دانلود مقاله نقدي بر آخرين مجموعه فروغ فرخزاد

 

مشخصات این فایل
عنوان: نقدي بر آخرين مجموعه فروغ فرخزاد
فرمت فایل :word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 39

این مقاله در مورد نقدي بر آخرين مجموعه فروغ فرخزاد می باشد.

 

 مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله نقدي بر آخرين مجموعه فروغ فرخزاد

حرف اول: « ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد »
آخرين مجموعه را براي نقد در ظرف يك مقال از ديگر آثار فروغ، مناسب تر ديدم. از آن جهت كه، به عقيده من، اين مجموعه، بسياري از خلا هاي موجود در مجموعه هاي قبل را پوشش داده، و از نظر زبان و استفاده از ظرفيت هاي آن، بسي پخته تر از ديگر آثار است. ضروري مي دانم پيش از پرداختن به نقد، چند نكته را بيان كنم:در اين مقاله، از لفظ فروغ براي اشاره به شاعر استفاده زيادي كرده ام. گاه نيز از ارتباط معنايي لفظ فروغ با سپيده دم، براي اختصار بيشتر استفاده شده است. هر زمان كه فروغ طرح گرديده است، منظور، شاعر است.نيز، اگر چه « ايمان بياوريم … » مورد بحث است و نه ديگر مجموعه ها، گاه در هنگام آوردن اشعار براي درك بهتر تشابهات و تمايزات از اشعار موجود در ديگر مجموعه ها نيز استفاده شده است. اين نكته را از آن جهت طرح كردم كه اين اشارات به اشعار ديگر مجموعه ها، صرفا براي درك بهتر است و بس.هر كجا كه از لفظ « زبان » استفاده شده است، منظور صرفا رشته اي از لغات نيست. كه تعريف از زبان ….(ادامه دارد)

بخش اول: زبان و ساختار شعر
به صراحت اعتراف مي كنم كه مرا توان تشخيص قطعي تعريف فروغ از زبان، نيست. در عين حال، از نظر من، فروغ، نسبت به بامداد، چندان معتقد به ضرورت تعريف زبان نبوده است؛ و به همين جهت، در بسياري از اشعار خويش، از زبان به عنوان وسيله اي آزاد استفاده كرده است. حال آن كه زبان از نظر معاصران وي، آزاد نيست. باري، اين نكته را از اين جهت طرح مي كنم كه من نيز در نقد، بنا به تفكر….(ادامه دارد)

تصاوير متاثر از زنانگي
و اين منم
زني تنها
در آستانه فصلي سرد
با اين نظر كه استفاده از آرمان گرايي زنانه، صرفا نوعي ضعف شاعرانه است، كاملا مخالف هستم. در حقيقت، يك زن شاعر، تنها هنگامي ضعيف است كه ساده ترين ويژگي محيط خود را از بين ببرد. در اشعار فروغ، زيبا ترين تصاوير و افكار، اغلب ساده ترين، و در عين حال زنانه ترين تصاوير اوست.

تصاوير فروغ از جنس مخالف
از زشت‌ترين و كثيف‌ترين و قوي‌ترين تصاوير فروغ، تصاوير او از مرد است؛ كه از نظر من، مستقيما متاثر از واقعيت تجربه هاي زندگي اوست. نگاه او به مرد، در تمامي مجموعه اشعار وي، يكسان است. اين موضوع را به صورت اجمالي طرح خواهم كرد:
بيا اي مرد، اي موجود خودخواه
بيا بگشاي درهاي قفس را
اگر عمري به زندانم كشيدي
رها كن ديگرم اين يك نفس را

سخن آخر: فروغ، پر كننده يكي از ظرفيت هاي شعر مدرن
شعر فروغ را در سه بخش، به طور مختصر، بررسي كردم. با اين همه، همان طور كه در مقدمه اين مقال، طرح كردم: « فروغ فرخزاد را نمي توان جداي از جريان شعري معاصر تصوير كرد. كه فروغ، زاده شده در يكي از همين جريان هاي شعري‌ست. ». عقيده دارم كه: فروغ، يك ظرفيت براي شعر مدرن به وجود نياورد. كه به عكس، ظرفيت شعر مدرن، بنا به نياز بروز خود، فروغ فرخزاد را، فروغ كرد. اگر چه امروز، با نگارش اول اين مقال، در بهمن ماه، سر سازش ندارم، اما سخن آخر خود را به قسمتي از آن مقال اختصاص مي دهم:
« مسلم است كه تاثيرات فروغ فرخزاد بر معماري شعر امروز غير قابل انكار است. اين تاثيرات را مي توان واقع گرايانه ترين نقد نقش او دانست. فروغ را، هر چه بود، باد با خود برد. اما رد پرواز….(ادامه دارد)

 فهرست مطالب مقاله نقدي بر آخرين مجموعه فروغ فرخزاد

«از آن سوي دريچه»
نقدي بر آخرين مجموعه فروغ فرخزاد
نگاشته شده توسط پژمان قربان زاده
به فروردين ماه 1386
استفاده از مقال، به هر روي، تنها با اجازه نويسنده مجاز مي باشد.
مقدمه
پيش گفتار: جايگاه شعر مدرن در ادبيات فارسي
حرف اول: « ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد »
الفاظ شعر
الفاظ متاثر از ويژگي زنانگي
الفاظ متاثر از ويژگي كودكي
الفاظ متاثر از محيط خانه
« تكرار ها »
بخش دوم: تصوير و فضا
تصاوير فروغ، از اجتماع
نقش تكرار هاي زباني در موسيقي
نقش هم آوايي ها در موسيقي اشعار فروغ
سخن آخر: فروغ، پر كننده يكي از ظرفيت هاي شعر مدرن

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.