پاورپوینت حسابداري ذخایر، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی (استاندارد حسابداري شماره 4)

پاورپوینت حسابداري ذخایر، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی (استاندارد حسابداري شماره 4)

دانلود  با موضوع حسابداري ذخایر، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی (استاندارد حسابداري شماره 4)،
در قالب ppt و در 42 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

تاريخ اجرای استاندارد حسابداری شماره 4
دامنه کاربرد
تعهد قانونی
تفاوت ذخایر و سایر بدهی ها
شناخت ذخایر
شناسایی ذخیره
تعهد فعلی
ابهام در مورد وجود تعهد فعلی
رویداد تعهدآور
تاثیر قوانین جدید یا اقدامات واحد تجاری بر ایجاد تعهد
بدهی احتمالی
تغییر بعدی در وضعیت بدهی احتمالی
تفاوت ذخایر و بدهی های احتمالی
دارایی احتمالی
دارايي هاي احتمالي
اندازه‌گيري ذخایر
رزش مورد انتظار
اندازه‌گيريریسک و ابهام
اندازه‌گيري ارزش فعلي
اندازه‌گيري رويدادهاي آتي
اندازه‌گيري واگذاري مورد انتظار دارايی ها
اندازه‌گيري تغيير ذخاير
اندازه‌گيري استفاده از ذخاير
جبران مخارج
به کارگيري قواعد شناخت و اندازه‌گيري زيان هاي عملياتي آتي
قرارداد زیانبار
به کارگيري قواعد شناخت و اندازه‌گيري قراردادهاي زيان بار
تجدید ساختار
نمونه‌هايي از رويدادهاي مشمول تعريف تجديد ساختار
شرایط وجود تعهد عرفی در مورد تجدید ساختار
تجدید ساختار قبل از پایان دوره مالی
ذخیره تجدید ساختار
افشا
مطابقت با استانداردهای بین‌المللی حسابداری

توضیحات:
این
فایل در زمینه حسابداري ذخایر، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی
(استاندارد حسابداري شماره 4) می باشد که در حجم 42 اسلاید، همراه با
تصاویر و توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به
عنوان ارائه کلاسی(کنفرانس) درس بررسی مسائل جاری حسابداری و حسابرسی رشته
حسابداری مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و
قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد
و در تهیه آن، کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت
گردیده است.

 

پروژه تاثير عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالي نظامي آمريکا عليه ايران. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 51 صفحه

 

مقدمه:

از آنجائيکه هسته اصلي اين موضوع پژوهشي ، تاکيد و توضيح فايده بودن مکتب اقتصادي و بويژه ليبراليسم در ارائه راه حل هاي منطقي و انساندوستانه براي معضلات و مشکلات بشري در تمام ابعاد و جنبه هاي آن است . سعي شده در روند نگارش اين تحقيق و تمام نقاط آن از مکتب اقتصادي و تاثير آن بر توجيه و جهت دهي سياست کشورها استفاده شود و اميدوارم در جاي مناسب قرار گرفته باشد . در واقع در محدوده روابط بين الملل ، بهره گيري از راهکارهاي غير نظامي براي تحقق اهداف طراحي شده در وسيع‌ترين معنا ، فزونترين در صد تحقق و در محدود ترين ديدگاه ، کمترين ميزان ناکار آمدي را قلم مي زند که ريشه در توانمندي عاملان آن دارد . و متاسفانه چنين پيامدهاي در صحنه بين المللي با وجود طيف وسيع از همکاري و وابستگي ، پيامدهاي خشونت بار هم ديده مي شود ، و اين بخاطر وجود بعضي از اعضاي قدرت طلب و جنگجو و خود خواه مي باشد ، ولي باز هم گيتي علو از اعضاي بسياري از خير خواه و مسالمت آميز و ذات نيک امتياز دارد. خلاصه، تلاش شده است که در اين تحقيق ، از ايده ها و ارزش هاي ليبرال گرا براي مطابقت دادن اين مکتب با کارآمدي آن در ابطال کار آمدي اقدام نظامي و اثبات فعال بودن همکاري و گفتگو در حل بحران ها بين بازيگران بين المللي مورد استفاده قرار گيرد . بنابر اين ابتدا با تشريح و توضيح نظريه اقتصادي (ليبراليسم ) و اهميت آن در حل معضلات اقتصادي – سياسي – امنيتي و غيره و در کل هسته اين نظريه را بررسي کرديم و در جاي خود قرار داده ايم . در فصل اول تحقيق ، ژئوپوليتيک و ژئواکونوميک خليج فارس و اهميت آن در تشويق همکاري و گسترش روابط اقتصادي بين کشورهاي منطقه ، در فصل دوم به سياست خارجي امريکا در منطقه خليج فارس اختصاص داده شد که بحث مهم تحقق را دارا است . سپس اهداف سياست خارجي امريکا در منطقه تشريح و باز بيني شد . در ادامه اين فصل بر دو بازيگر مهم فرضيه يعني ايران و امريکا تاکيد شد و راه هاي مناسب براي رفع مشکل و حل بحران بين هر دو مورد بررسي قرار گرفت . و بخش مهم ديگر اين فصل به اهميت امني بودن خليج فارس جهت تحقق منافع کشورهاي منطقه بدون خونريزي و شکل‌گيري فاجعه ناگوار پرداخته شد و در نهايت واکنش جامعه بين الملل و موضع گيري آن از چنين اقدام امريکايي و ارائه راه حل هاي مناسب و منطقي براي حل بحران در منطقه بسيار حساس از جهان مطالعه و بررسي شد . در مجموع، هدف از اين تحقيق .

اثبات فرضيه بر اساس چارچوب تئوريک مذبور و کارآمدي آن در دور شدن از تحمل فاجعه هاي ناگوار انساني و مادي مي باشد . و به عبارت ساده تر ، تاثير فعال جنبه ها اقتصادي – تجاري و ارزش هاي ان بر تکيه کردن بر راه حل هاي مسالمت اميز و همکاري و ابطان نمودن کارآمدي رفتار خشونت آميز و نظامي در حل مسائل سياسي – اقتصادي ، امنيتي مي باشد ، اثبات شود .

اين واقعيت پر واضح است که کليتي جغرافيايي ، اقتصادي و فرهنگي که به رهبري آمريکا غرب ناميده مي شود در بسياري از حيطه ها نقش تعيين کننده دارد . امروزه الگوهاي معيار و شکل دهنده ماهيت حيات سياسي – دموکراسي ليبرال به عنوان يک نيروي حيات بخش روند هاي حاکم بر حيات اقتصادي – زوال اهميت برجسته اقتصادي مرزهاي مالي و سمبل هاي حياتي فرهنگي بين الملل شدن فرهنگي پويا – نوپاي مردم پسند ، معادلات شکل دهنده حيات نظامي به مثابه کسب و کار . نشانگر تفوق همه جانبه ديدگاه هاي ليبراليسم سياسي و اقتصادي به رهبري امريکا هستند . با توجه به اين واقعيت است که کشورها نگرش همسو در اين زمينه ها دارند و نبايد از خاطر دور ساخت که به جهت ويژگي نظام بين الملل تمايزات و اختلافات بين کشورها وجود دارد که البته اين اختلافات و تضادها تنها در گستره اولويت ها روش ها و فرايند است و در رابطه با ماهيت ها همسويي وجود دارد . بنابر اين در سياسيت هاي موفق کشورها در تعامل با يکديگر در درجه اول منافع خود را لحاظ مي کنند و ابزار متفاوت بدست آوردن آن به کار مي گيرند .

سئوال تحقيق : عامل اقتصاد و ابعاد آن چه تاثيري بر استفاده امريکا از خيار نظامي عليه ايران خواهد داشت .

فرضيت : عامل اقتصاد و ابعاد آن باعث محدوديت استفاده امريکا از خيار نظامي براي متوقف ساختن برنامه هسته اي ايران مي شود .

 

فهرست مطالب:

مقدمه

چهار چوب نظري

فصل اول

ژئواکونوميک خليج فارس

عوامل همگرايي و همکاري

همکاري هاي اقتصادي کشورهاي خليج فارس

توليدات نفتي و غير نفتي

منابع

فصل دوم

سياست خارجي امريکا در خليج فارس

اهداف سياست خارجي امريکا و منافع آن در خليج فارس

اهداف سياسي

اهداف اقتصادي

اهداف امنيتي – نظامي

ايران و سياست خارجي امريکا

برنامه هسته اي ايران و اقدام احتمالي نظامي امريکا

کشور هاي عربي خليج فارس و اقدامات امريکا

جامعه بين الملل و راه حل هاي منطقي و مديريت بحران هسته اي ايران

نتيجه گيري

منابع

 

منابع و مأخذ:

1- دهشيار – حسين ، سياست خارجي امريکا و هزموني – انتشارات خط سوم تهران 1381

2- دهشيار- حسين ، سياست خارجي امريکا در آسيا – موسسه مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر ، تهران 1382

3- همان

4- همشهري ديپلماتيک – سال اول – شماره دوازدهم – نيچه اسفند 1385

5- روزنامه سياست روز – سخنان کوفي آنان – چهار شنبه ، 13/10/1385

6- Forging a new security order for The Persian golf – Michael Ryan Kraig – Mlddle east policy/Vol .X111/No/1,spring 2006

7- دهشيار – حسين – سياست خارجي امريکا در آسيا ، ابرار معاصر ، تهران 1382

8- دهشيار – حسين – سياست خارجي امريکا و هژموني – انتشارات خط سوم تهران 1381

9- همشهري ديپلماتيک ، سال اول ، شماره دوازدهم نيمه اسفند 1385

10- مجله الدفاع العربي (مجله دفاع عربي) ايران النوويه و تحديات دول الخليج- القاهره شتاء 2006

11- دهشيار – حسين – سياست خارجي امريکا در آسيا- موسسه فرهنگي و مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر – تهران 1382

12- forging a new security order for The Persian gulf

13- A win –win us.strategy for pealiny with rian , Michael McFaa and abbas milani and Lary dlamond , Washington Quarterhy , Winter 2006-07

14- همان

15- چامسکي – نوام ، مقاله اينترنتي شبکه تلويزيوني تله سور – ترجمه خبر گزاري جمهوري اسلامي ايران 20/1/1386

16-Nuclear iran : perils and prospects – Jahangir amuzegar Middle east policy , Vol . X111 , No2,summer 2006

17- همان

18- How to keep the bomb from iran , scotl , Sagan , Foreign affairs , September loctober , 2006

19- همان

20- پيشين

جزوه درس برنامه ریزی و کنترل موجودی های مواد و سفارشات 1 و 2

این فایل، جزوه درس برنامه ریزی و کنترل موجودی های مواد و سفارشات است که به زبان ساده، علم کنترل موجودی را به همراه مثال هایی بیان کرده است. همچنین این جزوه شامل نمونه سوالات و تمرینات این درس هم می باشد و مطالعه آن برای دانشجویان رشته های مهندسی صنایع، لجستیک و زنجیره تامین، مدیریت، ریاضی کاربردی و حسابداری مفید می باشد.

در این جزوه تقریبا همه مباحث کنترل موجودی 1 و 2 با هم در قالب یک فایل آورده شده است و خواندن آن برای آموزش و تدریس و کنکور ارشد و دکترا هم بسیار مفید می باشد.

این جزوه حاصل چند ترم تدریس اینجانب در دانشگاه های جامع علمی و کاربردی سایپا و ایران خودرو می باشد.

کنترل تولید و موجودی عبارت است از برنامه­ریزی و کنترل کالاها و مواد (مواد اولیه، کالاهای نیمه­ساخته و محصولات نهایی) به منظور حفظ و نگهداری موجودی در سطحی که تقاضای مشتریان را برآورده کند و در عین حال حداقل هزینه را در برداشته باشد.

مدرس و مؤلف: فضه پرتوی (مدرس دانشگاه های علمی و کاربردی)

فرمت فایل: PDF

تعداد صفحه: 60

مباحث:

1- مفاهیم سیستم های موجودی

2- تعیین اندازه انباشته اقتصادی در حالت بدون کمبود (EOQ)

3- مدل سفارش اقتصادی در حالت کمبوددار

4- مدل تولید اقتصادی (EPQ)

5- تکنیک های مختلف تعیین اندازه سفارش به صورت پویا

6- بررسی سیستم های مختلف کنترل موجودی در حالت احتمالی

7- روش های مختلف کنترل موجودی (آنالیز ABCو برنامه ریزی MRPو سیستم دو ظرفی و …)

 

دانلود تحقیق توزيع هاي احتمالي گسسته

 

 

 

 

 

 

فرمت فايل : word(قابل ويرايش)

تعداد صفحات:25

فهرست مطالب:

مقدمه
آزمايش دو جمله‎اي
تعريف:
توزيع احتمالي دو جمله‎اي
كنترل كيفيت
اندازة آزمايش:
6-6آزمون فرض

 

 

مقدمه:

در حالي كه اغلب تعيين توزيع احتمالي براي يك متغير تصادفي معين مفيد است، بسياري مواقع در استنباط آماري و تصميم‎گيري توابع احتمالي متغيرها داراي يك فرم هستند. در چنين مواردي استفاده از نظريه توابع احتمالي شرح داده شده در فصل پنجم براي به دست آوردن نتايج كلي در مورد توزيع احتمالي مثل ميانگين و واريانس بهتر است از به دست آوردن اين مشخصه‎ها در هر حالت ويژه. زيراكسل كننده خواهد بود كه در هر مورد جديد با استفاده از توزيع احتمالي يا چگالي، فرايند تعيين مشخصه‎ها مثل ميانگين و واريانس را انجام دهيم. خوشبختانه به اندازة كافي همانندي بين انواع معين از آزمايشهاي منحصر به فرد معلوم وجود دارد، به طوري كه به دست آوردن يك فرمول كه نشان دهندة ويژگي عمومي اين آزمايش‎ها باشد را ممكن مي‎سازد.
در اين فصل بعضي از توزيع‎هاي احتمالي متغيرهاي تصادفي گسسته مثل توزيع‎ةاي دو جمله‎اي، فوق هندسي و پواسن را مطالعه خواهيم نمود و خواص آنها را بررسي مي‎كنيم اين توزيع‎ها از مهمترين توزيع‎هاي گسسته در آمار هستند كه كاربرد زيادي دارند. توزيع‎هاي احتمالي متغيرهاي پيوسته با تأكيد بر توزيع نرمال كه كاملاً شناخته شده است و در آمار استفادة زيادي از آن مي‎شود در فصل هفتم بحث خواهد شد.
آزمايش دو جمله‎اي
بسياري از آزمايشگاه هستند كه داراي يك ويژگي عمومي بوده و آن عبارت است از اينكه نتايج آنها به يكي از دو پيشامد دسته‎بندي مي‎شوند. براي مثال، «آزمايش دسته بندي يك متقاضي شغل كه مرد يا زن است» داراي دو نتيجه مي‎‏باشد، آزمايش پرتاب يك سكه كه نتيجة آن پيشامد شيرآمدن و خط آمدن مي‎باشد. تولد يك نوزاد كه نتيجة آن پسر و يا دختر مي‎باشد. آزمايش انتخاب يك كالاي توليدي كه نتيجة آن تنها به يكي از دو صورت سالم و يا ناقص اتفاق مي‎افتد.
در حقيقت اين امكان هميشه وجود دارد كه نتايج رخدادهايي كه در زندگي روزمره اتفاق مي‎افتد را به صورت دو نتيجه «موفقيت» و يا «عدم موفقيت» شرح دهيم. امتحانهايي كه تنها منتج به دو نتيجه مي‎شوند، نقش بسيار مهمي در يكي از توزيع‎هاي احتمالي گسسته كه كاربرد زيادي در عمل دارد يعني «توزيع دو جمله‎اي» ايفا مي‎كنند.
قبل از اين كه توزيع دو جمله‎اي را معرفي كنيم، آزمايش دو جمله‎اي را شرح مي‎دهيم با توجه به مثالهاي بالا و مثالهايي مثل مصاحبه با يك رأي دهنده كه جواب آن موافق كانديداي مورد نظر است و يا نيست. پرتاب موشك كه نتيجة آن به هدف خوردن و يا به هدف نخوردن است، ملاحظه مي‎شود كه صرف نظر از بعضي از تفاوتها همة آنها داراي يك مشخصة ويژه آزمايش دو جمله‎اي مي‎باشند.
تعريف:
يك آزمايش دو جمله‎اي داراي فرضيات زير است.
1-آزمايش دو جمله‎اي مركب از n امتحان يكسان ساده است.
2-هر امتحان منتج به يكي از دو نتيجه مي‎شود. يك نتيجه را موفقيت و با S نشان داده و نتيجة ديگر را عدم موفقيت و با F نشان مي‎دهيم.
3-احتمال موفقيت در يك امتحان ساده مساوي P است، كه از يك امتحان به امتحان ديگر ثابت باقي مي‎ماند احتمال عدم موفقيت مساوي q=1-P است.
4-امتحان‎ها از هم مستقل مي‎باشند.
5-علاقمند به X، تعداد موفقيتهاي هستيم كه در nبار آزمايش ساده مشاهده مي‎شود. امتحانهاي ساده‎اي كه در اين شرايط صدق مي‎كنند به آزمايش‎هاي «برتولي» معروفند. در عمل فرضهاي بيان شده در يك آزمايش دو جمله‎اي تنها در حالتهاي محدودي وجود دارند، اما مادامي كه هر آزمايش روي آزمايش ديگر اثر ناچيزي داشته باشد مي‎توان نظرية دو جمله‎اي را بكار برد.
براي مثال، احتمال اين كه يك راي‎دهنده موافق كانديداي معيني در يك انتخاب سياسي رأي به دهد تقريباً از يك امتحان به امتحان ديگر ثابت مي‎ماند. مادامي كه جامعة راي دهندگان در مقايسه با نمونه نسبتاً بزرگ باشد. اگر پنجاه درصد جامعه 1000 نفري از راي دهندگان كانديداي A را ترجيح به دهند، آن گاه احتمال موافق بودن اولين مصاحبه شونده به كانديداي A مساوي   خواهد بود. احتمال موافق بودن دومين مصاحبه شونده به كانديداي A مساوي   يا   خواهد بود كه بستگي دارد به اينكه آيا اولين مصاحبه شونده موافق بوده يا مخالف آن. هر دو عدد نزديك به    هستند، در عمل براي سومين، چهارمين و nامين انتخاب هم همين طور است در صورتي كه n                           خيلي بزرگ باشد. اما اگر تعداد جامعه 10 و تعداد موافق كانديداA، 5 نفر باشند، آن گاه احتمالي اين كه اولين راي دهنده موافق A باشد مساوي    و دومين مساوي    يا    بستگي به اين كه اولي موافق يا مخالف بوده است خواهد بود. بنابراين براي جوامع كوچك، احتمال موافق بودن از يك رأي دهنده به رأي دهنده ديگر (از يك امتحان به امتحان ديگر) به طور محسوس تغيير مي‎كند و نتيجتاً آزمايش دو جمله‎اي نخواهد بود.
توزيع احتمالي دو جمله‎اي
توزيع دو جمله‎اي بوسيلة مقادير n و p كه پارامترهاي توزيع هستند توصيف مي‎شود. پارامتر هر توزيع عبارت است از يك مشخصة جامعه. در توزيع دو جمله‎اي پارامتر n عبارت است «تعداد امتحانها» و p عبارت از احتمال موفقيت در هر امتحان ساده مي‎باشد. براي هر n وp داده شده با توجه به فرضيات آزمايش دو جمله‎اي مي‎توان احتمال هر تعداد موفقيت را حساب كرد و نيز مي‎توان ديگر مشخصه‎هاي توزيع مثل ميانگين و واريانس را هم به دست آورد.
براي نشان دادن اين كه چگونه توزيع احتمالي دو جمله‎اي حاصل مي‎شود،‌فرايند توليد را در نظر بگيريد كه يك وسيلة همانندي توليد مي‎كند كه به دو صورت سالم و يا ناقص دسته‎بندي مي‎شود. وقتي كه فرايند به طور درست كار نكند، احتمال ثابت 10/0=p وجود دارد كه كالا ناقص توليد شود. تعداد ناقص‎ها هر مقداري از 0 تا تعداد آزمودني (n) مي‎تواند باشد. براي مثال، ممكن است سئوال شود، «احتمال اين كه در يك نمونة تصادفي چهارتايي يك نتيجة ناقص باشد چقدر است؟ يا احتمال اين كه دو يا بيشتر در يك نمونة تصادفي چهارتايي ناقص وجود داشته باشد چقدر است؟ كلمة تصادفي معادل مستقل بودن در تعريف آزمون دو جمله‎اي است.

پروژه / تحقیق آماده: بررسی انواع آسيبهـاي احتمالی در رشته های مختلف ورزشـي (326 صفحه فایل ورد – word)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گيرافتادگي خلفي اولكرانون در حفره اش در ورزشهايي كه در آنها آرنج به عقب گاز مي گيرد شايع است. اين مخصوصاً در مواردي كه تمرينات وزنه اي به سرعت انجام مي شوند و هنرهاي رزمي كه ورزشكار به هوا مشت مي زند رخ مي دهد. حركات پرتابي موجب گيرافتادگي در نماي قدامي اولكرانون در حركت بعد از پرتاب مي شوند.

معاينه معمولاً حساسيت روي بخش خلفي يا خلفي داخلي اولكرانون را نشان مي‌دهد.

اين با فشار آوردن در ext و ext/abd بدتر مي‌شود. در آسيبهاي مزمن ممكن است در قسمت داخلي استئوفيت تشكيل شود. ضخيم شدن پوسته استخواني نيز معمولا در راديوگرافي مشاهده مي شود. به نظر مي‌رسد اين اتفاق تطبيق استخوان با استرسهاي مكرر است. (Garrick/webb ,1990)

درمان در ابتدا محدود كردن etx و فشار valgus بوسيله بانداژ كردن است و يا اگر اين جواب نداد استراحت مطلق به آرنج داده مي‌شود. فلكسورهاي آرنج تقويت مي‌شوند. (خصوصا بطور eccentric) تا نقش آنها بعنوان كاهش دهنده شتاب درحين ext آرنج افزايش يابد همين طور كوتاه شوند hyperextension را محدود كنند.

شكستگي فشاري اولگرانون نادرست است ولي اغلب درگير افتادگي خلفي ناديده گرفته مي‌شود. و در پرتاب كنندگان نيز (julkko,Orava,Nikula,1968) و پرتاب كنندگان بيس بال (Nuber,Diment,1992) ديده مي‌شود. درد معمولا به دنبال شكستگي فشاري مشخص وجود دارد وحتي عملكرد را نيز محدود مي‌كنند. بسياري از آسيبها به استراحت آتل بستن جواب مي‌دهند، ولي برخي نيازمند جراحي هستند تا نوك اولكرانون را بريده و درآورند و پيوند استخواني بزنند. (‏Torg,1993)

آسيب عضلاني:

brachialis,Triceps,biceps همگي ممكن است در ورزش آسيب ببينيد. شايع ترين آسيب biceps سردرازآن رخ مي‌دهد ولي محل چسبندگي تحتاني آن نيز ممكن است گهگاه صدمه ببينيد. درد در flex و sup مقاومتي آرنج بوجود مي‌‌آيد. همچنين در Pron پاسيو و حتي flex مقاومتي شانه. اگر flex مقاومتي دردناك است ولي sup خير، براكياليس احتمال آسيب دارد. محل درد وسط نماي قدامي بازو است و اغلب در موارد مزمن تا مچ دست منتشر مي‌شود.

محل معمول براي آسيب Triceps چسبندگي عضلاني ـ جلدي است. ولي توده عضلاني هم آسيب مي‌بيند. درد در ext مقاومتي آرنج (وشانه) علامت كلينيكي عارضه است. اما وقتي اين درد در بالاي بازو و نزديك شانه احتمال درد انتشاري از ساختارهاي گير افتاده شانه وجود دارد؛‌ در اين مورد انقباض triceps استخوان هومروس را بالا كشيده است و به زائده آكروميون نزديك كرده.

 

برخی از سرفصل های پروژه

مچ پـا

درمان كشيدگي مچ پا

توان بخشي مچ آسيب ديده

نوار چسب بستن مچ

سندرومهاي گير كردن

مفصل Sub- Talar

مفصل Mid- Tarsal

پـا

اولين مفصل MP

Turf toe

Hallus valgus

Hallux limitus / rigidus

Plantar fasciitic

Heel pad

Metatarsalgia

Cuboid syndrom

آسيبهاي پوست و ناخن

كفش ورزشي

نيروهاي وارد بر پا

اجزاي يك كفش دو و ميداني

عملكرد كفش

آيا كفش دو ضروري است؟

سطوح ورزشي

ساختار سطوح ورزشي

فقرات كمري

حركات فقرات كمري

فشار محوري

مفاصل فاست

آسيب ديسك

ليگامان هاي فقرات

ثبات ستون فقرات :

قفسه سينه و ستون فقرات پشتي

فقرات گردني

آسيبهاي صورت

شانه

آرنج

گيرافتادگي خلفي

مچ و دست

 

 

 

حل تمرین کتاب راه حل های آماری ریاضیات برای خطرات احتمالی زندگی دیکسون

حل تمرین کتاب راه حل های آماری ریاضیات برای خطرات احتمالی زندگی دیکسون
…………………………..
+ حل المسائل کتاب راه حل های آماری ریاضیات برای خطرات احتمالی زندگی دیکسون.

+ نویسندگان: David C. M. Dickson, Mary R. Hardy, Howard R. Waters

+ فایل PDF با بهترین کیفیت و قابلیت جستجوی کلمات.
…………………………..

رابطه ریاضی و الگوریتم احتمالی سوره حمد‎

دانش بشری هنوز به درجه ای نرسیده است تا تمامی زوایای پنهان این کتاب مقدس را کشف کند .و مطالعات نه چندان زیادی در این خصوص صورت گرفته است . پیشینه : کشف رابطه ریاضی در قرآن، موجب شد برخی از پژوهشگران مسلمان برای کشف اسرار و رموز بیشتری از قرآن به آمارگیری از تعداد حروف و واژه های قرآن بپردازند. برخی از شاگردان یا پیروان رشاد، چون عبدالله آریک با چاپ کتابی، تکمیل نمودند. با این حال برخی دیگر از اندیشمندان اسلامی نیز بودند که به طرح نظریات » عدد ۹۱ « نظریات او را در باب جدید ریاضی و مستقل از رشاد پرداختند. جدای از درستی یا نادرستی، نظریات ریاضی در حیطه قرآن قابل بررسی و تامل است. بخصوص آنکه در این میان، نظریات دیگری پدید آمدند که اگرچه از دیدگاه ریاضی به قرآن پرداخته اند اما کاملاً مستقل از نظریه رشاد و عدد ۹۱ وی بوده اند.

فهرست :

مقدمه

برخی از یافته ها

نگاهی به نظریه رشاد خلیفه

نقد نظریات رشاد

پژوهش صورت گرفته

مشخصات سوره

جدول تعداد کلمات هر آیه

فرضیات

منابع