیک…. 65

جدول 4-19- نتایج مربوط به عوامل مؤثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران. 66

چکیده :

بورس الكترونيك در بازارهاي پيشرفته سرمايه به عنوان گامي رو به جلو در مسير توسعه دولت الكترونيك، ايجاد شده است. حال آنكه اين امر در بورس ايران مسأله‏ای نو ظهور و نوپا تلقي مي‏گردد. در كشورهاي توسعه يافته به استقرار نظارت الكترونيك به عنوان يكي از مهمترين پيشنيازهاي استقرار بورس الكترونيك توجه شده است. زيرا توسعه بازار بدون توسعه نظارت، باعث كاهش كارايي آن و در نتيجه كاهش اعتماد سهامداران به بازار و عدم جذابيت آن براي سرمايه گذاران داخلي و بين المللي خواهد شد. در کنار این مهم باید به این امر نیز توجه داشت که عوامل مختلف دیگری نیز هستند که می توانند بر روی استقرار بازار بورس الکترونیک تأثیرگذار باشند.

هدف از این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران بر اساس مدل سه شاخگی و راهکارهایی جهت پیاده‌سازی آن بوده است که بدین منظور 385 نفر از خبرگان و متخصصین حوزه‏ی تجارت الکترونیک و فعالان و کارگزارن در بازار بورس به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه‏های محقق ساخته تحقیق پاسخ گفتند. در پایان نتایج به دست آمده از پرسشنامه‏های تحقیق به کمک آزمون تی تک نمونه ای مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه‏ای در استقرار بورس الکترونیک در ایران تأثیر معناداری (p<0/01) دارند.

کلید واژه‏ها: عوامل ساختاری، عوامل رفتاری، عوامل زمینه‏ای، استقرار بورس الکترونیک.

مقدمه :

امروزه بحث تجارت الكترونيكي در صدر اولويت هاي سازمان هاي متفاوت قرار گرفته است . هر سازماني كه به توجه لازم را نداشته باشد در كوتاه مدت با كاهش سودآوري و در بلندمدت با احتمال حذف حيات خود روبرو مي گردد، لذا برنامه ريزي جهت بكارگيري EC يكي از اقدامات استراتژيك سازمانها مي باشد . براي راه اندازي بورس الكترونيك ما نيازمند داشتن پيش نيازهاي تجارت الكترونيك در كشور مي باشيم . بنابراين براي دستيابي به اين امر بايستي زيرساختهاي آن از طريق وزارت فناوري اطلاعات وارتباطات تأمين شود . وقتي خيلي از خريد و فروش ها در محيط الكترونيكي صورت مي گيرد اگر ما نتوانيم در اين عرصه وارد و از اين محيط استفاده كنيم، فرصتهاي زيادي را از دست مي دهيم . اين بدان معناست كه بايد لوزام حلقه بزرگ تجارت الكترونيكي را سازمان بدهيم . لوازم تجارت الكترونيكي در چند بخش تفكيك مي شود . بخشي برمي گردد به زيرساختها اعم از فني، نيروي انساني، حقوقي و قضايي و بخشي بر مي گردد به لجستيك كه در اين بحث گمرك، حمل و نقل و بانكداري را مي بينيم . اما در اين ميان بانكداري الكترونيكي داراي نقش خاصي است .( بتوخته، محمدزاده، 1385)

با توجه به موارد گفته شده، در اين فصل به بررسي كليات تحقيق پرداخته شده است. ابتدا مساله اصلي تحقيق بيان گردید و سپس اهميت و ضرورت تحقيق مورد بررسي قرار گرفت و در ادامه به اهداف اساسي تحقيق و سوالات تحقيق، چارچوب نظري تحقيق و جنبه جديد بودن و نوآوري تحقيق، قلمرو تحقيق، موانع ومحدودیتهای تحقیق پرداخته شده و در انتها نيز واژه ها و اصطلاحات تخصصي تحقیق تعريف شد.

1-2-       بيان مسئله

 بزرگ‌ترین دستاورد فن‌آوری‌های نوین برای بشر از میان بردن فاصله‌های مکانی و زمانی و شاید به تعبیری عمیق‌تر"بی معنا کردن" فاصله‌هاست. ظهور اینترنت و فراگیر شدن آن در سرتاسر دنیا امکان برقراری ارتباط و تعامل غیر مستقیم وآنی بین جوامع را تقریباً در هر حوزه‌ای از زندگی انسانی فراهم آورده است (شهرآبادی، 1388). حوزه بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار نیز از این اصل مستثنی نبوده و داد و ستد اوراق بهادار که دیرزمانی تنها به واسطه‌ حضور طرفین دادو ستد در یک مکان فیزیکی (‌تالار بورس) و محدوده زمانی خاص (ساعات معاملاتی) انجام می‌گرفت، امروزه معامله در 24 ساعت و بدون حضور طرفین معامله انجام می‌پذیرد. چرا که بازار سرمایه، نقش مهمی در اقتصاد کشورها ایفا می‌کند. لذا پرداختن به آن و استفاده از ابزارهای جدید و کارآمد، به خصوص فناوری اطلاعات در پیشرفت آن، از ضروری‌ترین مباحث روز به شمار می‌رود (پیری و ایمانی برندق، 1387).

ایده «بورس الکترونیک» و معامله اینترنتی سهام برای اولین بار با راه‌اندازی سامانه معاملاتی خودکار « "نزدک" » (NASDAQ) در فوریه 1971 ایالات متحده محقق شد. اما تا کنون این امر در کشور ما محقق نشده است .

با توجه به این مسأله، در اين تحقيق به عوامل بورس الکترونیک در ایران بر اساس مدل سه شاخگی بررسی و راهکارهایی جهت پیاده سازی آن پرداخته می شود .

مدل تحقیق حاضر بر گرفته از مدل سه شاخگی دکتر میرزایی اهرنجانی می باشد که مباحث سازمانی را در سه حوزه ساختاری، رفتاری و زمینه ای مورد بررسی قرار می دهد.

الف. شاخه ساختاري در برگیرنده همه عناصر، عوامل و شرایط فیزیکی و غیرانسانی سازمان میباشد که با نظم، قاعده و ترتیب خاصی بهم پیوسته و چارچوب و قالب فیزیکی ومادي سازمان را می سازند(میرزایی اهرنجانی، 1381). در تحقیق حاضر شاخه ساختاری شامل ابعاد 4 گانه نیروی انسانی متخصص، عوامل مخابراتي، بانكداري الكترونيكي و زيرساخت های فني بورس می باشد.

ب. در شناخت آسیب هاي رفتاري، کانون توجه به کارکردها و عملکردهاست و باید آن دسته از عواملی بررسی شود که کارکردهاي سازمانی را مختل و یا عملکرد انسانها را از حالت طبیعی منحرف کرده و به اثربخشی آنها به قدري صدمه می زنند که درسازمان ایجاد بحران کرده و سازمان را به طور کلی از رشد سالم باز می دارند (میرزایی اهرنجانی، 1381). در تحقیق حاضر شاخه رفتاری شامل ابعاد 2 گانه پذیرش مدیران بورس و پذیرش سهامداران می باشد.

ج. آسیب هاي زمینه­اي یا محیطی آسیب هایی هستند که رابطه و تعامل مناسب و درست و یا به عبارت سیستمی، واکنش به موقع و درست سازمان را با سیستم هاي همجوار محیطی اش بر هم زده و در این روابط ایجاد بحران می نمایند (میرزایی اهرنجانی، 1381). در تحقیق حاضر شاخه زمینه ای شامل ابعاد 3 گانه بسترهای قانونی و حقوقی، عوامل فرهنگی و هزینه های اقتصادی می باشد.

1-3-       اهميت پژوهش

   ايده كامپيوتري كردن بازار و تجارت محبوبيت خاصي ميان عموم دارد. اين پديده زمينه اي از تكنولوژي را دربردارد كه در دهه آخر قرن بيستم بسيار مورد استفاده و مناسب است. زمان در سكوهاي تجاري بسيار محدود است. عملكرد سكوهاي تجاري بستگي به مردمي دارد كه آن جا حضور پيدا مي كنند و اين افراد داراي بنيه اي محدود هستند و نمي توانند يك روز كاري معمولي به آساني عمل كنند. .( بتوخته، محمدزاده، 1385)

سرعت و دقت در دنیای امروزی، از مهمترین مزیت های رقابتی بوده و این مزیت نیز بدون فناروی اطلاعات امکان پذیر نیست. (پیری و ایمانی برندق، 1387)

از طرفی، از آنجایی اکثر بورس های بزرگ دنیا با الکترونیک عجین شده اند و با توجه به بحث های تجارت جهانی و پیوستن کشورمان به آن، ضرورت موضوع و چندان شد است. البته نباید برخی از تهدیدات موجود در این زمینه همچون هک کاری، ویروس را نادیده گرفت چرا که عدم توجه به این موضوعات، صدمه جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت. (پیری و ایمانی برندق، 1387)

بورس به عنوان یکی از مهم تری و حیاتی‌ترین بازارهای سرمایه جامعه امروز می باشد، که امروز با تحولات شدید رقابتی روبرو بوده است.

با توجه به مطالب بیان شده در فوق تحولات رقابتی بدون فناوری اطلاعات در عصر حاضر امکان پذیر نمی باشد .ازاین رو، با توجه به اهمیت این موضوع محقق در صدد یافتن عوامل موثر بر استقرار بازار الکترونیک در ایران بر اساس مدل سه شاخگی و راهکارهای پیاده سازی آن می پردازد.

1-4-       اهداف پژوهش

 • شناسایی عوامل موثر در استقرار بورس الکترونیک در ایران.
 • بررسی عوامل ساختاری موثر در استقرار بورس الکترونیک در ایران.
 • بررسی عوامل رفتاری موثر در استقرار بورس الکترونیک در ایران.
 • بررسی عوامل زمینه ای موثر در استقرار بورس الکترونیک در ایران.
 • ارائه راهکارهای عملی جهت پیاده سازی بورس الکترونیک در ایران.

اهداف کاربردی

 • بدیهی است که به دنبال انجام هر تحقیقی تلاش بر این است نتایج بدست آمده مورد استفاده علاقمندان قرار بگیرد تا در اتخاذ تصمیمات موثر کارا و موثر باشد .لذا این تحقیق نیز مستثنی از این امر نخواهد بود.
 • از طرف دیگر نتایج تحقیقات برای خود مدیران شرکتها نیز قابل توجه خواهد بود تا نتایج مثبت بیشتری را رقم بزنند؛ لذا نتایج تحقیقات حاضر می تواند برای گروههای زیر قابل استفاده باشد :
 • سازمان بورس اوراق بهادار
 • سهامداران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • مدیران شرکتها
 • موسسالت مالی و اعتبارای و سرمایه گذاری
 • متخصصین و تحلیلگران مالی
 • محققان و دانشجویان

1-5-       سوالات پژوهش:

سوالات اصلی:

 1. آیاعوامل ساختاری در استقرار بورس الکترونیک در ایران تأثیر معناداری دارند؟
 2. آیاعوامل رفتاری در استقرار بورس الکترونیک در ایران تأثیر معناداری دارند؟
 3. آیاعوامل زمینه ای در استقرار بورس الکترونیک در ایران تأثیر معناداری دارند؟

سوالات فرعی

 • عوامل ساختاری
 1. آیا نیروی انسانی متخصص در استقرار بورس الکترونیک در ایران تأثیر معناداری دارد؟
 2. آیا عوامل مخابراتي در استقرار بورس الکترونیک در ایران تأثیر معناداری دارد؟
 3. آیا بانكداري الكترونيكي در استقرار بورس الکترونیک در ایران تأثیر معناداری دارد؟
 4. آیا زيرساخت های فني بورس در استقرار بورس الکترونیک در ایران تأثیر معناداری دارد؟
 • عوامل رفتاری
 1. آیا پذیرش مدیران بورس در استقرار بورس الکترونیک در ایران تأثیر معناداری دارد؟
 2. آیا پذیرش سهامداران در استقرار بورس الکترونیک در ایران تأثیر معناداری دارد؟
 • عوامل زمینه ای
 1. آیا بسترهای قانونی و حقوقی در استقرار بورس الکترونیک در ایران تأثیر معناداری دارد؟
 2. آیا عوامل فرهنگی در استقرار بورس الکترونیک در ایران تأثیر معناداری دارد.؟
 3. آیا هزینه های اقتصادی در استقرار بورس الکترونیک در ایران تأثیر معناداری دارد؟

1-1-        فرضيه‏هاي تحقیق:

فرضيه‏هاي اصلی:

 1. عوامل ساختاری در استقرار بورس الکترونیک در ایران تأثیر معناداری دارند.
 • عوامل ساختاری
 • نیروی انسانی متخصص در استقرار بورس الکترونیک در ایران تأثیر معناداری دارد.
 • عوامل مخابراتي در استقرار بورس الکترونیک در ایران تأثیر معناداری دارد.
 • بانكداري الكترونيكي در استقرار بورس الکترونیک در ایران تأثیر معناداری دارد.
 • زيرساخت های فني بورس در استقرار بورس الکترونیک در ایران تأثیر معناداری دارد.
 1. عوامل رفتاری در استقرار بورس الکترونیک در ایران تأثیر معناداری دارند.
 • عوامل رفتاری
 • پذیرش مدیران بورس در استقرار بورس الکترونیک در ایران تأثیر معناداری دارد.
 • . پذیرش سهامداران در استقرار بورس الکترونیک در ایران تأثیر معناداری دارد.
 1. عوامل زمینه ای در استقرار بورس الکترونیک در ایران تأثیر معناداری دارند
 • عوامل زمینه ای
 • بسترهای قانونی و حقوقی در استقرار بورس الکترونیک در ایران تأثیر معناداری دارد.
 • عوامل فرهنگی در استقرار بورس الکترونیک در ایران تأثیر معناداری دارد.
 • هزینه های اقتصادی در استقرار بورس الکترونیک در ایران تأثیر معناداری دارد.

و…

 

 

             

پاورپوینت مديريت انگيزش در سازمانها و اهميت آن در جهت ارتقاي بهره وري

پاورپوینت مديريت انگيزش در سازمانها و اهميت آن در جهت ارتقاي بهره وري
توضیحات:
فایل پاورپوینت مديريت انگيزش در سازمانها و اهميت آن در جهت ارتقاي بهره وري،در حجم 85 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:
اساس رفتار سازمانی:
پاسخ به سؤالات متعددی در مورد چرایی و علت رفتارهای متفاوت کارکنان و مدیران در سازمان و دلایل کسب نتایج متفاوت ، اساس و پایه این علم می باشد

تعریف رفتار سازمانی:
رفتار سازمانی ( oB ) ، رشته ای از مطالعات است که تأثیر افراد ، گروه ها و سازمان بر رفتار کارکنان در سازمان را مورد مطالعه قرار می دهد.
و…

فهرست مطالب:
كليات
نگرش کلی بر مدیریت رفتار
مکاتب مدیریت رفتار سازمانی
مفهوم و فرآیند انگیزش
گزیده نظریات اندیشمندان
مشارکت

این فایل با فرمت پاورپوینت در 85 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

پایان نامه بررسی F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی

پایان نامه بررسی F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

فهرست مطالب
   عنوان                                                    صفحه       
فصل 1: کلیات پژوهش    2
1-1- مقدمه    3
1-2- پرسش اصلی تحقیق    4
1-3- اهداف علمی    4
1-4- اهداف کاربردی    5
1-5- ضروریات خاص انجام تحقیق    5
1-6- بهره¬وران    5
1-7- نوع روش تحقیق    6
1-8- روش گرد آوری داده¬ها    6
1-9- ابزارهای گردآوری داده¬ها    6
1-10- روش تجزیه و تحلیل داده¬ها    7
1-11- شرح واژه‌ها‌ و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش    7
فصل 2: مروری بر ادبیات موضوع    9
2-1- مقدمه    10
2-2- مراحل اجرای پروژه    11
2-3- مراحل‌ اجرای‌ یک‌ پروژه‌    12
2-3-1- مرحله‌ نظری    12
2-3-2- مرحله‌ طرح‌ و برنامه‌ریزی    13
2-3-3- مرحله‌ اجرا    14
2-4- مرحله‌ پایانی    15
2-5- قراردادهای عمرانی    16
2-5-1- تعریف قرارداد    17
2-5-2- روش¬های اجرای پروژه (از نگاه قراردادی)    17
2-6- مرور مد¬ل¬های انتخاب پیمانکار    21
2-7- شاخص¬هاي انتخاب    36
2-8- رويه¬هاي ارزيابي و انتخاب پيمانكاران در كشورهاي مختلف    37
2-8-1- ارزيابي مقدماتي پيمانكاران در هنگ كنگ    37
2-8-2- تعيين صلاحيت اوليه پيمانكاران در تركيه    38
2-8-3- رويكردهاي انتخاب پيمانكار در انگليس    39
2-9- جمع¬بندی    40
فصل 3: روش تحقیق    42
3-1- مقدمه    43
3-2- روش انجام تحقیق    43
3-3- مراحل انجام پژوهش    46
3-4- ابزار گردآوری داده‏ها    46
3-5- روایی و پایایی پژوهش    46
3-6- جامعه آماری پژوهش    48
3-7- نمونه آماری    48
3-8- تکنیک‌ها‌ی تصميم‌گيري ریاضیMCDM    49
3-9- ارزیابی و بررسی مدل‌ها‌ی MADM    50
3-10- علم مدیریت فازی    51
3-10-1- اعداد فازی و عملیات جبری    53
3-10-2- اعداد فازی ذوزنقه ای ومثلثی    54
3-10-3- متغیر‌ها‌ی کلامی    54
3-11- معرفی تکنیک دلفی    55
3-12- مراحل اجرای روش دلفی فازی    58
3-13- معرفي تكنیک AHP    61
3-14- معرفی تکنیک PROMETHEE    65
3-14-2- رتبه بندی کامل PROMETHEE-2    78
3-15- قلمرو مکانی پژوهش    80
3-15-1- پروژه¬های عمرانی    81
3-15-2- چشم انداز    84
3-16- جمعبندی    85
فصل 4: تجزیه و تحلیل    86
4-1- مقدمه    87
4-2- انتخاب خبرگان:    87
4-3- مراحل اجرا    87
4-3-1- نهایی¬سازی معیارهای موثر در ارزیابی و رتبه¬بندی پیمانکاران پروژه¬های عمرانی    88
4-3-2- وزن¬دهی به معیارهای انتخاب شده توسط تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی    119
4-3-3- رتبه¬بندی پیمانکاران با روش PROMETHEE فازی    128
4-4- جمع بندی    140
فصل 5: نتیجه گیری وپیشنهادات    142
5-1- مقدمه    143
5-2- نتایج ویافته‌ها‌ی تحقیق    143
5-2-1- نتایج مربوط به تعیین شاخص‌ها‌ی اولویت بندی    143
5-2-2- نتایج حاصل از پیاده سازی مدل پیشنهادی    144
5-3- مزایای الگوریتم پیشنهادی    147
5-4- پیشنهاداتی به منظور بهبود کاربرد الگوریتم پیشنهادی در رتبه¬بندی پیمانکاران    148
5-5- پیشنهاداتی جهت کاربرد نتایج تحقیق    148
5-6- پیشنهادهایی برای پژوهش¬های آتی    149
5-7- جمع بندی    149

 

فهرست شکل¬ها
شکل 3-1 انواع روش¬های تصميم‌گيري MADM(آذر، رجب زاده،1381)    51
شکل 3-2 الگوریتم اجرای روش دلفی فازی – منبع: (جعفری و منتظر، 1387)    58
شکل 3-3 تابع ارجحیت    73
شکل 3-4 توابع ارجحیت معمول    74
شکل 3-5 گراف خارج¬رتبه ای ارز ش گذاری شده    77
شکل 3-6 جریان خارج¬رتبه ای، PROMETHEE    77

 
فهرست جدول¬ها
جدول 2-1 مشخصات روش¬شناسی¬های انتخاب پیمانکار (1998، Holt)    26
جدول 2-2 مدل¬های انتخاب پیمانکار (2006، Anagnostopoulos and Vavatsikos)    29
جدول 2-3 مقایسه میان مدل¬های ارزیابی مقدماتی پیمانکاران (Sawalhi et al.,2007 )    31
جدول 3-1 ارزیابی    67
جدول 3-2 وز ن های اهمیت نسبی    71
جدول 3-3 پروژه¬های راهسازی ملی در دست اقدام (تفویض شده به استان)    81
جدول 3-4 مهم¬ترین پروژه¬های احداث و بهسازی راه¬های اصلی و فرعی در دست اقدام از محل اعتبارات استانی    82
جدول 3-5 مهم¬ترین پروژه¬های احداث و بهسازی راه روستایی در دست اقدام (از منابع استانی و ملی استانی شده)    83
جدول 3-6 مهم¬ترین پروژه¬های راهداری در دست اقدام اداره کل راه و شهرسازی استان یزد    84
جدول 4-1 معیارها    88
جدول 4-2 طیف و امتیازبندی پرسشنامه برای شناسایی معیارهای موثردر ارزیابی و رتبه¬بندی پیمانکاران پروژه¬های عمرانی    90
جدول 4-3 تبدیل امتیازهای قطعی معیارهای به مقادیر فازی    90
جدول 4-4 طیف، امتیاز، عدد فازی و مقدارفازی زدایی شده پرسشنامه    91
جدول 4-5 نتیجه مرحله¬ی نخست نظرخواهی از خبرگان    93
جدول 4-6 نتیجه مرحله¬ی دوم نظرخواهی از خبرگان    101
جدول 4-7 محاسبه¬ی اختلاف نظر در مراحل اول و دوم توزیع پرسشنامه    107
جدول 4-8 محاسبه¬ی اختلاف نظر در مراحل دوم وسوم توزیع پرسشنامه    110
جدول 4-9 محاسبه¬ی اختلاف نظر در مراحل سوم وچهارم توزیع پرسشنامه    114
جدول 4-10 محاسبه¬ی اختلاف نظر در مراحل چهارم وپنجم توزیع پرسشنامه    115
جدول 4-11 تعریف حد قابل قبول برای انتخاب معیارها    116
جدول 4-12 میانگین نهایی معیارها    117
جدول 4-13 طیف 9 گزینه ای ساعتی مورد استفاده در پژوهش- منبع: قدسی¬پور (1384)    119
جدول 4-14 ماتریس تلفیق شده¬ی نظر خبرگان    121
جدول 4-15 ماتریس مقادیر  Z برای معیارها    123
جدول 4-16 محاسبه مقادیر کلی Z برای معیارها    124
جدول 4-17 وزن نهایی معیار    125
جدول 4-18 وزن نرمال هر معیار    127
جدول 4-19 طیف زبانی ارزیابی (Bilsel et al.2006)    129
جدول 4-20 میانگین نظرات خبرگان    131
جدول 4-21 اطلاعات معیارها    136
جدول 4-22 تابع ترجیحی گزینه  A1 نسبت به گزینه¬های دیگر    136
جدول 4-23 تابع ترجیحی گزینه A2 نسبت به گزینه¬های دیگر    137
جدول 4-24 تابع ترجیحی گزینه  A3 نسبت به گزینه¬های دیگر    137
جدول 4-25 تابع ترجیحی گزینه  A4 نسبت به گزینه¬های دیگر    137
جدول 4-26 تابع ترجیحی گزینه  A5 نسبت به گزینه¬های دیگر    138
جدول 4-27 تابع ترجیحی گزینهA6   نسبت به گزینه¬های دیگر    138
جدول 4-28 شاخص ترجیحی تجمعی گزینه¬ها    139
جدول 4-29 جریان رتبه¬بندی مثیت و منفی گزینه¬ها    139
جدول 4-30 جریان خالص رتبه¬بندی    140
جدول 5-1 وزن شاخص¬ها    146

 

 

 

 

چکيده
شتاب روز افزون روند رشد و توسعه و هم¬چنین پیچیده¬تر شدن پروژه¬های صنعتی همگام با پیشرفت علوم و تکنولوژی ، موجب گشته تا مسأله و فرایند انتخاب پیمانکار به عنوان عاملی مهم و کلیدی در ارتباط با موفقیت طرح¬های صنعتی محسوب گشته و محققین و صاحبان صنایع رویکردی هرچه تخصصی¬تر را در ارتباط با این مقوله در پیش گیرند ، انتخاب پیمانکار شایسته و واجد صلاحیت ، یک مسأله تصمیم گیری چند معیاره بوده و اولین گام جهت اجرای یک پروزه صنعتی در قالب هزینه، مدت و کیفیت مطلوب می¬باشد.
در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با استفاده از تکنیک PROMETHEE فازی، انتخاب شایسته-ترین پیمانکار در اداره کل راه و شهرسازی استان یزد انجام گیرد. در این راستا ابتدا ضمن بررسی گسترده پیشینه موضوع، مهم¬ترین معیارها و شاخص¬های پیشنهادی شناسایی و دسته¬بندی شدند و سپس با کمک تکنیک دلفی فازی معیارها و شاخص¬های اصلی تعیین گشته، در گام بعدی با استفاده از روش AHP فازی، وزن معیارهای تصمیم¬گیری تعیین گردیده ، سپس نوع تابع ترجیحی هر شاخص و آستانه بی¬تفاوتی و آستانه برتری آن مشخص شدند و با استفاده از این مقادیر و با فرض خنثی بودن دیدگاه تصمیم گیرنده در ارتباط  با ریسک با بهره¬گیری از روش PROMETHEE  فازی، شرکت¬های پیمانکاری شرکت کننده در مناقصه مورد نظر رتبه¬بندی شدند و مناسب¬ترین پیمانکار  جهت اجرای پروژه مربوط تعیین گردید.
کلمات کلیدی: انتخاب پیمانکار، معیارها و شاخص¬های انتخاب پیمانکار، PROMETHEE فازی                                                                                        

فصل 1: کلیات پژوهش
 
1-1- مقدمه
فرایند انتخاب پیمانکاران با ریسک بالایی برای کارفرماها همراه می¬باشد، از این رو کارفرما¬¬ها همواره تلاش می¬کنند که از میزان ریسک موجود بکاهند. در ابتدا پیمانکاران را بر مبنای کم¬ترین قیمت پیشنهادی انتخاب می¬کردند که این موضوع باعث بروز مشکلاتی در حین اجرای پروژه¬ها می¬شد. کار فرمایان برای رفع چنین مشکلی نیاز به یک فیلتر برای جلوگیری از ورود پیمانکاران فاقد صلاحیت به مناقصه دارند.
حجم فعالیت¬های عمرانی از جمله شاخص¬های اساسی رشد و توسعه محسوب می¬شود. سالانه هزاران میلیارد ریال از سرمایه¬های ملی کشورمان در بخش¬های دولتی و خصوصی به صورت مستقیم یا غیر¬مستقیم صرف عمران و ایجاد تأسیسات زیر بنایی کشور می¬شود. در یک طرح عمرانی بیشترین مقدار سرمایه¬گذاری در مرحله¬ی اجرای طرح انجام می¬گیرد (عباس نیا و همکاران، 1384).
با توجه به آمار ارائه شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی در طول سال¬های اخیر مشاهده می-شود، 10 درصد مشکلات اجرایی ناشی از عدم صلاحیت پیمانکاران می باشد (رجایی و حضرتی، 1387).
یکی از علل اصلی از بین رفتن منابع مالی و شکست در پروژه¬¬هاي عمرانی انتخاب نادرست پیمانکاران در پروژه¬ها می¬باشد. در این رابطه معرفی و انتخاب صحیح پیمانکاران در پروژه¬هاي عمرانی به عنوان یک راهکار اساسی براي جلوگیري از هدر رفتن منابع ملی تلقی می¬شود. با انتخاب پیمانکار اصلح، ریسک اتلاف منابع از لحاظ هزینه، زمان به حداقل می¬رسد هم¬چنین موجب افزایش کیفیت اجرایی پروژه¬ها و ایمنی در حین اجرا و یا بعد از اجرا خواهد شد (عباس نیا و همکاران، 1384).
برای نیل به این منظور دو راهکار جدید برای حل مشکل ارائه شده است. تغییر روند برگزاری مناقصه¬ها و تعیین صلاحیت پیمانکاران قبل از برگزاری مناقصه دو رویکرد مذکور می¬باشد (عباس نیا و همکاران، 1384).
 طبیعت چنین تصمیم¬گیري¬هايي پیچیده می¬باشد و در این رابطه عوامل کمّی و کیفی زیادي براي ارزیابی صلاحیت پیمانکاران مورد استفاده قرار می¬گیرد. با توجه به مطالب مذكور و در نظر گرفتن اين نكته كه مديريت ارزيابي و انتخاب پيمانكار براي واگذاري پروژه¬هاي عمراني، يك قسمت اساسي از فرآيند ساخت و ساز است، اين تحقيق به شناسايي ابعاد و عوامل اثرگذار بر انتخاب پيمانكار و اولويت بندي و انتخاب پيمانكار اصلح با استفاده از روش PROMETHEE در اداره کل راه و شهرسازی استان یزد می¬پردازد.
1-2- پرسش اصلی تحقیق
سوال¬هاي اين تحقيق عبارتند از:
1 – معيار¬هاي موثر بر رتبه بندي پيمانكاران پروژه¬هاي عمراني كدامند؟
2 – رتبه بندي پيمانكاران پروژه¬هاي عمراني اداره كل راه و شهر سازي استان يزد چگونه است؟
1-3- اهداف علمی
تجربه نشان داده است قبول و انتخاب پيمانكاران با قيمت حداقل پيشنهادي در مناقصات و يا قبول پيمانكاران با تخفيف¬هاي غير منطقي نسبت به بر آورد هاي اوليه كار فرما و مشاور هم باعث تطويل بي¬رويه مدت پيمان گرديده و هم در نهايت باعث بالا رفتن هزينه¬هاي طرح¬هاي عمراني بوده است چه در اين مسير به علت عدم كار آيي و توان پيمانكاران، كار فرما يا بايستي نسبت به خلع يد پيمانكار اقدام كند كه اين امر بسيار زمان بر بوده، يا در مقاطع حساس اجراي پروژه تسليم شرايط پيمانكار گردد و نسبت به ترميم قيمت اقدام نمايد كه اين امر نيز پي آمد تطويل مدت و مبلغ اضافي در طرح خواهد بود با توجه به موارد بالا شناسايي شاخص هاي كمّي و كيفي موثر بر صلاحيت پيمانكاران پروژه¬هاي عمراني و ميزان اهميت هر يك از شاخص¬ها و ارزيابي و اولويت بندي پيمانكاران از اهداف اين پژوهش مي¬باشد.
1-4- اهداف کاربردی
به طور متوسط حدود 15 درصد از تولید ناخالص ملی در جهان صرف اجرای پروژه¬ها می¬شود و حدود 10 درصد اقتصاد جهانی در این صنعت جریان دارد. از آنجا که حجم بسیار قابل ملاحظه صنعت، پروژه¬های عمرانی است اهمیت آن در اقتصاد جهانی کاملا مشهود است (سازمان برنامه و بودجه، 1378). از طرف دیگر در اقتصاد توسعه از آنجا که سرمایه گذاری¬های دولت، صرف گسترش ظرفیت های تولیدی، زیر بنایی و به طور کلی زیر ساخت¬ها می¬شود. پروژه¬ها لبه برنده و کارساز هر کشور تلقی می¬شود اما شرط لازم این است که هزینه¬های دولت از یک سو صرف اجرای پروژه¬های مناسب و ارزیابی شده شود و از سوی دیگر این پروژه¬ها برای اجرا به پیمانکار مناسب سپرده شود. پيمانكار در هر پروژه¬ي عمراني نقش اصلي و اساسي را ايفا مي كند انتخاب پيمانكار جزء تصميمات كليدي مديران و تصميم¬گيرندگان به شمار مي¬رود. نتایج این تصمیمات اثر مهمی بر اجرای پروژه از لحاظ زمانی، کیفیت و هزینه می¬گذارد (رجائی و حضرتي،1387). ارزیابی پیمانکاران و رتبه بندی آنان بر اساس معیار¬¬های صحیح باعث حذف پيمانكاران ناكارامد از فرآيند مناقصه خواهد شد.
1-5- ضروریات خاص انجام تحقیق
با توجه به مواردي كه در بالا به آن اشاره شد ارزيابي پيمانكاران و رتبه بندي آنان بر اساس معيار¬هاي صحيح در طرح¬هاي عمراني امري مهم و الزامي مي¬باشد در اين پژوهش به دنبال آن هستيم كه در ابتداي امر شاخص هاي كمّي و كيفي موثر بر صلاحيت پيمانكاران راشناسايي كنيم سپس ميزان اهميت هر يك از شاخص ها را بسنجيم و در نهايت اولويت بندي پيمانكاران و شناسايي پيمانكار اصلح را انجام دهيم.
1-6- بهره وران
در اين پژوهش پس از شناسايي شاخص¬هاي موثر بر انتخاب پيمانكار، ميزان اهميت شاخص¬ها تعيين و اولويت¬¬بندي پيمانكاران با استفاده از روش تصميم¬گيري PROMETHEE فازي (كه كمتر بر روي مسأله انتخاب پيمانكار پياده شده است) در اداره كل راه و شهر سازي استان يزد پياده¬سازي مي¬گردد.
1-7- نوع روش تحقیق
نوع تحقیق بر اساس هدف کاربردی می¬باشد و بر اساس چگونگی به دست آوردن داده‌ها‌ی مورد نیاز، تحقیق حاضر از نوع توصیفی واز شاخه پیمایشی محسوب می¬شود.
1-8- روش گرد آوری داده¬ها
جهت گرد آوری داده های مورد نیاز برای پژوهش، مطالعات کتابخانه ای و میدانی به صورت زیر انجام می¬گردد.
1 – بررسی ادبیات موضوع و استخراج شاخص¬های اولیه بر اساس پیشینه تحقیق
2 – نظر¬سنجی از خبرگان
3 – تصویب معیار¬ها پس از دخیل كردن معیار¬هایی که از طریق پیشینه تحقیق و نظر¬سنجی از خبرگان به دست می¬آید. سپس پيمانكاران منتخب به كمك روش PROMETHEE رتبه¬بندي مي-شوند.
1-9- ابزارهای گردآوری داده¬ها
از آنجا كه شاخص¬هاي ارزيابي هر سيستم، بسته به اهداف اصلي ايجاد آن و وظايف مهم مورد انتظار از آن سيستم و هم¬چنين عوامل تاثيرگذار و نوع هزينه¬هاي انجام شده متفاوت خواهد بود لذا براي شناسايي شاخص¬هاي موثر در انتخاب پيمانكاران پروژ¬ هاي عمراني گام¬هاي ذيل برداشته مي-شود. ابتدا با مراجعه به پيشينه مطالعات انجام شده در اين زمينه تعدادي شاخص شناسايي مي¬شوند و براي اطمينان از موثر بودن شاخص¬هاي شناسايي شده در فرايند انتخاب پيمانكار پرسشنامه¬اي تهيه و ميان خبرگان توزيع مي¬شود با جمع¬آوري پرسش¬نامه¬ها، تمام شاخص¬هاي موثر بر انتخاب پيمانكار مشخص مي¬شوند. در گام بعد به منظور تعيين ميزان اهميت هر يك از شاخص¬ها پرسشنامه مقايسات زوجي ميان شاخص¬ها طراحي مي¬شوند با جمع¬آوري نظر خبرگان و استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي وزن نسبي هر شاخص تعيين مي¬شود.
1-10- روش تجزیه و تحلیل داده¬ها
دراین پژوهش ابتدا معیار¬ها و شاخص¬های کمّی و کیفی موثر در ارزيابي پیمانکاران شناسایی می-شوند و به كمك روش دلفي نهايي خواهد شد. سپس به منظور تعیین میزان اهمیت هر یک از شاخص¬ها پرسشنامه مقایسات زوجی میان شاخص¬ها طراحی می¬شود و با جمع¬آوری نظر خبرگان و استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی، وزن نسبی هر شاخص تعیین می¬شود سپس به کمک روش PROMETHEE به رتبه¬بندی پیمانکاران پرداخته و در نهایت پیمانکار اصلح شناسایی می-شود.
1-11- شرح واژه‌ها‌ و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش
در این قسمت برخی از وازه¬های به¬کار رفته در پژوهش توضیح داده خواهد شد.
کارفرما
شخص‌ حقوقی‌ است‌ که‌ یک‌ سوی‌ امضاکننده‌ پیمان‌ است‌ و عملیات‌ موضوع‌ پیمان‌ را براساس‌ اسناد و مدارک‌ پیمان، به‌ پیمانکار واگذار کرده‌ است. نمایندگان‌ و جانشین¬های‌ قانونی‌ کارفرما، در حکم‌ کارفرما هستند.

 

 

                 

کتاب راهنمای رسمی جهت شرکت در آزمون GRE – ویرایش دوم

کتاب راهنمای رسمی جهت شرکت در آزمون GRE - ویرایش دوم

………………………….

پایان نامه بررسي امكان كارت امتيازي متوازن جهت اجراي استراتژيهای آن

پایان نامه بررسي امكان كارت امتيازي متوازن جهت اجراي استراتژيهای آن

 این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

چكيده

هدف از انجام اين تحقيق بررسی امكان بكارگيري كارت امتيازي متوازن جهت اجراي استراتژي­هاي آن در شركت خودرو­سازی سايپا است. كارت امتيازي متوازن يكي از تكنيك­های ارزيابي عملكرد سازمان­ها می­باشد كه سازمان را از چهار منظر مالي، مشتري، فرآيندهاي داخلي و يادگيري و رشد مورد ارزيابي قرار می­دهد. عمده­ترین مشكل در سازمان­ها اجراي استراتژي تدوين شده می­باشد. كارت امتيازي متوازن فاصله­ای كه ما بين تدوين و اجراي استراتژي وجود دارد از بين می­برد. محل تحقيق شركت سايپا و جامعه آماري شامل 58 نفر از مديران ارشد، مديران مياني، اجرائي شاغل در شركت سايپا می­باشند. روش تحقيق توصيفي– پيمايشي و ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسشنامه و مطالعات كتابخانه­ای بوده و روش آماري، آمار استنباطي می­باشد. نتايج حاصل از تحقيق بيانگر اين است كه امكان اجراي ارزيابي متوازن با بكارگيري كارت امتيازي متوازن در شركت سايپا وجود دارد. و با استفاده از اين تكنيك امكان غلبه بر موانع اجراي استراتژي در شركت سايپا وجود دارد. ‏‏

فهرست مطالب

فهرست به دلیل نقص اندازه این صفحه خراب نمایش داده می شود و در داخل فایل کاملا مرتب است

عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اول: كليات.. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- عنوان تحقيق. 2

1-3- بيان مسئله. 3

1-4- ضرورت و اهمیت انجام پژوهش… 6

1-5- اهداف تحقیق. 9

1-5-1- هدف اصلی. 9

1-6- سؤالات تحقیق. 9

1-6-1- سوال اصلي تحقيق. 9

1-6-2- سوالات فرعي. 9

1-7- فرضيه‏هاي تحقیق. 10

1-7-1- فرضيه اصلي. 10

1-7-2- فرضيه­های فرعي. 10

1-8- روش تحقیق. 11

1-9- روش آماري.. 11

1-9-1- آمار توصیفی. 11

1-9-2- آمار استنباطی. 11

1-10- روش گردآوری داده­ها 11

1-11-جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان) 12

1-12-تعيين حجم نمونه و روش نمونه گيري.. 12

1-13-تعاریف نظری و عملیاتی. 12

1-13-1- تعاریف نظری.. 12

1-13-1-1- كارت امتيازي متوازن. 12

1-13-1-2-استراتژي (راهبرد) 13

1-13-2- تعاريف عملياتي. 13

فصل دوم: ادبيات و مباني نظري.. 14

کارت امتیازی متوازن. 15

2-1- مقدمه. 15

2-2- تاریخچه و روند تکاملی کارت امتیازی متوازن. 17

2-2-1- معیارهای سنجش مالی عمدتاً کوتاه مدت و غیر استراتژیک هستند. 18

2-2-2- ارزیابی مبتنی بر اطلاعات تاریخی است. 18

2-2-3- ارزیابی­ها عمدتاً یک بعدی است. 18

2-3- تاریخچه شکل­گیری برنامه­ریزی استراتژیک… 19

2-4- استراتژی.. 20

2-5- چهار فرآیند مدیریت راهبردی.. 21

2-5-1- تفسیر چشم‌انداز 21

2-5-2- انتقال راهبرد و مرتبط ساختن آن با اهداف.. 22

2-5-3- برنامه‌ریزی تجاری.. 24

2-5-4- بازخورد و آموزش… 25

2-6- تعاریف کارت امتیازی متوازن. 28

2-7- کارت امتیازی متوازن ابزار کارآمد تسری استراتژی­ها 30

2-8- مزایای کارت امتیازی متوازن. 30

2-8-1- يكپارچگي و نظارت.. 31

2-8-2- تمركز. 31

2-8-3- بازخور 31

2-8-4- همسويي. 31

2-8-5- ارتباطات.. 32

2-8-6- مسئوليت‌پذيري.. 32

2-8-7- مشاركت.. 32

2-8-8- تبديل و تكامل. 32

2-9- كاركردهاي كارت امتيازي متوازن. 33

2-10- منظرهای ارزیابی متوازن. 34

2-11- دلایل عدم اجرای استراتژی­های تدوین شده در سازمان. 36

2-11-1- عدم مشارکت کارکنان در فرآیند برنامه­ریزی استراتژیک شرکت.. 37

2-11-2- موانع مدیریتی. 37

2-11-3- موانع عملیاتی. 37

2-11-4- موانع کارکنان. 37

2-12- معرفی وجوه كارت امتیازی متوازن. 39

2-12-1-وجه مالی. 40

2-12-2- وجه مشتری.. 41

2-12-3- وجه رشد و یادگیری.. 42

2-12-4- وجه فرآیندهای داخلی. 42

2-12-4-1- آرمان / چشم­انداز 43

2-12-4-2- استراتژی.. 43

2-12-4-3- عوامل بحرانی موفقیت.. 44

2-12-4-4- روابط علت و معلولی. 44

2-12-4-5- برنامه عملی. 44

2-13- پیاده­سازی کارت امتیازی متوازن. 45

2-13-1- قدم اول. 45

2-13-2-قدم دوم 46

2-13-3- قدم سوم 46

2-13-4- قدم چهارم 47

2-13-5- قدم پنجم. 47

2-13-6- قدم ششم. 48

2-14- مثالی از یک سیستم كارت امتيازي متوازن. 48

2-14-1- منظر مالی اهداف.. 48

2-14-2- منظر فرآیندهای داخلی اهداف.. 48

2-14-3- منظر یادگیری و رشد اهداف.. 49

2-14-4- منظر مشتری.. 49

2-15- ایجاد سازمان استراتژی محور به کمک کارت امتیازی متوازن. 50

2 -15-1- ترجمه استراتژی به اصطلاحات عملیاتی. 51

2-15-2- همسوسازی سازمان برای ایجاد هم افزایی. 52

2-15-3- تبدیل استراتژی به کار هر روز هرکس… 52

2-15-3-1- آموزش و برقراری ارتباط.. 53

2-15-3-2- توسعه اهداف فردی و گروهی. 53

2-15-3-3- سیستم­های پاداش و بهره­وری.. 53

2-15-4- تبدیل استراتژی به یک فرآیند مستمر. 54

2-15-5- بسیج و به حرکت درآوردن تحول ازطریق رهبـری مدیریت ارشد. 54

2-16- گسترش استفاده از کارنامه متوازن (کارت امتیازی متوازن) 57

2-17-کارنامه متوازن تکمیل کنندهِ گزارشگری مالی رایج. 58

2-18- چهار دیدگاه در کارنامه متوازن. 59

2-19- داستان­های موفقیت از راه کارت امتیازی متوازن. 60

2-19-1- رشد پایه درآمد که بیشتر از رشد بازار باشد. 61

2-19-2- تبدیل ۳۰ درصد درآمد حاصل از تغییرات تدریجی به سود عملیاتی. 61

2-19-3- دو برابر کردن سود هر سهم. 61

2-20- سنگ بنای پیروزی.. 63

2-20-1- حمایت مدیریت ارشد. 64

2-20-2- مدیریت پروژه 64

2-21- چالش­های کارت امتیازی متوازن در مقام عمل. 65

2-22- سیستم جامع مدیریتی کارت امتیازی متوازن برای پیوند استراتژی با عملیات.. 66

2-22-1 – تنظیم استراتژی.. 66

2-22-2- برنامه­ریزی استراتژیک… 67

2-22-3- همسویی سازمان با استراتژی.. 69

2-22-4- برنامه­ریزی عملیات.. 69

2-22-5- کنترل، نظارت و یادگیری.. 70

2-22-6- سنجش و سازگار کردن استراتژی.. 70

2-23- بعضي از كاستي­های كارت امتيازي متوازن. 71

2-24-تحقیقات انجام شده در مورد کارت امتیازی متوازن. 72

2-24-1- تحقیقات خارجی. 72

2-24-2- تحقیقات داخلی. 76

2-3- نتیجه­گیری.. 79

فصل سوم: مواد و روش­ها و روش­شناسی تحقیق یا روش اجراي تحقیق. 81

3-1- مقدمه. 82

3-2 – روش تحقيق. 82

3-2-1- برحسب هدف.. 83

3-2-2- برحسب نحوه گردآوری داده­ها 84

3-3- جامعه آماري تحقيق. 87

3-4- روش نمونه­گیری و تعيين حجم نمونه. 87

3-5- روش و ابزار جمع­آوری اطلاعات و اندازه­گیری داده­ها 87

3 -6- روش سنجش اعتبار (روایی) و پایایی: 91

3-6-1- روایی پرسشنامه تحقیق. 91

3-6-2- پايايي  (قابليت اعتماد) پرسشنامه. 92

3 -7- روش تجزيه و تحليل دادها و آزمون فرضيه­ها 93

3-7-1- نرم­افزارهاي مورد استفاده براي تجزيه و تحليل داده­ها 94

3-7-2- مقايسه رتبه با استفاده از آزمون فريدمن. 94

3-7-3- آزمون كاي –دو براي جدول­هاي يك بعدي.. 95

3-7-4- آزمون نسبت (دو جمله­اي) 95

3-8-چهارچوب نظري و مدل تحقيق: مدل كارت امتيازي متوازن. 96

3-8-1- مانع اول. 96

3-8-2- مانع دوم 96

3-8-3- مانع سوم 96

3-8-4- مانع چهارم 96

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده­ها 100

4-1- مقدمه. 101

4-2- ویژگی­های جمعیت­شناسی جامعه مورد مطالعه. 101

4-2-1- جامعه مورد مطالعه از لحاظ جنسیت.. 102

4-2-2- جامعه مورد مطالعه از لحاظ سن. 102

4-2-3- جامعه مورد مطالعه از لحاظ تحصیلات.. 103

4-2-4- جامعه مورد مطالعه از لحاظ سابقه كار در سازمان. 104

4-3 – آزمون فرضیات.. 105

4-3-1- آزمون فرضيه اصلي تحقيق. 105

4-3-1-1- آزمون کای – دو. 106

4-3-1-2- آزمون نسبت (دو جمله­ای) 108

4-4- آزمونهای مربوط به فرضیه اول. 110

4-4-1- آزمون کای – دو. 110

4-4-2- آزمون نسبت (دو جمله­اي) 112

4-5- آزمون مربوط به فرضيه دوم 114

4-5-1- آزمون كاي –دو. 114

4-5-2- آزمون نسبت (دو جمله­اي) 116

4-6- آزمون مربوط به فرضيه سوم 118

4-6-1- آزمون كاي – دو. 118

4-6-2- آزمون نسبت (دو جمله­اي) 120

4-7- آزمون مربوط به فرضيه چهارم 121

4-7-1- آزمون كاي –دو. 121

4-7-2- آزمون نسبت (دو جمله­اي) 123

4-8- آزمون مربوط به فرضيه پنجم. 124

4-8-1- آزمون كاي –دو. 124

4-8-2-آزمون نسبت (دو جمله­اي) 126

فصل پنجم: نتايج تحقيق. 128

5-1- مقدمه. 129

5-2- خلاصه تحقيق. 129

5-3- نتايج آزمون فرضيات و تفسير آنها 130

5-3-1- آزمون كاي-دو. 131

5-3-2- آزمون نسبت (دو جمله­اي) 131

5-4- پيشنهادات براساس نتايج به دست آمده 134

5-5- پيشنهادات براي تحقيقات آتي. 134

5-6- محدوديت­هاي تحقيق. 134

منابع و مآخذ. 136

پیوستها 147

Abstract 154

جدول  4- 1: جنسيت جامعه مورد بررسي. 102

جدول  4- 2: سن جامعه مورد بررسي. 103

جدول  4- 3: تحصيلات جامعه مورد بررسي. 104

جدول  4- 4: سابقه كاري جامعه مورد بررسي. 105

جدول  4- 5: چگونگي توزيع نتايج براي انجام آزمون كاي دو در فرضيه كلي (TH) 107

جدول  4- 6: آماره آزمون ومقدار سطح معنادري در آزمون كاي- دو در فرضيه كلي. 108

جدول  4- 7: نتايج آزمون نسبت فرضيه كلي. 110

جدول  4- 8: چگونگي توزيع نتايج براي آزمون كاي- دو در فرضيه اول. 111

جدول  4- 9: آماره آزمون و مقدار سطح معناداري در آزمون كاي دو در فرضيه اول. 112

جدول  4- 10: نتايج آزمون نسبت فرضيه اول. 113

جدول  4- 11: چگونگي توزيع نتايج براي انجام آزمون كاي-دو فرضيه دوم. 115

جدول  4- 12: آماره آزمون و مقدار سطح معني داري در آزمون كاي-دو فرضيه دوم. 116

جدول  4- 13: نتايج آزمون نسبت فرضيه دوم. 117

جدول  4- 14: چگونگي توزيع نتايج براي انجام آزمون كاي-دو فرضيه سوم. 119

جدول  4- 15: آماره آزمون و مقدار سطح معني داري در كاي-دو فرضيه سوم. 119

جدول  4- 16: نتايج آزمون نسبت فرضيه سوم. 120

جدول  4- 17: چگونگي توزيع نتايج براي انجام آزمون كاي-دو فرضيه چهارم. 122

جدول  4- 18: آماره آزمون و مقدار سطح معني داري در آزمون كاي-دو فرضيه چهارم. 122

جدول  4- 19: نتايج آزمون نسبت فرضيه چهارم. 124

جدول  4- 20: چگونگي توزيع نتايج براي انجام آزمون كاي-دو فرضيه پنجم. 125

جدول  4- 21: آماره آزمون و مقدار سطح معني داري در آزمون كاي-دو فرضيه پنجم. 125

جدول  4- 22: نتايج آزمون نسبت فرضيه پنجم. 127

جدول 5- 1: خلاصه آزمون فرضيات تحقيق. 132

شکل 1- 1: رابطه علت و معلولي در چهار منظر ارزيابي متوازن به شرح زير است.. 36

شکل 1- 2: چهارچوب كارت امتيازي متوازن. 39

شکل 2- 1: نقشه استراتژي شركت Saatchi & Saatchi 63

شکل 3- 1: مدل كارت امتيازي متوازن. 98

نمودار3- 1:  الگوريتم مراحل انجام تحقيق. 86

 مقدمه

 در مورد سازمان تعاریف بسیاری ارائه شده است. کلاسیک­ها بر نقش ساختار در سازمان تاکید می­کنند و نئوکلاسیک­ها به انسان توجه اساسی دارند. سازمان­های مکانیکی، سازمان­های ارگانیکی، سازمان یادگیرنده، سازمان به مثابه فرهنگ و انواع مختلفی از تعاریف دیگر که هریک از زوایه­ای خاص به سازمان می­نگرند. اما یکی از استعاره­های جالب در مورد سازمان، تشبیه سازمان به انسان است، در این تفکر به سازمان به مثابه موجودی زنده نگریسته می­شود. اما در همه موجودات زنده، بویژه انسان، فاکتورهایی وجود دارد که از آنها به عنوان علایم حیاتی نام برده می­شود.! آیا سازمان نیز علایم حیاتی دارد؟ آیا آنچنان که فشار خون و نبض انسان حامل پیام مرگ و زندگی می­توانند باشند، می­توان با اندازه­گیری نبض و فشار خون سازمان نسبت به سلامت یا عدم سلامت آن آگاهی یافت؟ چارچوب کارت ارزیابی متوزان یکی از روش­های نوین و مفیدی است که کنترل استراتژیک در سازمان را برمبنای عوامل حیاتی آن امکان­پذیر می­سازد.

 

                   

تحقیق رابطه جهت گیری مذهبی و اضطراب دانشجویان رشته علوم تربیتی

تحقیق رابطه جهت گیری مذهبی و اضطراب دانشجویان رشته علوم تربیتی

توضیحات:
  با موضوع بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و اضطراب دانشجویان رشته علوم تربیتی، در قالب فایل word و در حجم 66 صفحه، همراه با پرسشنامه پژوهش.

چکیده:
امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند تفکر و اندیشه در باب تأثیرگذاری تقیّدات دینی بر تمامی امور انسانی، به ویژه مسائل عاطفی و روحی، هستیم. بسیاری از اندیشمندان و صاحب نظران بر این باورند که مذهب تأثیر انکارناپذیری بر سلامت روح و جسم و دیگر ابعاد زندگی بشر دارد.
دستورات اسلام پیرامون بهداشت جسم و روان و سایر امور، کامل ترین فرامین است، به گونه ای که طبقه بندی رفتار از نظر اسلام متأثر از مفاهیم بهنجار و نابهنجار است و تا زمانی که سلامت و بهنجاری اعتقادی حاصل نشود، سلامت روانی هم حاصل نمی شود و می توان گفت که این دو به طور اجمال رفتار فرد مقید و پایبند را نشان می دهند؛ یعنی رفتار سالم و بهنجار با تمامی معانی آن.با توجه به ایمکه اضطراب نیز یکی از جنبه های سلامت روانی است بادی توجه ویژه ای به آن به خصوص در بین دانشجویان شود.
در این تحقیق به بررسی رابطه بین گرایش های مذهبی و اضطراب در بین دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور … پرداخته شد و از میان دانشجویان این رشته 30 نفر اعم از 15 نفر مرد و 15 نفر زن به طور تصادفی انتخاب شدند و روش گردآوري اطلاعات به صورت ميداني است و با استفاده از پرسشنامه اضطراب بک و پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت انجام پذیرفت.

فهرست مطالب:
چکیده
کلید واژه ها
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه
ضرورت و اهمیت تحقیق
بیان مسئله و سؤالات تحقیق
سؤالات تحقیق
فرضیه های تحقیق
اهداف تحقیق
تعاریف عملیاتی
فصل دوم: ادبیات تحقیق
پیشینه تحقیق
تعریف مذهب در دیدگاههای متفاوت
فطری بودن دین
تعریف دین از دیدگاه قرآن
مراتب دین
فلسفۀ دین چیست؟
دين از ديدگاه مطهري
اضطراب
علت های اضطراب
منشأ اضطراب و انگیزه های آن
اضطراب پایین در برابر اضطراب بالا
شیوع اضطراب
اختلالات اضطراب
اختلالات اضطرابی
اختلال اضطراب فراگیر
اضطراب و نگرانی، چرا؟
اضطراب مطلوب و اضطراب بیمارگونه
علت اصلی اضطراب و نگرانی چیست؟
آیا می توان اضطراب را به صِفر کاهش داد؟
آیا راه کارهای علمی به تنهایی در درمان اضطراب، کافی است؟
درمان اضطراب
اضطراب و مکانیزم های دفاعی از دیدگاه فرید
نیاز به دین و معنویت
اضطراب و افسردگی در افراد غیرمذهبی
مذهب و درمان اضطراب
1 . دعا و نیایش و درمان اضطراب
2 . توکل به خدا و درمان اضطراب
3 . نگرش مثبت به زندگی و پیشگیری از اضطراب و نگرانی
تحقیقات انجام شده در ایران
پایان نامه ها
مقالات
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
روش تحقيق و روش گردآوري اطلاعات
جامعه آماري
نمونه آماري (حجم نمونه) و روش نمونه‌گيري
معرفی ابزار پژوهش
اعتباریابی BAI در جمعیت ایران
پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت
معرفی
پایایی و روایی
منابع و مآخذ
ضمائم
پرسش نامه جهت گیری مذهبی آلپورت

 

تحقیق مدلي جهت تعيين مكان و اندازه DG در يك سيستم توزيع با کمک بهينه سازي اجتماع مورچگان (ACO)

تحقیق مدلي جهت تعيين مكان و اندازه DG در يك سيستم توزيع با کمک بهينه سازي اجتماع مورچگان (ACO)

رویکرد منسجم BSC-FMADM جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک

توضیحات:
تحقیق رویکرد منسجم BSC-FMADM جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک توسعه صادرات ایران، در قالب فایل pdf و در حجم 128 صفحه.

چکیده:
مؤسسات و سازمانها و دستگاههای اجرایی با هر مأموریت، رسالت، اهداف و چشم اندازی که دارند نهایتاً در قلمرو ملی و یا بین المللی عمل می کنند و ملزم به پاسخگویی به مشتریان، ارباب رجوع و ذینفعان هستند تا به آنها که هدفشان سودآوری و اجرای کامل و دقیق وظایف قانونی و کمک به تحقق اهداف توسعه و تعالی کشور است، خدمات مناسبی ارائه نمایند.
بنابراین بررسی نتایج عملکرد، یک فرایند مهم راهبردی تلقی می شود. کیفیت و اثربخشی مدیریت و عملکرد آن عامل تعیین کننده و حیاتی تحقق برنامه های توسعه و رفاه جامعه است. ارائه خدمات و تولید محصولات متعدد تأمین هزینه ها از محل منابع، حساسیت کافی را برای تحقق اهداف، بهبود مستمر کیفیت، ارتقای رضایتمندی مشتریان و شهروندان، عملکرد سازمان و مدیریت و کارکنان را ایجاد کرده است. در صورتی که ارزیابی عملکرد با دیدگاه فرایندی و بطور صحیح و مستمر انجام شود، در بخش دولتی موجب ارتقا و پاسخگویی دستگاههای اجرایی و اعتماد عمومی به عملکرد سازمانها و کارایی و اثربخشی دولت می شود. در بخش غیردولتی نیز موجب ارتقای مدیریت منابع، رضایت مشتری، کمک به توسعه ملی، ایجاد قابلیتهای جدید، پایداری و ارتقای کلاس جهانی شرکتها و مؤسسات می شود.
این تحقیق یک رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره فازی را برای ارزیابی عملکرد شعب بانک توسعه صادرات ایران پیشنهاد می کند. با توجه به چهار منظر کارت امتیاز متوازن، در این تحقیق ابتدا زیر معیار ها و شاخص های ارزیابی عملکرد را که در ادبیات مرتبط با ارزیابی عملکرد شرکت ها و سازمان های مختلف استخراج شده به طور خلاصه بیان شده است. سپس 25 زیر معیار متناسب با هر یک از چهار منظر  BSC که با نظر خواهی از خبرگان انتخاب شده آورده شده است. پس از آن اوزان مرتبط با 4 منظر اصلی BSC و زیر معیار های مرتبط با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای فازی محاسبه شده است. در نهایت، با استفاده از یکی از ابزار های تصمیم گیری چند معیاره (TOPSIS) ، شعب بانک مذکور رتبه بندی شده و شکاف های موجود بین چهار معیار اصلی BSC مشخص گردیده است.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
سئوالات تحقیق
روش جمع آوری داده ها
روش های آماری مورد استفاده
روش تحقیق
رویه کلی برای تحقیق موردنظر
قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق
واژه های کلیدی
فصل دوم: ادبیات موضوع
مقدمه
بخش اول: ارزیابی عملکرد
مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد
عناصر مدیریت عملکرد
تعریف ارزابی عملکرد
انواع ارزیابی
دستاوردهای ارزیابی عملکرد
ابعاد ارزیابی عملکرد
ارزیابی عملکرد کارکنان
ارزیابی عملکرد بخشی از یک سازمان
بکارگیری ارزیابی عملکرد
چارچوبی متوازن برای اندازه گیری عملکرد
مدل هرم عملکرد
سیستم ارزیابی عملکرد در صنایع خدماتی
کارت امتیازی متوازن
دلایل انتخاب روش کارت امتیازی متوازن جها ارزیابی عملکرد
دیدگاههای کارت امتیازی متوازن
مدل کارت امتیازی متوازن، مزیت ها و برتری های آن
مزایای استفاده از کارت امتیازی متوازن در بانک ها
بخش دوم: روش های تصمیم گیری چند معیاره و تئوری فازی
مقدمه
متدهای تصمیم گیری
تصمیم گیری چند شاخصه
مدل های تصمیم گیری چند هدفه (MODM)
مدل های تصمیم گیری چند شاخصه ( MADM)
تفاوت های بین مدل های MADM و MODM
ارزیابی و بررسی مدل های تصمیم گیری چند شاخصه
فرایند تحلیل شبکه ای(ANP)
مقایسه AHP و ANP
مقدمه ای بر منطق فازی
تعریف مجموعه فازی
مفاهیم اساسی مجموعه های فازی
عملگرهای ریاضی بر بازه ها و اعداد فازی
کاربردهای نظریه فازی
پیشینه تحقیق
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
نوع تحقیق
شیوه جمع آوری اطلاعات
فرایند استخراج و تبیین معیارها و زیرمعیارها
جمع آوری اطلاعات مربوط به معیارها
روایی و پایایی تحقیق
ابزار جمع آوری اطلاعات
جامعه آماری
فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی
مراحل انجام تحقیق
محدودیتهای پژوهش
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
نحوه ارزیبی عملکرد بانک توسعه صادرات ایران
مطالعه ادبیات تحقیق و تعیین مدل ارزیابی عملکرد
تعیین زیرمعیارهای اولیه با مطالعه مقالات و منابع مرتبط
انتخاب زیر معیارهای ارزیابی عملکرد
تکمیل ماتریس مقایسات زوجی توسط خبرگان
تبدیل اعداد فازی بدست آمده از ماتریس ها به اعداد قطعی
تعیین ضرایب اولیه معیارها و زیر معیارها با استفاده از روش FAHP
شناسایی وابستگی های نسبی بین معیارها و زیرمعیارها
تعیین جایگاه هر یک از شعب جهت ارزیابی عملکرد آنها و رتبه بندی آنها
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری نهایی
پیشنهادات اجرایی
پیشنهادات تکمیلی
فهرست منابع و مأخذ

 

قالب های آماده پاورپوینت جهت ارائه پایان نامه

قالب های آماده پاورپوینت جهت ارائه پایان نامه

توضیحات:
قالب های آماده پاورپوینت جهت ارائه پایان نامه، شامل ۴ تم جذاب و حرفه ای پاورپوینت برای ارائه پایان نامه، پروژه و تحقیق.

قالب های ارائه شده به نحوی طراحی شده است که علاوه بر زیبایی ظاهری (که البته قابل تغییر متناسب با سلیقه شماست) بسیار مناسب برای ارائه پایان نامه، پروژه و تحقیق برای دوره های لیسانس، فوق لیسانس و دکتری می باشد.
در طراحی این قالب سعی نموده ایم برای سهولت در دسترسی به موضوعات مورد ارائه منو باری تهیه نماییم تا به صورتی لینک شده با کلیک روی موضوع مورد نظر به آن اسلاید هدایت شد. با حرکت بین صفحات و از یک عنوان به عنوان دیگر حاضرین متوجه خواهند شد که به عنوان مثال مقدمه پایان یافته و شما در حال ارائه ادبیات موضوع هستید. همچنین با تعریف نمودن کلیدهای بعدی ، قبلی ،بازگشت و خروج برای برنامه می توان با کلیک کردن روی آنها به ترتیب به اسلایدهای دیگر هدایت شده و از حالت Slid Show خارج شد. همچنین از ویژگی های دیگر این برنامه وجود جلوه هایی برای تغییر صفحات در نمای اصلی می باشد.

تصاویر صفحات نخست قالب ها، در تصویر فایل نمایش داده شده است.

 

پرسشنامه جهت گیری اخلاقی (میلتیادیس، 2010)

پرسشنامه جهت گیری اخلاقی (میلتیادیس، 2010)

توضیحات:
پرسشنامه استاندارد جهت گیری اخلاقی تالیف میلتیادیس (2010)، در قالب word و در 2 صفحه، شامل 14 گویه، به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده.

پرسشنامۀ جهت­ گیری اخلاقی در ورزش توسط میلتیادیس (2010) ساخته شده است که مشتمل بر 14 سوال و دارای دو مولفه “اخلاق وظیفه ­شناسی” (سوال­های 1 تا 7) و “اخلاق غایت شناسی” (سوال­های 8 تا 14) می ­باشد. سوال­ها 5 گزینه ­ای و روش امتیازگذاری به ترتیب از کاملاً مخالف= 1 تا کاملاً موافق= 5 است.

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه):
تعداد گویه ها : 14
تعداد مولفه : 2 مولفه (اخلاق وظیفه ­شناسی و اخلاق غایت شناسی)
روایی و پایایی : دارد
نحوه نمره گذاری : دارد
منبع : دارد
نوع فایل : word و قابل ویرایش

 

گزارش كارآموزي رشته مهندسی کشاورزی در مورد كاجهاي مناسب جهت کاشت

گزارش كارآموزي رشته مهندسی کشاورزی در مورد كاجهاي مناسب جهت کاشت

پیشگفتار:
کاجها گروه بزرگي از سوزني برگان هستند که کاشت آنها بعلت امتيازاتيکه دارند،هم از نظر پارک سازي و کاشت درختان درميادين ،خيابانهاي شهرها و هم از نظر جنگلکاري و ايجاد فضاي سبز و توليد چوب حائز اهميت بسيار است. جنس کاجها(pinus) داراي بيش از 900 گونه و واريته و فرمهاي جغرافيائي بسيار زياد هستند.
با يک نظر اجمالي معلوم مي شود که دستگاه طبيعي اين درختان اکثراً در مناطقي از نيمکره شمالي کره زمين گسترده است که داراي آب و هواي معتدل گرم ونيمه خشک يا آب و هواي مديترانه اي است.
اين درختان بعلت دامنه وسيع بردباري مي توانند در صورت وجود آبياري،شرايط مناطق استپي  حتي نيمه بياباني را نيز تحمل نمايند.
هميشه سبز بودن برگها،رويش نسبتا سريع بسياري از گونه ها و واريته ها ، زيبائي شکل ظاهري آنها بويژه در جواني قابليت توليد چوب پر مصرف در صنايع، مقاومت زياد در مقابل آلودگي هوا و از همه مهمتر، کم نياز بودن اين درختان ، امتياز بسيار بزرگي براي استفاده از آنها در نقاط خشک ونيمه خشک بشمار مي رود .
مي دانيم که تهران ،پايتخت بزرگ ايران در دامنه جنوبي رشته کوههاي البرزگسترده شده است و از
طرفي تحت اثرآب و هواي نيمه خشک دامنه هاي جنوبي البرز و از طرف ديگرتحت اثر آب و هواي خشک  و نيمه بياباني حاشيه کوير مرکزي ايران است. که رويهمرفته يک حالت آب و هواي
استپي و قاره اي بسيار متغير ،گاهي با بادهاي شديد و گرد وخاک همراه است .  از نظر ارتفاع از سطح دريا قسمتهاي 1100 متر و قسمتهاي بلند تهران در شميرانات حدود 1500 متر ارتفاع از سطح دريا بوده و جمعا 400 متر اختلاف ارتفاع در سطح شهر بزرگ تهران بنظر مي رسد که از نظر محدوديت کاشت بسياري از گونه هاي گياهي تعيين کننده است .
ولي کاجها اين اختلاف ارتفاع را بخوبي تحمل مي کنند . بهر حال وقتي از کاشت سوزني برگان در تهران صحبت بميان مي آيد ،  در رديف اول برخي از گونه هاي  مقاوم کاجها در جلو چشم کارشناسان جلوه گرمي شود . خاکهاي موجود در اطراف تهران معمولا از ته نشين شدن خاکهاي شسته شده از دامنه هاي جنوبي البرز که در دشت وسيعي بين دامنه هاي جنوبي البرز و برجستگي کم ارتفاع بين کهريزک و حسن آباد راه قم قرار گرفته است ، تشکيل شده داراي عمق مختلف که از طرف کوهستان بطرف دشت عمق آن افزايش مي يابد ، و بافت بسيار متفاوت ، گاهي همراه با شن وقلوه سنگ درشت و گاهي داراي ميزان درصد زيادي از خاک رس مي باشد . براي چنين خاکهايي با بافت ناهمگن ، گروه کاجها با قدرت گسترش ريشه هاي قوي خود ،    بهترين درختان بشمار
 مي آيد .