پاورپوینت کلیات اقتصاد مقاومتی

پاورپوینت کلیات اقتصاد مقاومتی
توضیحات:
فایل پاورپوینت کلیات اقتصاد مقاومتی ،در حجم 48 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:
مجموعه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، در واقع الگویی بومی و علمی، برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی و متناسب با وضعیت امروز و فردای کشور است. سیاستهای اقتصاد مقاومتی قابل تکمیل و انطباق با شرایط گوناگون است و عملاً اقتصاد کشور را به حالت انعطاف پذیری می رساند و شکنندگی اقتصاد را در شرایط مختلف برطرف می کند.

اقتصاد مقاومتی فقط جنبۀ نفی نیست؛ این جور نیست که اقتصاد مقاومتی معنایش حصار کشیدن دور خود و اجرای کارهای تدافعی صِرف باشد؛ اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که به یک ملت امکان و اجازه می دهد که حتّی در شرایط فشار هم رشد و شکوفائی داشته باشند.

فهرست مطالب:
اقتصاد مقاومتی در بیانات مقام معظم رهبری
تفاوت اقتصاد مقاومتی و مقاومت اقتصادی
تبیین مولفه های کلیدی اقتصاد مقاومتی

این فایل با فرمت پاورپوینت در 48 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

دانلود ضوابط اتش نشانی

دانلود ضوابط اتش نشانی

دانلود ضوابط اتش نشانی

 

                                         

کتاب اقتصاد مهندسی بلنک – ویرایش هشتم (2018)

کتاب اقتصاد مهندسی بلنک - ویرایش هشتم (2018) …………………..
کتاب اقتصاد مهندسی بلنک – ویرایش هشتم (2018)

ناشر کتاب: McGraw-Hill Education

نویسندگان: L. Blank و A. Tarquin

زبان کتاب انگلیسی و در 653 صفحه است.

فایل PDF کتاب با بهترین کیفیت و قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.

فهرست مطالب کتاب:


حل تمرین کتاب اقتصاد خرد گریگوری منکیو – ویرایش چهارم

حل تمرین کتاب اقتصاد خرد گریگوری منکیو – ویرایش چهارم
………………………..
حل تمرین کتاب اقتصاد خرد گریگوری منکیو – ویرایش چهارم

نویسنده: N. G. Mankiw
(Harvard University)

زبان حل تمرین انگلیسی و در 448 صفحه است.

فایل PDF حل تمرین با بهترین کیفیت و قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.
………………………..

کتاب اقتصاد اصول و کاربرد ها هال و لیبرمن – ویرایش دوم

کتاب اقتصاد اصول و کاربرد ها هال و لیبرمن - ویرایش دوم
………………………
کتاب اقتصاد اصول و کاربرد ها هال و لیبرمن – ویرایش دوم

نویسندگان: R. E. Hall و M. Lieberman

زبان کتاب انگلیسی و در 901 صفحه است.

فایل PDF کتاب با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.
………………………

کتاب اقتصاد کلان Gartner – ویرایش دوم

کتاب اقتصاد کلان Gartner - ویرایش دوم
……………………
کتاب اقتصاد کلان Gartner – ویرایش دوم

نویسنده: M. Gärtner

زبان کتاب انگلیسی و در 526 صفحه است.

فایل PDF کتاب با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.
……………………

جزوه اقتصاد خرد و کلان

جزوه اقتصاد خرد و کلان

نمونه سوالات آمادگی آزمون ارشد پیام نور کشاورزی- اقتصاد کشاورزی

نمونه سوالات آمادگی آزمون ارشد پیام نور کشاورزی- اقتصاد کشاورزی

کتاب اقتصاد خرد Krugman و Wells

کتاب اقتصاد خرد Krugman و Wells
………………………
کتاب اقتصاد خرد Krugman و Wells

نویسندگان: P. Krugman و R. Wells

زبان کتاب انگلیسی و در 625 صفحه است.

فایل PDF کتاب با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.
………………………

کتاب اقتصاد کلان Krugman و Wells

کتاب اقتصاد کلان Krugman و Wells
…………………………..
کتاب اقتصاد کلان Krugman و Wells

نویسندگان: P. Krugman و R. Wells

زبان کتاب انگلیسی و در 576 صفحه است.

فایل PDF کتاب با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.
…………………………..

حل تمرین کتاب نظریه اقتصاد خرد مس کولل (Mas-Colell)

حل تمرین کتاب نظریه اقتصاد خرد مس کولل (Mas-Colell)

………………………………

کتاب اقتصاد خرد Colander – ویرایش دهم (2017)

کتاب اقتصاد خرد Colander - ویرایش دهم (2017)
…………………………………
کتاب اقتصاد خرد Colander – ویرایش دهم (2017)

نویسنده: D.Colander

فایل PDF کتاب با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.

فهرست مطالب:

PART I – INTRODUCTION: THINKING LIKE AN ECONOMIST
.1 Economics and Economic Reasoning
.2 The Production Possibility Model, Trade, and Globalization
.Appendix: Graphish: The Language of Graphs
.3 Economic Institutions
.Appendix: The History of Economic Systems
.4 Supply and Demand
.5 Using Supply and Demand
.Appendix: Algebraic Representation of Supply, Demand, and Equilibrium

PART II – MICROECONOMICS
Section I: THE POWER OF TRADITIONAL ECONOMIC MODELS
..6 Describing Supply and Demand: Elasticities
..7 Taxation and Government Intervention
..8 Market Failure versus Government Failure
..8W Politics and Economics: The Case of Agricultural Markets
Section II: INTERNATIONAL ECONOMIC POLICY ISSUES
..9 Comparative Advantage, Exchange Rates, and Globalization
..10 International Trade Policy
Section III: PRODUCTION AND COST ANALYSIS
..11 Production and Cost Analysis I
..12 Production and Cost Analysis II
..Appendix: Isocost/Isoquant Analysis
Section IV: MARKET STRUCTURE
..13 Perfect Competition
..14 Monopoly and Monopolistic Competition
..Appendix: The Algebra of Competitive and Monopolistic Firms
..15 Oligopoly and Antitrust Policy
..16 Real-World Competition and Technology
Section V: FACTOR MARKETS
..17 Work and the Labor Market
..Appendix: Derived Demand
..17W Nonwage and Asset Income: Rents, Profits, and Interest
..18 Who Gets What? The Distribution of Income
Section VI: CHOICE AND DECISION MAKING
..19 The Logic of Individual Choice: The Foundation of Supply and Demand
..Appendix: Indifference Curve Analysis
..20 Game Theory, Strategic Decision Making, and Behavioral Economics
..Appendix: Game Theory and Oligopoly
Section VII: MODERN ECONOMIC THINKING
..21 Thinking Like a Modern Economist
..22 Behavioral Economics and Modern Economic Policy
..23 Microeconomic Policy, Economic Reasoning, and Beyond
Glossary
Colloquial Glossary
INDEX
…………………………………

تحقیق نقش تعاون در اقتصاد خانواده

تحقیق نقش تعاون در اقتصاد خانواده

مقدمه:
بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخش تعاون یکی از بخشهای اقتصادی کشور قلمداد شده وبه عنوان دومین بخش اقتصادی، در جایگاه مناسب تری از بخش خصوصی قرار گرفته است. در اصل 43 قانون اساسی که بر ضوابط نظام اقتصادی کشور تأیید دارد، بر انسان محوری اقتصاد وتحقق اهداف عدالت اجتماعی و توسعه بخش تعاونی تأکید ویژه ای شده است. به رغم این تأکیدات متأسفانه، به جز در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در هیچ یک از سه برنامه گذشته توسعه بخشی تعاونی مورد توجه جدی نبوده وعمدتاً به همین دلیل این بخش نتوانسته  به جایگاه واهداف مورد انتظار قانون اساسی دست یابد. بنابر سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم توسعه می بایست به 25درصد برسد وهمچنین سرمایه گذاری مالکیت ومدیریت در فعالیتهای زیر بنایی توسط بنگاه ها ونهادهای عمومی غیر دولتی وبخشهای تعاونی وخصوصی مجاز می باشد. بنابراین تعاونی ها مجاز به سرمایه گذاری در فعالیت های زیربنایی در جهت نفت وپتروشیمی، برق، راه وترابری، مخابرات و…… بوده و بهره گیری از این فرصت می تواند به تحقق اهداف بخش تعاونی و ارتقای سهم این بخش در اقتصاد ملی به 25 درصد تا پایان برنامه پنجم کمک مؤثری نماید. تعاون به لحاظ اینکه بهترین عامل وارد کردن سرمایه های راکد در سطح خرد وکلان به چرخ سرمایه گذاری است، میتواند نقش مؤثری در پویایی اقتصاد جامعه به عهده داشته باشد. مطالعات نشان داده است که تعاون وشرکت های تعاونی در تضعیف نابرابری ها و بی عدالتی های اقتصادی- اجتماعی مؤثرند. بنابراین هر چه نقش بخش تعاونی پر رنگ تر شود، میزان نابرابری و بی عدالتی های اقتصادی- اجتماعی در آن جامعه کاهش خواهد یافت. در واقع بخش تعاون در مقایسه با بخشهای دولتی وخصوصی بهتر می تواند توسعه ملی مبتنی بر عدالت و مساوات را به ارمغان آورد، زیرا جوهر ذاتی این بخش بر مشارکت فعالانه داوطلبانه وعلاقه مندانه مردم استوار است.

فهرست مطالب:
مقدمه
مدیریت و نقش آن
عوامل سازمانی و نقش آنها
نقش عوامل اقتصادی در تعاونی
نگاهی به عوامل اجتماعی
آموزش و فرهنگ سازی لازمه توسعه تعاون
تعاون در چشم انداز
اهداف کیفی
اشتغال، مسکن و کاهش قیمتها
حذف انحصارات، رفع تنشها، توسعه فرهنگ تعاون
منابع و مآخذ

 

             

تحقیق اقتصاد اطلاعات در کشورهای در حال توسعه و ایران

تحقیق اقتصاد اطلاعات در کشورهای در حال توسعه و ایران

توضیحات:
تحقیق اقتصاد اطلاعات در کشورهای در حال توسعه و ایران در قالب فایل word با حجم 37 صفحه.

بخشی از متن:
رشد سریع و پرشتاب اطلاعات یا شکل تکامل‏ یافته آن، علوم و فناوری در جهان معاصر، کشورها را به دو قطب کاملاً متفاوت تقسیم کرده است. در یک سو، کشورهای صنعتی و پیشرفته قرار گرفته‏ اند که هر روز با ابداع و نوآوری جهانیان را به تحیر وا می‏دارند و در سوی دیگر، کشورهایی هستند که نظاره‏ گر این تحولات هستند و انگشت حیرت به دندان گرفته ‏اند.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
اقتصاد اطلاعات
نقش های اقتصاد اطلاعات
تصمیم گیری
مديريت عملياتي
جايگزيني عناصر فيزيكي.
پویش محیطی
اثرگذاری
آموزش
فرهنگ، تفريح، و سرگرمي
توليد، كالا، و خدمات
منبع سرمایه
استقلال ذاتي اطلاعاتي
ارزش نامعلوم اطلاعات
تأثير زمان بر ارزش اطلاعات
تفاوت درك از اطلاعات
تأثير فاصله بر چگونگي استفاده از اطلاعات
افزايش ارزش اطلاعات از طريق گردآوري
خودزايي و گسترش‌پذيري اطلاعات
استقلال هزينه اطلاعات نسبت به مقياس تقاضا
عمومی و خصوصی بودن اطلاعات
تناوب عمومي و خصوصي بودن اطلاعات
انعطاف‌پذيري قيمت اطلاعات
اقتصاد كلان اطلاعات
مفهوم توسعه
زیرخط توسعه
ویژگیهای کشورهای در حال توسعه
گردآوری اطلاعات
تاثیر اطلاعات در توسعه
اقتصاد اطلاعات در ایران
راهکارهای برون رفت از وضعیت پایین تولید اطلاعات
منابع

 

خلاصه کتاب اقتصاد خرد ( دکتر جمشید پژویان ) + تست

خلاصه کتاب اقتصاد خرد ( دکتر جمشید پژویان ) + تست

توضیحات:
  اقتصاد خرد تالیف دکتر جمشید پژویان از انتشارات پیام نور در قالب فایل pdf و در حجم 19 صفحه به همراه نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور همراه با پاسخنامه و همچنین سه نوبت آزمون جامع پیشنهادی با پاسخنامه تشریحی، مناسب برای دانشجویان رشته های مدیریت، حسابداری و مهندسی کشاورزی .محتویات محصول:
– نکات مهم و کاربردی فصول مختلف کتاب در قالب فایل pdf و در حجم 19 صفحه
– سه نوبت آزمون جامع پیشنهادی با پاسخ نامه کاملا” تشریحی و کلیدی
– نمونه سوالات امتحانی ادوار گذشته دانشگاه پیام نور:
نیمسال دوم 95-94 با پاسخ نامه کلیدی
نیمسال اول 95-94 با پاسخ نامه کلیدی
نیمسال دوم 94-93 با پاسخ نامه کلیدی
نیمسال اول 94-93 با پاسخ نامه کلیدی

تحقیق بیماری هلندی اقتصاد

تحقیق بیماری هلندی اقتصاد

پروژه رابطه علم اقتصاد و روانشناسي و نگرش روانشناختي به بازار سرمايه

پروژه رابطه علم اقتصاد و روانشناسي و نگرش روانشناختي به بازار سرمايه

علم اقتصاد به عنوان یکی از رشته‌های علوم انسانی که نحوه انتخاب و مبادله توسط افراد و پیامدهای اقتصادی کلان این تصمیم‌ها را در سطح جامعه مورد مطالعه قرار می‌دهد، همواره از سوی روانشناسان متهم به نادیده گرفتن شواهد و واقعیت‌ها مربوط به رفتار انسان‌ها بوده است. علم اقتصاد با پایه‌ریزی مبانی خرد رفتاری و شکل‌دهی منظومه‌ای از نظریات براساس این فروض، مدعی سازگاری با این رشته علمی است. از آنجا که واحد تحلیل در این دو علم، فرد و رفتار او می‌باشد تعامل بین علم اقتصاد و روانشناسی می‌تواند برای نظریه‌پردازی اقتصادی مورد استفاده اقتصاددانان قرار گیرد. لذا ما در این بحث با برشمردن کاستی‌های برخی نظریات اقتصادی در مواجهه با مشاهدات واقعی و برخی پیشروی‌های نظری در راستای گفتگوی این دو علم، به ضرورت و اهمیت مطالعات میان‌رشته‌ای در این حوزه می‌پردازیم. در نهایت نیز سعمی می‌کنیم با تأکید بر طراحی دوره‌های مطالعاتی میان‌رشته‌ای، چارچوب‌هایی جهت آموزش و پژوهش مناسب در این حوزه ارائه گردد.

پیش از مطرح شدن مالیه رفتاری در مدیریت مالی و اقتصاد، رفتار سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه بر مبنای نظریه مطلوبیت اقتصادی تفسیر می‌شد، در حالی که بررسی‌ها و پژوهش‌های متعدد علمی در زمینه رفتاری، میزان اهمیت عوامل روانشناختی را مشخص کرد. اگرچه نظریه‌های مالیه رفتاری موضوعاتی جدید هستند و پیشینه آن به یک دهه پیش بازمی‌گردد، ولی موضوع دخیل بودن ویژگی‌های روانشناختی و رفتاری افراد در تصمیم‌های خرید به دوره‌های پیش‌تر بازمی‌گردد. حال اینکه با توجه به پیشرفت‌های بازار سرمایه، باید تمامی عوامل درونی و بیرونی بصورتی ظریف و زیربینانه مورد بررسی قرار گیرند، چرا که ما با تفکرات، عقاید و ذهنیات بسیار متنوعی از افراد رو به رو هستیم که شناخت و درک غالب این ذهنیات از اهمیت بالایی برخوردار است. افراد برای سرمایه‌گذاری پول عوامل بسیار زیادی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند، به عبارت دیگر سرمایه‌گذاران حتی پیش از به دست آوردن پول، راهکارهای متفاوتی را برای محل سرمایه‌گذاری پولشان در ذهن پرورش می‌دهند (جعبه سیاه خریداران) و در نهایت گزینه‌ای را انتخاب می‌کنند که با توجه به ذهنیاتشان از هر جهت به نفعشان باشد. عوامل بسیار زیادی بر قصد و تصمیم افراد به سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تأثیرگذارند که می‌توان این عوامل را به دو دسته عوال درونی و عوامل بیرونی تقسیم‌بندی کرد. از جمله عوامل بیرونی می‌توان به شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مواردی مانند: میزان تبلیغات از سوی بورس، مسائل درون شرکتی و … اشاره کرد وی از آجا که تأثیر این عوامل از سوی تحلیل‌گران بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، تأثیر عوامل درونی می‌تواند جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص دهد.

بطور کلی افراد با توجه به میزان ریسک و بازده، اقدام به سرمایه‌گذاری کرده، پول خود را در محل‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند بیشترین عواید را نسبت به ذهنیت خود بدست آورند.

1. رابطه نظری علم اقتصاد با روانشناسی

در این بخش ابتدا تعاریفی که از علم اقتصاد اظهار شده است، بیان و سپس تعاریفی که راجع به روانشناسی و موضوعات مورد مطالعه آن می‌باشد ارائه خواهد شد. در نهایت نیز به لحاظ نظری ترابط این دو شاخه علمی مورد بحث قرار می‌گیرد و آلفرد مارشال در بیان تعریفی از علم اقتصاد، ابتدا آن را، بررسی آن بخش از اَعمال فردی و اجتماعی بشر می‌داند که قرابت نزدیکی با دستیابی به رفاه دارد، تعریف می‌نماید. در نهایت نیز بیان می‌دارد که علم اقتصاد از یک سو “مطالعه ثروت” و از سویی دیگر- که البته به زعم وی جنبه مهمتر مطالعه علم اقتصاد است- “بخشی از مطالعه انسان” است.

 

2. آینده تعامل علم اقتصاد و روانشناسی

با توجه به درک کنونی اقتصاددانان از برونزا نبودن ترجیحات بین انتخاب‌های مختلف شکل‌گیری آن براساس تعاملات اقتصادی و اجتماعی زندگی روزمره، قضاوت‌های موجود در اقتصاد رفاه- که مبتنی بر این فرض پایه‌ریزی شده است- و بالتبع سیاست‌ها و نهادها که تغییرات رفتاری را ملحوظ نمی‌دارند مورد تأمل قرار خواهند گرفت (هنریش و دیگران، 2001). به بین دیگر دستیابی به توصیه‌های سیاستی و نظریات اثباتیو هنجاری در چارچوب مطالعات فوق‌الذکر ممکن و دست‌یافتنی بنظر می‌رسد. از آنجایی که عموماً به دلیل توجه به تلفیق معرفت‌شناختی و روش‌شناختی، مطالعات و نظریه‌پردازی در این حوزه نیز موجب خلق نظریات اقتصادی‌ایی می‌گردد که مبتنی بر تکثیرگرایی روش‌شناختی، ابزارهای در دسترس علم اقتصاد را به نحو غیرقابل تصوری گسترش می‌دهند.

 

3. آموزش و پژوهش در علم اقتصاد با تأکید بر مطالعات روانشناسی

از آنجاییکه در شناخت مبتنی بر مطالعات میان‌رشته‌ای تمرکز بر درک همه متغیرهایی است که در شکل‌گیری پدیده مورد نظر نقش دارند (بزرگر، 1387) بنابراین لازمه آموزش و تحقیق در این حوزه بهره‌گیری از دستاورهای هر دو شاخه علمی می‌باشد. از آنجاییکه در تحلیل اقتصادی مسائلی وجود دارد که پرداختن بدان‌ها با روش‌هایی که روانشناسان به دست آورده‌اند مزیت‌هایی دارد (شومپتر، 1986)، نظام آموزشی باید به گونه‌ای ترتیب یابد که افراد مورد آموزش به گونه‌ای از مزیت‌های و ابزارهای قدرتمند هر دو رشته علمی اطلاع یابند. الگوی حاکم بر عملی نمودن آموزش و پژوهش میان‌رشته‌ای بین علم اقتصاد و روانشناسی، میان‌رشتگی مقایسه‌ای است. این الگو شامل رویارویی نتایج و مفاهیم ایندو رشته با یکدیگر می‌شود. در این مدل، هدف نه ادغام مزرهاست و نه حذف آن‌ها، بلکه عبور از مرزها و در صورت لزوم تعریف مجدد آن‌ها عنوان می‌گردد (ونک، 1388).

 

مقدمه‌ای بر تحقیقات انجام شده درخصوص رفتار سرمایه‌گذاران در بازار

موضوع‌های فرعی در حوزه مالی و در بحث مالیه رفتاری، مطالعه مربوط به شناسایی فرآیند تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و طراحی و تبیین الگوی تصمیم‌گیری آنان در بازار سرمایه، در شرایط عدم اطمینان است.

یکی از جدیدترین پژوهش‌های صورت گرفته در رابطه با شناسایی عوامل تأثیرگذار بر رفتار سرمایه‌گذاران، پژوهشی است که توسط حسن‌التمیمی در بازار سرمایه امارات صورت گرفت.

 

روانشناسی و رفتارشناسی

رفتارشناسی بازار سهام:

رفتارشناسی مالی شاخه‌ای از علم فاینانس است که به بررسی رفتار بازارهای مالی با رویکرد روانشناسانه می‌پردازد. در این مقاله ما سعی داریم با بررسی الگوهای رفتاری سرمایه‌گذاران در موارد نیز با ارائه نمونه‌های عینی، تصویر روشن‌تری از نحوه تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در شرایط متفاوت و به تبع آن رفتارشناسی بازارهای مالی ارائه می‌شود سرمایه‌گذاران تحت تأثییر سه نیروی اساسی تصمیم‌گیری می‌کنند:

الف) انگیزه و هدف زیان‌گریزی

ب) داشتن اعتماد به نفس کاذب

ج) ظاهر بینی

د) تنوع‌بخشی

هـ) پیشمانی

 

زیان گریزی:

شاخه‌ای از علم فاینانس است که به بررسی رفتار بازارهای مالی با رویکردی روانشناسانه می‌پردازد. با بررسی الگوهای رفتاری سرمایه‌گذاران و ارائه نمونه‌های عینی، تصویر روشن‌تری از نحوه تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در شرایط متفاوت و به تبع آن رفتارشناسی بازارهای مالی می‌پرادزیم. یک موقعیت فرضی از در نظر بگیرید که طی یک تصادف رانندگی به راننده پیشنهاد می‌شود بین دوگزینه زیر یکی را انتخاب کنید:

  1. یک میلیون تومان هزینه خسارت را نقدی بپردازد.
  2. یک تاس بیندازد و در صورتی که تاس زوج را نمایش داد دو میلیون تومان و در صورتی که عدد فرد آمد از پرداخت خسارت معاف شود.

 

اعتماد به نفس کاذب:

مروری اجمالی بر دستاوردهای علم روانشناسی بیان می‌کند که پدیده اعتماد به نفس خصلتی مشترک در بین اغلب انسان‌هاست که نمود آن در بازارهای مالی به وفور یافت می‌شود. مطالعات انجام شده در این خصوص در ماین مشاوران بازار (Ruuso & Schoemaker, 1992)، مدیران (Kidd, 1970)، مهندسان (Baum annetal, 1991) و بانکداران (Steavevon Holstein, 1972) نشان می‌دهد که این پدیده تنها منحصر به سرمایه‌گذاران نبوده و بطور گسترده‌ای در بین افراد در مشاغل مختلف خودنمایی می‌کند.

 

3. ظاهربینی:
در علم رفتارشناسی مالی اصطلاح رایجی وجود دارد که شاید مناسب‌ترین معادل فارسی “ظاهربینی” (representiveness) باشد. این اصطلاح بیان می‌کند که افراد بطور طبیعی آنچه را که می‌بینند به صورت سطحی و بدون دقت کافی به مسائل ذهنی خود مرتبط می‌کنند. به عنوان مثال بسیاری از سرمایه‌گذاران، سهام شرکت‌هایی را که محصولات خوبی تولید می‌کنند و دید مثبتی نسبت به آن‌ها در زندگی روزمره دارند را به سهام سایر شرکت‌ها ترجیح می‌دهند زیرا افراد بطور ناخودآگاه تصویر ذهنی مثبت خود از شرکت یا محصولات مربوطه را به سهام آن نیز تسری می‌دهند. مطالعه انجام شده (Sherfrin & Statman, 1995) نشان می‌دهد که اتفاقاً شرکت‌های خوش‌نام از نظر سرمایه‌گذاران دارای سهامی با بازدهی مناسب نبوده‌اند، در واقع افراد به اشتباه شرکت‌های خوب و موفق از نظر خود را بطور ذهنی به سودآوری بالا ارتباط می‌دهند.
 

4. تنوع بخشی (Diversification)
یکی از اصول پایه در علم فاینانس مفهوم “ریسک” است که بصورت ساده تحت عنوان احتمال عدم تحقق بازده مورد انتظار تعریف می‌شود. متخصصان این علم معتقدند سرمایه‌گذاری در بازار سهام بطور ذاتی دارای رسیک قابل توجهی است اما با استفاده از اصل مهم تنوع‌بخشی (Diversification) می‌توان پارامتر ریسک را به حداقل رساند. 

 

5. پشیمانی (Regret):
مشهورترین روانشناسان و بنیانگذاران علم رفتارشناسی مالی در مطالعات خود نشان داده‌اند که افرادی که در یک موقعیت تصمیم‌گیری انتخاب غیرمتعارفی را انجام می‌دهند، بیشتر در معرض احساس پشیمانی هستند. ضرب‌المثل ایرانی “خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو” بیانی عامیانه از همین واقعیت است. تصور جنبه‌های روانشناختی انسان است که در شئون مختلف زندگی از جمله در مقوله سرمایه‌گذاری خودنمایی می‌کند، کنید. 

6. ریسک و بازده:
مهمترین خروجی مدیریت مالی تبیین وجود رابطه مستقیم بین ریسک و بازده است. این اصل بنیادین فاینانس بیان می‌کند که سودآوری بیشتر تنها در قبال متحمل شدن ریسک بالاتر تحصیل می‌شود و در نقطه مقابل، کاهش ریسک طبیعتاً افت بازده مورد انتظار را به دنبال خواهد داشت. 

8. کنترل خویشتن:
یکی از خصوصیات روانشناختی بشر که آثار آن در حوزه‌های مختلف از جمله در سرمایه‌گذاری انعکاس پیدا می‌کند، است. این ویژگی به زبان ساده بیان می‌کند که بسیاری از افراد به (Lack of Self Control) ناتوانی در کنترل خود نیستند. دلیل عدم مهار نیازها و امیال خود قادر به اتخاذ بهینه (از منظر علم اقتصاد). 

9. حسابداری ذهنی:
فرض کنید شما هزار سهم شرکت الف را به قیمت هر سهم 1000 ریال خریداری کرده‌اید. پس از خرید، قیمت سهم رو به کاهش می‌گذارد و تا سطح 750 ریال افت می‌کند اما شما با توجه به اینکه به تحلیل خود اعتقاد دارید، هزار سهم 1000 ریال افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی 850 ریال دیگر در این قیمت خریداری می‌کنید. مدتی بعد قیمت سهم در چنین شرایطی برای خرید یا فروش سهم خود کدام یک از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌کنید؟

نتیجه‌گیری:
در این مقاله با بررسی و ایجاد ارتباط بین مفاهیم اقتصادی و روانشناسی رفتار انسان‌ها به عنوان سرمایه‌گذاران حسب علم بازارهای مالی در بازار پرداختیم و پس از آن به تعدادی از ویژگی‌های رواشناختی اصلی سرمایه‌گذاران که نقش تعیین‌کننده‌ای در رفتار و تصمیم‌گیری آنان دارد اشاره کردیم. 

 

                 

بررسی راهکارهای خروج غیر تورمی از رکود اقتصاد ایران

بررسی راهکارهای خروج غیر تورمی از رکود اقتصاد ایران

بخشی از مقدمه:
گزارش حاضر در ادامه گزارش «چرایی بروز رکود تورمی و جهت‌گیری‌های برون‌رفت از آن» به تبیین تفصیلی برنامه‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال‌های 1393 و 1394 می‌پردازد. در گزارش اول، با تشریح ساز و کارهای بروز رکود و شناسایی گلوگاه‌های موجود برای خروج از آن، جهت‌گیری برون‌ رفت از این شرایط و پیش‌ فرض‌ها و محدودیت‌ های موجود برای انتخاب این جهت‌گیری‌ توضیح داده شد؛ در گزارش قبل، تنگنای مالی، کاهش تقاضای داخلی و کاهش سرمایه‌گذاری در کنار تحریم‌های ظالمانه به عنوان موانعی جدی بر سر راه فرآیند خروج از رکود معرفی شدند. افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها در کنار تشدید محدودیت‌های ارزی سبب افزایش تقاضای بنگاه‌های داخلی برای جذب و دریافت منابع مالی می‌شوند. در حالی که تامین مالی از منابع ریالی به دلیل نبود زيرساختهاي لازم در نظام بانکي و بازار سرمايه به منظور تجهیز و تخصیص بهینه منابع با مشکل مواجه است، محدودیت‌های ارزی نیز راه را برای تامین مالی از طریق منابع ارزی محدود کرده است. از سوی دیگر، افت تقاضای خانوارها و دولت علاوه بر کاهش پس انداز –که کاهش سرمایه‌گذاری را در پی دارد- سبب کاهش تقاضا برای محصولات تولیدی بنگاه‌های داخلی می‌شود. لذا همچنان بنگاه‌های تولیدی هم از سمت عرضه (تامین مالی) و هم از سمت تقاضا در تنگنا قرار دارند.

فهرست مطالب:
مقدمه
1- سیاست‌های اقتصاد کلان
1-1- سیاست‌های پولی
1-2- سیاست‌های ارزی
1-3- سیاست‌های مالی
1-3-1- سیاست‌های مالیاتی
1-3-2- سياست‌هاي بودجه‌اي
1-3-3- راهکارهای مدیریت و تسویه بدهی‌های دولت
2- بهبود محیط کسب و کار
3- تأمین منابع مالی
3-1- سیاست‌های بانکی و اعتباری
3-2- بازار سرمایه
4- فعالیت ها و محرک‌های خروج از رکود
4-1- بهینه‌سازی مصرف انرژي، گاز، نفت و پتروشيمي
4-2- صادرات غیرنفتی
4-3- صنعت و معدن
4-4- مسکن
منابع

 

               

کتاب اصول اقتصاد کلان کیس – ویرایش دهم

کتاب اصول اقتصاد کلان کیس - ویرایش دهم
…………………
کتاب اصول اقتصاد کلان کیس – ویرایش دهم

نویسنده: K. E. Case