بررسی مرمت ساختمان مسعودیه

بررسی مرمت ساختمان مسعودیه

مقدمه:
مي توان چنين اظهار داشت كه عمارت اصلي يعني دو بناي واقع در جبهه جنوبي (ديوانخانه) و (حوضخانه، سفره خانه) و عمارت سردر دچار تغييرات عمده اي نشده است وي بدنه غربي (همجوار خيابان ملت) و بدنه شرقي (همجوار حياط و باغ و باغچه يعني حدفاصل بين بيروني و اندورني) به طور كلي تخريب گرديده است. عمارت مشيريه و عمارت سيد جوادي نيز دچار تغييراتي شده است كه بيشتر نشات گرفته از تغييرات سليقه زمان (احتمالاٌ دوره پهلوي اول حدود سال 1310 مي باشد) و بازگرداندن آنها به شكل اصلي كار چندان پيچيده اي نيست. سردر كالسكه رو اصالت خود را جزء در موردي ناچيز محفوظ داشته است. بر اساس بررسي هاي انجام شده سردر كالسكه رو در تاريخي پس از سردر اصلي برپا شده است و علي الاصول تمام بناهاي بخش غربي عموماٌ دوره اوليه فعاليت ساختماني را در مجموعه تشكيل مي دهد كه فاصله زماني زيادي با بخش شرقي ندارد.

فهرست مطالب:
مقدمه
آنچه که از عمارت مسعودیه باقی مانده است
گزارش اجمالی از مجموعه
الف- موقعیت
ب- دسترسی ها
ج- محوطه مجموعه
د- عمارت های اصلی و بناهای جدید
1- عمارت اصلی قدیمی
2- بناهای جدید از شمال به جنوب
و- کتیبه های تاریخ دار بناها در مجموعه و مستندات و مدارک
ه- مساحت اعیانی
شرح اجمالی دخل و تصرفات از سال 1302 لغایت 1377 ه.ش
نحوه استفاده از مجموعه توسط سازمان میراث فرهنگی کشور
تالارهای همایش و نمایشگاهها
مرکز اسناد مکانیزه میراث فرهنگی
خصوصیات تزئینات کل مجموعه مسعودیه
گچبری
چوب
کاشی کاری
سنگ
پنجره مشبک
گزارش تغییرات انجام شده در عمارت حاج سید جوادی طی سالهای مختلف
تغییرات انجام شده در نمای حاج سید جوادی سال 1377
1- تغییر کامل معماری پوشش ایوان و ستونهای آن
2- تغییر کامل ارسیها و جایگزین کردن آن با پنجره های دولتی
3- شیروانی کردن بام و تخریب یکی از بادگیرها
4- تخریب بدنه های شرقی و غربی حیاط
5- بالا آوردن سطح حیاط و تغییر در محوطه سازی حیاط
6- تخریب هشتی ورودی بنا از خیابان ملت
تغییرات انجام شده در عمارت حاج سید جوادی سال 1380
طبقه بندی نقوش  به کار رفته در قشر تزئینی کاشی
1- نقوش هندسی
2- نقوش گیاهی
نقوش گیاهی خود به چهار گروه قابل تفکیک هستند:
1- گل و بوته و غنچه ها
2- اسلیمی ها: الف- اسلیمی گیاهی. ب- اسلیمی ماری. ج- اسلیمی دهن اژدری
3- ختایی ها
4- پیچکها
3- نقوش طبیعی
4- خط نوشته بر روی قشر تزئینی کاشی ها
بررسی انواع مختلف کاشی از لحاظ طرح و نقش
کاشیها را از نظر طرح و نقش در 10 گروه می توان قرار داد
1- کاشی معرق
2- کاشی هفت رنگ
3- کاشی معقلی
4- کاشی زرین فام
5- کاشی بنایی
6- کاشی مهری
7- کاشی پیش بر
8- کاشی زیر نقشی
9- کاشی حمیل
10- کاشی ابرو باد
اکسیدهای رنگ کننده در کاشی
رنگهای خانواده سرخ
رنگهای خانواده سبز
رنگهای خانواده زرد
رنگ سفید
رنگهای خانواده آبی
(لاجوردی، سرمه ای، ماستی، آسمانی)
رنگهای ترکیبی
عوامل کلی فرسایش و تخریب تزئینات
علت آسیب در تزئینات عمارت حاج سید جوادی
نمونه اقدامات انجام شده در مرمت تزئینات عمارت حاج سید جوادی
مرمت تزئینات گچبری
مرمت تزئینات چوب
مرمت تزئینات کاشی
تغییرات دما
ضربه
شوره
تاثیر محل استفاده از کاشی در نوع آسیب
لعاب کاشی
خشت
حرارت
مرمت کاشی به 2 صورت انجام می گیرد                     
1- مرمت جزئی
2- مرمت کلی: (مرمت در یک محدوده وسیع)
منابع و ماخذ

 

                 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.