تحقیق طراحی باغ موزه آب

تحقیق طراحی باغ موزه آب

توضیحات:
  با موضوع طراحی باغ موزه آب، در قالب فایل word و در حجم 181 صفحه.

بخشی از متن:
در طراحی این مجموعه باغ ایرانی در کنار موزه آب در نظر گرفته شده زیرا این دو موضوع بسیار نزدیک به هم هستند. (آب هدیه خداوند و یادگاری است که هستی از آن زاده شده است. باغ نیز پدیده ای است سنتی حامل مفاهیمی مرتبط با فرهنگ سنتی است و تامل در مفهوم آن ما را با ساحت گسترده ای از معانی بکر و اصیل فرهنگ ایرانی روبه رو می کند.) در این طرح آب در داخل سایت دیده می شود. همانند معبد آناهیتا آب به داخل موزه هدایت و در داخل فضاهای آن می چرخد. در حین این چرخش سیر استفاده از آب در طول تاریخ نیز مشاهده می شود. همچنین فضاهایی را برای قرار گیری اسناد و مدارک مربوط به آب و اشیای قدیمی و جدید در ارتباط با نگهداری آب طراحی می شود. قبل از ورود آب به مجموعه و جریان آن در باغ تصفیه خانه ای را در نظر می گیریم که ضمن تامین آب این مجموعه و اراضی اطراف، در فرهنگ سازی (فرهنگ سازی در این جا به این معنا است که مردم با مشاهده سیر تصفیه آب، تلاش مسئولین و صرف هزینه زیاد که در این راه انجام می شود سعی می کنند که آب را درست مصرف کنند، از هدر رفتن آن جلوگیری کنند و ارزش آب تصفیه شده را بیشتر بدانند. ) برای مردم منطقه 18(سایت پروژه) نیز موثر باشد. این مجموعه شامل فضاهای دیگری همچون بخش اداری-آمفی تاتر-کتابخانه و کافی شاپ نیز می باشد.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: (کلیات)
1-1- بیان مساله تحقیق
1-2- اهداف پژوهش
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش
1-4- سوابق و جنبه نوآوری پژوهش
1-5- روش پژوهش
فصل دوم: مطالعات اکتشافی (پایه)
2-1- موزه
2-1-1 تعریف موزه
2-1-1-1 تعریف لغوی
2-1-1-2 تعریف اصطلاحی
2-1-2 تاریخچه موزه
2-1-2-1 تاریخچه موزه در جهان
2-1-2-2 تاریخچه موزه در ایران
2-1-3 انواع موزه
2-1-3-1 طبقه بندی موزه ها
2-1-3-1-1 بر اساس موضوع
2-1-3-1-1-1هنری
2-1-3-1-1-1-1 هنری -تاریخی
2-1-3-1-1-1-2 هنر مدرن
2-1-3-1-1-2 غیر هنری
2-1-3-1-1-2-1 علمی -تاریخی
2-1-3-1-1-2-2 تکنولوژی
2-1-3-1-1-2-3 موضوعی -یادواره ای
2-1-3-1-2 بر اساس حوزه نفوذ
2-1-3-1-2-1 محلی
2-1-3-1-2-2 ملی
2-1-3-1-2-3 فرا ملی
2-1-3-1-3 بر اساس شیوه نمایش
2-1-3-1-3-1- موزه
2-1-3-1-3-2-باغ موزه
2-1-3-1-3-3-اکوموزه
2-1-3-1-3-4-کاخ موزه
2-1-3-1-3-5-موزه فضای باز
2-1-3-1-4- بر اساس زمان برپایی
2-1-3-1-4-1- دایم
2-1-3-1-4-2- موقت
2-1-3-1-4-3- سیار
2-1-4- اهداف موزه
2-2- آب
2-2-1 مفهوم آب
2-2-2 تاریخچه آب
2-2-2-1- کاریرد آب از گذشته تا کنون
2-2-2-2 آب در فرهنگ ایرانیان و دوران قبل از اسلام
2-2-3 کاربرد آب
2-2-3-1 بررسی سازه های آبی متداول از گذشته تا حال
2-2-3-1-1 آب انبار
2-2-3-1-1 یخچال
-2-3-1-1 چرخ آبی
2-2-3-1-1 سد
2-2-3-1-1 قنات
2-3 باغ
2-3-1 تعریف باغ
2-3-1-1 واژه های کلیدی مرتبط با باغ
2-3-2 تاریخچه باغ
2-3-2-1 تفاوت باغ و پارک
2-3-3 انواع باغ ها
2-3-3-1 باغ ایرانی
2-3-3-1-1 عناصر معمارانه باغ ایرانی
2-3-3-1-1-1 دیوار
2-3-3-1-1-2محیط پیرامون باغ
2-3-3-1-1-3 آب
2-3-3-1-1-4 فضای سبز
2-3-3-1-1-5 سایه
2-3-3-1-1-6 هندسه
2-3-3-1-1-7 ناظر
2-3-3-1-2 بررسی نمونه باغ های ایرانی
2-3-3-1-2-1 باغ فین کاشان
2-3-3-1-2-2 کاخ چهلستون اصفهان
2-3-3-1-2-1 باغ ارم شیراز
2-3-3-2 انواع دیگر باغ ها
2-3-3-2-1 باغ ژاپنی
2-3-3-2-1-1 عناصر زیبا شناسانه در باغ ژاپنی
2-3-3-2-1-1-1 مرز
2-3-3-2-1-1-1 سنگ
2-3-3-2-1-1-1آب
2-3-3-2-1-1-1گیاهان
2-3-3-2-1-1-1 پل
2-3-3-2-1-1-1 مجسمه
2-3-3-2-1- 2انواع دیگر باغ ژاپنی
2-3-3-2-2 باغ های فرانسوی
2-4 پست مدرن
2-4-1تعریف پست مدرن
2-4-1-1 معماری پست مدرن
2-4-1-2 معماری پایدار
فصل سوم: مطالعات کاربردی
3-1 تقسیمات چهارگانه اقلیم ایران
3-1-1 اقلیم معتدل و مرطوب
3-1-2 اقلیم سرد
3-1-3 اقلیم گرم و خشک
3-1-3-1 منطقه نیمه بیابانی
3-1-3-2 منطقه بیابانی
3-1-4 اقلیم گرم و مرطوب
3-2 معماری اقلیمی
3-2-1 اقلیم گرم و خشک
3-2-1-1 ویژگی معماری بومی مناطق گرم و خشک
3-2-1-2 فرم ساختمان در اقلیم گرم و خشک
3-2-1-3 تهویه مورد نیاز در اقلیم گرم و خشک
2-2-3 اقلیم معتدل و مرطوب
3-2-2-1 ویژگی معماری بومی مناطق معتدل و مرطوب
3-2-2-2 فرم ساختمان در اقلیم معتدل و مرطوب
3-2-3 اقلیم سرد و کوهستانی
3-2-3-1 ویژگی معماری بومی مناطق سرد
3-2-3-2 فرم ساختمان ها در اقلیم سرد
3-2-4 اقلیم گرم و مرطوب
3-2-4-1 ویژگی معماری بومی مناطق گرم و مرطوب
3-2-4-2 فرم ساختمان ها در اقلیم گرم و مرطوب
3-3 بررسی نمونه های موجود
3-3-1بررسی نمونه موردی خارجی

3-3-1-1Paul klee museum
3-3-1-2 Holocaust museum101
3-3-1-3 Quai branly museum102
3-3-1-4 Kiasma museum104
3-3-1-5 Modern art museum105
3-3-2 بررسی نمونه موردی داخلی
3-3-2-1 باغ موزه آب قلهک
فصل چهارم: مطالعات عملکردی
4-1 معماری موزه
4-1-1 نقش و جایگاه کنونی معماری موزه و فضاهای فرهنگی
4-1-2 زیبایی شناسی فرم و پیچیدگی عملکرد در طراحی موزه
4-2 برنامه فیزیکی
4-2-1 تعیین سطح زیر بنای فضاها و عرصه موزه ها
4-2-2 استاندارد فضاها
4-2-2-1 کافی شاپ ورستوران
4-2-2-2 آمفی تاتر
4-2-2-3 کتاب فروشی
4-2-2-4 سرویس بهداشتی
4-2-3 جدول برنامه فیزیکی
4-2-4 تحلیل سایت
4-2-4-1 مطالعات منطقه ای و محیطی
4-2-4-1-1 موقعیت جغرافیایی استان تهران
4-2-4-1-2 موقعیت جغرافیایی شهر تهران
4-2-4-1-2-1 اطلاعات هواشناسی شهر تهران
14-2-4-1-2-2 مطالعات اقلیمی تهران
4-2-4-1-3 موقعیت سایت در شهر تهران
2-4-2 مطالعات سایت طراحی
4-2-4-2-1 دید و منظر
4-2-4-2-2 تحلیل عوامل محیطی تاثیر گذار بر سایت پروژه
4-2-4-2-3 تعیین کاربری اراضی اطراف
4-2-4-2-4 انواع دسترسی ها به سایت پروژه
4-2-4-2-5 پیش بینی محل احداث بنا
4-2-4-2-6 بررسی آلودگی صوتی در اطراف سایت
4-2-4-2-7بررسی تاثیر گذاری باد غالب در اطراف سایت
فصل پنجم: روند طراحی
5-1-1 روند شکل گیری طرح
5-1-1-1 توضیح پیرامون طرح
5-1-1-2 روند طراحی
5-1-2 سازه و تاسیسات پروژه
5-1-2-1)بررسی یکی از بلوک های مجور سایت از لحاظ بررسی جنبه پایداری و سازه ای
5-1-2-2 سازه
سقف عرشه فولادی
دیوارها
سقف کاذب
5-1-2-3 تاسیسات
5-1-2-3-1 تهویه مطبوع
5-1-2-3-2 موتور خانه
5-1-2-3-3 سیستم دفع فاضلاب
5-1-2-3-4 سیستم آبرسانی
5-1-2-3-5 سیستم اعلام و اطفای حریق
5-1-2-3-6 روشنایی
منابع

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.