پاورپوینت (اسلاید) بررسی روشنایی طبیعی در معماری

پاورپوینت (اسلاید) بررسی روشنایی طبیعی در معماری

توضیحات:

پاورپوینت بررسی روشنایی طبیعی در معماری، در حجم 98 اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل. 

فهرست مطالب:
ماهیت نور طبیعی
طراحی روشنایی طبیعی
نور بدون گرما
نور طبیعی خنک
نور طبیعی خنک بوسیله شیشه انتخابگر
اهداف روشنایی طبیعی
راهبرد های اصلی روشنایی طبیعی
راهبرد های غلبه بر ویژگی های منفی درپنجره های معمولی
راهبرد های پیشرفته روشنایی حاصل از پنجره
مصالح شیشه ای در پنجره ها
نور گیری از بالا
راهبرد های مربوط به نور گیر سقفی
پنجره های صفه ای, مانیتور ها و نور انداز ها
تکنیک های خاص روشنایی طبیعی
سرمایش ایستا
استفاده تاریخی و بومی
سامانه سرمایش ایستا
سایه اندازی
سایه انداز های خارجی
سایه انداز های متحرک
پیش آمدگی های افقی
دستورالعمل های طراحی برای پیش آمدگی های ثابت جنوبی
دستورالعمل های طراحی برای پیش آمدگی های متحرک جنوبی
راهبردهای سایه اندازی خاص
سایه اندازی بر فضاهای خارجی
سایه اندازها ی سنتی
به عنوان عنصر سایه اندازی شیشه
سایه اندازهای داخلی
مزایای سایه اندازهای داخلی
نقایص سایه اندازهای داخلی
کرکره ونیزی
جداره حرارتی
دفع گرما
جذب گرما
انعکاس خورشیدی(ضریب انعکاس)
فشردگی, سطوح خارجی و برنامه ریزی حرارتی
مواد عایق کننده
انواع عایق های مورد استفاده در ساختمان ها
پانل های عایق بندی سازه ای
تاثیر عایق کنندگی ناشی از جرم حرارتی
ساختمان سازی درون زمین
نفوذ و تهویه
طرح پیشنهادی
سایت انتخابی
پلان طبقه اول
پلان طبقه دوم
سایت پلان
نمای جنوبی
نمای غربی
نمای شمالی
نمای شرقی
تمهیدات اقلیمی جبهه جنوبی
تمهیدات اقلیمی جبهه شرقی
تمهیدات اقلیمی جبهه غربی

بخشی از متن:
روشنایی طبیعی
در اغلب اقلیم ها و بسیاری از انواع ساختمان ها, روشنایی طبیعی می تواند موجب صرفه جویی در انرژی گرد.
نور طبیعی می تواند از چندین منبع وارد یک پنجره شود:
1- نور مستقیم خورشید
2- آسمان صاف
3- ابر ها و یا انعکاسات ناشی از زمین
4- ساختمان های مجاور
گاهی اوقات نور انعکاس یافته, منبع عمده نور طبیعی می باشد. در شرایطی خاص, یک پنجره شمالی به اندازه یک پنجره جنوبی نور در یافت کند.


 

پاورپوینت بررسی روشنایی طبیعی در معماری

پاورپوینت بررسی روشنایی طبیعی در معماری

دانلود پاورپوینت بررسی روشنایی طبیعی در معماری 98 اسلاید

فهرست مطالب:
ماهیت نور طبیعی
طراحی روشنایی طبیعی
نور بدون گرما
نور طبیعی خنک
نور طبیعی خنک بوسیله شیشه انتخابگر
اهداف روشنایی طبیعی
راهبرد های اصلی روشنایی طبیعی
راهبرد های غلبه بر ویژگی های منفی درپنجره های معمولی
راهبرد های پیشرفته روشنایی حاصل از پنجره
مصالح شیشه ای در پنجره ها
نور گیری از بالا
راهبرد های مربوط به نور گیر سقفی
پنجره های صفه ای, مانیتور ها و نور انداز ها
تکنیک های خاص روشنایی طبیعی
سرمایش ایستا
استفاده تاریخی و بومی
سامانه سرمایش ایستا
سایه اندازی
سایه انداز های خارجی
سایه انداز های متحرک
پیش آمدگی های افقی
دستورالعمل های طراحی برای پیش آمدگی های ثابت جنوبی
دستورالعمل های طراحی برای پیش آمدگی های متحرک جنوبی
راهبردهای سایه اندازی خاص
سایه اندازی بر فضاهای خارجی
سایه اندازها ی سنتی
به عنوان عنصر سایه اندازی شیشه
سایه اندازهای داخلی
مزایای سایه اندازهای داخلی
نقایص سایه اندازهای داخلی
کرکره ونیزی
جداره حرارتی
دفع گرما
جذب گرما
انعکاس خورشیدی(ضریب انعکاس)
فشردگی, سطوح خارجی و برنامه ریزی حرارتی
مواد عایق کننده
انواع عایق های مورد استفاده در ساختمان ها
پانل های عایق بندی سازه ای
تاثیر عایق کنندگی ناشی از جرم حرارتی
ساختمان سازی درون زمین
نفوذ و تهویه
طرح پیشنهادی
سایت انتخابی
پلان طبقه اول
پلان طبقه دوم
سایت پلان
نمای جنوبی
نمای غربی
نمای شمالی
نمای شرقی
تمهیدات اقلیمی جبهه جنوبی
تمهیدات اقلیمی جبهه شرقی
تمهیدات اقلیمی جبهه غربی

روشنایی طبیعی
در اغلب اقلیم ها و بسیاری از انواع ساختمان ها, روشنایی طبیعی می تواند موجب صرفه جویی در انرژی گرد.
نور طبیعی می تواند از چندین منبع وارد یک پنجره شود:
1- نور مستقیم خورشید
2- آسمان صاف
3- ابر ها و یا انعکاسات ناشی از زمین
4- ساختمان های مجاور
گاهی اوقات نور انعکاس یافته, منبع عمده نور طبیعی می باشد. در شرایطی خاص, یک پنجره شمالی به اندازه یک پنجره جنوبی نور در یافت کند.


 

         

پاورپوینت بررسی مدل های تغییر کاربری اراضی-مدل CA وclue-s

پاورپوینت  بررسی مدل های تغییر کاربری اراضی-مدل CA وclue-s
114 اسلاید پاورپوینت از بررسی مدل های تغییر کاربری اراضی-مدل CA وclue-s
بررسی دو نمونه موردی:
1- مدلسازی کاربری اراضي شهري با استفاده از مدل Cellular Automata
نمونه موردی: شهر اصفهان
2- مدل سازی تغییرات کاربری اراضی در منطقه شهری اردبیل با استفاده از مدل CLUE_S

پاورپوینت بررسی معماری اقلیمی سه شهر بوشهر، یزد، کاشان

پاورپوینت بررسی معماری اقلیمی سه شهر بوشهر، یزد، کاشان

توضیحات:
پاورپوینت بررسی معماری اقلیمی سه شهر بوشهر، یزد، کاشان، در حجم 46 اسلاید.

بخشی از متن:
استان بوشهر بر اساس آخرین سر شماری بالغ بر 743675 نفر جمعیت دارد از این مقدار 50.9 درصد در نقاط شهری و 49.1 درصد در نقاط روستایی و کمتر از یک درصد آنان غیر ساکن هستند …

فهرست مطالب:
بوشهر
مقدمه
خصوصیات اقلیمی
خصوصیات آب و هوا
میزان دما
میزان پوشش گیاهی
بافت شهر
فضاهای عمومی (با رویکرد مسجد)
مصالح بومی
ساختار حجمی
ساختار پلان
فضاهای سازماندهی شده در اطراف حیاط
عناصر پلان
ورودی
حیاط
اتاق
پنجره
طارمه
شناشیل
تزئینات
معماری دیروز و امروز
یزد
مقدمه
جغرافیای طبیعی و خصوصیات اقلیمی
میزان درجه حرارت
میزان بارندگی
بافت شهری
بررسی ساختار فضاهای معماری (مساجد)
تکیه امیر چخماق
مسجد جامع کبیر یزد
مسجد جامع فهرج
مصالح و سازه
ساختار حجمی
ساختار پلان
عناصر پلان
تزئینات
ارسی
کاشان
مقدمه
خصوصیات اقلیمی
خصوصیات آب و هوا
میزان دما
بافت شهری
مصالح بومی
ساختار پلان
عناصر پلان
جدول اصول رعايت شده در معماري بومي مناطق چهارگانه ايران
فرم مطلوب ساختمان در اقلیم های مختلف
منابع

 

تحقیق بررسی مبلمان و چشم انداز شهری در پیاده راه ها

تحقیق بررسی مبلمان و چشم انداز شهری در پیاده راه ها

توضیحات:
تحقیق بررسی مبلمان و چشم انداز شهری در پیاده راه ها، نمونه موردی: خیابان ولی عصر تهران، در قابل فایل word و در حجم 164 صفحه.

بخشی از متن:
قابلیت پیاده مداری به عنوان ابتدایی ترین وارزان ترین نوع جابجایی از بدو خلقت بشر مطرح بوده است ومی تواند ایمن ترین ودلپذیر ترین نوع جابجایی برای فواصل کوتاه  (زیر 1 کیلومتر) باشد و همچنین سهم قابل توجهی در نظام حمل و نقل دارا بوده و دارای جایگاه ویژه  ای می باشد (شهیدی ،7،1381)
فقدان قوانین و ضوابط لازم و ناظر بر ایجاد حداقل کیفیت های مورد نیاز معابر پیاده در شهرها،زیان های اقتصادی قابل ملاحظه ای را به دنبال دارد.به این معنی که علی رغم ایجاد پیاده رو در حاشیه معابر سواره،به دلیل عدم توجه به استانداردهای اولیه در طراحی و اجرای پیاده روها،عملا آنها را به فضاهایی غیر قابل استفاده تبدیل کرده و هزینه ها و اراضی مربوط به احداث چنین پیاده روهای نا مناسبی در واقع تلف شده تلقی می گردد.

فهرست مطالب:
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1بیان مساله
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق
1-3- اهداف تحقیق:
1-4- فرضیات تحقیق
1-5- سوالات تحقیق
1-6- روش تحقیق
1-6-1 مدل تحقیق
1-6-2 روش تحقیق
1-6-3 جامعه آماری و حجم آن
1-6-4 بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ( در صورت نمونه گیری )
1-6-5 روش گرد آوري اطلاعات
1-6-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
1-7 پیشینه تحقیق
1-8 محدودیتهای تحقیق
فصل دوم:ادبیات و چارچوب نظری
2-1- پیاده مداری
2-1-1 تعریف محدوده پیاده
2-1-2 تعریف پیاده راه
2-1-3- تعریف پیاده مداری
2-1-4 انواع پیاده راه ها :
2-1-5 تحولات فکری مرتبط با پیاده محوری
2-1-6 تاريخچه پياده راه سازى
2-1-7 گسترش فضاهای پیاده و پیاده راهها
2-1-8 مزایای ایجاد پیاده راهها:
2-1-9 چگونگی انتخاب مسیر پیاده راه پایدار
2-1-10 انواع تسهیلات یک پیاده رو
2-1-10-1 گذر موقت
2-1-10-2 گذر آزمایشی
2-1-10-3 گذر مقطع یا پلازا
2-1-10-4 گذر های ممتد
2-1-10-5 گذر های غیر هم سطح عابر پیاده
2-1-10-6 گذر های چند طبقه
2-2- دیدگاه اندیشمندان شهرسازی در مورد پیاده مداری
2-2-1- تونی گارنیه
2-2-2- ادموند بیکن
2-2-3- بیل هیلیر
2-2-4-اپلیارد
2-2-5- یان گل
2-2-6- میشل والر
2-2-7- مصطفی بهزاد فر
2-3 منظر شهری
2-3-1 تعریف منظر و چشم انداز شهری
2-3-2 دید سواره و پیاده
2-3-3 منظر شهری ازمسیرهای عبوری پیاده
2-3-4 شاخص های مطلوبیت منظر شهری مسیر پیاده
2-3-5 عناصر منظر شهری مسیر پیاده
2-3-5-1 معبر
2-3-5-2نشانه
2-3-5-3 مبدا و مقصد
2-3-5-4 بدنه
2-3-5-5 مبلمان
2-3-5-6 علائم
2-4 تاریخچه احداث پیاده راه
2-4-1 تاريخچه احداث پياده‌راه در جهان
2-4-2 تاريخچه احداث پياده‌راه در ایران
2-5بررسی نمونه های موردی در جهان
2-5-1 پیاده راه استانبول
2-5-2 پیاده راه رامبلا
2-5-3 محور پیاده مدار استروگت كپنهاگ
2-6 بررسی نمونه های موردی در ایران
2-6-1 بررسی محور پیاده تربیت تبریز
2-6-2 محور پیاده سپهسالار تهران
2-6-3 بررسی پیاده راه جنت مشهد
فصل سوم:روش شناسی
3-1- روش تحقیق:
3-1-1 مدل تحقیق
3-1-2 روش تحقیق
3-1-3 جامعه آماری و حجم آن
3-1-4 بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ( در صورت نمونه گیری )
3-1-5 روش گرد آوري اطلاعات
3-1-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
3-2- تحلیل روایی داده های تحقیق
3-3- تحلیل پایایی داده های تحقیق
3-4 روش شناسی
3-4-1 طیف لیکرت
3-4-2 روش آلفاي كرونباخ
3-4-3 فرمول کوکران
3-5 بررسی روش ها و مدلهای تجزیه و تحلیل اطلاعات
3-5-1 مدلسازی swot:
3-5-2 روش کارمدلswot
3-5-3 بررسی راهبردها در ازمون SWOT
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 معرفی کلی خیابان ولی عصر
4-2تاریخچه خیابان ولی عصر
4-3 بررسی محدوده مورد مطالعه:
4-4 بررسی مبلمان شهری خیابان ولیعصر حد فاصل خیابان انقلاب تا خیابان طالقانی
4-5 بررسی منظر شهری در محدوده مورد مطالعه
4-6تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم:جمع بندی و نتیجه گیری
5-1 جمع بندی و نتیجه گیری
5-2 پاسخگویی به سوالات
5-3 آزمون فرضیات
5-4 پیشنهادات
5-4-1 پیشنهادات در زمینه مبلمان شهری
5-4-2 پیشنهادات در زمینه منظر شهری
منابع و مآخذ

 

بررسی و ارزیابی منطقه 8 شیراز

بررسی  و ارزیابی منطقه 8 شیراز
51 اسلاید پاورپونت از بررسی و ارزیابی منطقه 8 شیراز بصورت pdf
o بافت های موجود شعرهای تاریخی کشور دارای ارزش راهبردی خصوصا به لحاظ اقتصادی و پیشبرد فرآیند خلاقیت و فناوری هستند که مناثر عوامل متعددی در طول زمان دستخوش تغییرات ناخوشایندی گردیده است که این تغییراتسببفرسایشبافتشده است.
o شکل گیری بافت های فرسوده در مرکز شهرها ناشی از صنعت زیرساخت های شهری ، عدم وجود کاربری های متناسب با روح زمان ، کاهش
مطلوبیت سکونت و و عدم وجود کاربریهای چند عملکردی با هدف تلفیق کار با تفرج می باشد.
o فضاهای درون شهرها که بسترهای اولیه و اصلی تشکیل شهرها بوده اند دارای ظفیت های بالایی برای بالفعل ترین خلاقیت از طریق ایجاد تعاملات و برهم کنشهای فضایی هستند.
شیراز به عنوان مهد فرهنگو هنر با زمینه های تاریخی ارزشمند ، ظرفیت هایی برای ایجاد ، گسترش و غنی سازی تحصیلات و امکانات فرهنگی را دارا
است . لذا پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بررسی متئن سعی دارد به شناخت آسیب ها و معضلات و عوامل به وجود آورنده
فرسودگی در بافتهایتاریخی شیراز بپردازد .
o بافتهای شهری با ارزشتاریخی دارا بودن با ارزشهای بالقوه و بالفعل خود ، دارای ارزشراهبردی ویژه ای می باشد .
توجه به بافتهای داخلی و استفاده از قابلیتهای آن برای ارتقا شرایط اجتماعی و اقتصادی شهرها یک ضرورت انکار ناپذیر است.
,…

مقاله بررسی تأثیر معنویت در کار بر شادی آموزشی مدارس (بعد اخلاقی)

مقاله بررسی تأثیر معنویت در کار بر شادی آموزشی مدارس (بعد اخلاقی)

مقـدمه وتشریح مسئـالـه:
برای زمان های طولانی، انسان ها در جستجوی منبع شادی بوده اند، بنابراین مطالعه و بررسی شادی و علل اصلی آن مناسب و لازم می باشد.. رویکردهای نظری و تئوریک برای درک و شناخت فرآیندهایی که شادی را تحت تاثیر قرار می دهند، هم شامل دستورالعمل ها و فرمول های پایین به بالا و هم بالا به پایین می باشند. دستور العمل های پایین به بالا بر نقش فاکتورهای خارجی مانند مهارت و تجربه و جمعیت شناختی ها تاکید می کنند. اگر چه، اغلب مطالعات گزارش می کنند که شادی به فاکتورهای خارجی بستگی دارد، تاثیر بسیاری از این متغیرها، نسبتا کم است. بنابراین دستور العمل های بالا به پایین نیز که بر ویژگی ها و خصیصه های در درون افراد، تاکید می نمایند، مورد مطالعه قرار گرفته اند. در مقایسه با ویژگی  های خارجی، چندین خصیصه درونی، در تغییرپذیری شادی، مؤثرتر در نظر گرفته شده اند. این خصیصه های درونی شامل ویژگی های شخصیتی از جمله برونگرایی و روان رنجورخویی و متغیرهای مربوط به شخصیت از جمله ثبات اسنادی، ثبات عاطفی، تنهایی، منبع کنترل و اعتماد به نفس می باشند. تحقیقات در زمینه شادی نشان می دهند که خلق و خو و فطرت در مقایسه با متغیرهای جمعیت شناختی ارتباط قوی تری با شادی دارند .

فهرست:
مقـدمه وتشریح مسئـالـه
معنویت در محیط کار
ابعاد معنویت در محیط کار
نتیجــه گیـــری

                   

پروژه کامل آمار پیرامون بررسی آمار بیماران یک مرکز درمانی

پروژه کامل آمار پیرامون بررسی آمار بیماران یک مرکز درمانی

مقدمه:
در ابتدا، آماري از مراجعات مددجويان به بهداري تهيه مي كنيم . سپس بر روي يك يك عوامل و تأثير هر كدام از آنها تجزيه و تحليل و بررسي انجام مي دهيم.
بطور تصادفي ، يكي از ماه هاي سال را براي اين كار انتخاب مي كنيم ، البته بايد توجه داشت كه بيماري در مجموع هاي بزرگ انساني مانند؛ سربازخانه ها، زندانها، مجموع هاي كارگري و غيره تا حدود زيادي به فصول سال ، وضعيت بهداشت ، سطح سواد، امكانات و ساير موارد بستگي دارد. كه در اين تحقيق بر هر كدام از آنها مهره تاتيدي نهاده خواهد شد.
آمار گرفته شده در اسفند ماه سال 87 از مركز بهداشت قدسي مي باشد. كه مي توان آن را نمونه اي از كل جامعه كاركنان مركز بهداشت در نظر گرفت، البته اين برداشت بسيار بسيار كلي بوده و دقت درستي آن به دليل كلي گوي زير سوال خواهد رفت؟ آن هم زماني كه بخواهيم آن را به كل جامعه يعني كاركنان كل ايران نسبت دهيم؛ زيرا شرايط جوي هر كدام از استانها، امكانات و مختصات فيزيكي هر كارمند از نظر بهداشت و سطح امكانات و غيره با ساير كارمندان كاملاً متفاوت مي باشد.

فهرست:
مقدمه

 اطلاعات و ارقام:
تجزيه و تحليل داده ها بر اساس آماره هاي مورد نياز
نمودار ميله اي تعداد مراجعات
نمودار چند ضلعي مراجعات
نمودار دايره اي تعداد مراجعات
توضيح نمودارهاي فوق
 محاسبه ميانگين
محاسبه واريانس 
بررسي آماري انواع بيماري
نمودارتعداد بيماران
نمودار دايره اي تعداد انواع بيماريها
بررسي ميانگين انواع بيماريها
 محاسبه واريانس براي انواع بيماريها
بررسي آماري سن افراد بيمار
بررسي ميزان تحصيلات بيماران
نمودار ميزان تحصيلات
نتيجه گيري
منابع

                       

پاورپوینت بررسی نمونه ساختمان در تعامل با طبیعت

پاورپوینت بررسی نمونه ساختمان در تعامل با طبیعت

توضحیات:
پاورپوینت بررسی نمونه ساختمان در تعامل با طبیعت-دفتر مرکزی شرکت سوئیس ری-نورمن فاستر-لندن 2004 در حجم 19 اسلاید.

بخشی از متن:
شرکت سوئیس ری، یکی از مهم ترین شرکت های بیمه ی اتکایی در جهان
است.ساختمان جدید،مرکز تجمع تمام کارکنان شرکت در لندن است.این برج که در
سایت ساختمان پیشین بازار بورس بالتیک درقسمت سیتی لندن قرارگرفته،شامل ۴۱
طبقه و۷۶۴۰۰ متر مربع زیربنا مشتمل بر بخش اداری و فضاهای کار و یک مرکز
خرید است که از تالار عمومی قابل دسترسی می باشد.برج سوئيس ری (Swiss Re
Tower) دارای 41 طبقه که به عنوان اولین برج اکولوژیکی لندن به شمار می رود
، با رویکردی جدید از نظر فنی ، معماری ، اجتماعی و فضایی ، طراحی شده
استاز جمله این که حجم آن به دلیل انحنای سطح ، کمتر از برج های مکعبی شکل
دید ساختمان های مجاور را محدود می کند و با آیین نامه های مربوط به سایه
اندازی مطابقت دارد . همچنین انحنای سطح آن باعث کاهش انعکاس نور خورشید به
ساختمان های مجاور شده و تابش خورشید به داخل ساختمان به حداکثر خود می
رسد. این برج دارای فرم آئرودینامیک است.ساختمان مرکز بیمه سوئیس ری یک
ساختار پارامتری است که دارای نوعی تکرار دورانی است.ایده ی اصلی طرح از
لحاظ تهویه و  سازه از ساختار اسفنج شیشه ای گرفته شده است …

فهرست مطالب:
معرفی اجمالی بنا
رابطه فرم و اکولوژی
سازگاری بنا با طبیعت
باغچه ها و گیاهان و تهویه طبیعی
مجموعه تصاویر بنا
منابع و مآخذ

 

پاورپوینت بررسی و تحلیل كليسای نور

پاورپوینت بررسی و تحلیل كليسای نور

پروژه درس انسان، طبیعت، معماری
دانلود پاورپوینت بررسی و تحلیل كليسای نور 36 اسلاید

فهرست مطالب:
معرفي معمار کلیسا
مشخصات
تاریخچه
فرم های به کار رفته
محراب
نور و مصالح
شیشه و بتن
تفکرات معماری شرقی در ساخت کلیسا
تصویر سایت شهری
محل استقرار کلیسای نور در سایت شهری
محل اقامت پدر کلیسا ( کشیش )
چشم انداز و منظر شهری کلیسا
اتودهای طراحی کلیسا
تصاویر 3 بعدی کلیسا
نحوه قرار گیری دیوارها در سایت
مقطع کلیسای نور
منابع و مآخذ


 

         

نتایج یک بررسی در رابطه با آسیب دیدگی كشتی‌گیران

نتایج یک بررسی در رابطه با آسیب دیدگی كشتی‌گیران
عنوان مقاله: نتایج یک تحقیق در رابطه با آسیب دیدگی كشتی‌گیران
قالب فایل: WORD

* بخشی از ابتدای مقاله:

نتیجه‌ی یك تحقیق نشان داد، مهم ترین علت بروز آسیب دیدگی در میان كشتی گیران به ترتیب 62 درصد خستگی مفرط، 60 درصد آسیب های قبلی، 58 درصد شرایط روحی نامناسب و 56 درصد تمرین و تكنیك غلط و حركات ورزشی است.

به گزارش ایسنا، در این تحقیق كه از سوی علی‌ اكبرنژاد گردآوری شده، آمده است: بررسی نتایج آسیب‌های ورزشی حاكی از آن است كه در كل جراحت اندام با 100 درصد شیوع در مقام اول و پس از آن آسیب‌های زخم، ضرب دیدگی وكوفتگی، با 98 درصد شیوع درمقام دوم، آسیب‌های شكستگی 96 درصد سوم و آسیب های كشیدگی و پیچ خوردگی با 90 درصد شیوع درمقام چهارم قرار دارند.

هم‌چنین آسیب در رفتگی با 58 درصد، مینیسك 50 درصد، ترك خوردگی 48 درصد، پارگی عضلات با 26 درصد شیوع در رده‌های بعدی قرار دارند. ضمن این كه آسیب دیسك با 20درصد پایین‌ترین درصد شیوع را به خود اختصاص داده است.

به علت درگیر شدن كلیه‌ی اندام‌ها در ورزش كشتی می توان گفت هیچ یك از اعضای بدن مصون از آسیب نخواهند بود و تنوع آسیب‌ها نیز زیاد است. به طوری كه در آسیب‌های استخوانی، شكستگی گوش با 86 درصد، دندان با 65 درصد بیشترین و در ترك خوردگی نیز انگشتان دست و ترقوه با 10 درصد بیش‌ترین شیوع را به خود اختصاص داده‌اند.

در آسیب‌های پوستی در جراحت، گردن‌، گوش و انگشتان دست به ترتیب با 98 درصد، 90 درصد، 42 درصد؛ در زخم حفره‌ی دهان، ابرو و گوش با 72 درصد، 68 درصد، 58 درصد؛ در آسیب‌های عضلانی، ضربدیدگی و كوفتگی انگشتان دست گردن و كمر به ترتیب 76 درصد، 62 درصد، 48؛ در كشیدگی عضلانی گردن و ران 48 درصد و در پارگی عضلانی ران با 8 درصد بیش‌ترین شیوع را داشته‌اند….

پاورپوینت بررسی خیابان ارگ مشهد

پاورپوینت بررسی خیابان ارگ مشهد
توضیحات:
فایل پاورپوینت بررسی خیابان ارگ مشهد،در حجم 29 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
خيابان ارگ مشهد (امام خميني فعلي) از محدوده هاي قديمي شهر مشهد است كه در دهه هاي گذشته به دليل تحولات شتابان شهر مشهد، عدم برنامه ريزي و نگاه صحيح در تقابل با نواحي جديد شهر دچار تنزل شده كه افت كالبدي و كاركردي اين محور را به دنبال داشته است.

بر اين اساس مطالعه تحولات ارگ به عنوان يك مركز شهر ايراني ميتواند به استنتاج قانونمندي هاي اين تحول از گذشته تا به امروز و همچنين در جهت نيل به آينده اي مطلوب كمك كند.
وجود بافت‌های ارزشمند تاریخی و محلات قدیمی از عوامل هویت‌بخش شهرهاست، از این‌رو احیای محلات و به تبَع آن، خیابان‌های قدیمی و ایجاد هم‌پیوندی میان آن‌ها و مناطق جدید شهری، می‌تواند پویایی زندگی شهری را در این بافت‌ها دوباره نمایان سازد و سبب اصالت چندجانبه آن‌ها باشد. محله ارگ، یکی از مهم‌ترین بخش‌های بافت قدیمی شهر مشهد است که در منطقه8 و در غرب خیابان آخوندخراسانی واقع شده است.
و…

فهرست مطالب:
معرفی خیابان
خیابان ارگ؛ زادگاه مشهد نوین
آغاز دوران نوسازی و تجدد در مشهد
خیابان سینماهای مشهد
خانه مَلک
باغ ملی؛ نخستین پارک شهر مشهد
جلوه‌های تجدد مشهد قدیم در ارگ
حفظ هویت تاریخی مشهد
نقشه مشهد
بررسی عناصر خیابان ارگ
موقعیت خیابان در شهر
عناصر لینچ
راه
لبه
گره
محله
نشانه

این فایل با فرمت پاورپوینت در 29 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل WORD طراحی پوسته سیتی سنتر آبادان (10صفحه)

مقاله ترجمه شده با عنوان عملکرد مدیریت استراتژیک: بررسی عوامل موثر بر اثربخشی ارتباط و رضایت مندی

مقاله ترجمه شده با عنوان عملکرد مدیریت استراتژیک: بررسی عوامل موثر بر اثربخشی ارتباط و رضایت مندی

دانلود   ترجمه شده با عنوان عملکرد مدیریت استراتژیک: بررسی عوامل موثر بر اثربخشی ارتباط و رضایت مندی شغلی، به همراه اصل مقاله،

جزئیات بیشتر این محصول:
عنوان انگلیسی مقاله:

Strategic Operations Management: Investigating the Factors Impacting Communication Effectiveness and Job Satisfication

مقاله برآورد اندازه اقتصاد زیرزمینی در ایران و بررسی عوامل مؤثر بر آن

مقاله برآورد اندازه اقتصاد زیرزمینی در ایران و بررسی عوامل مؤثر بر آن

فهرست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چكيده

اقتصاد زيرزميني پديده‌اي است که همه کشورهاي جهان با آن مواجه اند.تحقيقات نشان مي‌دهد که اندازه بخش زيرزميني در بيشتر کشورها نسبتا قابل توجه بوده و فعاليت‌هاي اين بخش علت بيشتر نابه ساماني‌هاي اقتصادي است. بنابراين برآورد اين بخش از اقتصاد از جنبه شناسايي شکاف مالياتي، اثر بخشي سياست‌هاي پولي و مالي، رشد اقتصادي و توزيع درآمد اهميت فراواني دارد. در اين پژوهش در قسمت تجربي درگام نخست اندازه اقتصاد زيرزميني ايران را طي سالهاي ١٣٨٧-١٣٥٢، به کمک تحليل عاملي اکتشافي برآورد کرده ايم. در گام دوم چگونگي و شدت اثرگذاري متغيرهايي همچون بارمالياتي مستقيم، بارمالياتي غير مستقيم، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص، عرضه پول، توليد ناخالص داخلي و نرخ فعاليت را در قالب الگوي خودرگرسيون برداري مورد مطالعه قرار داديم. نتايج نشان مي‌دهد، ميانگين اندازه اقتصاد زيرزميني در اين دوره به طور متوسط در حدود ٢٧ درصد از GDP است. همچنين برآورد مدل نشان داد که در بلندمدت شوک رشد توليد ناخالص داخلي و رشد تشکيل سرمايه ناخالص اثر منفي بر رشد اقتصاد زيرزميني داشته‌اند. و شوک رشد عرضه پول، رشد بارمالياتي غيرمستقيم، رشد بارمالياتي مستقيم و رشد نرخ فعاليت اثر مثبت بر رشد اقتصاد زيرزميني داشته اند.که در بين اين عوامل، رشد توليد ناخالص داخلي بيشترين اثر را بر اقتصاد زيرزميني داشته است.

واژگان کليدي : اقتصاد ايران، اقتصاد زيرزميني، عوامل مؤثر بر اقتصاد زيرزميني، تحليل عاملي اکتشافي

 

 

 

1- مقدمه

اقتصاد زيرزميني پديده‌اي است که همه کشورهاي جهان با آن مواجه اند،برآوردها در بيشتر کشورها از يک اندازه قابل توجه از فعاليت‌هاي توليدي در زيرمجموعه اقتصاد زيرزميني حکايت دارد. اندازه گيري حجم اقتصاد زيرزميني و بررسي علل و آثار آن، از آن جهت مي‌تواند مهم و مورد توجه اقتصاددانان و کارشناسان باشد که ريشه بسياري از نابه ساماني‌هاي اقتصادي و کانال‌هاي ارتباطي مجرمانه مقابل قانون را آشکار مي‌سازد.بنابراين برآورد اين بخش از اقتصاد از جنبه شناسايي شکاف مالياتي، اثر بخشي سياست‌هاي پولي و مالي، رشد اقتصادي و توزيع درآمد اهميت فراوان دارد. اهميت موضوع و محدود بودن مطالعات انجام شده در اقتصاد ايران و استفاده از روش‌هاي مشابه جهت اندازه گيري اقتصاد زيرزميني ما را بر آن داشت تا براي نخستين بار با استفاده از تحليل عاملي اکتشافي به اندازه گيري اقتصاد زيرزميني به پردازيم .در اين پژوهش با استفاده از برخي شاخص‌ها و علت‌هاي تصريح شده در ادبيات اقتصاد زيرزميني که به نظر از ديگر شاخص‌ها مهمتر و پوشش دهنده اثرات بيشتري از اين پديده باشند به کمک تحليل عاملي اکتشافي اندازه اقتصاد زيرزميني را تخمين زده و سپس به کمک تکنيک اقتصاد سنجي عوامل اثر گذار بر آن را بررسي مي‌کنيم.

2- اهميت و ضرورت پژوهش

ابعاد اقتصاد زيرزميني اثرات مختلفي بر اقتصاد رسمي و سياست‌هاي کلان کشور مي‌گذارد. اين اثرات عبارتند از: برهم خوردن ساختار مشاغل ،شرايط ايمني و ساعات قانوني کار،تقسيم درآمد و ثروت بين اقشار جامعه ،عقيم کردن سياست‌هاي تثبيتي دولت ،مانعي براي استفاده از مقياس‌هاي وسيع توليد و عدم بهره مندي اقتصاد از فوايد تقسيم کار بيشتر و تخصصي تر،تخصيص نامناسب منابع اقتصادي، افزايش هزينه‌ها (پنهان کاري)، تحريف آمار و اطلاعات آماري مانعي براي استفاده مطلوب از نظام مبادلات پيشرفته به خاطر نقدي و کالايي بودن مبادلات، ناديده گرفتن ارزش‌هاي مذهبي و اخلاقي و رواج پارتي بازي.

شواهد حاکي از وجود گسترده ي اين فعاليت‌ها در ايران مي‌باشد و اين به عنوان زنگ خطري براي سياستگذاران تلقي مي‌شود، از اينرو يک بررسي جامع و دقيق در ارتباط باحجم اين بخش از اقتصاد و عوامل موثر بر آن  ضروري به نظر مي‌رسد.

 

.از ديدگاه فايگ مجموعه فعاليت‌هاي اقتصاد زيرزميني در ٤ گروه ديده شده اند که عبارتند از:

١. اقتصاد غيرقانوني

شامل آن دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي است که قوانين مرتبط با اشکال قانون تجارت را نقض مي‌کنند.ميزان درآمد حاصله در اين نوع فعاليت‌ها که در آن فعالان به توليد و توزيع کالاها و خدمات ممنوعه مي‌پردازند حجم آن را معلوم مي‌کند.از جمله اين فعاليت‌ها توليد و توسعه کالاهاي ممنوعه مي‌باشد.

٢. اقتصاد گزارش نشده

شامل آن دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي است که در آنها قواعد و مقررات مالي نهادي در نظر گرفته نمي‌شود مانند کدگذاري کردن ماليات و… ،تفاوت بين درآمد واقعي و درآمد گزارش نشده به مقامات مالياتي ،شاخص اقتصاد گزارش نشده محسوب مي‌گردد.شکاف مالياتي نيز مي‌تواند به نوعي مبين اقتصاد گزارش نشده باشد.يعني تفاوت بين ماليات جمع آوري شده و مالياتي که بايد پرداخت مي‌شده است که ميزان شاخص شکاف مالياتي همين تفاوت خواهد بود.

٣. اقتصاد ثبت نشده

در برگيرنده بخشي از فعاليت‌هاي اقتصادي است که ضوابط و مقررات نهادي را در خصوص ارائه گزارش به مراکز آمار دولتي رعايت نمي‌کنند. شاخص اقتصاد ثبت نشده مقدار درآمد ثبت نشده است .يعني درآمدي که مي‌بايست در نظامهاي حسابداري ملي ثبت شوند ولي به ثبت نمي‌رسند.به عنوان نمونه فعاليت‌هاي توليدي خانوار از جمله فعاليت‌هاي اقتصادي ثبت نشده است.

٤. اقتصاد غير رسمي

شامل آن دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي است که هزينه‌هاي معاملاتي را ناديده مي‌گيرند و از منافع و حقوق مندرج در قوانين و قواعد اداري پوشش دهنده روابط مالکيت، صدور پروانه بازرگاني، قراردادهاي کارگري، نظام‌هاي اعتبار مالي و تأمين اجتماعي محروم مي‌شوند. شاخص اقتصاد غيررسمي درآمد توليد شده توسط فعالان اقتصادي است که به طور غير رسمي عمل مي‌کنند.

از نظر توماس اقتصاد زيرزميني شامل کليه فعاليت هايي است که بنا به عللي در حسابهاي ملي نمي‌آيند. وي اين فعاليت‌ها را در ٤ گروه طبقه بندي مي‌کند که عبارتند از:

١. بخش خانوار

توليدات بخش خانوار معمولا در همان بخش به مصرف مي‌رسد و تنها حداقلي از آنها به بازار عرضه مي‌شوند.مهمترين ويژگي‌هاي بخش خانوار عبارتند از:

– محصولات آنها کمتر به بازار عرضه مي‌شود.

– قيمت براي کالاهاي توليدي آنها وجود ندارد(قيمت بازاري).

– برآورد ارزش کالاهاي آنها دشوار است.

– در حسابهاي ملي ناديده گرفته مي‌شوند.

در واقع مجموعه فعاليت‌هاي بدون مزد خانواده‌ها در خانه در حسابهاي ملي ناديده گرفته مي‌شود مانند خانه داري،نگهداري کودک و …

١.  بخش غير رسمي

توليدکنندگان جزء و کارکنان آنها ،کسبه و پيشه وران بدون کارگر و کارکنان خدمات تجاري، حمل و نقل و ديگر خدمات غير رسمي است .فعاليت‌هاي کسبه دورگرد، کارگاههاي کوچک بدون کارگر، کارگاههاي خانگي، بخش عمده اين گروه فعاليت‌ها هستند. محاسبه اين گروه از فعاليت‌ها در حسابهاي ملي هزينه زيادي دربر خواهد داشت و معمولاٍّ به همين علت به آنها توجه نمي‌شود.

٢. بخش نامنظم يا غيرعادي(اقتصاد زيرزميني- اقتصاد سياه)

مجموعه اقدامات صورت گرفته در اين بخش ماهيتاٍّ غيرقانوني است. فرار ماليات، زيرپا گذاشتن مقررات، فساد، جعل و تقلب در مقررات و قوانين و…از جمله اين فعاليت‌ها است.

نکته‌اي که در اين بخش قابل ذکر است آن است که نوع فعاليت اين بخش‌ها ماهيتاٍّ غير قانوني نيست بلکه نوع رفتار و روش بکار گرفته شده و توليد و توزيع (نحوه توليد و توزيع) اين بخش ،به دليل شکستن قانون غيرقانوني محسوب مي‌شوند. اساساٍّ فعاليتي که از طريق غيرقانوني انجام مي‌گيرد تمايل به اظهار و ثبت آن وجود ندارد لذا اندازه گيري آنها نيز با مشکل روبه روست.

٣. بخش غيرقانوني (جزايي و جنايي)

اين بخش در برگيرنده فعاليت هايي است که انجام آنها مستلزم حذف قانون است. فعاليت هايي نظير توليد، خريد و فروش کالاها و خدمات ممنوع از نظر قانون شرع و يا عرف، از اين دسته فعاليت‌ها محسوب مي‌شوند.

4- كاربردهاي تخمين حجم اقتصاد زيرزميني

تخمين حجم اقتصاد زيرزميني عبارت از اندازه گيري يا برآورد حجم و ارزش پولي فعاليت‌هاي انجام يافته درچارچوب اقتصاد غيررسمي ،به منظور شناسايي هرچه دقيق تر فعاليت‌هاي اقتصادي در يک کشور است .گرچه در ظاهر  به نظر مي‌رسد که اندازه گيري فعاليت هايي که ماهيتي مخفي و زيرزميني دارند غير ممکن است ،اما مطالعات محققان باعث شده است تا ايشان بتواند بر اساس آثاري که اين دسته از فعاليت‌ها به انواع مختلف از خود به جاي مي‌گذارند ،تصويري از اشکال و حجم آنها بدست آورند.

١. بهبود حسابهاي ملي

از آنجا که حسابهاي ملي تنها ارقام مربوط به اقتصاد رسمي را در بر دارند، لذا تخمين حجم اقتصاد زيرزميني مي‌تواند تصوير واضح تري از وقايع اقتصادي رخ داده در يک کشور و در يک دوره معين را نشان دهد.

٢. برآورد دقيق تر رشد اقتصادي

از آنجا که رشد اقتصاد رسمي بر اساس تغييرات توليد ناخالص ملي بيان مي‌شود، لذا با تخمين حجم اقتصاد زيرزميني و تصحيح توليد ناخالص ملي، امکان بدست آوردن دقيق تر رشد اقتصادي در طي زمان ميسر خواهد بود.

٣. اندازه گيري رفاه

مسلماٍّ فعاليت‌هاي زيرزميني تاثيرات مثبت و منفي بر رفاه و استانداردهاي زندگي مي‌گذارد، بنابراين تخمين اقتصاد زيرميني و شناخت ماهيت و کارکرد اين اقتصاد باعث اندازه گيري دقيق تر تابع رفاه اجتماعي و استاندارد زندگي در يک کشور مي‌باشد.

٤. امکان افزايش درآمدهاي مالياتي

تخمين حجم اقتصاد زيرميني باعث شناخت آن دسته از فعاليت‌ها مي‌شود که قابليت ماليات دهي دارند اما به نحوي از انحاء از پرداخت ماليات فرار مي‌کنند.

 

6- مروري بر مطالعات انجام شده

6-1- مروري بر مطالعات اقتصاد زيرزميني در ايران

در اقتصاد ايران نخستين بار فيروزه خلعتبري در سال ١٣٦٩ براي برآورد حجم اقتصاد زيرزميني از روش محاسبه نقد کيگان  استفاده نموده است. وي با  مبنا قرار دادن سالهاي

٦٥-٥٥ بعنوان سال‌هاي پايه يعني سال هايي که در آن اندازه اقتصاد زيرزميني صفر يا نزديک به آن بوده است، حجم اقتصاد زيرزميني کشور را در سال ٦٥ معادل ٢٠٩٧.٤ ميليارد ريال يعني ١٤.٤ درصد توليد ناخالص داخلي اندازه گيري مي‌کند.

 

9- آثار اقتصاد زیرزمینی در ایران

در این مطالعه سعی شده است برای نشان دادن آثار اقتصاد زیرزمینی از تمرکز بر شاخص پولی فراتر رفته و آثار اقتصاد زیرزمینی را بر حوزه‌های مختلف اقتصادی مورد بررسی قرار دهیم.

1- تولید ناخالص داخلی واقعی: گروهی معتقدند که افزایش فعالیت‌های اقتصاد زیرزمینی بنا به دلایل زیر می‌تواند سبب کاهش تولید ناخالص داخلی شود.

  • اقتصاد زیرزمینی سبب جذب نقدینگی موجود در جامعه شده و سبب می‌شود فعالیت‌های بخش رسمی اقتصاد کاهش یابد.
  • اقتصاد زیرزمینی با جذب نیروی کار در جامعه بر روی بازار کار اثر گذاشته و به دنبال آن بازار محصول نیز دچار رکود می‌گردد.
  • بالاتر بودن هزینه‌های فعالیت و تولید در بخش رسمی اقتصاد نسبت به بخش زیرزمینی سبب می‌شود که بنگاه‌های موجود در بخش رسمی ‌توانایی کمتری برای رقابت با بخش زیرزمینی داشته باشند و در بلندمدت ممکن است سبب خروج این بنگاه‌ها از بخش رسمی اقتصاد شده و تولید ناخالص داخلی جامعه کاهش یابد. گروهی نیز معتقدند که اقتصاد زیرزمینی با جذب نیروی بیکار در جامعه و ایجاد درآمد برای آنها سبب افزایش تقاضا برای تولیدات بخش رسمی اقتصاد شده و از این رو می‌تواند سبب رونق در تولید ناخالص داخلی جامعه شود.

 

 

برچسب ها 
                 

پاورپوینت بررسی جزئیات اجرائی در سرویس های بهداشتی

پاورپوینت بررسی جزئیات اجرائی در سرویس های بهداشتی

توضیحات:
پاورپوینت ارائه کلاسی با موضوع بررسی جزئیات اجرائی در سرویس های بهداشتی، در حجم 31 اسلاید، شامل دیتیل و اجرا.

بخشی از متن:
اجرای سرامیک: ابتدا کف محل مورد نظر را با ملات ماسه سیمان کرم بندی و شمشه گیری می کنند. در صورتی که کف مربوط به آبریزگاه ها مانند حمام و آشپزخانه باشد کف را 1تا2 درصد به سمت کفشور شیب می دهند. پس از خشک شدن ملات ماسه سیمان کف، سرامیک ها را با ملات پودر سنگ و سیمان به نسبت یک به یک یا چسب کاشی روی ملات می چسبانند …

فهرست مطالب:
کف سازی سرویس های بهداشتی
جزئیات
پوشش سرویس های بهداشتی
نحوه اجرای سرامیک
نحوه اجرای کاشی دیوار
توالت ایرانی
جزئیات
توالت فرنگی
جزئیات
روشویی

 

جزوه بررسی سیستم هاي قدرت رشته برق

جزوه بررسی سیستم هاي قدرت رشته برق

دانلود  بررسی سیستم هاي قدرت رشته برق،
در قالب pdf و در 315 صفحه.

توضیحات:
این
جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته برق گرایش
مخابرات ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است.

 

پاورپوینت بررسی استقلال در حسابرسی

پاورپوینت بررسی استقلال در حسابرسی

دانلود   با موضوع بررسی استقلال در حسابرسی،
در قالب ppt و در 16 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

ضرورت وجود استقلال
پاسخگویی، شایستگی و درست کاری
انگیزه هایی برای شایستگی و استقلال حسابرس
ماهیت استقلال حسابرس
استقلال حسابرسی
ابعاد گوناگون استقلال
مقررات گذاری در حوزه استقلال حسابرس
منع قانونی و استقلال حسابرس
خدمات مدیریت و استقلال
استقلال حسابرس و سهامداران
راه حل های پیشنهادی برای استقلال حسابرس
پیشنهادهایی در زمینه مقررات گذاری برای استقلال حسابرس

توضیحات:
این
فایل در زمینه بررسی استقلال درحسابرسی می باشد که در حجم 16 اسلاید،
همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار درس های
حسابرسی در مقطع کارشناسی و حسابرسی پیشرفته در مقطع کارشناسی ارشد رشته
حسابداری مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و
قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و
در تهیه آن، کلیه اصول نگارشی, املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده
است.

 

پاورپوینت بررسی انواع تاسیسات اقامتی

پاورپوینت بررسی انواع تاسیسات اقامتی
توضیحات:
فایل پاورپوینت بررسی انواع تاسیسات اقامتی،در حجم 46 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
کاروان نوعی اتاقک کوچک است که به یک وسیله ی نقلیه متصل است . این اتاقک دارای امکاناتی است که می تواند اقامت در آنها را ممکن سازد . کاروان ها دارای یک تامین کننده ی انرژی هستند . این تامین کننده می تواند صفحات خورشیدی ، ژنراتورهای برق و …. باشد . هر کاروان امکانات متفاوتی دارد که بسته به سلیقه و بضاعت صاحب کاروان متغیر است . سرویس بهداشتی ، حمام ، امکانات پخت و پز ، محل خواب و بسیاری امکانات دیگر در کاروان جای می گیرند. مزیت این نوع اقامتگاه این است که قابل جابه جایی می باشد و مشکل آن در پیدا کردن محل مناسب برای استقرار است.

به محل برپایی چادر کمپ می گویند و عمل برپایی چادر را کمپینگ می نامند . گردشگران در انتخاب محل کمپینگ مواردی نظیر شرایط فصلی و جوی، سیل گیر نبودن، ریزشی نبودن ، ممنوعه نبودن برپایی کمپ  و ترجیحا نزدیکی به آب را در نظر می‌گیرند. در این نوع اقامت وجود لوازمی مانند چادرهای دو پوش، زیر انداز ضد آب و کیف کمک های اولیه ضروری است.
گاهی کمپ ها دارای امکاناتی نیز هستند که در این صورت به آنها کمپ تجهیز شده گفته می شود . از میان این امکانات می توان به موتوربرق ویا مبدل برق برای چراغ روشنایی و وسایل شارژ شونده، یک وسیله نقلیه موتوری و یا یک چهارپا جهت نقل و انتقالات ضروری ، چادر تدارکات و آشپز خانه ، اجاق گاز و یا هیزم جهت پخت و پز ، میز سلف با سایه بان و چند عدد صندلی کوچک سفری  ، توالت صحرایی و آفتابه ، حمام صحرایی و کتری جهت گرم کردن آب روی آتش برای استحمام اشاره کرد . حمام صحرایی یک اتاقک کوچک است که به سقف آن یک مخزن ۲۰ لیتری آویخته شده و قبل از هر استفاده باید پر شود تا از طریق دوش خروجی آن مورد استفاده قرار گیرد.
در برخی کمپ های تجهیز شده ، یک امداد رسان که دوره های خاصی را گذرانده است نیز حضور دارد.
و…

فهرست مطالب:
کاروان
کمپینگ
خانه ی محلی یا کاروانسرا
اتاقها و ويلاي اجاره اي
خوابگاه
هتل
هتل آپارتمان
هتل پانسيون
هتلهاي فرودگاهي
رسوت هتل
هتل هاي تفريحي
هتل هاي حومه شهر
هتل هاي جوانان
هتل روي چرخ
متل
مسافرخانه ها
زائر سرا
پلاژ

این فایل با فرمت پاورپوینت در 46 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت دیاگرام ارتباط فضاها در هتل(13 اسلاید)

پاورپوینت بررسی مدل کمی لاوری در شهرسازی

پاورپوینت بررسی مدل کمی لاوری در شهرسازی
توضیحات:
فایل پاورپوینت بررسی مدل کمی لاوری در شهرسازی،در حجم 29 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
– اولین بار در سال 1964 برای یک کلان شهر ارائه شد.

– در این مدل فرایند پیش بینی و تخصیص باهم ترکیب شده است.

– مدل لاوری به توصیف 3 عنصر جمعیت، اشتغال و ابزار ارتباط میان این دو.

– میزان فعالیت ها در مدل لاوری به کمک روش اقتصاد پایه تعیین می شود.

* ساختار کلی مدل اقتصاد پایه:
در این مدل ابتدا باید فعالیت های پایه و غیر پایه را از هم تفکیک کرد :
مشاغل خدماتی + مشاغل پایه = تعداد مشاغل
مشتق تعداد مشاغل = جمعیت
تعداد مشاغل / جمعیت = ضریب وابستگی
و…

فهرست مطالب:
مدل لاوری
ساختار کلی مدل اقتصاد پایه
شمای گردش مدل لاوری
روش کلی حل مسئله به وسیله مدل لاوری
یک نمونه کاربرد مدل لاوری

این فایل با فرمت پاورپوینت در 29 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت مدل رشد خطی(10 اسلاید)

جایگزین چربی – بررسی

جایگزین چربی  - بررسی
نمونه ترجمه
چکیده
کاهش چربی در رژیم غذایی هدف اصلی رژیم غذایی برای بسیاری از مصرف کنندگان است. جایگزین چربی ترکیبات گنجانیده شده به محصولات غذایی با ارائه برخی از ویژگیهای شبیه به چربی هستند. ما روند در مصرف چربی در رژیم غذایی که توسط منبع تغذیه، چگالی انرژی، برنامه خاص و خواص کاربردی جایگزینهای چربی طبقه بندی شده را مرور خواهیم کرد. برنامه خاص و اثرات بالقوه روی وضعیت سلامت جایگزینهای چربی نیز بررسی خواهد شد.

کلمات کلیدی: جایگزینهای چربی، ذخیره های چربی، شبه چربی، کم چرب