بررسی انواع منابع تغذيه سوئيچينگ

بررسی انواع منابع تغذيه سوئيچينگ

مقدمه:
منابع تغذيه سوئيچينگ امروزه و بخصوص از سال 1990 به اين طرف جاي خود را در تمامي دستگاه هاي الكتريكي و در صنايع الكترونيك، مخابرات، كنترل، قدرت، ماهواره ها، كشتي ها، كامپيوترها، موبايل، تلفن و … به دليل ارزاني قيمت و كم حجم بودن و راندمان بالا باز كرده اند. به همين دليل اكنون همه كشورهاي جهان حتي در جهان سوم به طراحي و ساخت اين نوع از منابع تغذيه پركاربرد مي پردازند. اما با اين وجود متأسفانه هنوز اين منبع تغذيه در ايران ناشناخته مانده و همه روزه مقدار زيادي از بيت‌المال المسلمين در راه ساخت منابع تغذيه غير ايده‌آل و يا خريد اين گونه منابع تغذيه سوئيچينگ از كشور خارج مي شود.
 
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: انواع منابع تغذیه
۱-۱-منبع تغذیه خطی
۱-۱-۱مزایای منابع تغذیه خطی
۱-۱-۲ معایب منبع تغذیه خطی
۱-۱-۲-۱ بزرگ بودن ترانس کاهنده ورودی
۱-۲ منبع تغذیه غیرخطی (سوئیچینگ)
۱-۲-۱ مزایای منبع تغذیه سوئیچینگ
۱-۲-۲ معایب منابع تغذیه سوئیچینگ
فصل دوم: یکسوساز و فیلتر ورودی
۲-۱ یکسوساز ورودی
۲-۳ مشکلات واحد یکسوساز ورودی و روش های رفع آن ها
۲-۳-۱ استفاده از NTC
۲-۳-۳ استفاده از مقاومت و تریاک
۲-۳-۴ روش تریستور نوری
۲-۴ فیلتر ورودی EMI/RFI
فصل سوم: مبدل‌های قدرت سوئیچینگ
۳-۱ مبدل فلای‌یک غیر ایزوله
۳-۲ مبدل فوروارد غیر ایزوله
فصل چهارم: ادوات قدرت سوئیچینگ
۴-۱ دیودهای قدرت
۴-۱-۱ ساختمان دیودهای قدرت
۴-۱-۲ عملکرد دیودهای قدرت در گرایش مخالف
۴-۱-۵ انواع دیود قدرت
۴-۱-۵-۱ دیودهای با بازیابی استاندارد یا همه منظوره
۴-۱-۵-۲ دیودهای بازیابی سریع و فوق سریع
۴-۱-۵-۳ دیودهای شاتکی
۴-۲ ترانزیستور دو قطبی قدرت سوئیچینگ
۴-۳ ترانزیستور ماس‌فت قدرت سوئیچینگ
فصل پنجم: مدارهای راه‌انداز
۵-۱ مدارهای راه‌انداز بیس
۵-۱-۱ راه انداز شامل دیود و خازن
۵-۱-۲ مدار راه‌انداز بهینه
۵-۲ تکنولوژی ساخت ترانزیستورهای ماس‌فت
فصل ششم: واحد کنترل PEM
۶-۱ نحوه کنترل PWM
۶-۲ معرفی تعدادی از مدارهای مجتمع کنترل کننده PWM
۶-۲-۱ مدار مجتمع مد جریانی خانواده ۵/۴/۳/۸۴۲ (۳) UC
۶-۲-۲ مدار مجتمع   کنترل کننده مُد جریانی از نوع سی‌ماس
۶-۲-۳ مدار مجتمع مد ولتاژی P/FP 16666 HA
۶-۲-۴ مدار مجتمع مد ولتاژی ۴۹۴TL
۶-۲-۵ مدار مجتمع مد جریانی ۳۵۲۴ SG
۷-۲-۶ مدار مجتمع مد جریانی ۱۸۴۶ UC
فصل هفتم: سوئیچینگ ولتاژ صفر و جریان صفر
۷-۱ سوئیچینگ ولتاژ صفر و جریان صفر
۷-۲ مبدل فلای‌بک ولتاژ صفر ساده
۷-۳ مبدل های سوئیچینگ نرم ولتاژ صفر
۷-۳-۱ مبدل تشدیدی موازی
۷-۳-۲ مبدل تشدیدی سری
۷-۳-۳ مبدل تشدیدی سری – موازی
۷-۳-۴ پل تشدیدی با فاز انتقال یافته
۷-۴ سوئیچینگ نرم جریان صفر
۷-۴-۱ مبدل باک شبه تشدید
فصل هشتم: تجزیه و تحلیل چند منبع تغذیه سوئیچینگ
۸-۱مدار مجتمع ۴۹۴ TL
۸-۲ مدار مجتمع ۱۸۴۶ UC
۸-۳ مدار مجتمع P/FP 16666 HA
۸-۴ مدار مجتمع ۲۵۲۴ SG
مدار مجتمع ۳۸۴۲ UC
مدار مجتمع TOP xxx
فصل نهم: برخی ملاحظات جانمایی
مقدمه
۹-۱ سلف
۹-۲ فیدبک
۹-۳ خازن های فیلتر
۹-۴ مسیر زمین
۹-۵ چند نمونه طرح جانمایی
۹-۶ خلاصه
۹-۷ فهرست قوانین طرح جانمایی

 

                 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.